Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η προσέγγιση της έρευνας και της πρακτικής του Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας για τον Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η προσέγγιση της έρευνας και της πρακτικής του Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας για τον Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η προσέγγιση της έρευνας και της πρακτικής του Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας για τον Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική ( European Guidance and Counselling Research Forum) Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Αικατερίνη Αργυροπούλου, Νίκος Δρόσος Πανεπιστήμιο Αθηνών

2 Η σύγχρονη εκπαιδευτική και επαγγελματική πραγματικότητα Πληθώρα εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για συνέχιση των σπουδών μετά τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Με την εξέλιξη της τεχνολογίας η εικόνα της αγοράς εργασίας αλλάζει διαρκώς Με την εξέλιξη της τεχνολογίας η εικόνα της αγοράς εργασίας αλλάζει διαρκώς Με την ενοποίηση της Ευρώπης δημιουργείται μια πολυπολιτισμική κοινωνία με νέες ανάγκες Με την ενοποίηση της Ευρώπης δημιουργείται μια πολυπολιτισμική κοινωνία με νέες ανάγκες Οι μεγάλες επιχειρήσεις μιας χώρας επεκτείνονται σε άλλες χώρες με αποτέλεσμα να οδεύουμε από τις τοπικές αγορές εργασίας στη δημιουργία μιας διεθνούς αγοράς εργασίας. Ανάγκη συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ Συμβούλων από διάφορες χώρες και η συνεχώς αυξανόμενη σημασία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων επαγγελματικής συμβουλευτικής.

3 Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας για τον Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική Το πρόγραμμα αφορά στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου για την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή του Προσανατολισμού. Υποστηρίζεται από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής ομάδας έρευνας για τον Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ισότητα ευκαιριών στην αγορά εργασίας και στην εφαρμογή της Συμβουλευτικής και του Προσανατολισμού σε ειδικές ομάδες πληθυσμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ισότητα ευκαιριών στην αγορά εργασίας και στην εφαρμογή της Συμβουλευτικής και του Προσανατολισμού σε ειδικές ομάδες πληθυσμού. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αναπτύχθηκε από ομάδες των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

4 1. Στόχοι και Προοπτικές του Δικτύου Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Supporting innovative counselling and guidance: building dialogue between research and practice» Στοχεύει στην πιλοτική δημιουργία ενός δικτύου για τον προσανατολισμό και τη συμβουλευτική Στοχεύει στην πιλοτική δημιουργία ενός δικτύου για τον προσανατολισμό και τη συμβουλευτική Υποστηρίζεται από την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Forum για την Έρευνα στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό. Υποστηρίζεται από την ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Forum για την Έρευνα στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό. Μειώνει την απόσταση μεταξύ θεωρίας και πράξης ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες. Μειώνει την απόσταση μεταξύ θεωρίας και πράξης ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται στους πελάτες. Η ιστοσελίδα αποτελεί το μέσο για συνεχείς on-line συνεργασίες μεταξύ συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού, ερευνητών και αρμοδίων φορέων για τη διαμόρφωση πολιτικής σε κάθε χώρα. Η ιστοσελίδα αποτελεί το μέσο για συνεχείς on-line συνεργασίες μεταξύ συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού, ερευνητών και αρμοδίων φορέων για τη διαμόρφωση πολιτικής σε κάθε χώρα.

5 Σε κάθε χώρα-εταίρο που συμμετέχει στο πρόγραμμα (Ηνωμένο Βασίλειο, Φινλανδία, Ελλάδα και Σλοβενία) έχει σχηματιστεί μια ερευνητική ομάδα. Στην ομάδα αυτή υπάρχει εκπροσώπηση όλων των σχετικών φορέων. Κάθε ομάδα συζητά και αναλύει θέματα πολιτικής και πρακτικής που σχετίζονται με την ισότητα ευκαιριών. Κάθε ομάδα συζητά και αναλύει θέματα πολιτικής και πρακτικής που σχετίζονται με την ισότητα ευκαιριών. Γίνονται διακρατικές συναντήσεις μεταξύ των εταίρων που ασχολούνται με θέματα σχετικά με την πορεία του προγράμματος και τη βελτίωση του λογισμικού. Το δίκτυο αυτό για τη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό υποστηρίζεται από την εταιρεία πληροφορικής Knownet).

6 Ομάδες στις οποίες απευθύνεται το πρόγραμμα: Επαγγελματίες σύμβουλοι Διοικητικά Στελέχη σε οργανισμούς ΕρευνητέςΕκπαιδευτικοί Μαθητές - Φοιτητές Φορείς που διαμορφώνουν πολιτική σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού Άλλα άτομα σε σχετικά πεδία.

7 Η ιστοσελίδα του Δικτύου θα: δημιουργήσει και θα στηρίξει μια διαδικτυακή κοινότητα ενδιαφέροντος για τη συμβουλευτική. προσφέρει διαρκή ενημέρωση για την έρευνα στον τομέα των ίσων ευκαιριών, παρέχοντας πρόσβαση σε σχετικό υλικό μέσω δικτυακής σύνδεσης. βοηθήσει στην κατανόηση των θεμάτων σχετικά με την ισότητα ευκαιριών στον επαγγελματικό προσανατολισμό. φέρει κοντά την πράξη, την έρευνα και την πολιτική που πρέπει να ακολουθείται. εστιαστεί σε κεντρικά προβλήματα του επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής. παρέχει σύνδεση με υλικό βιβλιοθήκης σχετικό με τον Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική (National Library Resource for Guidance-University of Derby).

8 2. Δομή της Ιστοσελίδας: www.guidance-europe.org About the EGCRF (European Guidance and Counselling Research Forum): τι είναι το European Guidance and Counselling Research Forum πώς και γιατί δημιουργήθηκε τι μπορεί να βρει το άτομο στην ιστοσελίδα πώς μπορεί να συμμετέχει στις δραστηριότητες της ιστοσελίδας (λ.χ. συζητήσεις των μελών)

9

10 2. Δομή της Ιστοσελίδας: www.guidance-europe.org Partners: Στη σελίδα αυτή δίνονται σύντομες πληροφορίες για τους οργανισμούς – εταίρους που μετέχουν στο πρόγραμμα και το ρόλο του καθενός. Επίσης, υπάρχουν links που παραπέμπουν στην ιστοσελίδα του κάθε οργανισμού.

11

12 2. Δομή της Ιστοσελίδας: www.guidance-europe.org Group discussions: Η περιοχή αυτή είναι ο κύριος χώρος συνεργασίας και αλληλεπίδρασης των μελών του EGCRF. Καθώς το πρόγραμμα εξελίσσεται θα δημιουργούνται διάφορες υπο-ενότητες. Σε αυτή τη φάση η συγκεκριμένη περιοχή χωρίζεται στα ακόλουθα μέρη: - Site comments (σχόλια σχετικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας) - Partners discussions (συζητήσεις και άρθρα των εταίρων της ιστοσελίδας) - Project news (ειδήσεις και νέα σχετικά με το πρόγραμμα και την ιστοσελίδα).

13 2. Δομή της Ιστοσελίδας: www.guidance-europe.org About the site and its contents: Στην περιοχή αυτή παρέχονται πληροφορίες για θέματα σχετικά με την ιστοσελίδα (copyright, disclaimer, privacy policy etc). Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στα τμήματα που παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε βιβλιογραφικές πηγές για θέματα σχετικά με τον Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική.

14 2. Δομή της Ιστοσελίδας: www.guidance-europe.org Focus groups by country: Εδώ περιλαμβάνονται τα τμήματα της ιστοσελίδας στα οποία οι συμμετέχοντες από κάθε χώρα αναπτύσσουν υλικό και δραστηριότητες που αναφέρονται στη χώρα τους σχετικά με το εν λόγω ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Εδώ περιλαμβάνονται τα τμήματα της ιστοσελίδας στα οποία οι συμμετέχοντες από κάθε χώρα αναπτύσσουν υλικό και δραστηριότητες που αναφέρονται στη χώρα τους σχετικά με το εν λόγω ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Κάθε τμήμα είναι αφιερωμένο σε μία από τις συμμετέχουσες χώρες. Κάθε τμήμα είναι αφιερωμένο σε μία από τις συμμετέχουσες χώρες. Το υλικό θα μεταφραστεί σταδιακά στα αγγλικά. Επίσης, κατασκευάζεται μια νέα περιοχή η οποία θα φέρνει σε επαφή τις διαφορετικές οπτικές γωνίες των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

15 2. Δομή της Ιστοσελίδας: www.guidance-europe.org Evaluation: Η θεματική αυτή περιοχή είναι αφιερωμένη στην αξιολόγηση του προγράμματος. Η ενότητα περιλαμβάνει 5 ξεχωριστά τμήματα (ένα για κάθε χώρα – εταίρο), όπου η ερευνητική ομάδα κάθε χώρας μπορεί να συζητά θέματα σχετικά με την αξιολόγηση τους. Η ενότητα περιλαμβάνει 5 ξεχωριστά τμήματα (ένα για κάθε χώρα – εταίρο), όπου η ερευνητική ομάδα κάθε χώρας μπορεί να συζητά θέματα σχετικά με την αξιολόγηση τους. Επιπλέον υπάρχει ξεχωριστή περιοχή για την ανάρτηση υλικού από εσωτερικούς και εξωτερικούς αξιολογητές.

16 2. Δομή της Ιστοσελίδας: www.guidance-europe.org National Library Resource for Guidance – NLRG: Η ιστοσελίδα του προγράμματος συνδέεται με υλικό βιβλιοθήκης σχετικό με τον Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική (NLRG). Η NLRG έχει πάνω από 10.000 τίτλους βιβλίων, περιοδικών, δημοσιευμένων αναφορών και ένα μεγάλο αριθμό αδημοσίευτου υλικού σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και παραδείγματα έρευνας και πρακτικής εφαρμογής του Επαγγελματικού Προσανατολισμού από ολόκληρο τον κόσμο. Η NLRG υποστηρίζεται από το Κέντρο Μελετών για τον Προσανατολισμό (Centre for Guidance Studies) του Πανεπιστημίου του Derby.

17

18 3. Εταίροι του Προγράμματος Ερευνητικό Ινστιτούτο για την Εργασία (Institute for Employment Research - IER) του Πανεπιστημίου του Warwick: ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα στον τομέα της αγοράς εργασίας. βασικό ρόλο για το πρόγραμμα αυτό και έχει αναλάβει, επίσης, τη διάδοση και την προβολή του.

19 3. Εταίροι του Προγράμματος Παιδαγωγικό Πανεπιστήμιο της Δανίας: Πανεπιστήμιο προσανατολισμένο κυρίως στην έρευνα. Θα δημιουργήσει τη βάση των Δανών ερευνητών και φοιτητών της επαγγελματικής συμβουλευτικής, οι οποίοι θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα.

20 3. Εταίροι του Προγράμματος Ινστιτούτο Έρευνας για την Εκπαίδευση (Institute for Educational Research - IER): ανήκει στο Πανεπιστήμιο της Jyvaskyla και αποτελεί το κυριότερο κέντρο εκπαιδευτικής έρευνας και αξιολόγησης στη Φινλανδία. Ο ρόλος του στο πρόγραμμα είναι η οργάνωση συναντήσεων μιας ομάδας εργασίας (αποτελούμενης από άτομα που ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και έχουν ιδιαίτερες γνώσεις γύρω από το θέμα της ισότητας ευκαιριών). Ο ρόλος του στο πρόγραμμα είναι η οργάνωση συναντήσεων μιας ομάδας εργασίας (αποτελούμενης από άτομα που ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και έχουν ιδιαίτερες γνώσεις γύρω από το θέμα της ισότητας ευκαιριών).

21 3. Εταίροι του Προγράμματος Τομέας Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών: Τομέας Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών: έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την εκπαίδευση των επαγγελματιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και με την έρευνα σε θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής. Οργανώνει συναντήσεις μιας ομάδας εργασίας (αποτελούμενης από άτομα που ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και έχουν ιδιαίτερες γνώσεις γύρω από το θέμα της ισότητας ευκαιριών). Η ομάδα θα ασχοληθεί με τον εντοπισμό κενών στις γνώσεις μας, την ανταλλαγή εμπειριών και τη συζήτηση σύγχρονων θεμάτων.

22 3. Εταίροι του Προγράμματος Kadis: Παρέχει ένα ευρύ φάσμα εκπαίδευσης και άλλων υπηρεσιών σχετικών με τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων. Παρέχει υπηρεσίες σε εταιρείες και διοργανώνει δραστηριότητες για ανέργους, οι οποίοι συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης και εργασίας της Υπηρεσίας Εργασίας της Σλοβενίας (Employment Service of Slovenia). Στο παρόν πρόγραμμα θα αναλάβει την οργάνωση συναντήσεων μιας ομάδας εργασίας αποτελούμενης από άτομα που ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και έχουν ιδιαίτερες γνώσεις γύρω από το θέμα της ισότητας ευκαιριών. Η ομάδα θα ασχοληθεί με τον εντοπισμό κενών στις γνώσεις μας, την ανταλλαγή εμπειριών και τη συζήτηση σύγχρονων θεμάτων.

23 3. Εταίροι του Προγράμματος Κέντρο Μελετών για τον Προσανατολισμό (Centre for Guidance Studies) του Πανεπιστημίου του Derby: Ασχολείται με την έρευνα σχετικά με τον προσανατολισμό, τη δια βίου μάθηση και τις δραστηριότητες που διευκολύνουν την επαγγελματική ανάπτυξη. Ο ρόλος του στο πρόγραμμα σχετίζεται με την εφαρμογή και τη διάδοση του.

24 3. Εταίροι του Προγράμματος Knownet: Knownet: Ερευνητικό κέντρο που ιδρύθηκε το 2000 και εδράζει στο Wales. Παρέχει το λογισμικό και τα εργαλεία για την επικοινωνία και την ανταλλαγή γνώσεων.

25 4. Ο ρόλος της Ελληνικής ερευνητικής ομάδας στο δίκτυο Η Ελλάδα θα ενσωματώσει την έρευνα σε θέματα ισότητας ευκαιριών με μέτρα που εφαρμόζονται στην πράξη βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής στους παρακάτω πληθυσμούς: γυναίκες, φοιτητές με ειδικές ανάγκες, μετανάστες/ παλιννοστούντες/ ομογενείς, πρώην χρήστες ναρκωτικών, άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. Η Ελλάδα θα ενσωματώσει την έρευνα σε θέματα ισότητας ευκαιριών με μέτρα που εφαρμόζονται στην πράξη βελτιώνοντας την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής στους παρακάτω πληθυσμούς: γυναίκες, φοιτητές με ειδικές ανάγκες, μετανάστες/ παλιννοστούντες/ ομογενείς, πρώην χρήστες ναρκωτικών, άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας.

26 4. Ο ρόλος της Ελληνικής ερευνητικής ομάδας στο δίκτυο Συμμετέχουν οι φορείς: Τομέας Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος έχει την ευθύνη εφαρμογής του προγράμματος στην Ελλάδα. Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος: Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος: Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Κέντρα Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού – ΚΕ.ΣΥ.Π. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.) Εταιρεία για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και Ψυχική Υγεία (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.) Εταιρεία για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και Ψυχική Υγεία (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)

27 4. Ο ρόλος της Ελληνικής ερευνητικής ομάδας στο δίκτυο Αποφασίστηκε να ακολουθηθεί ένας κοινός τρόπος παρουσίασης των διαφόρων οργανισμών. Παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες: Η ταυτότητα του οργανισμού Οι στόχοι του οργανισμού Οι δραστηριότητες του οργανισμού Ο πληθυσμός – στόχος του οργανισμού Η συμμετοχή του οργανισμού σε προγράμματα σχετικά με την προώθηση της πολιτικής ισότητας ευκαιριών στον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη συμβουλευτική Το χρονοδιάγραμμα των σχετικών προγραμμάτων Το μέγεθος του ωφελούμενου πληθυσμού Η προσωπική εμπειρία των συμμετεχόντων

28 4. Ο ρόλος της Ελληνικής ερευνητικής ομάδας στο δίκτυο Οι συμμετέχοντες στην ερευνητική ομάδα θα συγκεντρώσουν υλικό (λ.χ. άρθρα, ακαδημαϊκές εκδόσεις, εισηγήσεις σε συνέδρια κ.α.), το οποίο θα οργανωθεί σε ένα «τμήμα – βιβλιοθήκη» που θα συνδέεται με την ιστοσελίδα του προγράμματος. Το υλικό αυτό θα μεταφράζεται μαζί με περισσότερες λεπτομέρειες στην αγγλική γλώσσα, ως μέρος της συνεχιζόμενης διαδικασίας της δημιουργίας νέας γνώσης για το δίκτυο. Το υλικό αυτό θα μεταφράζεται μαζί με περισσότερες λεπτομέρειες στην αγγλική γλώσσα, ως μέρος της συνεχιζόμενης διαδικασίας της δημιουργίας νέας γνώσης για το δίκτυο.

29 4. Ο ρόλος της Ελληνικής ερευνητικής ομάδας στο δίκτυο Επίσης η Ελλάδα θα δημιουργήσει ένα διαδικτυακό «τμήμα- βιβλιοθήκη» που θα συνδέεται με την κεντρική ιστοσελίδα και θα φιλοξενεί εργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών του ΜΠΣ «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός». Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται τρεις στόχοι: α) δημιουργία και διάδοση νέας γνώσης, β) η ιστοσελίδα γίνεται γνωστή στα άτομα που στο προσεχές μέλλον θα ασχοληθούν ενεργά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό γ) εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα της ιστοσελίδας και μετά το τέλος του ευρωπαϊκού προγράμματος καθώς η ιστοσελίδα θα αποτελεί χώρο εύρεσης υλικού αλλά και ανάρτησης εργασιών για τους μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές.

30 4. Ο ρόλος της Ελληνικής ερευνητικής ομάδας στο δίκτυο Το πρόγραμμα αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για όλους όσους ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό καθώς: Το πρόγραμμα αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για όλους όσους ασχολούνται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό καθώς: προσφέρει διαρκή ενημέρωση για την έρευνα στον τομέα των ίσων ευκαιριών, παρέχοντας πρόσβαση σε σχετικό και σύγχρονο υλικό (άρθρα, βιβλιοθήκη, εργασίες κ.α.) μέσω δικτυακής σύνδεσης. προσφέρει διαρκή ενημέρωση για την έρευνα στον τομέα των ίσων ευκαιριών, παρέχοντας πρόσβαση σε σχετικό και σύγχρονο υλικό (άρθρα, βιβλιοθήκη, εργασίες κ.α.) μέσω δικτυακής σύνδεσης. διευκολύνει το διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών τόσο μεταξύ ατόμων από την Ελλάδα όσο και με άτομα από το εξωτερικό.

31 Σας ευχαριστούμε.


Κατέβασμα ppt "Η προσέγγιση της έρευνας και της πρακτικής του Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας για τον Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google