Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιολόγηση της διδασκαλίας – Αναστοχασμός του εκπαιδευτικού

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιολόγηση της διδασκαλίας – Αναστοχασμός του εκπαιδευτικού"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιολόγηση της διδασκαλίας – Αναστοχασμός του εκπαιδευτικού
9o Μάθημα Αξιολόγηση της διδασκαλίας – Αναστοχασμός του εκπαιδευτικού

2 Διδασκαλία Σχεδιασμός Εκτέλεση Αξιολόγηση

3 Αξιολόγηση της διδασκαλίας
Εύκολα Γρήγορα Αποτελεσματικά Έλεγχος επίτευξης σκοπών και στόχων

4 Αξιολόγηση της διδασκαλίας
Αποτελεσματικότητα Επιδόσεις Επίτευξη βραχυπρόθεσμων στόχων Αγωγή + μάθηση Ποιότητα διδασκαλίας Επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων

5 Σκοποί αγωγής Νόρμες Αξίες Ιδεολογίες Στάσεις Πεποιθήσεις … … …
Μακροπρόθεσμοι στόχοι Σκοποί αγωγής Νόρμες Αξίες Ιδεολογίες Στάσεις Πεποιθήσεις … … …

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Αξιολόγηση της μάθησης (1/2)
Αρχές συμπεριφοράς για το δάσκαλο Έλεγχος επίτευξης στόχων και όχι επιδόσεων Σχετικοποίηση της αξίας των σχολικών επιδόσεων Αναστοχασμός Διερεύνηση της λειτουργίας των επιδόσεων Μείωση του άγχους των μαθητών Προσεκτική προετοιμασία των μετρήσεων Σαφής διατύπωση ερωτήσεων, ασκήσεων, προβλημάτων

19 Αξιολόγηση της μάθησης (2/2)
Αρχές συμπεριφοράς για το δάσκαλο Τήρηση των συμφωνηθέντων Χρήση παιδαγωγικών κριτηρίων Συνειδητοποίηση και παραδοχή λαθών Αναγνώριση ορίων στα σταθμισμένα κριτήρια Χρήση ανατροφοδότησης Χρήση περιγραφικής αξιολόγησης Αυτοαξιολόγηση μαθητή και εκπαιδευτικού

20 Είδη παραδοσιακής αξιολόγησης
Είδη παραδοσιακής αξιολόγησης διαγνωστική Παράδειγμα διαμορφωτική τελική / ολική

21 Είδη τεστ: Τεστ με βάση νόρμες: σύγκριση γνώσεων και δεξιοτήτων με το μέσο όρο Τεστ με βάση κριτήρια: σύγκριση με προσδιορισμένους στόχους και απαιτήσεις κατά επίπεδα

22 Σύγχρονα είδη αξιολόγησης
ολιστική: με βάση ποικιλία στοιχείων (επιδόσεις, συνεργασία, συμμετοχή κ.λπ.) σφαιρική πληροφόρηση για πορεία και ποιότητα μάθησης εναλλακτική: μη τυπικές μορφές διδ/λίας, π.χ. δραματοποίηση, εργασία πεδίου, κατασκευές, αυτοαξιολόγηση αυθεντική: εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων σε καταστάσεις που μοιάζουν με αυτές του πραγματικού κόσμου

23 Μεταγνωστική αξιολόγηση
Μεταγνωστική αξιολόγηση Προβλήματα και δυσκολίες κατά τη διαδικασία της μάθησης Αυτοαξιολόγηση μαθησιακής πορείας Αναστοχασμός του εκπαιδευτικού

24 Λειτουργίες αξιολόγησης της διδασκαλίας
Λειτουργίες αξιολόγησης της διδασκαλίας Επιλεκτική λειτουργία Προγνωστική λειτουργία Επανατροφοδοτική λειτουργία Λειτουργία υπηρεσιακής αξιολόγησης Λειτουργία ελέγχου (αποδοτικότητα) Νομιμοποιητική λειτουργία (αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου) Ερευνητική λειτουργία Λειτουργία σταθεροποίησης του συστήματος

25 Σχέση εκπαιδευτικής θεωρίας - πράξης
Απόψεις των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία Άτυπες θεωρίες των εκπαιδευτικών Η εννοιολογική αλλαγή προκύπτει μέσα από τον αναστοχασμό (σ ) Πρακτική σοφία: Διάλογος για σκοπούς της εκπαίδευσης, φαινομενολογική διερεύνηση δομών της σχολικής ζωής δυνατότητες σωστών ενεργειών σε συγκεκριμένες περιστάσεις (σσ ) Αναστοχασμός: reflection on/in action (σσ ) Αναστοχασμός (Dewey,1933 Schön, 1983,1987) «Πρακτική σοφία»

26 Επιτυχές εκπαιδευτικό έργο
Συνδυάζει: Την προσωπική θεώρηση και ερμηνεία του εκπαιδευτικού Το γνωστικό εξοπλισμό του εκπαιδευτικού

27 Επαρκής/ικανός εκπαιδευτικός (competent educator)
προσωπικές ποιότητες (personal qualities) ειδημοσύνη (subject expertise) παιδαγωγικές ικανότητες (paedagogical skills)

28 Γνωστική βάση της διδασκαλίας
Ερμηνεία καταστάσεων Εντοπισμός πηγών πληροφόρησης Σχεδιασμός στρατηγικών Εφαρμογή στις τάξεις Κανόνες και θεωρητικές αρχές της αποτελεσματικής διδασκαλίας Γνωστική βάση της διδασκαλίας: θέματα προγράμματος και διδακτικής μεθοδολογίας Έρευνα διαδικασίας- προϊόντος «Περιπτώσεις» ερμηνευτικής προσέγγισης 28

29 Αναστοχασμός του εκπαιδευτικού
Η προσπάθεια για την κατανόηση της θεωρίας και πράξης της διδασκαλίας

30 Χαρακτηριστικά του στοχαζόμενου εκπαιδευτικού
Διερεύνηση προβλημάτων που σχετίζονται με τη διδασκαλία (>εκπαιδευτικός – ερευνητής) Ανάληψη ενεργού δράσης Λήψη αποφάσεων Αλλαγή πρακτικής

31 Βασικές μορφές αναστοχασμού
Αναστοχασμός πάνω στη δράση ‘reflection-on-action’ κατά τη δράση ‘reflection-in-action’ (Schön, 1983, 1987)

32 Ο στοχαζόμενος εκπαιδευτικός
Είναι σε θέση: να δει την αντιστοιχία ανάμεσα στην καθημερινή δράση και την επιστημονική θεωρία να αξιοποιήσει τη θεωρία με σκοπό την ανάλυση, την αξιολόγηση και την αλλαγή της πρακτικής του

33 Οι στιγμές της έρευνας δράσης
Αναδόμηση Δόμηση Συνθήκες Διάλογος ανάμεσα στους συμμετέχοντες 4. Στοχασμός 1. Σχέδιο Πρακτική στο κοινωνικό πλαίσιο 3. Παρατήρηση 2. Δράση


Κατέβασμα ppt "Αξιολόγηση της διδασκαλίας – Αναστοχασμός του εκπαιδευτικού"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google