Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

WIKIs Στ. Δημητριάδης & Γ. Παλαιγεωργίου Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "WIKIs Στ. Δημητριάδης & Γ. Παλαιγεωργίου Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 WIKIs Στ. Δημητριάδης & Γ. Παλαιγεωργίου Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ
Μάθημα: Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση

2 Wiki (2) Ένα Wiki είναι μία ιστοσελίδα που επιτρέπει στους χρήστες της
να προσθέσουν, να αφαιρέσουν, ή να επεξεργαστούν το περιεχόμενό της, πολύ γρήγορα και εύκολα, χωρίς να έχουν κάνει υποχρεωτικά εγγραφή Διευκολύνεται η συνεργασία πολλών ατόμων για τη συγγραφή ενός έργου

3 Wiki (1) Το λογισμικό wiki παρέχει τη δυνατότητα
στα μέλη μιας ομάδας χρηστών, να καταθέτουν ισότιμα τη συμβολή τους (ιδέες, φωτογραφίες, πηγές κ.α.) για την παραγωγή ενός κοινού έργου (λ.χ. μια μικρή σχολική έρευνα, παραγωγή σημειώσεων, ανταλλαγή ιδεών για ένα αντικείμενο συζήτησης κ.α.), που αναρτάται σε έναν δικτυακό τόπο.

4 Wiki Wiki -"What I know is"
Ο κάθε χρήστης που συμμετέχει στη συγγραφή κάποιου έργου προσθέτει την προσωπική του γνώση, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να τη μοιράζονται. Μια σελίδα μόνη της σε ένα wiki αναφέρεται ως "σελίδα wiki", ενώ ολόκληρο το σώμα των σελίδων, οι οποίες είναι συνήθως έντονα διασυνδεδεμένες μεταξύ τους, λέγεται "το wiki".

5 Wiki Το πρώτο wiki, δημιουργήθηκε το 1994 και εγκαταστάθηκε στον Ιστό στις 25 Μαρτίου του 1995 από τον Ward Cunninghan Το wiki wiki ήταν η πρώτη χαβανέζικη λέξη που έμαθε στην πρώτη επίσκεψή του στα νησιά, όταν τον κατεύθυνε ο πράκτορας αερολιμένων για να πάρει το λεωφορείο wikiwiki μεταξύ των τερματικών ("γρήγορα" λεωφορεία πυκνών δρομολογίων ). Ο Cunningham δήλωσε: "επέλεξα το wiki-wiki ως παρηχητικό υποκατάστατο για το "γρήγορα" και με αυτόν τον τρόπο απέφυγα την ονομασία quick-web”.

6 Ο αρχικός ορισμός των Wiki
#1 Καμία μορφή ελέγχου επί των περιεχομένων δεν ισχύει. Ένα wiki ανήκει στην κοινότητα των χρηστών του, πράγμα που σημαίνει ότι οποισδήποτε προσθέτει κάτι σε ένα wiki, θα πρέπει να είναι έτοιμος να δεχθεί ότι ο επόμενος χρήστης μπορεί να το σβήσει ή να το παραφράσει. Είναι ένα δημοκρατικό εργαλείο που ενδυναμώνει τη συνεργασία.

7 Ο αρχικός ορισμός των Wiki
#2 Η εστίαση εντοπίζεται στο περιεχόμενο, όχι στη μορφή Τα περισσότερα wiki μοιάζουν με πολύ απλές HTML σελίδες. Η ποιότητα ενός wiki βρίσκεται στο περιεχόμενό του, όχι στην εμφάνισή του Οι σελίδες ενσωματώνουν πολλαπλούς τύπους πολυμέσων (π.χ. εικόνες, βίντεο, ήχους, κτλ.),

8 Ο αρχικός ορισμός των Wiki
#3 Παρακολούθηση εκδόσεων Η ιστορία κάθε ελάχιστης αλλαγής-ενημέρωσης κάθε σελίδας ενός wiki είναι διαθέσιμη σε οποιονδήποτε, πράγμα που σημαίνει ότι μια σελίδα μπορεί να ταξιδέψει πίσω στο χρόνο κάθε στιγμή. Παρέχονται καταγραφή των αλλαγών, συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων, επιστροφή σε προηγούμενες εκδόσεις

9 Ο αρχικός ορισμός των Wiki
#4 Η κοινότητα είναι άγρυπνος φρουρός Αν η κοινότητα εμπλέκεται με ένα wiki και λόγω του χαρακτηριστικού της παρακολούθησης εκδόσεων, πρέπει να ξεφορτώνεται λανθασμένες καταχωρήσεις και βανδαλισμούς γρήγορα και αποδοτικά. Για το λόγο αυτό δεν υπάρχει ανάγκη για κάποια μορφή διαδικασιών ασφαλείας ή για εγγραφή χρηστών στο wiki

10 Χαρακτηριστικά wiki 1 2 3 4 5 6

11 Παραδοσιακό και νέο μοντέλο συγγραφής

12 Wiki - βανδαλισμοί Η ανοικτή φιλοσοφία των περισσότερων wikis δεν εξασφαλίζει ότι όλοι οι συντάκτες έχουν καλές προθέσεις. Ο βανδαλισμός είναι ένα σταθερό πρόβλημα για τα wikis, αν και μερικές πηγές με λίγη σχετική εμπειρία με wikis τείνουν να υπερβάλουν τον κίνδυνο του βανδαλισμού. Μελέτες της IBM ισχυρίζονται ότι το μεγαλύτερο μέρος του βανδαλισμού στη Wikipedia αφαιρείται σε 5 λεπτά ή λιγότερο. Εντούτοις, σε μερικές περιπτώσεις παίρνει περισσότερο, όπως στην περίπτωση της βιογραφίας του John Seigenthaler

13 Δημιουργία wiki…

14 Εργαστηριακή εφαρμογή
Μια ευχάριστη έκπληξη Αν θέλετε όμως να συγκρίνετε όλες τις πλατφόρμες wiki:

15 Wiki στην εκπαίδευση

16 Wiki στην εκπαίδευση Υπάρχουν ενδείξεις ότι η χρήση wiki μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση των επιδόσεων στα αντίστοιχα μαθήματα σε βελτίωση των δεξιοτήτων συγγραφής κειμένων σε βελτίωση των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης Γενικά, οι μαθητευόμενοι στις περισσότερες έρευνες έχουν θετική στάση απέναντι στη χρήση wiki και αξιολογούν θετικά τη συνεισφορά τους στη μάθηση Λίγη υπομονή μέχρι να αναφερθούν τα προβλήματα….

17 Οφέλη Wiki στην εκπαίδευση
Συνδέσεις-διασυνδέσεις Ανάπτυξη μεγαλύτερων συνδέσεων μεταξύ της νέας και της παλιότερης γνώσης επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους τη δημιουργία δομών για τις πληροφορίες και τις ιδέες. Οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν τις λειτουργίες της σύνθεσης και της αξιολόγησης συνεχώς και με συνέπεια όταν εργάζονται σε ένα wiki.

18 Οφέλη Wiki στην εκπαίδευση
Δημιουργικότητα Ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων, ειδικά τις δεξιότητες της επεξεργασίας πληροφοριών και της λεκτικής έκφρασης. Ανάπτυξη της δημιουργικής ευελιξίας με την αποδοχή των τροποποιήσεων των άλλων. Εισαγωγή και ενίσχυση της ιδέας ότι ένα δημιουργικό έργο δεν είναι ποτέ «ολοκληρωμένο».

19 Οφέλη Wiki στην εκπαίδευση
Δέσμευση Αυξάνεται η δέσμευση όλων των εκπαιδευόμενων. Οι εκπαιδευόμενοι δεν κατέχουν πλέον τον παθητικό ρόλο του «καταναλωτή», που δέχεται την πληροφορία που του παρουσιάζεται (με αποτέλεσμα να χάνουν το ενδιαφέρον τους και να την αγνοούν). Ως συντελεστές του wiki απαντούν, κάνουν αλλαγές και κάνουν βελτιώσεις. Η δημιουργία προϊόντων και η συνεισφορά αυξάνει την αίσθηση της ιδιοκτησίας τους (είτε ανώνυμη είτε επώνυμη συμμετοχή) Έργα τα οποία βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο δεν είναι απαραίτητο να ολοκληρωθούν.

20 Οφέλη Wiki στην εκπαίδευση
Συγγραφή Βελτίωση της ικανότητας αναθεώρησης και επανεξέτασης κειμένων. Αύξηση της ευελιξίας στην εύρεση εναλλακτικών τρόπων έκφρασης του ίδιου νοήματος. Οι μαθητευόμενοι σκέφτονται και διερευνούν το πιθανό κοινό των γραφομένων τους Βασικό χαρακτηριστικό η «ορατότητα» ή «διαφάνεια» που δεν υπάρχει στις παραδοσιακές μορφές μάθησης/ Μπορεί να βελτιώσει ποιότητα με τρεις τρόπους: Μπορεί να θέλουμε να παρέχουμε καλύτερη ποιότητα όταν γνωρίζουμε ότι άλλοι θα αποκτήσουν πρόσβαση στις πληροφορίες που θα προσφέρουμε. Μπορούμε να μάθουμε από τους άλλους καθώς έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους και στον τρόπο ανάπτυξης των προϊόντων τους. Μπορούμε να λαμβάνουμε ανάδραση από άλλους που έχουν πρόσβαση στα προϊόντα μας.

21 Οφέλη Wiki στην εκπαίδευση
Συνεργασία και όχι ανταγωνιστικότητα Επίκεντρο ο διαμοιρασμός και η συνεργασία Επίκεντρο το συλλογικό προϊόν Υποβαθμίζονται οι έννοιες του «ειδικού» – «έμπειρου» - «καλύτερου»

22 Παραδειγματικές μελέτες

23 Παραδειγματικές μελέτες
Οι Guzdial, Ludovice, Realff, Morley, και Carroll (2002) αναφέρουν ότι παρότι το CoWeb, ένα wiki-based εργαλείο χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία σε διαφορετικά μαθήματα, το εργαλείο απέτυχε σε μια σειρά μαθημάτων μαθηματικών, μηχανικών και φοιτητών της επιστήμης των υπολογιστών. Η έρευνά τους έδειξε ότι στις αιτίες για την αποτυχία περιλαμβάνονταν ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των σπουδαστών και η αντίθεση των καθηγητών στη συνεργασία των μαθητευόμενων 23

24 Παραδειγματικές μελέτες
Οι Raitman, Ngo, Augar και Zhou (2005) έλεγξαν την αίσθηση ασφάλειας των μαθητευόμενων όταν χρησιμοποιούσαν ένα wiki για συνεργασία. Δημιούργησαν ένα wiki με login και ένα χωρίς. Οι μαθητευόμενοι προτίμησαν την έκδοση με login (μεγαλύτερο αριθμός σελίδων, αριθμός επεξεργασίας σελίδων κτλ). Το ασφαλές περιβάλλον έδωσε στους σπουδαστές μια αίσθηση εμπιστοσύνης στα αποτελέσματα καθώς και μια σαφή μορφή διεκδίκησης της προέλευσης των κειμένων. Οι σπουδαστές δεν ήταν έτοιμοι για πιο ανιδιοτελείς προσεγγίσεις στη μάθηση 24

25 Παραδειγματικές μελέτες
Notari (2006) σημειώνει ότι η συνεργασία είναι λιγότερο πιθανό να είναι πετυχημένη χωρίς κατάλληλη καθοδήγηση με τη μορφή ενός σεναρίου. Το σενάριο είναι μια περιγραφή ενός παιδαγωγικού σχεδιασμού με διαφορετικές διακριτές φάσεις . Ένα καλό σενάριο απαιτεί την περιγραφή του τι ακριβώς πρέπει να υλοποιήσουν οι μαθητευόμενοι, τους τρόπους σύνθεσης των ομάδων, τον τρόπο με τον οποίο οι εργασίες κατανέμονται μεταξύ των ομάδων αλλά και μέσα στις ομάδες και το χρονικό προσδιορισμό των φάσεων. 25

26 Παραδειγματικές μελέτες
Οι Ebner, Kickmeier-Rust και Holzinge (2008) αναφέρουν ότι η επιτυχία των wikis στα περισσότερα εκπαιδευτικά παραδείγματα συνδέεται με έμμεσα κίνητρα ή ακόμη και μορφές πιέσεων από τους διδάσκοντες ή ερευνητές. Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις αρχικές προθέσεις των wikis και αποδυναμώνει τις ψυχοπαιδαγωγικές τους επιδράσεις. Από τους 287 μαθητευόμενους της έρευνάς τους, κανένας φοιτητές δεν δημιούργησε καινούριο άρθρο ή επεξεργάστηκε κάποιο υπάρχον κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι χρειάζεται χρόνος για να αναπτυχθεί η γενιά που συμμετέχει, δημιουργεί και ανταλλάσει περιεχόμενο μέσω διαδικτύου 26

27 Παραδειγματικές μελέτες
Ο Karasavvidis, Ι. (2010) σημείωσε μια σειρά μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων. Ορισμένα μειονεκτήματα: Οι μαθητευόμενοι θεώρησαν την «ανοικτότητα» της δομής του wiki περιοριστική, και ζήτησαν μεγαλύτερη δομή Οι μαθητευόμενοι διαμαρτυρήθηκαν ότι κάποια τμήματα του wikibook ήταν πολύ δύσκολο να γίνουν κατανοητά Οι μαθητευόμενοι σημείωσαν ότι είχαν αμφιβολίες για την εγκυρότητα των πληροφοριών που προσέθεταν Αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα Καταλήγει ότι οι μαθητευόμενοι δεν είχαν τις απαιτούμενες γνώσεις, στάσεις, δεξιότητες και στρατηγικές για να αξιοποιήσουν την πλατφόρμα των wiki 27

28 Παραδειγματικές μελέτες
Οι Huang & Nakazawa (2010) ζήτησαν από 16 φοιτητές κατά τη διάρκεια ενός μεταπτυχιακού μαθήματος να συγγράφουν συνεργατικά μέσα σε ένα wiki τα βασικά στοιχεία των εβδομαδιαίων προτεινόμενων άρθρων προς μελέτη σε ομάδες των 3 ή 4 ατόμων. Κατέληξαν ότι παρότι το wiki φάνηκε να ευνοεί τη συνεργατική μάθηση των φοιτητών, οι διδάσκοντες θα πρέπει να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν διαρκώς τις δραστηριότητες των μαθητευομένων στο wiki γιατί μπορεί να μην είναι συνηθισμένοι σε αυτόν τον τρόπο εργασίας. Επίσης, συνήθως οι φοιτητές προτιμούσαν εργαλεία επικοινωνίας διαφορετικά από αυτά που προσφέρει το wiki, προτιμούσαν τα εργαλεία με τα οποία είναι περισσότερο εξοικειωμένοι. 28

29 Παραδειγματικές μελέτες
Οι Raman et al. (2005) χρησιμοποίησαν ένα wiki ως εργαλείο διαχείρισης της γνώσης ενός μεταπτυχιακού μαθήματος με 20 φοιτητές. Οι περισσότεροι φοιτητές χρησιμοποίησαν το wiki 3 με 5 ώρες την εβδομάδα, συνήθως όμως με έναν περιορισμένο τρόπο. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι το wiki ήταν χρήσιμο μόνο ως εργαλείο για τη διαχείριση και βελτίωση υπάρχουσας γνώσης και όχι για τη συνεργατική δημιουργία νέας γνώσης 29

30 Παραδειγματικές μελέτες
Οι Engstrom & Jewett (2005) σε ένα έργο που βασιζόταν σε wiki και στο οποίο εμπλέκονταν 11 διδάσκοντες και περίπου 400 μαθητές, κατέληξαν ότι οι μαθητές ήταν καλοί στο να ανεβάζουν πληροφορίες αλλά όχι τόσο καλοί στο να μοιράζονται πληροφορίες και να ανταλλάσσουν ιδέες. Η δραστηριότητα ενεργοποίησε την επιφανειακή επεξεργασία των ζητημάτων και όχι την κριτική τους σκέψη. 30

31 Παραδειγματικές μελέτες για τα Wiki
Οι David L. Neumann και Michelle Hood (2010) αξιολόγησαν τη χρήση του wiki για την ανάπτυξη δεξιοτήτων συγγραφής αναφορών σε ένα μάθημα στατιστικής. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι η εκπαιδευτική δραστηριότητα όταν πραγματοποιήθηκε μέσω wiki συνεισέφερε στη μείωση τους άγχους των μαθητευόμενων (άγχος ερμηνείας, φόβος να ζητήσεις βοήθεια), στην αύξηση της αυτοπεποίθησης για τους υπολογιστές και βελτίωσε τη γνώση συγγραφής αναφορών. Οι διαφορές με την τυπική συγγραφή ατομικών αναφορών εντοπίστηκαν στη δέσμευση των φοιτητών με τους συναδέλφους τους, στη γνωστική δέσμευση και στην παρακολούθηση των μαθημάτων 31

32 Παραδειγματικές μελέτες για τα Wiki
Η Melissa Cole (2009) περιγράφει ένα αποτυχημένο πείραμα αξιοποίησης της τεχνολογίας των wiki. Συμπεραίνει: “If you build it they will use it” Δεν ισχύει Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στα κόστη (χρόνος εκμάθησης και χρήσης της νέας τεχνολογίας) και τα οφέλη (δέσμευση, ενδιαφέρον βελτιωμένη μάθηση). “IT behaviour is universal”. Δεν ισχύει. Η συμπεριφορά των μαθητευόμενων στα κοινωνικά δίκτυα δεν μεταφέρεται ως έχει σε όλα τα αντίστοιχα εργαλεία. Η τεχνολογία είναι καλό να υποστηρίζει προϋπάρχουσες εκπαιδευτικές συμπεριφορές…η σύγχρονη εκπαίδευση έχει μια καταναλωτική κουλτούρα όπου η αλτρουιστική συμπεριφορά υποτιμάται και η ατομική προσπάθεια επιβραβεύεται (!). “Technology is fun”. Δεν ισχύει. Για τους μαθητευόμενους η προσλαμβανόμενη χρησιμότητα σχετίζεται με τις δομές αξιολόγησης. 32

33 Παραδειγματικές μελέτες για τα Wiki
Οι Hemmi et al. (2009) αναφέρουν ότι οι μαθητευόμενοι βρήκαν το wiki: «περίεργα μοναχικό, λιγότερο αλληλεπιδραστικό και με λιγότερη αίσθηση του χώρου μιας κοινότητας από τους κλασσικούς χώρους συζητήσεων – forum” 33

34 Προβλήματα εφαρμογής συνεπώς…

35 Προβλήματα Ελάχιστη χρήση των wiki στις περισσότερες έρευνες
Περιορισμένες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών Προτίμηση για ατομικές εργασίες (θεωρούν ότι έχει καλύτερο αποτέλεσμα) Αρνητική άποψη για τις επιδράσεις του wiki στη μάθηση – «μη επίσημος τρόπος μάθησης» Οι μαθητευόμενοι δεν ικανοποιούνται από τη συμμετοχή τους σε wiki δραστηριότητες

36 Προβλήματα Δεν αρέσει η διαδικτυακή συνεργασία στους μαθητευόμενους
Η χρήση δε συνεπάγεται τη συνεργασία, τις περισσότερες φορές οι μαθητευόμενοι περιορίζονται στη χρήση Βρίσκουν πολύπλοκο το νοητικό μοντέλο της αλληλεπίδρασης Βρίσκουν πολύπλοκο το νέο «παράδειγμα» μάθησης Βρίσκουν δύσκολο το συγχρονισμό της συνεργασίας πολλών μαθητευόμενων και δεν είναι θετικοί απέναντι στις αλληλοεξαρτήσεις

37 Προβλήματα Δε θέλουν κάποιος άλλος να αλλάζει τα κείμενά τους!
Δε θέλουν να αλλάζουν τα κείμενα των άλλων! Διαβάζουν συνήθως μόνο τα δικά τους κείμενα! Πολλές φορές είναι κακή η συνεισφορά τους με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι προσδοκίες των συναδέλφων τους Στρατηγικές αντιγραφής έχουν εντοπιστεί επανειλημμένως…

38 Προβλήματα Αξιολογούν ότι απαιτεί πολύ χρόνο και ενέργεια
Ανησυχούν για την εγκυρότητα της συνεισφορά τους και την ποιότητα της συνεισφοράς των συναδέλφων τους Αντιμετωπίζουν με λιγότερο ακαδημαϊσμό τη διεργασία Ανισορροπία στη προηγούμενη γνώση και στις δεξιότητες => Ανισορροπία στη συνεισφορά => Ανισορροπία στην ικανοποίηση => Ανισορροπία στη συμμετοχή Τεχνικές αδυναμίες στη δημιουργία ηλεκτρονικών προϊόντων λόγω περιβάλλοντος web

39 Προβλήματα Δεν ικανοποιούνται οι ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις κάθε δραστηριότητας (γενικό vs. ειδικό εργαλείο) – διαφορετικές ανάγκες για τη δημιουργία ενός βιβλίου από τη δημιουργία ενός λεξικού…. Το περιβάλλον των wiki δεν προκαλεί την «αίσθηση της κοινότητας» ως διεπαφή Η λογική της συνεισφοράς και της κοινότητας μάθησης έρχεται σε αντίθεση με το προηγούμενο μοντέλο μάθησης

40 Προβλήματα Οι μαθητευόμενοι προτιμούν να συνεργαστούν, να επικοινωνήσουν και να δημιουργήσουν προϊόντα με τη χρήση πιο οικείων για αυτούς περιβαλλόντων Υπάρχει μια εγγενής αντίθεση μεταξύ ανοικτής κουλτούρας, μαθησιακής κοινότητας και ατομικής αξιολόγησης

41 Προβλήματα Στους κινδύνους ανάπτυξης ενός wiki περιλαμβάνονται επιπλέον: Η περιστασιακή ανευθυνότητα των χρηστών Καταστροφικές δραστηριότητες και βανδαλισμός Αστάθεια (διαφορετικές ομάδες επίβλεψης, διαφορετικές επιλογές) Κάλυψη: οικειοθελείς συνεισφορές αναπαριστούν κυρίως τα ενδιαφέροντα και τις γνώσεις κάποιων ατόμων που συνεισφέρουν – δεν αποτελούν συστηματικές προσπάθειες οργάνωσης της ανθρώπινης γνώσης Πηγές γνώσης: Πολλά άρθρα α) δεν αναφέρουν τις πηγές τους β) αναφέρουν μόνο ηλεκτρονικές πηγές

42 Χμ… Όπως οι Cunningham και Leuf (2001) σημείωσαν,
‘‘Not everyone needs a wiki. Not everyone wants a wiki. Not every situation benefits from becoming an open discussion or collaboration forum.” Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σαφείς για τα επιθυμητά αποτελέσματα της χρήσης της τεχνολογίας 42

43 Παραδείγματα - Χρησιμότητες

44 Τυπικές χρήσεις Παραδειγματικές χρήσεις
Συνεργατική συγγραφή κειμένων, ή διαδικτυακού περιεχομένου (δημιουργία βιβλίων, εργασιών) Ομαδικά έργα μαθητευόμενων (χώρος συντονισμού και συνεργασίας ομάδων) Ομαδικά έργα διδασκόντων (διαμοιρασμός διδακτικών πλάνων, μαθησιακών δυσκολιών κτλ.) Ανταλλαγή απόψεων, καταιγισμός ιδεών, συζήτηση (ασύγχρονη επικοινωνία και διαμοιρασμός-σύνθεση ιδεών) Typical Usage of Wikis (What Wikis Are Good For) Brainstorming: When starting a specific project or a creative process, participants are invited to add items and thoughts on a wiki. They are also asked to link all these random thoughts and concept together in order to stimulate creativity. Group project: A wiki can act as a private intranet for a specific group project so all participants can communicate, share resources (including texts, videos, spreadsheets, links, etc.), and write a report or a book together. Meeting support: An agenda for a specific meeting is posted on a wiki and participants are invited to consult and edit it prior to a meeting. The wiki is edited during the meeting to include was discussed. Participants can later use the wiki to post missing information or follow‐up items. This technique is also very useful for training, presentations, and birds of a feather sessions during conferences. Make lists: From a list of best restaurants in town to a glossary of terms used in a specific field of expertise, a wiki is a great way to organize this kind of content. In the same spirit, wikis can also be used to build an online repository of relevant documents or FAQs. Collections of links: Wikis can be used for social bookmarking. They give to all participants the possibility to post, comment, group, and classify links of all nature or in a specific field of expertise. Writing a collective letter, position, statement, web content: When writing something that is intended for an official legal instance, to clients, to upper management or to the general public, a wiki is an excellent tool to reach a consensus, define key ideas, and write down the content to be clear and non‐offensive. Building a group portfolio: Any organization can use a wiki to post past projects, testimonials from clients, history of the organization, etc. This kind of portfolio is a powerful marketing tool.

45 Τυπικές χρήσεις Παραδειγματικές χρήσεις
Συνεργατική συλλογή υλικού (συγκέντρωση και διαμοιρασμός συνδέσμων προς pdf, βίντεο, άρθρα κτλ. που αφορούν ένα συγκεκριμένο θέμα) Δημιουργία προσωπικών ή ομαδικών portfolio (παρουσίαση βιογραφικού και έργων των μελών μιας τάξης, του διδακτικού προσωπικού ενός σχολείου, κτλ.) Ετερο-αξιολόγηση (ανέβασμα εργασιών και σχολιασμός – αξιολόγηση από συνεργάτες-συμμαθητές) Παρουσίαση ιδρυμάτων (παρουσίαση σχολείου, τάξης κτλ.) Υποστήριξη συναντήσεων (προετοιμασία ατζέντας και προαπαιτούμενου υλικού) Typical Usage of Wikis (What Wikis Are Good For) Brainstorming: When starting a specific project or a creative process, participants are invited to add items and thoughts on a wiki. They are also asked to link all these random thoughts and concept together in order to stimulate creativity. Group project: A wiki can act as a private intranet for a specific group project so all participants can communicate, share resources (including texts, videos, spreadsheets, links, etc.), and write a report or a book together. Meeting support: An agenda for a specific meeting is posted on a wiki and participants are invited to consult and edit it prior to a meeting. The wiki is edited during the meeting to include was discussed. Participants can later use the wiki to post missing information or follow‐up items. This technique is also very useful for training, presentations, and birds of a feather sessions during conferences. Make lists: From a list of best restaurants in town to a glossary of terms used in a specific field of expertise, a wiki is a great way to organize this kind of content. In the same spirit, wikis can also be used to build an online repository of relevant documents or FAQs. Collections of links: Wikis can be used for social bookmarking. They give to all participants the possibility to post, comment, group, and classify links of all nature or in a specific field of expertise. Writing a collective letter, position, statement, web content: When writing something that is intended for an official legal instance, to clients, to upper management or to the general public, a wiki is an excellent tool to reach a consensus, define key ideas, and write down the content to be clear and non‐offensive. Building a group portfolio: Any organization can use a wiki to post past projects, testimonials from clients, history of the organization, etc. This kind of portfolio is a powerful marketing tool.

46 Τυπικές χρήσεις Παραδειγματικές χρήσεις
Ανάπτυξη θεματικών γλωσσάριων (με τη μορφή εγκυκλοπαίδειας για ένα αντικείμενο) Διαμοιρασμός εργασιών (ανέβασμα, διαμοιρασμός και σχολιασμός εργασιών) Παρουσίαση των καλύτερη έργων (ιστορικό έργων που αξιολογήθηκαν άριστα με αντίστοιχες παρουσιάσεις από τους μαθητευόμενους) Συνεργατική συγγραφή εμπειριών (περιγραφή επισκέψεων σε μουσεία, χρήσης ενός λογισμικού κτλ.) Ιστοχώροι μαθημάτων (ανέβασμα και διαμοιρασμός του υλικού που αφορά ένα μάθημα) Typical Usage of Wikis (What Wikis Are Good For) Brainstorming: When starting a specific project or a creative process, participants are invited to add items and thoughts on a wiki. They are also asked to link all these random thoughts and concept together in order to stimulate creativity. Group project: A wiki can act as a private intranet for a specific group project so all participants can communicate, share resources (including texts, videos, spreadsheets, links, etc.), and write a report or a book together. Meeting support: An agenda for a specific meeting is posted on a wiki and participants are invited to consult and edit it prior to a meeting. The wiki is edited during the meeting to include was discussed. Participants can later use the wiki to post missing information or follow‐up items. This technique is also very useful for training, presentations, and birds of a feather sessions during conferences. Make lists: From a list of best restaurants in town to a glossary of terms used in a specific field of expertise, a wiki is a great way to organize this kind of content. In the same spirit, wikis can also be used to build an online repository of relevant documents or FAQs. Collections of links: Wikis can be used for social bookmarking. They give to all participants the possibility to post, comment, group, and classify links of all nature or in a specific field of expertise. Writing a collective letter, position, statement, web content: When writing something that is intended for an official legal instance, to clients, to upper management or to the general public, a wiki is an excellent tool to reach a consensus, define key ideas, and write down the content to be clear and non‐offensive. Building a group portfolio: Any organization can use a wiki to post past projects, testimonials from clients, history of the organization, etc. This kind of portfolio is a powerful marketing tool.

47 Τυπικές χρήσεις Παραδειγματικές χρήσεις
Συλλογή επιστημονικών δεδομένων (αναζήτηση δεδομένων μέσω συνεντεύξεων, μετρήσεων κτλ. και διαμοιρασμός τους) Συνεργατική δημιουργία ιστοριών (δημιουργία αφηγημάτων, ρόλων και διαλόγων με την ταυτόχρονη συμμετοχή πολλών μαθητευομένων) Διαμοιρασμός επισκοπήσεων (σελίδες περιγραφής πόρων π.χ. λογοτεχνικών βιβλίων, ταινιών, επιστημονικών ντοκιμαντέρ κτλ.) Fun clubs! (δημιουργία χώρων περιγραφής και σχολιασμού σημαντικών προσωπικοτήτων από οποιοδήποτε τομέα) Συνεργατικό περιοδικό (συνεργασία για τη δημιουργία του περιοδικού του σχολείου ή της τάξης κτλ.) Typical Usage of Wikis (What Wikis Are Good For) Brainstorming: When starting a specific project or a creative process, participants are invited to add items and thoughts on a wiki. They are also asked to link all these random thoughts and concept together in order to stimulate creativity. Group project: A wiki can act as a private intranet for a specific group project so all participants can communicate, share resources (including texts, videos, spreadsheets, links, etc.), and write a report or a book together. Meeting support: An agenda for a specific meeting is posted on a wiki and participants are invited to consult and edit it prior to a meeting. The wiki is edited during the meeting to include was discussed. Participants can later use the wiki to post missing information or follow‐up items. This technique is also very useful for training, presentations, and birds of a feather sessions during conferences. Make lists: From a list of best restaurants in town to a glossary of terms used in a specific field of expertise, a wiki is a great way to organize this kind of content. In the same spirit, wikis can also be used to build an online repository of relevant documents or FAQs. Collections of links: Wikis can be used for social bookmarking. They give to all participants the possibility to post, comment, group, and classify links of all nature or in a specific field of expertise. Writing a collective letter, position, statement, web content: When writing something that is intended for an official legal instance, to clients, to upper management or to the general public, a wiki is an excellent tool to reach a consensus, define key ideas, and write down the content to be clear and non‐offensive. Building a group portfolio: Any organization can use a wiki to post past projects, testimonials from clients, history of the organization, etc. This kind of portfolio is a powerful marketing tool.

48 Τυπικές χρήσεις Παραδειγματικές χρήσεις
Λίστες εργασιών (ανάπτυξη λιστών εργασιών για τη διαχείριση έργων) Επισκόπηση εξετάσεων (ανέβασμα και συζήτηση των θεμάτων και των αποτελεσμάτων των εξετάσεων) Διαγωνισμός διορθώσεων (ανέβασμα κειμένων πόρων και μελέτη με στόχο τη ταχύτητα διόρθωσής του) Διεθνείς συνεργασίες (γνωριμία με σχολεία-εκπαιδευτικά ιδρύματα από ολόκληρο τον κόσμο, διαμοιρασμός και συζήτηση για τον πολιτισμό, την παράδοση, τις καθημερινές συνήθειες, κτλ.) Τα περισσότερα wiki σήμερα εξακολουθούν απλά να διαθέτουν μαθησιακούς πόρους… Typical Usage of Wikis (What Wikis Are Good For) Brainstorming: When starting a specific project or a creative process, participants are invited to add items and thoughts on a wiki. They are also asked to link all these random thoughts and concept together in order to stimulate creativity. Group project: A wiki can act as a private intranet for a specific group project so all participants can communicate, share resources (including texts, videos, spreadsheets, links, etc.), and write a report or a book together. Meeting support: An agenda for a specific meeting is posted on a wiki and participants are invited to consult and edit it prior to a meeting. The wiki is edited during the meeting to include was discussed. Participants can later use the wiki to post missing information or follow‐up items. This technique is also very useful for training, presentations, and birds of a feather sessions during conferences. Make lists: From a list of best restaurants in town to a glossary of terms used in a specific field of expertise, a wiki is a great way to organize this kind of content. In the same spirit, wikis can also be used to build an online repository of relevant documents or FAQs. Collections of links: Wikis can be used for social bookmarking. They give to all participants the possibility to post, comment, group, and classify links of all nature or in a specific field of expertise. Writing a collective letter, position, statement, web content: When writing something that is intended for an official legal instance, to clients, to upper management or to the general public, a wiki is an excellent tool to reach a consensus, define key ideas, and write down the content to be clear and non‐offensive. Building a group portfolio: Any organization can use a wiki to post past projects, testimonials from clients, history of the organization, etc. This kind of portfolio is a powerful marketing tool.

49 Wikipedia

50 Wiki- το πιο γνωστό παράδειγμα

51 Jimmy Wales: How a ragtag band created Wikipedia
Wikipedia.org Jimmy Wales: How a ragtag band created Wikipedia

52 Wikipedia Είναι η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή εγκυκλοπαίδεια στο internet, με έναν αριθμό λημμάτων που συναγωνίζονται επάξια αυτόν πολλών ”παραδοσιακών” εγκυκλοπαιδειών, όπως της Brittanica. Ο μεγάλος αριθμός λημμάτων οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στον αριθμό των… συγγραφέων της εγκυκλοπαίδειας, που είναι, εν δυνάμει, όλοι οι χρήστες της. Οποιοσδήποτε το επιθυμεί, μπορεί να διορθώσει ένα άρθρο, να προσθέσει πληροφορίες ή να δημιουργήσει εξαρχής ένα λήμμα που δεν υπάρχει στην εγκυκλοπαίδεια.

53 Wikipedia Υπάρχουν οι λεγόμενοι ”διαχειριστές”:
Πρόκειται για έντονα ενεργούς χρήστες- συγγραφείς της εγκυκλοπαίδειας που πλέον βασική τους αρμοδιότητα είναι η κατά το δυνατόν πιστοποίηση της αλήθειας των γραφομένων και το ”καθάρισμα” των κειμένων από δυσφημιστικές ή διαφημιστικές παρεμβάσεις.

54 Wikipedia Η ιδιόμορφη αυτή φύση του μέσου, πέρα από τα προφανή προβλήματα, προσδίδει στη Wikipedia και αρκετά πλεονεκτήματα, όπως η παντελής έλλειψη λογοκρισίας, η ολοκληρωμένη κάλυψη των θεμάτων που προκύπτει από τη συμβολή πολλών χρηστών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτιστικά backgrounds στη συγγραφή των θεμάτων, η ανανέωση των θεμάτων σε πραγματικό χρόνο ανάλογα με τις παγκόσμιες εξελίξεις και η έλλειψη copyright –πράγμα που σημαίνει ότι οι χρήστες της εγκυκλοπαίδειας μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να αναδημοσιεύσουν το περιεχόμενό της.

55 Πηγές


Κατέβασμα ppt "WIKIs Στ. Δημητριάδης & Γ. Παλαιγεωργίου Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google