Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Β’ Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων Όμιλος Αγγλικής γλώσσας για μαθητές πρώιμης παιδικής ηλικίας: μια μελέτη περίπτωσης Αχιλλέας Κωστούλας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Β’ Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων Όμιλος Αγγλικής γλώσσας για μαθητές πρώιμης παιδικής ηλικίας: μια μελέτη περίπτωσης Αχιλλέας Κωστούλας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Β’ Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων Όμιλος Αγγλικής γλώσσας για μαθητές πρώιμης παιδικής ηλικίας: μια μελέτη περίπτωσης Αχιλλέας Κωστούλας  Ιωάννα Γκουρογιάννη

2 Διάρθρωση της εισήγησης i.Ο ρόλος της Αγγλικής γλώσσας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα ii.Οι εκπαιδευτικοί όμιλοι iii.Η έρευνά μας (μεθοδολογία) iv.Διαπιστώσεις - Συμπέρασμα

3 Β’ Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων Η Αγγλική γλώσσα στο εκπαιδευτικό μας σύστημα

4 Προβληματισμοί 1.Πόσο χρήσιμο είναι να εντείνεται η διδασκαλία της Αγγλικής; 2.Σε ποια ηλικία πρέπει να ξεκινά η διδασκαλία της Αγγλικής; 3.Ποιος είναι ο ρόλος της πιστοποίησης;

5 Στο εκπαιδευτικό μας σύστημα... • Δίνεται όλο και περισσότερη έμφαση στη διδασκαλία της Αγγλικής. • Τα Αγγλικά διδάσκονται και στις μικρές τάξεις (Α’ και Β’) του Δημοτικού. • Το εκπαιδευτικό σύστημα προσπαθεί να ανταποκριθεί στην αναφερόμενη πίεση για πιστοποίηση.

6 Β’ Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων Πως δημιουργήθηκε ο Όμιλος Αγγλικής Γλώσσας

7 Νομοθετικό πλαίσιο Ν.3966/2011 (Άρθρο 45, προστέθηκε έμφαση) • Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων των μαθητών [...] δημιουργούνται όμιλοι και ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους. Οι όμιλοι λειτουργούν πέρα από το ωρολόγιο πρόγραμμα μία ή δύο φορές την εβδομάδα ο καθένας, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση. • Οι όμιλοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η γλώσσα, η λογοτεχνία και λοιπά πεδία όπως τα εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά., ώστε να δημιουργούνται πυρήνες δημιουργικότητας και αριστείας που αξιοποιούν τις αυξημένες ικανότητες ορισμένων μαθητών, χωρίς να υπονομεύεται η κοινωνικοποίησή τους. • Η εγγραφή των μαθητών των Π.Π.Σ. στους ομίλους γίνεται [...] ύστερα από σύμφωνη γνώμη του δασκάλου του μαθητή και του διευθυντή της σχολικής μονάδας [...]

8 «Απόρριψη μοσχέυματος» Καινοτομία Αρχικό περιβάλλον Διαφορετικό Περιβάλλον

9 Αρχική πρόταση • «Όμιλος Αριστείας Αγγλικής Γλώσσας» • Ε’ και Στ’ Τάξεις • Επιλεκτικός χαρακτήρας (τουλάχιστον επίπεδο Α1) • Έμφαση σε: – Ενίσχυση αριστείας – Διαπολιτισμική επικοινωνία – Πιστοποίηση

10 Αναθεωρημένη πρόταση • «Πρώτη Επαφή με τα Αγγλικά» • Α’ και Β’ Τάξεις • Συμμετοχικός χαρακτήρας • Έμφαση σε: – Δημιουργική έκφραση – Ανάπτυξη θετικών στάσεων για την ξένη γλώσσα – Ολόπλευρη ανάπτυξη δεξιοτήτων

11 Ερώτηματα • Γιατί απέτυχε ο πρώτος όμιλος; • Ποια χαρακτηριστικά οδήγησαν στην επιτυχία του αναθεωρημένου ομίλου;

12 Β’ Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων Η έρευνά μας

13 Θεωρητική θεμελίωση έρευνας • Tashakkori, A., & Teddlie, C. (1998). Mixed methodology : combining qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks, Calif. [Η.Π.Α.]: SAGE Publications. • Wallace, M. J. (1998). Action research for language teachers. Cambridge [Η.Β.]: Cambridge University Press. • Yin, R. K. (2003). Case study research: design and methods (3η εκδ.). Thousand Oaks, Calif. [Η.Π.Α.]: SAGE Publications. Μελέτη περίπτωσης Μικτή μεθοδολ ογία Έρευνα Δράσης Διατύπωση υποθέσεων

14 Ταυτότητα έρευνας • Συλλογή δεδομένων με ερωτηματολόγια • Ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα • Γονείς και μαθητές (Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ Τάξεων)

15 Παρουσίαση δείγματος ΚατηγορίαΔιανεμήθηκανΑπαντήθηκαν Ποσοστό ανταπόκρισης Ποσοστό επί του δείγματος Γονείς 987071,4%43,5% Μαθητές 91 100%56,5% Σύνολο 18916185,2%100%

16 Β’ Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων Διαπιστώσεις

17 Πόσο σημαντικό θεωρείτε να λειτουργεί όμιλος Ξένων Γλωσσών στο σχολείο;

18 Το Σχολείο πρέπει να μεριμνά κατά προτεραιότητα για τη διδασκαλία...

19 Διαπίστωση 1 • Δίνεται σημασία στη γλωσσομάθεια • Επιβεβαιώνεται η ηγεμονική θέση της Αγγλικής γλώσσας • Υπάρχει σαφές αίτημα για άλλες γλώσσες.

20 Για ποιες ηλικίες θεωρείτε πως είναι σημαντικότερος ένας Όμιλος Αγγλικής Γλώσσας;

21 Διαπίστωση 2 Διαπιστώνεται επιφύλαξη σχετικά με τη διδασκαλία ξένων γλωσσών στις μικρές τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

22 «[...]Είναι απαραίτητη η διενέργεια εξετάσεων επιλογής των μαθητών».

23 Διαπίστωση 3 Απορρίπτεται ο επιλεκτικός χαρακτήρας των ομίλων («αριστεία»).

24 Καθολική συμμετοχή μαθητών, επικοινωνία Πολυγλωσσία, Χρηστική θεώρηση της γλωσσομάθειας Έμφαση στη διδασκαλία Αγγλικών Ανάπτυξη «διαπολιτισμικού ήθους επικοινωνίας» Επιλεκτικός χαρακτήρας, Αριστεία, Πιστοποίηση Συνοπτικά Εντατικοποίηση της διδασκαλίας Αγγλικών, Πρώτη επαφή στις Α’ και Β’ τάξεις Επιφύλαξεις σχετικά με διδασκαλία ξένων γλωσσών σε πρώιμη παιδική ηλικία Καινοτομία (π.χ. Όμιλοι) ως σύνθεση

25 Β’ Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! Σχόλια; achilleas@kostoulas.com  giannagkf@yahoo.gr


Κατέβασμα ppt "Β’ Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων Όμιλος Αγγλικής γλώσσας για μαθητές πρώιμης παιδικής ηλικίας: μια μελέτη περίπτωσης Αχιλλέας Κωστούλας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google