Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ομιλία Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗΑΕ κ. Τα. Αθανασόπουλου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ομιλία Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗΑΕ κ. Τα. Αθανασόπουλου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

0 «Η ΔΕΗ στην απελευθερωμένη αγορά ενέργειας»
Ομιλία Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗΑΕ κ. Τα. Αθανασόπουλου 1η Επιμορφωτική – Επιστημονική Ημερίδα ΔΕΚΠ «Η απελευθέρωση αγοράς Η/Ε. Η Ευρωπαϊκή & η Ελληνική Εμπειρία» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. «Η ΔΕΗ στην απελευθερωμένη αγορά ενέργειας» Τάκης Αθανασόπουλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 1η Επιμορφωτική – Επιστημονική Ημερίδα ΔΕΚΠ: «Η απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή και η Ελληνική εμπειρία» Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2008 Αγαπητοί συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα κοντά σας για να χαιρετίσω την πολύ σημαντική Ημερίδα που έχει οργανώσει η Επιχείρηση και αφορά ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως αυτό της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Θεωρώ ως σημαντικό γεγονός το ότι η σημερινή Ημερίδα αποτελεί την απαρχή μιας σειράς ανάλογων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων με θέματα που ενδιαφέρουν την Επιχείρησή μας. Γιατί η Εκπαίδευση που είναι προσαρμοσμένη στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων, αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για την προσαρμογή των εργαζομένων και των στελεχών στο νέο, ταχύτατα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

1 Ομιλία Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗΑΕ κ. Τα. Αθανασόπουλου
1η Επιμορφωτική – Επιστημονική Ημερίδα ΔΕΚΠ «Η απελευθέρωση αγοράς Η/Ε. Η Ευρωπαϊκή & η Ελληνική Εμπειρία» Μια διαπίστωση Στον κόσμο των επιχειρήσεων «επιβιώνουν» εκείνες οι επιχειρήσεις που έχουν αναγνωρίσει τι συμβαίνει στο περιβάλλον τους και προσαρμόζονται διαρκώς με τον περίγυρό τους Στον κόσμο των επιχειρήσεων «επιβιώνουν» εκείνες οι επιχειρήσεις που έχουν αναγνωρίσει τι συμβαίνει στο περιβάλλον τους και προσαρμόζονται διαρκώς με τον περίγυρό τους. Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς οικονομίας έχει κάνει πλέον τον ανταγωνισμό πολύ έντονο, με αποτέλεσμα να μεταβάλλονται ταχύτατα οι συνθήκες στις οποίες κινούνται οι επιχειρήσεις.

2 Στόχος της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα της ενέργειας
Ομιλία Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗΑΕ κ. Τα. Αθανασόπουλου 1η Επιμορφωτική – Επιστημονική Ημερίδα ΔΕΚΠ «Η απελευθέρωση αγοράς Η/Ε. Η Ευρωπαϊκή & η Ελληνική Εμπειρία» Η Γεωγραφική Διάσταση Στόχος της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα της ενέργειας Η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο Συνεκτίμηση εισαγωγών και εξαγωγών προς και από το Ελληνικό Σύστημα. Δημιουργία της Περιφερειακής Αγοράς Ενέργειας της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης. Οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες της ΔΕΗ έχουν σκοπό τη δραστηριοποίησή της και εκτός των συνόρων. Δραστηριοποίηση των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών εταιριών ηλεκτρισμού στην αγορά ΝΑ Ευρώπης. Με αυτόν τον άξονα, βασικός στόχος της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα της ενέργειας είναι η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο του στόχου αυτού, η σχετική αγορά – η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών της ΔΕΗ από την άποψη του ελεύθερου ανταγωνισμού – δεν περιορίζεται απλά και μόνον στα σύνορα της Ελληνικής Επικράτειας, αλλά θα πρέπει να συνεκτιμώνται και οι εισαγωγές και εξαγωγές προς και από το Ελληνικό Σύστημα. Ειδικότερα, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πολύ μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλονται για τη δημιουργία της Περιφερειακής Αγοράς Ενέργειας της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης. Στο περιβάλλον αυτό είναι αναγκαίο να λαμβάνεται υπόψη ότι η ανάπτυξη των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών της ΔΕΗ αποσκοπεί σε δραστηριοποίησή της όχι μόνον εντός των συνόρων της χώρας αλλά και εκτός αυτών, διασφαλίζοντας την ενίσχυση του ρόλου της σε περιφερειακό τουλάχιστον επίπεδο. Εξάλλου, σε αυτή την περιφερειακή αγορά δραστηριοποιούνται ή προγραμματίζουν να επεκταθούν οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρίες ηλεκτρισμού.

3 Εξέλιξη ζήτησης ενέργειας και ισχύος στη ΝΑ Ευρώπη
Ομιλία Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗΑΕ κ. Τα. Αθανασόπουλου 1η Επιμορφωτική – Επιστημονική Ημερίδα ΔΕΚΠ «Η απελευθέρωση αγοράς Η/Ε. Η Ευρωπαϊκή & η Ελληνική Εμπειρία» Εξέλιξη ζήτησης ενέργειας και ισχύος στη ΝΑ Ευρώπη Ζήτηση Ενέργειας Ζήτηση Ισχύος Σύμφωνα με μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας, η αγορά της ΝΑ Ευρώπης κατά το 2005 είχε μέγεθος 215 TWh και αναμένεται το 2020 να ανέλθει σε 315 TWh. Στα μεγέθη αυτά περιλαμβάνεται και η Ελληνική αγορά, η οποία ήταν 50 TWh το 2005 και προβλέπεται να ανέλθει σε 80 TWh το 2020. Μερίδιο ΔΕΗ 2005: 23% Σημ (1) Αλβανία, FYROM, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία, Βοσνία- Ερζεγοβίνη, Κόσσοβο, Μαυροβούνιο, Σερβία: Πηγή World Bank Generation Investment Study, Ελλάδα: Πηγή ΔΕΗ (2) Δεν συμπεριλαμβάνεται η Τουρκία

4 Η Χρονική Διάσταση Στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, τα επενδυτικά έργα
Ομιλία Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗΑΕ κ. Τα. Αθανασόπουλου 1η Επιμορφωτική – Επιστημονική Ημερίδα ΔΕΚΠ «Η απελευθέρωση αγοράς Η/Ε. Η Ευρωπαϊκή & η Ελληνική Εμπειρία» Η Χρονική Διάσταση Στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, τα επενδυτικά έργα Είναι εντάσεως κεφαλαίου Απαιτούν μεγάλο χρόνο κατασκευής Ο χρονικός ορίζοντας ανάπτυξης του επιχειρηματικού προγραμματισμού δεν πρέπει να είναι περιορισμένος. Μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης νέων μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη την ευρύτερη περιφερειακή αγορά. Στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, τα επενδυτικά έργα είναι εντάσεως κεφαλαίου και απαιτούν αρκετά χρόνια για να ολοκληρωθούν, από τη λήψη της απόφασης μέχρι τη θέση σε λειτουργία νέων μονάδων. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος για την παράδοση του αναγκαίου εξοπλισμού έχει επιμηκυνθεί κατά την τελευταία διετία, λόγω της έκρηξης της ζήτησης που παρατηρείται στην παγκόσμια αγορά. Για παράδειγμα, μια νέα μεγάλη ανθρακική μονάδα 800 MW, που θα παραγγελθεί με τις διαγωνιστικές διαδικασίες που εφαρμόζει η ΔΕΗ, δεν προβλέπεται να παραδοθεί και να τεθεί σε λειτουργία πριν από το Πέραν αυτών, ο χρονικός ορίζοντας του επιχειρηματικού προγραμματισμού στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής πρέπει να είναι πολύ μεγάλος και, κατά συνέπεια, να τίθεται στο 2020 και μετά. Με αυτόν τον ορίζοντα, οι ανάγκες σε νέες μονάδες του Ελληνικού συστήματος είναι πολύ μεγαλύτερες από μία μεσοπρόθεσμη θεώρηση που περιορίζεται στην επόμενη πενταετία. Εάν μάλιστα ληφθούν υπόψη οι επιχειρηματικές ευκαιρίες της ευρύτερης περιφερειακής αγοράς, οι προοπτικές για νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που αναφέρονται σε ορισμένα δημοσιεύματα.

5 Eξέλιξη της ζήτησης (GWh) *
Ομιλία Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗΑΕ κ. Τα. Αθανασόπουλου 1η Επιμορφωτική – Επιστημονική Ημερίδα ΔΕΚΠ «Η απελευθέρωση αγοράς Η/Ε. Η Ευρωπαϊκή & η Ελληνική Εμπειρία» Eξέλιξη της ζήτησης (GWh) * Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΕΣΜΗΕ, η ζήτηση ενέργειας στην Ελλάδα το έτος 2020 προβλέπεται να φθάσει στις GWh. Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη και μια δυνατότητα εξαγωγών της τάξης του 10%, τότε φθάνουμε στις GWh. 5ετία Μέσος ετήσιος ρυθμός 3,0% 2,80% 2,60% 2,40% 2,20% 2,00% Σημ: * Πηγή ΔΕΣΜΗΕ Ιαν.2008

6 Eξέλιξη της αιχμής (1) και αναγκαία ισχύς (2) (ΜW)
Ομιλία Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗΑΕ κ. Τα. Αθανασόπουλου 1η Επιμορφωτική – Επιστημονική Ημερίδα ΔΕΚΠ «Η απελευθέρωση αγοράς Η/Ε. Η Ευρωπαϊκή & η Ελληνική Εμπειρία» Eξέλιξη της αιχμής (1) και αναγκαία ισχύς (2) (ΜW) Για να καλύψουμε αυτή τη ζήτηση ενέργειας, θα πρέπει να έχουμε ισχύ ηλεκτροπαραγωγής MW το 2020. Σημ: (1) Συντελεστής Φορτίου 62% (2) Σύμφωνα με το Περιθώριο Εφεδρείας ΕΤΟΣ 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 Ποσοστό Εφεδρείας 17% 15% 14% 13% 12% 11% 10%

7 Ομιλία Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗΑΕ κ. Τα. Αθανασόπουλου
1η Επιμορφωτική – Επιστημονική Ημερίδα ΔΕΚΠ «Η απελευθέρωση αγοράς Η/Ε. Η Ευρωπαϊκή & η Ελληνική Εμπειρία» Ανάγκη νέας ισχύος 31060 28132 25712 23269 20851 18502 16257 12791 Εάν λάβουμε υπόψη μας τις υπάρχουσες μονάδες της ΔΕΗ, καθώς και το πρόγραμμα απόσυρσης παλαιών μονάδων και αντικατάστασής τους με νέες, δηλαδή με τις μονάδες φυσικού αερίου στο Αλιβέρι και στη Μεγαλόπολη, τις δύο λιγνιτικές μονάδες σε Μελίτη και Πτολεμαϊδα και τις δύο ανθρακικές μονάδες στο Αλιβέρι και στη Λάρυμνα, και πάλι απαιτείται η κατασκευή νέων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής επιπλέον ισχύος 6.000MW μέχρι το 2020. Σημ: (1) Υπό κατ. ΦΑ (Αλιβέρι 5- ΔΕΗ, Αγ. Νικόλαος-ENDESA, Βοιωτία-ΤΕΡΝΑ). (2) Δεν έχει ληφθεί υπόψη η ισχύς των ΑΠΕ λόγω στοχαστικότητας της λειτουργίας τους, η οποία απαιτεί παράλληλη ανάπτυξη ΘΗΣ ή ΥΗΣ.

8 Σύγκριση Πλήρους Κόστους Παραγωγής
Ομιλία Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗΑΕ κ. Τα. Αθανασόπουλου 1η Επιμορφωτική – Επιστημονική Ημερίδα ΔΕΚΠ «Η απελευθέρωση αγοράς Η/Ε. Η Ευρωπαϊκή & η Ελληνική Εμπειρία» Σύγκριση Πλήρους Κόστους Παραγωγής ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΙΜΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ CO2 : 25€/tn Εάν συγκρίνουμε το κόστος παραγωγής βασισμένοι σε ένα υψηλό σενάριο τιμών καυσίμων, που φαίνεται σήμερα να είναι το επικρατέστερο, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ο άνθρακας είναι η οικονομικότερη επιλογή σε σύγκριση με το φυσικό αέριο, λαμβάνοντας υπόψη και το κόστος δικαιωμάτων εκπομπών CO2.

9 Σύγκριση Ειδικών Εκπομπών Ρύπων
Ομιλία Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗΑΕ κ. Τα. Αθανασόπουλου 1η Επιμορφωτική – Επιστημονική Ημερίδα ΔΕΚΠ «Η απελευθέρωση αγοράς Η/Ε. Η Ευρωπαϊκή & η Ελληνική Εμπειρία» Σύγκριση Ειδικών Εκπομπών Ρύπων Εκπομπές Συμβατικών Ρύπων: NOx H πραγματοποίηση των νέων μεγάλων επενδύσεων θα επιτρέψει στις νέες μονάδες που θα δημιουργηθούν να επιτύχουν μια σημαντική μείωση των οξειδίων του αζώτου. Έτσι, ενώ μια παλαιά λιγνιτική μονάδα εκπέμπει 2,3 kg/MWh, οι νέες λιγνιτικές μονάδες που θα κατασκευάσει η ΔΕΗ με σύγχρονη τεχνολογία, θα μειώσουν τις σχετικές εκπομπές σε 0,7 kg/MWh. Σε ότι αφορά τις ανθρακικές με ενσωματωμένη σύγχρονη αντιρρυπαντική τεχνολογία, οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου θα είναι 0,6 kg/MWh, ενώ στην περίπτωση νέων μονάδων με καύσιμο φυσικό αέριο, οι εκπομπές θα φθάνουν 0,3 kg/MWh.

10 Σύγκριση Ειδικών Εκπομπών Ρύπων
Ομιλία Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗΑΕ κ. Τα. Αθανασόπουλου 1η Επιμορφωτική – Επιστημονική Ημερίδα ΔΕΚΠ «Η απελευθέρωση αγοράς Η/Ε. Η Ευρωπαϊκή & η Ελληνική Εμπειρία» Σύγκριση Ειδικών Εκπομπών Ρύπων Εκπομπές Συμβατικών Ρύπων: Σωματίδια Πολύ θεαματικές μειώσεις παρουσιάζονται και στις εκπομπές σωματιδίων. Ενώ οι παλαιές λιγνιτικές μονάδες εκπέμπουν 1 kg/MWh, οι νέες λιγνιτικές θα εκπέμπουν 0,1 kg/MWh, οι ανθρακικές 0,06 kg/MWh και αυτές με καύσιμο φυσικό αέριο 0,03 kg/MWh.

11 Σύγκριση Ειδικών Εκπομπών Ρύπων
Ομιλία Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗΑΕ κ. Τα. Αθανασόπουλου 1η Επιμορφωτική – Επιστημονική Ημερίδα ΔΕΚΠ «Η απελευθέρωση αγοράς Η/Ε. Η Ευρωπαϊκή & η Ελληνική Εμπειρία» Σύγκριση Ειδικών Εκπομπών Ρύπων Εκπομπές Συμβατικών Ρύπων: SO2 Σε ότι αφορά στις εκπομπές του διοξειδίου του θείου, η ΔΕΗ με τις νέες λιγνιτικές μονάδες που θα αναπτύξει, θα εξασφαλίσει μείωση κατά 82% σε σχέση με τις παλαιές λιγνιτικές, ενώ οι νέες μονάδες άνθρακα και φυσικού αερίου, που θα διαθέτουν υπερσύγχρονη τεχνολογία, θα εξασφαλίσουν μειώσεις κατά 86% και 99% αντίστοιχα.

12 Σύγκριση Ειδικών Εκπομπών Ρύπων
Ομιλία Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗΑΕ κ. Τα. Αθανασόπουλου 1η Επιμορφωτική – Επιστημονική Ημερίδα ΔΕΚΠ «Η απελευθέρωση αγοράς Η/Ε. Η Ευρωπαϊκή & η Ελληνική Εμπειρία» Σύγκριση Ειδικών Εκπομπών Ρύπων Εκπομπές Διοξειδίου του Άνθρακα Λόγω του υψηλού βαθμού απόδοσης των σύγχρονων ανθρακικών μονάδων (>45%) έναντι των παλαιών λιγνιτικών (<33%), οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είναι σημαντικά χαμηλότερες, συγκρινόμενες με παλαιές αλλά και τις σύγχρονες λιγνιτικές μονάδες. Συνεπώς, η εισαγωγή του άνθρακα στο ενεργειακό μείγμα θα συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ενώ παράλληλα θα επιτρέψει την παραγωγή και διάθεση σε επιχειρήσεις και οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.

13 Αποτελέσματα Ολοκλήρωσης Στρατηγικού Σχεδίου ως προς το Περιβάλλον
Ομιλία Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗΑΕ κ. Τα. Αθανασόπουλου 1η Επιμορφωτική – Επιστημονική Ημερίδα ΔΕΚΠ «Η απελευθέρωση αγοράς Η/Ε. Η Ευρωπαϊκή & η Ελληνική Εμπειρία» Αποτελέσματα Ολοκλήρωσης Στρατηγικού Σχεδίου ως προς το Περιβάλλον 2006 2015 2006 2015 Η υλοποίηση των επενδύσεων στον Τομέα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας θα έχει άμεσα θετικά οφέλη για το περιβάλλον, καθώς μεταξύ των ετών και 2015 θα εξασφαλισθεί μείωση ανά παραγόμενη κιλοβατώρα : του διοξειδίου του άνθρακα (CΟ2) κατά 25% του διοξειδίου του θείου (SO2) κατά 91% των οξειδίων του αζώτου (NOx) κατά 39% των σωματιδίων (PM) κατά 56%. Παράλληλα, η ολοκλήρωση της στρατηγικής μας θα βοηθήσει σημαντικά τη χώρα στην επίτευξη των υποχρεώσεων της, όπως θα διαμορφωθούν από τους φιλόδοξους στόχους της Θεματικής Στρατηγικής για την Ατμοσφαιρική Ρύπανση (TSAP) της Ε.Ε., που προβλέπει σημαντικότατη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων έως το 2020, αλλά και των δεσμεύσεων της χώρας για την κλιματική αλλαγή. Εάν κάποιος αγνοεί τις δυνατότητες που παρέχουν οι Τεχνολογίες Καθαρού Άνθρακα (Clean Coal Technologies), με αποδεδειγμένη εμπειρία εφαρμογής σε πολλές μονάδες στον κόσμο, τότε μοιραία οδηγείται στο παραπλανητικό δίλημμα: Ή Ανάπτυξη Ή Περιβάλλον Η ΔΕΗ, με την τεράστια εμπειρία και συσσωρευμένη τεχνογνωσία της, πρωτοπόρα επιχείρηση στην Ελλάδα στην εισαγωγή και αφομοίωση σύγχρονων τεχνολογιών στις δραστηριότητες της, πιστεύει ότι η Στρατηγική Παραγωγής που ακολουθεί εξυπηρετεί το στόχο ΚΑΙ Ανάπτυξη ΚΑΙ Περιβάλλον

14 Η Διάσταση του Εταιρικού Μεγέθους
Ομιλία Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗΑΕ κ. Τα. Αθανασόπουλου 1η Επιμορφωτική – Επιστημονική Ημερίδα ΔΕΚΠ «Η απελευθέρωση αγοράς Η/Ε. Η Ευρωπαϊκή & η Ελληνική Εμπειρία» Η Διάσταση του Εταιρικού Μεγέθους Παρατηρείται τάση συγκέντρωσης στην Ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Οι μεγαλύτερες επιχειρηματικές συμφωνίες παρατηρήθηκαν μέσα στο 2007 (συγχώνευση GdF/Suez σε εξέλιξη, εξαγορά Endesa από ENEL, εξαγορά Scottish Power από Iberdrola κ.λ.π.). Οι έξι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι που επικρατούν στον Ευρωπαϊκό τομέα ενέργειας (EdF, GdF/Suez, EON, ENEL/Endesa, RWE, Iberdrola) είναι σήμερα από 5 έως 15 φορές μεγαλύτεροι από τη ΔΕΗ. Ακόμη και η σύγκριση της ΔΕΗ με μια δεύτερη ομάδα εθνικών πρωταθλητών (EdΡ Πορτογαλίας, Fortum Φινλανδίας, CEZ Τσεχίας, Verbund Αυστρίας) ή μικρότερων Ευρωπαϊκών εταιρειών (Edison, Union Fenosa) δείχνει ότι αυτοί είναι από 1,2 έως 2,5 φορές μεγαλύτεροι από τη ΔΕΗ. Επιστρέφοντας τώρα στην Ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, μπορούμε να παρατηρήσουμε μια διαρκή τάση συγκέντρωσης στον τομέα ηλεκτροπαραγωγής μέσα από εξαγορές και συγχωνεύσεις: Οι μεγαλύτερες επιχειρηματικές συμφωνίες παρατηρήθηκαν μέσα στο 2007 (συγχώνευση GdF/Suez σε εξέλιξη, εξαγορά Endesa από ENEL, εξαγορά Scottish Power από Iberdrola κ.λπ.). Οι έξι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, που επικρατούν στον Ευρωπαϊκό τομέα ενέργειας (EdF, GdF/Suez, EON, ENEL/Endesa, RWE, Iberdrola) είναι σήμερα από 5 έως 15 φορές μεγαλύτεροι από τη ΔΕΗ. Ακόμη και η σύγκριση της ΔΕΗ με μία δεύτερη ομάδα εθνικών πρωταθλητών (EdΡ Πορτογαλίας, Fortum Φινλανδίας, CEZ Τσεχίας, Verbund Αυστρίας) ή μικρότερων Ευρωπαϊκών εταιρειών (Edison, Union Fenosa) δείχνει ότι αυτοί είναι από 1,2 έως 2,5 φορές μεγαλύτεροι από τη ΔΕΗ. Αξίζει, εκτιμώ, να σημειώσω, ότι αρκετοί από τους ανωτέρω ευρωπαϊκούς επιχειρηματικούς ομίλους ήδη δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να αναπτύξουν δραστηριότητες στην ελληνική αγορά ή/και στην ευρύτερη αγορά της ΝΑ Ευρώπης. Ενδιαφέρον των Ευρωπαϊκών επιχειρηματικών ομίλων για την ελληνική αγορά ή/και την ευρύτερη αγορά της ΝΑ Ευρώπης.

15 Η Σχετική Αγορά, το Βέλτιστο Μέγεθος και η Δεσπόζουσα Θέση
Ομιλία Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗΑΕ κ. Τα. Αθανασόπουλου 1η Επιμορφωτική – Επιστημονική Ημερίδα ΔΕΚΠ «Η απελευθέρωση αγοράς Η/Ε. Η Ευρωπαϊκή & η Ελληνική Εμπειρία» Η Σχετική Αγορά, το Βέλτιστο Μέγεθος και η Δεσπόζουσα Θέση Απελευθερώνονται οι εθνικές αγορές και δημιουργείται μια νέα ενωμένη τεράστια αγορά με επιμέρους νέες αναδυόμενες αγορές ενέργειας. Οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται και επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλες αγορές, μέσω εξαγορών, οργανικών αναπτύξεων και συνεργασιών. Νέα δεδομένα στον τομέα της αγοράς ενέργειας στην Ευρώπη. Αποτέλεσμα: Πολύ μεγάλο βέλτιστο μέγεθος των ενεργειακών επιχειρήσεων, χωρίς αυτό να έρχεται στην πράξη σε αντίθεση με τη σχετική έννοια της δεσπόζουσας θέσης. Είναι προφανές ότι η προώθηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της ολοκλήρωσης της απελευθέρωσης στον τομέα της αγοράς ενέργειας δημιουργεί νέα δεδομένα σε όλα τα επίπεδα: Απελευθερώνονται οι εθνικές αγορές και δημιουργείται μια νέα ενωμένη τεράστια αγορά. Δημιουργούνται νέες αναδυόμενες αγορές ενέργειας (Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Ηλεκτρικοί Δακτύλιοι Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας κ.λ.π.). Οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται προς τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται και επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλες αγορές, πέραν αυτής στην οποία εδρεύουν, μέσω εξαγορών, οργανικών αναπτύξεων, συνεργασιών κ.λ.π. Οι αλλαγές αυτές έχουν ως αποτέλεσμα να είναι πλέον πολύ μεγάλο το βέλτιστο μέγεθος των ενεργειακών επιχειρήσεων, χωρίς αυτό να έρχεται στην πράξη σε αντίθεση με τη σχετική έννοια της δεσπόζουσας θέσης.

16 Η ΔΕΗ στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον
Ομιλία Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗΑΕ κ. Τα. Αθανασόπουλου 1η Επιμορφωτική – Επιστημονική Ημερίδα ΔΕΚΠ «Η απελευθέρωση αγοράς Η/Ε. Η Ευρωπαϊκή & η Ελληνική Εμπειρία» Η ΔΕΗ στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναπτύσσονται εταιρίες, αυτοδύναμα ή μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, με μέγεθος 5πλάσιο έως 15πλάσιο αυτού της ΔΕΗ. Η ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από τη ΔΕΗ στο μεταβατικό στάδιο της περιφερειακής ολοκλήρωσης με στόχο να ανταγωνιστεί του ευρωπαϊκούς κολοσσούς, είναι πολλαπλά σκόπιμη και ωφέλιμη. Αναγκαιότητα μετεξέλιξης της ΔΕΗ σε «εθνικό πρωταθλητή» με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και ανάπτυξη της περιουσιακής της βάσης. Το σημαντικό μερίδιο της ΔΕΗ στην ελληνική αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν παραβιάζει το δίκαιο, ούτε θεμελιώνει απαγόρευση της αύξησης του παραγωγικού δυναμικού της επιχείρησης. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ: Ανάπτυξη Εκσυγχρονισμό Εξέλιξη Με αυτά τα δεδομένα, η αναγκαιότητα για την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την εξέλιξη της ΔΕΗ, γίνεται πλέον επιτακτική. Άλλωστε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εταιρίες με μέγεθος 5πλάσιο έως 15πλάσιο από αυτό της ΔΕΗ αναπτύσσονται ραγδαία, είτε αυτοδύναμα είτε μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων. Σ’ αυτή ακριβώς την επιχειρηματική συγκυρία, η ενθάρρυνση της ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από μια εταιρία όπως η ΔΕΗ, ώστε μέσα από αυτές να μπορέσει να ανταγωνιστεί τους ευρωπαϊκούς κολοσσούς, κρίνεται απολύτως απαραίτητη, καθώς επιβάλλεται πλέον η περαιτέρω ανάπτυξη της περιουσιακής και παραγωγικής βάσης της επιχείρησης για τη μετεξέλιξή της σε «Εθνικό Πρωταθλητή» με ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Εξάλλου, το γεγονός ότι η ΔΕΗ εξακολουθεί σήμερα να κατέχει ένα σημαντικό μερίδιο στην ελληνική αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δεν παραβιάζει το δίκαιο – και συγκεκριμένα τις διατάξεις περί ελεύθερου ανταγωνισμού -, ούτε θεμελιώνει απαγόρευση της αύξησης του παραγωγικού δυναμικού της επιχείρησης.

17 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός για την εκπλήρωση της Αποστολής μας
Ομιλία Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗΑΕ κ. Τα. Αθανασόπουλου 1η Επιμορφωτική – Επιστημονική Ημερίδα ΔΕΚΠ «Η απελευθέρωση αγοράς Η/Ε. Η Ευρωπαϊκή & η Ελληνική Εμπειρία» Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός για την εκπλήρωση της Αποστολής μας Είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε χωρίς καθυστερήσεις: Στη υλοποίηση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων, αρχής γενομένης από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατασκευής νέων θερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 3200MW. Στην ανάπτυξη της περιουσιακής και παραγωγικής μας βάσης. Με στόχο την εκπλήρωση της αποστολής μας Για όλους τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις στην υλοποίηση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων, ξεκινώντας από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατασκευής νέων θερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 3.200MW, αλλά και στην ανάπτυξη της περιουσιακής και παραγωγικής μας βάσης. Μόνο έτσι θα είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε την ξεκάθαρη και συμφωνημένη αποστολή μας, που δεν είναι άλλη παρά: «Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας, μέσω της παροχής αξιόπιστων ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών, με σεβασμό στο περιβάλλον.» Η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας, μέσω της παροχής αξιόπιστων ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών, με σεβασμό στο περιβάλλον.

18 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
Ομιλία Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗΑΕ κ. Τα. Αθανασόπουλου 1η Επιμορφωτική – Επιστημονική Ημερίδα ΔΕΚΠ «Η απελευθέρωση αγοράς Η/Ε. Η Ευρωπαϊκή & η Ελληνική Εμπειρία» Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Ομιλία Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου ΔΕΗΑΕ κ. Τα. Αθανασόπουλου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google