Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. European Youth Enterprise Initiative EYE-I

2 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Περιεχόμενο Παρουσίασης • Στόχος έργου • Η σημαντικότητα του έργου • Εμπλεκόμενοι Φορείς – Εταίροι • Πρόοδος του έργου • Αναμενόμενα αποτελέσματα

3 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Στόχος έργου • Δημιουργία καινοτόμων προγραμμάτων: ▫ υποστήριξη ατόμων στη νεανική επιχειρηματικότητα ▫ εμπλοκή τους στην ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων • Η Κοινωνική Επιχείρηση ▫ είναι συνήθως μια πρωτοβουλία μιας ομάδας με κοινές ανάγκες ή στόχους. ▫ δημιουργείται συχνά προς όφελος της κοινότητας ▫ δεν επηρεάζεται από τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με την ιδιοκτησία κεφαλαίου ▫ εμπορεύεται να εκπληρώσει την αποστολή της

4 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Η σημαντικότητα του έργου • 6 Ευρωπαίοι Εταίροι ▫ Δίνεται βοήθεια και υποστήριξη σε νέους ανέργους για την ανάπτυξη της δική τους κοινωνικής επιχείρησης. • Κύπρος – EDITC ▫ Μεταφορά στην Κύπρο των γνώσεων άλλων Ευρωπαϊκών χωρών γύρω από τις κοινωνικές επιχειρήσεις  ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ !

5 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Εμπλεκόμενοι Φορείς – Εταίροι • WoTs ASSOCIATES - Ηνωμένο Βασίλειο • RINOVA LTD - Ηνωμένο Βασίλειο • REFLEXION FOUNDATION - Ολλανδία • INNOVES - Ισπανία • GSub – Γερμανία • EdITC - Κύπρος

6 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. • Οι εταίροι θα συνεργαστούν για να προσδιορίσουν τις βασικές δεξιότητες και τις ανάγκες της εκπαίδευσης που απαιτείται από τους νέους για τη δημιουργία μιας επιτυχούς κοινωνικής επιχείρησης. Εμείς θα διερευνήσει πώς αυτό διαφέρει μεταξύ των χωρών εταίρων και να χρησιμοποιήσει αυτή τη γνώση για την ανάπτυξη του πλαισίου για πληροφορίες, συμβουλές και καθοδήγηση ικανότητες που μπορούν να υποστηρίξουν τους νέους που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους κοινωνική επιχείρηση ή συνεταιρισμός. Κατά τη διάρκεια των εταίρων του έργου θα ανταλλάξουν επισκέψεις, να αναπτύξουν δεσμούς με relvant φορείς και συνεργάζονται άμεσα με τους νέους να εντοπίσει τα βασικά ζητήματα και να διερευνήσει καινοτόμους λύσεις. Εμπλεκόμενοι Φορείς – Εταίροι

7 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Πρόοδος του έργου • Ιστοσελίδα (http://www.youthenterpriseeu.eu)http://www.youthenterpriseeu.eu • Facebook • YouTube channel

8 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. • Έρευνα αναφορικά με τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις σε κάθε χώρα – εταίρο • Δύο συναντήσεις  Λονδίνο και Μάλαγα ▫ Ανταλλαγή απόψεων με βάση τις ερευνες που διενεργήθηκαν ▫ Επισκέψεις σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις ▫ Ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των εταίρων Πρόοδος του έργου

9 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

10 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Λονδίνο – The Chocolate Factory • Στόχος: Να δοθούν ευκαιρίες σε ταλαντούχους νέους ώστε να δραστηριοποιηθούν σε επαγγέλματα καλλιτεχνικής φύσεως • Το σύστημα: ▫ Εισαγωγή νέων σε σειρά μαθημάτων για μοντάζ, σκηνοθεσία, μουσική σύνθεση κ.α. ▫ Παραχώρηση χώρου εργασίας για εξάσκηση του επαγγέλματος ▫ Προώθηση των ταλαντούχων αποφοιτών από την ίδια τη διεύθυνση ▫ Μετά την πάροδο μερικών ετών επιλογή παραμονής με ένα μικρό ενοίκιο κάτω και παραχώρηση μέρος των εσόδων στον οργανισμό

11 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Αναμενόμενα αποτελέσματα • Στα πλαίσια του έργου ▫ Απόκτηση γνώσεων για τη λειτουργία των Κοινωνικών Επιχειρήσεων • Μετά την ολοκλήρωση ▫ Τρόποι εισαγωγής πρακτικών λειτουργίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων στην Κύπρο. ▫ Ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος  ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ!

12 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Επικοινωνία • Ιστοσελίδα (http://www.youthenterpriseeu.eu)http://www.youthenterpriseeu.eu • Facebook group (https://www.facebook.com/YouthSocialE nterprises ή κάνετε search για το group European Youth Enterprise Initiative)https://www.facebook.com/YouthSocialE nterprisesή κάνετε search για το group European Youth Enterprise Initiative • YouTube channel (κάνετε search LeonardoEYE2013)κάνετε search LeonardoEYE2013


Κατέβασμα ppt "Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google