Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

COLEGIO ESCOLAPIAS GANDIA GRIEGO San Rafael, 25 46701-Gandia Tfno. 962 965 096 1 Declinación pronominal.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "COLEGIO ESCOLAPIAS GANDIA GRIEGO San Rafael, 25 46701-Gandia Tfno. 962 965 096 1 Declinación pronominal."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 COLEGIO ESCOLAPIAS GANDIA GRIEGO San Rafael, 25 46701-Gandia Tfno. 962 965 096 info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es 1 Declinación pronominal

2 PRONOMBRES PERSONALES Primera personaSegunda persona SingularPluralDualSingularPluralDual Nominativo γμες ν σύμες σφ Acusativo μέ͵μεμςσέ͵ σεμς Genitivo μο͵ μουμν νν σο͵ σουμν σφν Dativo μοί͵ μοιμνσοί͵ σοιμν

3 PRONOMBRE DE TERCERA PERSONA ατς, ατ, ατ

4 SingularPlural MasculinoFemeninoNeutroMasculinoFemeninoNeutro Nominativo ατόςατ ατό ατοίαταί ατά Acusativo ατόνατνατούςατάς Genitivo ατοατςατοατν Dativo ατ ατοςαταςατος

5 PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS δε, δε, τόδε οτος, ατη, τοτο κενος, κείνη, κενο

6 SingularPlural MasculinoFemeninoNeutroMasculinoFemeninoNeutro Nominativo δε τόδε οδεαδε τάδε Acusativo τόνδετνδετούσδετάσδε Genitivo τοδετσδετοδετνδε Dativo τδε τοσδετασδετοσδε ESTE-ESTA-ESTO

7 SingularPlural MasculinoFemeninoNeutroMasculinoFemeninoNeutro Nominativo οτοςατη τοτο οτοιατοι τατα Acusativo τούτονταύτηντούτουςταύτας Genitivo τούτουταύτηςτούτουτούτων Dativo τούτταύττούττούτοιςταύταιςτούτοις ESE-ESA-ESO

8 SingularPlural MasculinoFemeninoNeutroMasculinoFemeninoNeutro Nominativo κενοςκείνη κενο κενοικεναι κενα Acusativo κενoνκείνηνκείνουςκείνας Genitivo κείνουκείνηςκείνουκείνων Dativo κείν κείνοιςκείναιςκείνοις AQUEL-AQUELLA-AQUELLO


Κατέβασμα ppt "COLEGIO ESCOLAPIAS GANDIA GRIEGO San Rafael, 25 46701-Gandia Tfno. 962 965 096 1 Declinación pronominal."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google