Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Socrates Comenius 1 Συνάντηση στο Βέλγιο – Antwerp 23 – 27 November Τίτλος προγράμματος: ¨Χρήση και εφαρμογές πληροφορικής τεχνολογίας στη διαδικασία μάθησης¨

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Socrates Comenius 1 Συνάντηση στο Βέλγιο – Antwerp 23 – 27 November Τίτλος προγράμματος: ¨Χρήση και εφαρμογές πληροφορικής τεχνολογίας στη διαδικασία μάθησης¨"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Socrates Comenius 1 Συνάντηση στο Βέλγιο – Antwerp 23 – 27 November Τίτλος προγράμματος: ¨Χρήση και εφαρμογές πληροφορικής τεχνολογίας στη διαδικασία μάθησης¨

2 Χώρες που λαμβάνουν μέρος

3 Βασικοί στόχοι Η βελτίωση και αξιοποίηση της Π.Τ. στη μάθηση Ανάπτυξη διδακτικών στρατηγικών βασισμένων στην Π.Τ. και σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους Ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των χωρών που λαμβάνουν μέρος στη μελέτη Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν την Π.Τ.

4 Σχόλια από τη συνάντηση  Όλα τα σχολεία έχουν παρόμοια προβλήματα, άλλα την ίδια στιγμή φάνηκε ότι εκείνο που κάνει τι διαφορά είναι ο ανθρώπινος παράγοντας.  Τα σχολεία της Εσθονίας και Ρουμανίας έχουν λιγότερο εξοπλισμό στην Π.Τ.  Τονίσθηκε ότι θα πρέπει να εστιάζουμε την προσοχή μας στον μαθητή, όποια μέθοδο και να ακολουθούμε στην τάξη.

5 Υπάρχει μεγάλη προθυμία για χρήση Π.Τ. Από τους εκπαιδευτικούς Το μάθημα γίνεται πιο ενδιαφέρον και εμπλέκεται ο μαθητής περισσότερο Θα πραγματοποιηθεί σχετική έρευνα και μεταξύ των μαθητών Θα γίνει σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ των χωρών μεταξύ των χωρών. Η έρευνα που έγινε στο σχολείο μας θα γίνει και στα άλλα σχολεία Πορίσματα από συζητήσεις

6 Ποια τα επόμενα βήματα ώστε οι εκπαιδευτικοί να βελτιώσουν τις γνώσεις και εμπειρίες τους στην Π.Τ.; βελτιώσουν τις γνώσεις και εμπειρίες τους στην Π.Τ.; Παρακολουθήσεις σχετικών σεμιναρίων: (α) Power Point (β) Internet, e-mail (β) Internet, e-mail Πώς προχωράμε τους επόμενους μήνες; Επισκέψεις σε τάξεις που χρησιμοποιείται Π.Τ. Δημιουργία ιστοσελίδας για πληροφόρηση και επικοινωνία με γραμμή βοήθειας 1 23

7 Επίσκεψη στην Κύπρο 8-12 Νοεμβρίου 2006 Ολοήμερο σεμινάριο για δημιουργία ιστοσελίδας με το Front Page Παρακολουθήσεις μαθημάτων με τη χρήση Π.Τ. Συζήτηση και παρουσίαση blended method (μέθοδος της σύνθεσης) στη διαδικασία μάθησης

8 Αποτελέσματα έρευνας Η έρευνα διεξήχθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2005 και το δείγμα ήτανε αντιπροσωπευτικό αφού χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα 53% από το συνολικό πληθυσμό των εκπαιδευτικών.

9 Συμπεράσματα – Σχόλια (α) Υπάρχει μεγάλη προθυμία από τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες στην τάξη. (β) Ένα ποσοστό 68% πιστεύει ότι η πειθαρχία στην τάξη θα βελτιωθεί πολύ ή πάρα πολύ, αν οι εκπαιδευτικοί αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η Π.Τ. (γ) Οι εκπαιδευτικοί σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 84%, πιστεύουν ότι οι μαθητές θα ωφεληθούν πολύ ή πάρα πολύ αν στην τάξη χρησιμοποιείται πληροφορική τεχνολογία. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο 2% πιστεύουν ότι οι μαθητές δεν θα έχουν κανένα όφελος από τη χρήση Π.Τ.

10  (δ) Η παράσταση αυτή είναι ενδεικτική της βούλησης των εκπαιδευτικών να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες. Ένα ποσοστό 93% δήλωσε ότι θα χρησιμοποιούσε την Π.Τ. πολύ ή πάρα πολύ. Ενδεικτικό είναι επίσης ότι κανένας δεν απάντησε ότι δεν θα την χρησιμοποιούσε καθόλου. Αυτό φανερώνει ότι θα πρέπει να:  (i) Υπάρχει πρόσβαση στην τάξη στην Π.Τ.  (ii) Εκπαιδευτούν στη χρήση και εφαρμογή της Π.Τ.

11 Γιατί να εμπλακούμε σε Ευρωπαϊκά προγράμματα; Γιατί σήμερα δεν αρκεί να αποκτούμε μόνο γνώσεις Γιατί χρειάζονται δεξιότητες: Επικοινωνίας Συνεργασίας Κατανόησης Αυτοπεποίθησης Τα διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα προσφέρουν τις ευκαιρίες ώστε να αναπτύξουμε τις δεξιότητες αυτές

12 Χρήσιμες πληροφορίες για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα 1. Εθνική Συντονιστική Μονάδα ΣΩΚΡΑΤΗΣ Υπουργείο Παιδείας και πολιτισμού Υπουργείο Παιδείας και πολιτισμού Τηλ:22800991/22800649 Τηλ:22800991/22800649 2. Οδηγίες για αιτήσεις και έντυπα αιτήσεων 2. Οδηγίες για αιτήσεις και έντυπα αιτήσεων http://europa.eu.int/comm/education/socrates/download.html 3. Κεντρικός ιστοχώρος του προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ 3. Κεντρικός ιστοχώρος του προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ http://europa.eu.int/comm/education.Socrates.html http://europa.eu.int/comm/education.Socrates.htmlhttp://europa.eu.int/comm/education.Socrates.html

13


Κατέβασμα ppt "Socrates Comenius 1 Συνάντηση στο Βέλγιο – Antwerp 23 – 27 November Τίτλος προγράμματος: ¨Χρήση και εφαρμογές πληροφορικής τεχνολογίας στη διαδικασία μάθησης¨"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google