Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κουβαρα Βαϊα Πρανεντςη κατερινα Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κουβαρα Βαϊα Πρανεντςη κατερινα Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κουβαρα Βαϊα Πρανεντςη κατερινα Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Γ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

2 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ To σύστημα από απόσταση επιμόρφωσης των διδασκόντων την ελληνική ως δεύτερη/ξένη με τίτλο «Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης», που υλοποιείται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα βελτιστοποιήθηκε με εφαρμογές όπως τα webinars (με το νέο κύκλο) και πολυμεσικό υλικό.

3 Η ςημαντικη αλλαγΗ ςτο ςΥςτημα εΙναι η ςυμπερΙληψη δΥο (2) ακΟμα ςκελΩν επιμΟρφωςηΣ
Έτσι, το σύστημα των ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ δομείται από τρεις διαφορετικές διαδρομές: ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ως ξένης/δεύτερης για κατοίκους ή προσωρινά διαμένοντες στο εξωτερικό (όπου τώρα υλοποιείται ο 6ος συνεχόμενος κύκλος) σε αλλόγλωσσους στην ημεδαπή (όπου τώρα υλοποιείται ο 2ος κύκλος) 3. για φοιτητές και απόφοιτους νεοελληνικών τμημάτων (με πρώτο προβλεπόμενο κύκλο το φθινόπωρο του 2013)

4 διαδρομες ςτη διδαςκαλια της ελληνικης ςε αλλογλωςςους ςτην ελλαδα
διαδρομες ςτη διδαςκαλια της ελληνικης ςε αλλογλωςςους ςτην ελλαδα Η δεύτερη διαδρομή του προγράμματος «Διαδρομές» έχει ήδη συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των συναδέρφων στην Ελλάδα και υλοποιείται στο δεύτερο κύκλο, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου επιμορφωτικού κύκλου. Η διαδρομή αυτή αφορά την επιμόρφωση των πτυχιούχων διδασκόντων την ελληνική στη διδασκαλία της ως δεύτερης/ξένης. Η υπεραξία του προγράμματος αφορά την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και απόψεων, την εμβάθυνση στα σχετικά ζητήματα διδακτικής μεθοδολογίας και της ουσιαστικής υποστήριξης του έργου των διδασκόντων. Σημειώνεται πως τον πρώτο κύκλο επιτυχώς ολοκλήρωσαν 184 από τους 256 συμμετέχοντες του προγράμματος.

5 «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας» για φοιτητές νεοελληνικών τμημάτων
Σκοπός του προγράμματος: η ενίσχυση της διδακτικής ικανότητας των φοιτητών και αποφοίτων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Νεοελληνικών Σπουδών σε σχολές του εξωτερικού που σκοπεύουν να ασχοληθούν με τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης η ενίσχυση της διδακτικής ικανότητας των φοιτητών και αποφοίτων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Νεοελληνικών Σπουδών σε σχολές του εξωτερικού που σκοπεύουν να ασχοληθούν με τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης

6 Στόχοι του προγράμματος:
«Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας» για φοιτητές νεοελληνικών τμημάτων Στόχοι του προγράμματος: εμβάθυνση σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας εξοικείωση με πρακτικές εφαρμογές της διδασκαλίας της νέας ελληνικής γλώσσας μελέτη εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων π.χ. προφορά, γραμματική πρακτική εξάσκηση μέσω συγκεκριμένων διδακτικών προτάσεων αλληλεπίδραση και συνεργασία με συναδέρφους

7 «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας» για φοιτητές νεοελληνικών τμημάτων
Με βάση τους στόχους αυτούς διατυπώθηκαν τα παρακάτω ερωτήματα που βοήθησαν στο σχεδιασμό του ερωτηματολογίου: Έχουν οι φοιτητές και οι απόφοιτοι των Πανεπιστημίων συγκεκριμένες επιμορφωτικές ανάγκες και ποιες; Σε ποιο βαθμό αναγνωρίζουν οι ίδιοι την ανάγκη της επιμόρφωσης; Ποιες είναι οι απόψεις τους σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση που πρέπει να έχει ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα;

8 Το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από τρία τμήματα:
«Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας» για φοιτητές νεοελληνικών τμημάτων Το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται από τρία τμήματα: Καταγραφή των ατομικών χαρακτηριστικών καθώς και των τυπικών προσόντων των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα Καταγραφή του θεματικού περιεχόμενου προγραμμάτων επιμόρφωσης που έχει ήδη παρακολουθήσει το κοινό-στόχος και αποτύπωση των απόψεων για τη σπουδαιότητά τους. Προσδιορισμός του τρόπου διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών από το κοινό-στόχος και καταγραφή των απόψεων για τη διάρκεια και τον τρόπο διεξαγωγής ενός εκπαιδευτικού προγράμματος

9

10 «Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας» για φοιτητές νεοελληνικών τμημάτων
Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης αφορά την εφαρμογή και αξιοποίηση, των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν οι φοιτητές και απόφοιτοι από τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα στη μελλοντική τους καθημερινή εργασία.

11 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

12 I)ΑΡΘΡΑ Υποστηρικτικό υλικό Θεωρία γλώσσας Διδακτική
Θεωρία γλώσσας Διδακτική Κατάκτηση / Εκμάθηση γλώσσας Κοινωνιογλωσσολογία

13 II) α. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Υποστηρικτικό υλικό II) α. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις Σχεδιασμός μαθήματος Διδασκαλία ξένης/δεύτερης γλώσσας σε παιδιά Παιδική Διγλωσσία Η διάσταση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Αξιολόγηση επίδοσης μαθητών στην ελληνική ως ξένη γλώσσα

14 II) β. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Υποστηρικτικό υλικό II) β. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Παραγωγή προφορικού λόγου: ανάπτυξη στρατηγικών και δραστηριότητες Παραγωγή γραπτού λόγου: ανάπτυξη στρατηγικών και δραστηριότητες Κατανόηση προφορικού λόγου: ανάπτυξη στρατηγικών και δραστηριότητες Κατανόηση γραπτού λόγου: ανάπτυξη στρατηγικών και δραστηριότητες Χρήση γλώσσας: ανάπτυξη στρατηγικών και δραστηριότητες

15 IIΙ)ΣΥΛΛΟΓΕΣ Υποστηρικτικό υλικό
Θέματα για τις δεξιότητες κατανόησης προφορικού λόγου όλων των επιπέδων γλωσσομάθειας Θέματα για τις δεξιότητες κατανόησης γραπτού λόγου όλων των επιπέδων γλωσσομάθειας

16 ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Νέα επίπεδα – εξάβαθμη κλίμακα: A1(για παιδιά 8-12 ετών), Α1(για εφήβους και ενηλίκους), Β1, Β2, Γ1, Γ2 Ι Γενικός εκπαιδευτικός στόχος, ΙΙ Ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι, ΙΙΙ Επικοινωνιακοί στόχοι, ΙV Γλωσσικά στοιχεία Καθορισμός των ορίων των επιπέδων ελληνομάθειας  ΚΕΠΑ (CEFR, 2001)

17 ΝεΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ εξεταςτικο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18 1.Εγχειρίδιο με δείγματα εξεταστικών θεμάτων – 2.Διδακτικό εγχειρίδιο
1. 4 σειρές εξεταστικών θεμάτων 7 επίπεδα – 7 εγχειρίδια 4 δεξιότητες (Α1παιδικό, Α1ενηλίκων, Α2, Β1) 5 δεξιότητες (Β2, Γ1, Γ2) 2. Επίπεδο Α1 και Α2 σε έναν τόμο 4 δεξιότητες λεξιλόγιο γραμματική

19 Ηλεκτρονικη αιτηςη

20 Διαδικασία έγκρισης των αιτήσεων

21 DIVERSONOPOLυ: Το διαπολιτιςμικο παιχνιδι
Το ΚΕΓ, ως εταίρος σε μια εκπαιδευτική σύμπραξη Grundtvig, συνδημιούργησε με φορείς από 6 άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ένα επιτραπέζιο διαπολιτισμό παιχνίδι που αφορά τη διαπολιτισμική επικοινωνία, το Diversonopoly. To παιχνίδι, που διατίθεται πέραν της ελληνικής σε άλλες πέντε γλώσσες, είχε μεγάλη απήχηση και επιτυχία. Έτσι, το ΚΕΓ αποφάσισε την έκδοσή του σε πολλά αντίτυπα για να διατίθεται στους ενδιαφερόμενους φορείς.

22 Οι διευθύνσεις του ΚΕΓ στο διαδίκτυο
22 22

23 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Κουβαρα Βαϊα Πρανεντςη κατερινα Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google