Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ EQUAL - MEVEL Ευγενία Παπαϊωάννου - ΚΕΚ ‘ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ’ Σάμος, 25/09/2003.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ EQUAL - MEVEL Ευγενία Παπαϊωάννου - ΚΕΚ ‘ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ’ Σάμος, 25/09/2003."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ EQUAL - MEVEL Ευγενία Παπαϊωάννου - ΚΕΚ ‘ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ’ Σάμος, 25/09/2003

2 ΕΥΓ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ/ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ/MEVEL-EQUAL 2 ΠΟΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ; ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ; ΟΦΕΛΗ;

3 ΕΥΓ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ/ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ/MEVEL-EQUAL 3 ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΥ Ι Ι. Εκπαιδευόμενοι που δεν έχουν Ι. Εκπαιδευόμενοι που δεν έχουν πρόσβαση στα κέντρα εκπαίδευσης: πρόσβαση στα κέντρα εκπαίδευσης: Άτομα σε αγροτικές, νησιώτικες και απομακρυσμένες περιοχές Άτομα που αδυνατούν να παρακολουθούν παραδοσιακή κατάρτιση με φυσική παρουσία λόγω φόρτου εργασίας Άτομα με ειδικές ανάγκες Άτομα ΕΚΟ

4 ΕΥΓ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ/ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ/MEVEL-EQUAL 4 ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΥ ΙΙ Νεο-εισερχόμενοι στην αγορά εργασίας Νέοι Άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι Εργαζόμενοι - Αυτο-απασχολούμενοι που αλλάζουν ειδικότητα Εκπαιδευόμενοι δια βίου Ειδικά για το Σχέδιο MEVEL-EQUAL Γυναίκες (άνεργες, εργαζόμενες, αυτοαπασχολούμενες) Γυναίκες ΕΚΟ

5 ΕΥΓ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ/ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ/MEVEL-EQUAL 5 ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ

6 ΕΥΓ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ/ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ/MEVEL-EQUAL 6 ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το διάγραμμα που ακολουθεί δείχνει πώς σχετίζονται οι νέες μέθοδοι της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης με την παραδοσιακή εκπαίδευση και κατάρτιση όταν υπολογίσουμε τις δύο διαστάσεις του χρόνου (σύγχρονη/ασύγχρονη) και του τόπου (ωρισμένη γεωγραφική τοποθεσία ή απόσταση). Στη συμβατή εκπαίδευση οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτές συνυπάρχουν στον ίδιο χρόνο και στον ίδιο τόπο. Η τεχνολογία, όμως, δίνει την δυνατότητα σ’ αυτές τις δύο διαστάσεις να μεταβάλλονται.

7 ΕΥΓ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ/ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ/MEVEL-EQUAL 7 Στον ίδιο τόποΌχι στον ίδιο τόπο Στον ίδιο χρόνο (σύγχρονη) Παραδοσιακή εκπαίδευση Εκπομπές (εκπαιδευτική τηλεόραση) Ακουστική/οπτική λήψη μέσω του Διαδικτύου Λήψη εικόνας και ήχου συνεδρίου Όχι στον ίδιο χρόνο (ασύγχρονη) Κέντρα Πολυμέσων Κέντρα πληροφορικής Εικονική αίθουσα διδασκαλίας

8 ΕΥΓ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ/ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ/MEVEL-EQUAL 8  Ι.Τηλεκπαίδευση από το σπίτι  ΙΙ.Τηλεκπαίδευση σε εκπαιδευτήρια της περιοχής ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

9 ΕΥΓ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ/ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ/MEVEL-EQUAL 9  Η ομάδα που μπορεί να επωφεληθεί πάρα πολύ από το σύστημα τηλεκπαίδευσης από το σπίτι είναι οι επιχειρηματίες, οι εργαζόμενοι και γενικά οι ενήλικες που έχουν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:  Έχουν πολλές διαφορετικές ευθύνες (εργασία, οικογένεια, νοικοκυριό) και συνεπώς δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ένα πλήρες ωράριο εκπαίδευσης.  Εκπαιδεύονται τις ώρες που άλλοι διασκεδάζουν ή κάνουν σπορ.  Είναι εθελοντές εκπαιδευόμενοι και συνεπώς έχουν μεγαλύτερα κίνητρα μάθησης  Άλλες ομάδες:  Άτομα με ειδικές ανάγκες  Άτομα που ζουν σε αγροτικές, νησιώτικες και άλλες απομακρυσμένες περιοχές. Ι. ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

10 ΕΥΓ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ/ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ/MEVEL-EQUAL 10 ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥΑΝΑΓΚΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Εργοδότες, εργαζόμενοι, ενήλικες Χρησιμοποιούν στατική ή ασύγχρονη μέθοδο μάθησης εξ’ αποστάσεως, κασέτες ήχου και εικόνας, σελίδες από το διαδίκτυο, πολυμέσα, αλληλογραφία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax, κλπ. – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟ Άτομα με ειδικές ανάγκες Έχουν ανάγκη εκπαίδευσης με κέντρο τον εκπαιδευόμενο. Χρησιμοποιούν στατική ή ασύγχρονη μέθοδο μάθησης εξ’ αποστάσεως, κασέτες ήχου και εικόνας, σελίδες από το διαδίκτυο, πολυμέσα, αλληλογραφία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax, κλπ. Κάτοικοι αγροτικών και νησιώτικων περιοχών Λόγω γεωγραφικών δυσκολιών δεν έχουν πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης που οι κάτοικοι των πόλεων έχουν.

11 ΕΥΓ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ/ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ/MEVEL-EQUAL 11 Ι. ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  Μπορεί να ελαττωθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευόμενου-εκπαιδευτού και μεταξύ εκπαιδευομένων.  Το κόστος ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών ειδικά στην έδρα του εκπαιδευόμενου είναι υψηλό και δημιουργεί εμπόδιο στη μάθηση Όμως:  Υπάρχει εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος διότι δεν υπάρχει ανάγκη μετακίνησης.  Οι πηγές της μάθησης είναι άμεσα αξιοποιήσιμες χωρίς να χρειάζεται να πάει κάποιος στο σχολείο ή στο εκπαιδευτικό κέντρο.

12 ΕΥΓ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ/ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ/MEVEL-EQUAL 12 ΙΙ. ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Κατάλληλη για: α. Άτομα που δεν έχουν μεγάλες ευθύνες (εργασία, οικογένεια, παιδιά) και διαθέτουν περισσότερο χρόνο. β. Άτομα με ειδικές ανάγκες και κατοίκους αγροτικών, νησιώτικων και απομακρυσμένων περιοχών.

13 ΕΥΓ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ/ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ/MEVEL-EQUAL 13 ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ ΑΝΑΓΚΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Σπουδαστές ΑΕΙΧρησιμοποιούν στατική ή ασύγχρονη μέθοδο μάθησης εξ’ αποστάσεως, κασέτες ήχου και εικόνας, σελίδες από το διαδίκτυο, πολυμέσα, αλληλογραφία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax, κλπ. – και επίσης δυναμική ή σύγχρονη μέθοδο μάθησης εξ’ αποστάσεως – εξ’ αποστάσεως συνέδρια και συνέδρια μόνο με κείμενα. Άτομα με ειδικές ανάγκες Έχουν ανάγκη εκπαίδευσης με κέντρο τον εκπαιδευόμενο. Μπορεί να χρειάζονται εξειδικευμένη βοήθεια ή προσοχή κατά την διαδικασία της μάθησης. Χρησιμοποιούν στατική ή ασύγχρονη μέθοδο μάθησης εξ’ αποστάσεως, κασέτες ήχου και εικόνας, σελίδες από το διαδίκτυο, πολυμέσα, αλληλογραφία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, fax... Κάτοικοι αγροτικών και νησιώτικων περιοχών Λόγω γεωγραφικών δυσκολιών δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες εκπαίδευσης που οι κάτοικοι των πόλεων έχουν.

14 ΕΥΓ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ/ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ/MEVEL-EQUAL 14 ΙΙ. ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  Απαιτείται εκπαίδευση στη χρήση του διαθέσιμου εξοπλισμού  Απαιτείται κόστος λειτουργίας του απαραίτητου εξοπλισμού  Σε περιπτώσεις όπως παρακολούθηση συνεδρίων εξ’ αποστάσεως χρειάζεται συντονισμός και συγχρονισμός προγράμματος που επιφέρει έλλειψη ευελιξίας  Όμως:  Τα κόστη είναι μειωμένα και οι φυσικοί περιορισμοί μειώνονται  Παρέχεται τεχνική υποστήριξη και υπάρχει κοινωνική επαφή

15 ΕΥΓ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ/ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ/MEVEL-EQUAL 15 ΠΟΙΑ ΜΕΘΟΔΟ για MEVEL-EQUAL? Η επιλογή για την υλοποίηση της τηλεκατάρτισης στα πλαίσια της MEVEL – EQUAL θα εξαρτηθεί από την τεχνολογία που θα διαθέτουν οι καταρτιζόμενες. Η υποδομή για εικονική αίθουσα διδασκαλίας υπάρχει στον φορέα που εκπροσωπώ και που έχει αναλάβει την υλοποίηση τηλεκατάρτισης με διακρατική συνεργασία. Σύμφωνα με αυτές τις υποδομές οι καταρτιζόμενες θα μπορούν να ευρίσκονται στο σπίτι τους σε άλλα νησιά και να συμμετέχουν στην εικονική αίθουσα διδασκαλίας. Εάν, όμως, δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, θα πρέπει να συνεργασθούμε με τα τοπικά εκπαιδευτήρια πληροφορικής σε άλλα νησιά για να υπάρχει μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά. Ένας συνδυασμός των 2 μεθόδων θα ήταν ιδανικός.

16 ΕΥΓ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ/ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ/MEVEL-EQUAL 16 Σύνδεση των τηλεκαταρτιζομένων με το ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ και λήψη κωδικού. Δημιουργία εκονικής τάξης (οι καταρτιζόμενες εισέρχονται με τον κωδικό τους και η ομάδα εμφανίζεται με ονόματα στο αριστερό μέρος της οθόνης) Όσο παραμένουν μπροστά στον υπολογιστή τους υπάρχει ένδειξη δίπλα στα ονόματα τους. Εάν προς στιγμή απουσιάσουν τότε πατούν την συγκεκριμένη ένδειξη της απουσίας, οπότε ο εκπαιδευτής γνωρίζει ανά πάσα στιγμή ποιοί τον παρακολουθούν. Το μέγεθος της τάξης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 8-10 κάθε φορά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

17 ΕΥΓ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ/ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ/MEVEL-EQUAL 17 Το μάθημα παραδίδεται με ήχο και εικόνα (κείμενα, διαγράμματα, σχέδια, ο,τιδήποτε θα μπορούσε να εμφανισθεί σε ένα πίνακα διδασκαλίας). Ο εκπαιδευτής μόνο ακούγεται. Οι καταρτιζόμενες έχουν την δυνατότητα να απευθύνουν ερωτήσεις στον εκπαιδευτή όπως και σε μια φυσική αίθουσα διδασκαλίας με πάτημα συγκεκριμένου κουμπιού στην οθόνη. Ο εκπαιδευτής επιλέγει να διακόψει την μετάδοση του μαθήματος και να απαντήσει ή να αφήσει την απάντηση για το τέλος. Η φωνή του ακούγεται όπως θα ήταν μέσα στην τάξη και φυσικά τον ακούει όλη η τάξη.

18 ΕΥΓ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ/ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ/MEVEL-EQUAL 18 Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτής αποφασίσει να αφήσει την απάντηση για το τέλος, η τηλεκαταρτιζόμενη έχει ένα σημειωματάριο στο αριστερό κάτω μέρος της οθόνης όπου διατυπώνει γραπτά την ερώτηση και η οποία είναι ορατή από τον εκπαιδευτή. Το μάθημα διαρκεί περίπου δύο ώρες. Η πρώτη ώρα είναι η παράδοση και η δεύτερη ώρα αφιερώνεται σε ασκήσεις γενικού τύπου για να γίνει διαπίστωση εάν τα κύρια σημεία της νέας ύλης έχουν γίνει κατανοητά και σε ποιό βαθμό (ασκήσεις πολλαπλών ερωτήσεων). Ο εκπαιδευτής έχει την δυνατότητα να δεί τα ποσοστά της κάθε καταρτιζόμενης. Οι καταρτιζόμενες θα έχουν την δυνατότητα να ηχογραφούν την παράδοση για να μπορούν να ‘μελετήσουν’.

19 ΕΥΓ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ/ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ/MEVEL-EQUAL 19 Το αμέσως επόμενο μάθημα περιλαμβάνει ειδικές ασκήσεις κατανόησης και περαιτέρω επεξεργασίας πριν να περάσει ο εκπαιδευτής σε νέα ύλη ή μπορεί να αποφασίσει εάν πρόκειται για μια μεγάλη ενότητα να το κάνει αφού έχει ολοκληρωθεί η ενότητα. Οι ασκήσεις αυτές μπορεί να είναι προτάσεις ανοιχτού τύπου με συμπλήρωση μιας λέξης στο τέλος, προτάσεις με κενά όπου συμπληρώνεται συγκεκριμένη λέξη, ασκήσεις πολλαπλών ερωτήσεων ή ελεύθερης ανάπτυξης στο τέλος ενοτήτων. Εκτός από τον τελευταίο τύπο ασκήσεων που απαιτεί επιπλέον εκπαιδευτές για την αξιολόγηση των ασκήσεων, οι άλλες ασκήσεις αξιολογούνται αυτόματα και η κάθε καταρτιζόμενη μπορεί να δεί άμεσα το αποτέλεσμα.

20 ΕΥΓ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ/ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ/MEVEL-EQUAL 20 Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στις καταρτιζόμενες να επαναλάβουν τις ασκήσεις σε περίπτωση που το αποτέλεσμα δεν είναι καλό, για εμπέδωση της ύλης. Οι καταρτιζόμενες θα έχουν επίσης την δυνατότητα να τυπώσουν τις ασκήσεις. Σχετικά με video, αυτό θα είναι προτιμότερο να αποστέλλεται στις καταρτιζόμενες σαν επιπλέον ύλη για απόκτηση γνώσεων. Αυτό θα μπορούσε να είναι βιντεοσκοπημένη διδασκαλία ή άλλη διαδικασία που η προβολή της βοηθάει σε περαιτέρω εμπέδωση των νέων γνώσεων. Επίσης CDs με εικονική πραγματικότητα είναι υλικά που είναι προτιμότερο να αποστέλλονται στους αποδέκτες.

21 ΕΥΓ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ/ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ/MEVEL-EQUAL 21 Αυτή η διαδικασία προϋποθέτει συνεργασία με εκπαιδευτές οι οποίοι θα προσαρμόσουν την ύλη τους σε οπτικά και ηχητικά μόνον ερεθίσματα (απουσιάζει η έκφραση του προσώπου τους, η οπτική επαφή, η έκφραση συναισθήματος μέσα από την γλώσσα του σώματος). Επίσης προϋποθέτει επιπλέον εκπαιδευτικές ώρες για την αξιολόγηση απαντήσεων με ελεύθερη ανάπτυξη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δυνατότητα τεχνικής βοήθειας ανά πάσα στιγμή γίνεται η μετάδοση.

22 ΕΥΓ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ/ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ/MEVEL-EQUAL 22 ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ για MEVEL - EQUAL  Ευελιξία λόγω ανεξάρτητου τόπου και / ή χρόνου  Δυνατότητα κατάρτισης απομακρυσμένου πληθυσμού στο Αιγαίο  Δυνατότητα κατάρτισης γυναικών με ειδικές ανάγκες  Δυνατότητα κατάρτισης γυναικών που λόγω ημιτελών σπουδών δεν είχαν μια δεύτερη ευκαιρία  Καλύτερη προσαρμογή των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας των δύο ταχυτήτων  Μειωμένο κόστος λόγω οικονομίας κλίμακος (ένα μήνυμα που η παραγωγή του έχει κόστος διανέμεται ταυτόχρονα σε μεγάλο αριθμό αποδεκτών)  Καλύτερη γεωγραφική κατανομή των καταρτιζομένων  Ενθάρρυνση του τοπικού πληθυσμού να απαλλαγεί από την φοβία της χρήσης της νέας τεχνολογίας και την φοβία του ψηφιακού αναλφαβητισμού

23 ΕΥΓ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ/ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ/MEVEL-EQUAL 23 ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ μέσω των Κ.Ε.Γ.Α.

24 ΕΥΓ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ/ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ/MEVEL-EQUAL 24 ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ μέσω των Κ.Ε.Γ.Α. • Συνεχής ροή πληροφόρησης μεταξύ των Κ.Ε.Γ.Α. • Σύνδεση με τους φορείς Απασχόλησης • Σύνδεση με τους φορείς Γυναικείας Απασχολησιμότητας • Πρόσβαση στους αναπτυξιακούς νόμους για δημιουργία επιχειρήσεων, λήψη επιδοτήσεων, κλπ • Forum για υποβολή ερωτήσεων σχετικά με την απασχόληση • Forum για ανταλλαγή απόψεων • Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

25 ΕΥΓ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ/ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ/MEVEL-EQUAL 25 ΟΦΕΛΗ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  Πρόσβαση στην πληροφόρηση από οπουδήποτε και σε οποιονδήποτε χρόνο  Αμεσότητα πληροφόρησης  Εξοικονόμηση χρόνου στην αποστολή και λήψη της πληροφορίας  ΄Εκθεση των αποδεκτών σε εξειδικευμένα κείμενα και βαθμιαία βελτίωση των ικανοτήτων τους σε κατανόηση εξειδικευμένων κειμένων  Eνεργοποίηση των αποδεκτών στην έρευνα για απσχολησιμότητα  Εξοικονόμηση χρόνου των στελεχών των Κ.Ε.Γ.Α. (οι προσωπικές επαφές με τους αποδέκτες της πληροφόρησης δεν είναι απαραίτητες)

26 ΕΥΓ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ/ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ/MEVEL-EQUAL 26 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

27 ΕΥΓ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ/ΚΕΚ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ/MEVEL-EQUAL 27 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  Ημι-ρεαλιστική επικοινωνία  Δημιουργία κοινωνικής επαφής  Αναζήτηση λύσεων από κοινού  Αίσθηση ότι ανήκουν σε ομάδα με κοινούς στόχους  Περαιτέρω ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων  Μάθηση που συντελείται μέσω της επικοινωνίας


Κατέβασμα ppt "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ EQUAL - MEVEL Ευγενία Παπαϊωάννου - ΚΕΚ ‘ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΝ’ Σάμος, 25/09/2003."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google