Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Παρουσίαση έργου: 4/07/2013 Χριστιάνα Κναή, Γενική Διευθύντρια

2 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Οι εταίροι του έργου • Συντονιστής: Schulungszentrum Fohnsdorf (Αυστρία) • University of Gothenburg (Σουηδία) • Municipality of Tjörns (Σουηδία) • MMC Management Centre Ltd (Κύπρος) • Instytut Technologii Eksploatacji – PIB (Πολωνία) • Dimitra Institute (Ελλάδα) • Vocational Rehabilitation Consultants Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)

3 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Σε ποιους αναφέρεται το έργο • Σε μέντορες • Σε εκπαιδευτές συμβούλους

4 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Δύο ανεξάρτητοι χώροι? Εργασία Ίδρυμα κατάρτισης

5 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Ή μια ομαλή μετάβαση Εργασία Ίδρυμα κατάρτισης

6 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Μέντορες • Ο μέντορας είναι το άτομο (συνήθως στην επιχείρηση) που βοηθά τον μαθητευόμενο ή τον νεοεισερχόμενο στα πλαίσια του περιβάλλοντος εργασίας να αναπτύξει τις γνώσεις και τις ικανότητες του καθώς επίσης και να ενημερωθεί μέσω εμπιστευτικών συζητήσεων και άλλων μαθησιακών δραστηριοτήτων • Οι μέντορες είναι συνήθως έμπειροι στο χώρο εργασίας που θα βοηθήσουν τους μαθητευόμενους να αποκτήσουν γενικές κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες για ένταξη στην αγορά εργασίας.

7 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Εκπαιδευτής-Σύμβουλος • Ο εκπαιδευτής-σύμβουλος – υποστηρίζει τους μαθητευόμενους αναφορικά με γνώσεις και δεξιότητες στο τον χώρο εργασίας. – Βοηθά και οδηγεί τους μαθητευόμενους να αναπτύξουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους και να βελτιώσουν τις ικανότητες τους σχετικά με το χώρο εργασίας – Υποστηρίζει κατά την μετάβαση στο χώρο εργασίας. – Υποστηρίζει τον μέντορα – μπορεί να προέρχεται από ιδρύματα ανώτερης και ανωτάτης εκπαίδευσης, από κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης ή από την ίδια την σχολή του οργανισμού.

8 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Το Certi.MenTU • Η ανάπτυξη ενός matrix με τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που πρέπει να έχει ο μέντορας και ο σύμβουλος εκπαιδευτής • EQF (European Qualification Framework) επίπεδο 5 – Το ΕΠΕΠ είναι ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς το οποίο συνδέει τα συστήματα επαγγελματικών προσόντων των χωρών, λειτουργώντας ως μηχανισμός μετατροπής για την ευκολότερη ανάγνωση και κατανόηση των επαγγελματικών προσόντων σε διαφορετικές χώρες και συστήματα στην Ευρώπη • Ο βαθμός αυτονομίας?

9 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Παράδειγμα από το Matrix των μεντόρων • Γνώσεις – Έχει ευρεία γνώση: • συγκεκριμένων θεωριών, μοντέλων και μεθόδων επικοινωνίας. • συγκεκριμένων θεωριών επίλυσης διαφορών, μεθόδων και μοντέλων, αρχών και τεχνικών ενεργητικής ακρόασης. • συγκεκριμένων θεμάτων εμπιστευτικότητας.

10 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Παράδειγμα από το Matrix των μεντόρων • Δεξιότητες – Έχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων για: • να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τον εκπαιδευόμενο χρησιμοποιώντας πρακτικά επικοινωνιακά εργαλεία και τεχνικές. • να βρίσκει δημιουργικές λύσεις σε αφηρημένα προβλήματα λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του εκπαιδευόμενου.

11 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Παράδειγμα από το Matrix των μεντόρων • Ικανότητες – Δημιουργεί και διατηρεί μια αποτελεσματική εργασιακή σχέση με τον εκπαιδευόμενο, η οποία θα τον βοηθήσει να πετύχει τους επαγγελματικούς του/της στόχους. – Διασφαλίζει την ευημερία του εκπαιδευόμενου και τον/την στηρίζει στα προσωπικά του/της ζητήματα. – Αναθεωρεί και βελτιώνει το δικό του/της ρόλο στην ανάπτυξη της εργασιακής σχέσης η οποία θα μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα της καθοδηγητικής διαδικασίας.

12 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού- Σύμβουλος Εκπαιδευτής • Key skills for mentors and tutors • Set up work based programme • Design, plan and negotiate workplace learning program • Support and encourage the learner • Monitor progress and provide feedback • Evaluate the learning program

13 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού- Μέντορας • Key skills for mentors and tutors • Plan, negotiate and implement workplace learning program • Support and encourage the learner in the workplace • Monitor progress and provide feedback • Evaluate the learning program

14 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Πιλοτική εφαρμογή στην Κύπρο • Key skills for mentors and tutors • Set up the workbased programme

15 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Πιστοποίηση- ISO 17024 • “ Personnel certification has become an important element of verifying the competence of an increasingly mobile and global workforce, underscoring the value of industry-recognized credentials that can be carried across national borders. In response to this growing need, a new and improved ISO/IEC International Standard aims to harmonize the various procedures used around the world for certifying the competence of personnel in different occupations or professions” http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1625

16 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Καινοτομία της προσέγγισης και του έργου • Ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο εφαρμόζεται στην πιστοποίηση προσωπικών ικανοτήτων • Δύο ‘ρόλοι’ που δεν ερευνήθηκαν στο παρελθόν και των οποίων η συνεργασία είναι απαραίτητη στην αύξηση της παραγωγικότητας

17 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε…. • Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος

18 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο • http://www.certimentu.eu http://www.certimentu.eu • http://www.mmclearningsolutions.com http://www.mmclearningsolutions.com

19 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


Κατέβασμα ppt "Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google