Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Μεταγνωστικές Δεξιότητες (L2L) Μάθημα 2: •Δεξιότητες, Ανδραγωγία, Στυλ

2 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. “Μία από τις βασικές δεξιότητες για επιτυχία στην κοινωνία της γνώσης είναι η δυνατότητα να μαθαίνεις” (European Commission, 2004) Μεταγνωστικές Δεξιότητες

3 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. •Έλεγχος συγκέντρωσης. –Συγκέντρωση είναι η συνειδητή διαδικασία επιλεκτικής συγκέντρωσης σε ένα στοιχείο του περιβάλλοντος αγνοώντας όλα τα υπόλοιπα. Αυτή η ικανότητα περιλαμβάνει την επίγνωση των μαθητών σχετικά με το πότε να συμμετέχουν ή όχι σε μία ενέργεια. Αν οι μαθητές αναπτύξουν συνειδητά τον έλεγχο της διαδικασίας αυτής, η δυνατότητα μάθησης τους θα βελτιωθεί. • Παραδείγματα ελέγχου συγκέντρωσης περιλαμβάνουν προσεκτική ακρόαση στο τι λέει κάποιος αγνοώντας όλες τις υπόλοιπες συζητήσεις στην τάξη (το φαινόμενο ονομάζεται αποτέλεσμα κοκτέιλ πάρτι) ή παρακολούθηση συζήτησης σε κινητό ενώ οδηγάς ένα αυτοκίνητο. L2L:Μαθαίνοντας να Μαθαίνω(1)

4 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. •Καθορισμός στόχων. –Οι εκπαιδευόμενοι θέτουν στόχους που προκαλούν τις δυνατότητές τους. Οι μαθητές θα μάθουν περισσότερα, αν μπορούν να θέσουν τόσο μακροπρόθεσμους όσο και βραχυπρόθεσμους στόχους και να γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ τους. •Αν βρείτε έναν τρόπο να κερδίσετε κάτι από την ανάγνωση ενός κεφαλαίου, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε περισσότερα από αυτό από το να μην βλέπετε κανένα λόγο στην ανάγνωση του κεφαλαίου. Μαθαίνοντας να μαθαίνω

5 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. •Γνωστική Αναδόμηση –Ο όρος αυτός σημαίνει πως ο μαθητής χρησιμοποιεί γνωστικές (πνευματικές) διαδικασίες για αναδόμηση (αναδιοργάνωση) των πληροφοριών που προσπαθεί να επεξεργαστεί. Όταν αναλογιζόμαστε για παράδειγμα μια εργασία, οι σκέψεις μας γίνονται πιο εμφανής/ξεκάθαρες και πιο διαχειρίσιμες. Μαθαίνοντας να Μαθαίνω(2)

6 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. •Αυτό-αξιολόγηση. –Αυτή η ικανότητα επικεντρώνεται στην παρακολούθηση της προόδου ενός στόχου. Με αυτό τον τρόπο εξακριβώνουμε εάν είμαστε στη σωστή τροχιά για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει. Οι καλοί μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αποτυχία σαν βάση έτσι ώστε να προγραμματιστούν για καλύτερα αποτελέσματα. Μαθαίνοντας να Μαθαίνω (3)

7 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. •Οι προαναφερόμενες ικανότητες επιτρέπουν στους μαθητές να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τον χρόνο τους. –Είναι δυνατό να εκπαιδεύσεις τους μαθητές ώστε να βελτιώσουν αυτές τις ικανότητες και εκείνοι οι οποίοι βελτιώνουν τις ικανότητες αυτές δείχνουν δραματική βελτίωση στην επίδοση τους. •Οι εκπαιδευτές από την άλλη χρειάζεται να επιβεβαιώσουν πόσο καλά οι μαθητές κατέχουν αυτές τις ικανότητες και να τους βοηθήσουν να τις αναπτύξουν και να τις εφαρμόσουν όταν είναι απαραίτητο. •Δεξιότητες L2L μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις θεματικές ενότητες και σε μαθητές όλων των ηλικιών Μαθαίνοντας να Μαθαίνω(4)

8 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. •“Η τέχνη και η επιστήμη του να βοηθάς τους ενήλικες να μάθουν” –Ο όρος σήμερα αναφέρεται σε μια επικεντρωμένη στο μαθητή εκπαίδευση και στοχεύει σε όλες τις ηλικίες. Στην τυπική μάθηση Πέντε θέματα πρέπει να εξετάζονται: •Η επεξήγηση στους μαθητές στο γιατί κάτι είναι σημαντικό να το μάθουν •Η εκπαίδευση των μαθητών στο πώς να οδηγούν τους εαυτούς τους •Το θέμα πρέπει να συνδέεται με τις εμπειρίες των μαθητών •Οι άνθρωποι δεν θα μάθουν αν δεν παρακινηθούν να μάθουν. •Συχνά αυτό απαιτεί βοήθεια στην υπέρβαση αναστολών, συμπεριφορών και πεποιθήσεων σχετικά με τη μάθηση Ανδραγωγία (1)

9 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. •Τα χαρακτηριστικά των ενήλικων αλλάζουν καθώς το άτομο ωριμάζει: –Αυτό-έννοια: μετατρέπεται από εξαρτημένη προσωπικότητα (μάθηση στο δημοτικό ή το γυμνάσιο) σε αυτό- ελεγχόμενο ανθρώπινο ον (μάθηση ενηλίκων). •Για παράδειγμα οι ενήλικες επιλέγουν συνειδητά τι θα σπουδάσουν ενώ για τα παιδιά αυτό καθορίζεται από την νομοθεσία –Εμπειρία: Συσσωρεύεται σε μια δεξαμενή από εμπειρίες που γίνεται μία σημαντική πηγή για μάθηση (οι εμπειρίες από την μάθηση ή από τη ζωή μας βοηθούν να κατανοήσουμε νέα πράγματα •Για παράδειγμα κάποιος ο οποίος υπηρέτησε στον στρατό μπορεί εύκολα να κατανοήσει την σημασία της ιεραρχίας ή του οργανογράμματος Ανδραγωγία (2)

10 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. –Ετοιμότητα για μάθηση: η προθυμία για μάθηση προσανατολίζεται όλο και περισσότερο στην ανάπτυξη για να ανταποκριθούμε καλύτερα στα καθήκοντα ή στον κοινωνικό μας ρόλο •Για παράδειγμα αν όλοι μας οι φίλοι/ συνάδελφοι είναι γνώστες των τεχνικών πληροφορικής τότε είμαστε πιο πρόθυμοι να μάθουμε για να μην νοιώθουμε απομονωμένοι –Προσανατολισμός στη μάθηση: η προοπτική χρόνου αλλάζει από την αναβολή εφαρμογής της γνώσης στην αμεσότητα της εφαρμογής της, και κατά συνέπεια στον προσανατολισμό για μετατόπιση του επίκεντρου της μάθησης από το θέμα στο πρόβλημα. –Παρακίνηση για μάθηση: η παρακίνηση για μάθηση είναι εσωτερική. (knowles, 1984) Ανδραγωγία (3)

11 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. L2L: Μαθησιακά στυλ (1) ΟΠΤΙΚΟΣΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ

12 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. •Τα μαθησιακά στυλ αναφέρονται στους τρόπους που προτιμούμε να προσεγγίζουμε καινούργιες πληροφορίες. •Ακουστικό: –μαθαίνει κανείς καλύτερα όταν αλληλεπιδρά σε ανταλλαγή ακούσματος/ ομιλίας •Οπτικό: – προτίμηση στη λήψη πληροφοριών μέσω οπτικών παραστάσεων. •Κυναισθητικό: –μαθαίνει κανείς καλύτερα όταν βάζει κάτι σε εφαρμογή (μαθαίνει κάνοντας) •Διάβασμα/Γράψιμο: –σημειώσεις, σημαντικά σημεία, και διάβασμα πληροφοριών από διαγράμματα και πίνακες L2L: Μαθησιακά στυλ (2)

13 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Για παράδειγμα, όταν κάποιος θέλει να μάθει μια συνταγή μαγειρικής: –Ο ακουστικός τύπος μαθαίνει καλύτερα όταν αυτός / αυτή ακούει τη συνταγή μέσω τηλεφώνου. –Ο οπτικός τύπος μαθαίνει καλύτερα όταν αυτός / αυτή παρακολουθεί την εφαρμογή της συνταγής στην τηλεόραση. –Ο κιναισθητικός τύπος μαθαίνει καλύτερα εκτελώντας την συνταγή. –Ο γράφω/διαβάζω τύπος μαθαίνει καλύτερα όταν αυτός / αυτή παίρνει σημειώσεις και στη συνέχεια τις διαβάζει. L2L: Μαθησιακά στυλ (3)

14 Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Έχετε ολοκληρώσει το μάθημα με επιτυχία. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας σε αυτό το μάθημα. Να θυμάστε ποτέ να μην σταματάτε να συμμετέχετε σε καταστάσεις που περιλαμβάνουν μάθηση. Σας ευχαριστούμε


Κατέβασμα ppt "Learning to Learn Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google