Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νίκη Δεληκανάκη, Δρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Σχολική Σύμβουλος 19 ης Περιφ. Προσχολικής Αγωγής Website:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νίκη Δεληκανάκη, Δρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Σχολική Σύμβουλος 19 ης Περιφ. Προσχολικής Αγωγής Website:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νίκη Δεληκανάκη, Δρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Σχολική Σύμβουλος 19 ης Περιφ. Προσχολικής Αγωγής E-mail: n_delikanaki@yahoo.gr Website: www.delikanaki.gr

2  Ο σύγχρονος κόσμος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις σε επίπεδο κοινωνικό, πολιτιστικό, πολιτικό, οικονομικό, εκπαιδευτικό και ηθικό στην εποχή της ύστερης νεωτερικότητας  Προβλήματα: περιβάλλον, οικονομική κρίση, ρατσισμός, νέες μορφές βίας, μετανάστευση, ανθρώπινα δικαιώματα, αβεβαιότητα και μη- προβλεψιμότητα αντανακλούν στην εκπαί- δευση με τη μορφή παιδαγωγικών προκλήσε- ων, σύγχρονων τάσεων, μεταρρυθμίσεων σ’ όλον τον κόσμο (Καλογιαννάκη, 2005) 

3 Ο Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρω- παϊκής Ένωσης κ.α. κείμενα διεθνών οργανι- σμών (ΟΗΕ, Unesco): δικαίωμα για εκπαίδευση των ομάδων με πολιτισμικές & γλωσσικές διαφορές (Οικονομίδης & Ελευθεράκης, 2009) Στρατηγική Λισσαβώνας 2010: 3 μελλοντικοί στόχοι εκπ/σης: ποιότητα, προσβασιμότητα, ανοιχτότητα Χαρακτηριστικά πληθυσμού ρομά (τσιγγάνων) Ομάδες με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες & δεξιότητες: Έλλειψη κοινωνικής αποδοχής της διαφορετικότητας στην ελληνική κοινωνία, έλλειψη κοινωνικής πολιτι- κής, προβλήματα οικονομικά, δυσκολίες σχολικής φοίτησης:χαμηλό ποσοστό εγγραφών, φοίτηση ελλι- πής, απορριπτική αντιμετώπιση (Σιούρτος, 2006)

4  Η τάξη ως πολυπολιτισμική κοινότητα  Αρχές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης  Ένταξη ρομά στο κοινό σχολείο -με ποια μορφή; -«χρησιμότητα» γνώσης; -ποιες προτεραιότητες;

5 Πώς μαθαίνουν τα παιδιά;  Θεωρίες εποικοδομητισμού (κατασκευή γνώσης)  Η κοινωνική μάθηση ( αλληλεπίδραση, διαμεσολάβηση)  Κοινωνική ψυχολογία: δυναμική μικρών ομάδων  Νευροεπιστήμες: ενδοατομικοί παράγοντες -Η μεθοδολογία προτείνεται να αξιοποιεί τη βιωματική και τη συνεργατική μάθηση (ΔΕΠΠΣ,2002) -Το αντίστοιχο διδακτικό υλικό (κατασκευαζόμενο στην τάξη) προτείνεται να αντανακλά τις θεωρίες

6  John Dewey: άμεση εμπειρία  David Kolb: βίωμα, παρατήρηση, αναστοχασμός, κατανόηση(γνωστική επεξ.), πρακτική εφαρμογή  Ned Herrmann: εγκεφαλική κυριαρχία(αριστ.δεξί)  Howard Gardner: πολλαπλοί τύποι νοημοσύνης  Carl Rogers: αποδοχή του μαθητή, ενσυναίσθηση (Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου, 2008) Σχετ.: Οπτικές πληροφορίες, εμπράγματοι χειρισμοί, κινητικές δράσεις, ρυθμός, χιούμορ, ενδιαφέροντα, συναισθήματα, παιχνίδι

7  Επίσκεψη σε χώρους πολιτισμού (μουσεία, εκθέσεις), χώρους ιστορικού ή τεχνολογικού ενδιαφέροντος (μεθοδολογία σχεδιασμού:πριν-κατά-μετά)  Περιβαλλοντικό μονοπάτι (συλλογή δεδομένων & ποικίλες καταγραφές πεδίου, επεξεργασία στην τάξη)  Πρόσκληση ειδικού στην τάξη ( επιστήμονες, συγγραφείς, καλλιτέχνες, γονείς κ.α. με ειδικές γνώσεις, μεθοδολογία συνέντευξης)  Ομαδοσυνεργατική: εργασία σε ομάδες (ομάδα καθηκόντων, εφημερίδας, βιβλιοθήκης, ανακύκλω- σης, γιορτών, οργάνωσης εκθέσεων, επισκέψεων…)  Σχέδια εργασίας (projects)  Αναπαραστάσεις:παιχνίδια ρόλων, Θεατρικό παιχνίδι, κατασκευές, ζωγραφική

8 Α. Ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει διδακτικό υλικό, Β. Οι μαθητές με τον εκπαιδευτικό συνδιαμορ- φώνουν εκπαιδευτικό υλικό, που υποστηρίζει:  τη γνωστική ανάπτυξη: σύμφωνα με τις θεωρίες και τους μαθησιακούς στόχους του ΑΠ  την καλλιέργεια ποικίλων δεξιοτήτων & στάσεων  τα κίνητρα: ενδιαφέροντα και επιθυμίες μαθητών  τη χρήση των νέων τεχνολογιών  την επικοινωνία και αλληλεπίδραση: εντός ομάδας, μεταξύ μικρών ομάδων

9 Συνδιαμόρφωση πινάκων, κανόνων, ρουτίνων, Η «καλημέρα»: σε ποιες γλώσσες; 70 ο Νηπ/γείο Ηρακλείου

10 Είναι λειτουργική; -Βιβλιοθήκη τοίχου με μεγάλη ποικιλία εντύπων, «μαλακή» γωνιά ανάγνωσης -Τραπέζι κανονικού ύψους και μεγέθους με υλικά γραφής (μολύβια ξυσμένα, χαρτιά κομμένα, ξύστρες, γόμες κλπ.) -Αφίσα με εικονογραφημένο αλφάβητο, παζλ με γράμματα, γλωσσικά παιχνίδια, μαγνητικά γράμματα & πίνακας, καρτέλες διάφορες, χάρτης του τόπου, υδρόγειος -Κανόνες χρήσης βιβλιοθήκης και δανειστικές καρτέλες 9 ο Νηπ/γείο Ηρακλείου

11 Διαπραγμάτευση μαθηματικών νοημά- των: στις ρουτίνες, στο εμπορικό κέντρο, κατά τις καθημερινές παρατη- ρήσεις, στο παιχνίδι, επικαιρότητα κλπ

12  Σταυρόλεξα και ακροστιχίδες (σε ομάδες)  Εικονογραφημένα αινίγματα, κάρτες με σύνθετες, αντίθετες λέξεις κ.α. (λεξοδιαγω- νισμοί σε ομάδες)  Λεξικά θεματικά εικονογραφη- μένα (ομάδα βιβλιοθήκης, ή άλλη)  Παιχνίδια επιτραπέζια ανά- γνωσης (π.χ. διαδρομής με εμπόδια, διπλής όψης, κάρτες ή ντόμινο εικόνας-λέξης)  Παιχνίδια στον Η/Υ ( π.χ. αντι- στοίχισης εικόνας-λέξης με το λογισμικό “Hot Potatoes” κ.α.)

13 Συνταγές διάφορες: εκτός από τις γνωστές, ακόμα μερικές ιδιαίτερες συνταγές, π.χ. για σαπουνόφουσκες, της φιλίας, της αγάπης κλπ

14 -Κουτί με συλλογές φωτογραφιών καθημερινής ζωής για επεξεργασία σύντομων διαλόγων (σε ζευγάρια) -Κουτί με συλλογές πινάκων ( τοπίο, πορτραίτο, παράσταση κλπ) για επεξερ- γασία περιγραφής, σύνθεση μικρής ιστορίας (σε ομάδες) -Συλλογές ιστοριών κόμικς με κάρτες χρονικής διαδοχής με σκοπό τη διήγηση της ιστορίας (χιουμοριστική) α) κομμένες από περιοδικά, εφημερίδα κ.α. έντυπα β) κατασκευασμένες στην τάξη με ζωγραφική ή στον Η/Υ

15 Εικονογραφημένοι οδηγοί συνδιαμορφωμένοι στην τάξη: - για την πρόληψη των ατυχημάτων, -για το περιβάλλον (ανακύκλωσης, ενέργειας, φροντίδας φυτών κ.α.) - κυκλοφοριακής αγωγής -του μικρού πολίτη κλπ Νηπ/γείο Λιμ. Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου: εικονογρ. οδηγός πρόληψης ατυχημάτων κατασκευασμένος από τους μαθητές

16 Νηπ/γείο Ζαρού Ν. Ηρακλείου Αφίσα «Ημέρα των βιβλίων»

17 Επίσκεψη συγγραφέως: Α΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου Προφήτη Ηλία

18 Παιχνίδια επιτραπέζια διαδρομών (φιδάκι), με κάρτες, με ζάρι, με καπάκια, ντόμινο, παζλ κλπ., για την επεξεργασία διαφόρων μαθηματικών εννοιών σε ποικίλα πεδία: αριθμός, χώρος-γεωμετρία (σχήματα, συμμετρία), κατηγοριοποίηση, μετρήσεις κλπ. Παιχνίδια για τον αριθμό: η κιβωτός του Νώε (1 ο Νηπ/γείο Αγ. Βαρβάρας, το σταφύλι (1 ο Νηπ/γείο Αγ. Μαρίνας, διαδρομές (Νηπ/γείο Καπααριανών)

19 Παιχνίδι γεωμετρικών σχημάτων (6 ο Νηπ/γείο Ηρακλείου, παιχνίδι συμμετρίας με καρτέλες (30 ο Νηπ/γείο Ηρακλείου), παζλ γεωμετρικών σχημάτων (15 ο Νηπ/γείο Ηρακλείου)

20  Αυγητίδου Σ. (2008). Συνεργατική μάθηση στην προσχολική εκπαίδευση, Gutengerg  Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπ/γείο (ΔΕΠΠΣ), Προγράμματα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δραστηριοτήτων (2002). ΥΠΕΠΘ-Π.Ι  Δεληκανάκη Ν.(2009). Η μαθηματική ανάπτυξη στην προσχολική ηλικία θεμελιώδης βάση για τη σύγχρονη σχολική μαθηματική παιδεία στο πλαίσιο της μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. Σύγχρονο Νηπιαγωγείο, τχ 71, σ.96-105  Καλογιαννάκη Π.(2005). Ο «κόσμος της εκπαίδευσης», Ατραπός  Οικονομίδης Β. & Ελευθεράκης Θ. (2009)(Επιμ.). Εκπαίδευση, Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ατραπός.  Σιούρτος Γ. (2006). Η εκπαίδευση των τσιγγάνων, Επιστήμες Αγωγής, τχ 4, σ.189-196  Τάφα, Ε. (2001). Ανάγνωση και γραφή στην προσχολική εκπαίδευση, Ελληνικά Γράμματα  Τριλίβα Σ. & Αναγνωστοπούλου Τ. (2008). Βιωματική Μάθηση, Τόπος  Τζεκάκη Μ. (2007). Μικρά παιδιά, μεγάλα μαθηματικά νοήματα, Gutenberg


Κατέβασμα ppt "Νίκη Δεληκανάκη, Δρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Σχολική Σύμβουλος 19 ης Περιφ. Προσχολικής Αγωγής Website:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google