Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης των Εξειδικευμένων Κέντρων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης των Εξειδικευμένων Κέντρων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης των Εξειδικευμένων Κέντρων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ (Α.ΜΕ.Α.) ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ή ΑΤΟΜΩΝ ΥΠΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ  Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης των Εξειδικευμένων Κέντρων Είδη και σχεδιασμός ΣΥΥ Αξιολόγηση ΣΥΥ Ανδρέας Δημητρόπουλος Δρ. Φ. – Αρχιτέκτονας Εκπαιδευτικός Νοέμβριος 2005

2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Τα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και τα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες προκατάρτισης, επαγγελματικής κατάρτισης, και συνοδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες (Σ.Υ.Υ.) σε Άτομα με Αναπηρία, σε Απεξαρτημένα Άτομα και σε Άτομα Υπό Απεξάρτηση. ΠΗΓΗ: ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΦΕΚ 231/Β/ «Σύστημα Πιστοποίησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Εξειδικευμένων Κέντρων Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση.» (αποσπάσματα – μπορείτε να αναζητήσετε όλο το κείμενο στη διεύθυνση: /11/2005) ΣΥΝΕΧΕΙΑ © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ολοκληρωμένες ονομάζονται οι Υπηρεσίες που καλύπτουν ένα σύνολο αναγκών, χωρίς επικαλύψεις ή χάσματα ΠΗΓΗ: ΠΙΣΩ © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Η ενέργειες κατάρτισης που προηγούνται έτσι ώστε ο καταρτιζόμενος να καταστεί ικανός να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης. Συνήθως έχει περισσότερα στοιχεία γλωσσικής κατάρτισης και εκπαίδευσης και καλύπτει βασικά στοιχεία που πρέπει να έχει ο καταρτιζόμενος προκειμένου να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης. ΠΗΓΗ: λήμμα «προκατάρτιση» 22/11/2005 ΠΙΣΩ © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Το μέρος της επαγγελματικής εκπαίδευσης που παρέχει τις ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες με τις οποίες ολοκληρώνεται η επαγγελματική επάρκεια του εκπαιδευόμενου. Οι σχολές του OAEΔ που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας παρέχουν κυρίως επαγγελματική κατάρτιση, ενώ τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια του Υπουργείου Παιδείας παρέχουν κυρίως επαγγελματική εκπαίδευση. ΠΗΓΗ: λήμμα «προκατάρτιση» στο Γλωσσάριο της CEDEFOP ( Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο 1996), ό. α. στη διέυθυνση: 22/11/2005 ΠΙΣΩ © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Σ.Υ.Υ.) Ως Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ), ορίζεται κάθε ενέργεια ή δέσμη ενεργειών, που συμβάλλει στην ενδυνάμωση και την εμψύχωση του ατόμου, καθώς και την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση όλου του κοινωνικού ιστού, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και η εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό. ΠΗΓΗ: ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 112810/ ΦΕΚ 785/Β/ «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5387/ Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου Ενεργειών παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ. ( )». (όλο το κείμενο στη διεύθυνση: /11/2005) ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΕΚΚΕΕ © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

7 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Σ.Υ.Υ.) ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ Ως Ενδυνάμωση, νοείται η διαδικασία μέσα από την οποία κάθε άτομο μπορεί να χειρίζεται τον εαυτό του με τρόπο αυτοδύναμο, να επικοινωνεί δημιουργικά και αποτελεσματικά με τους άλλους συμμετέχοντες στο ίδιο κοινωνικό σύνολο και να συμμετέχει ενεργά στην αγορά εργασίας και στο ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι. ΠΗΓΗ: ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 112810/ ΦΕΚ 785/Β/ «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5387/ Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου Ενεργειών παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ. ( )». (όλο το κείμενο στη διεύθυνση: /11/2005) ΠΙΣΩ © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Σ.Υ.Υ.) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ Ι Πρόσβαση σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Δημιουργία δικής τους καριέρας/αποφάσεων απασχόλησης. Πρόσβαση σε οικονομικές πηγές. Ύπαρξη προσόντων υψηλού επιπέδου. Να είναι ενεργά μέλη της κοινότητας. Να κάνουν κάτι που να είναι κοινωνικά σημαντικό. Να είναι κινητικοί και να είναι δυνατό να μετακινούνται. Να επικοινωνούν άνετα με άλλους ανθρώπους. Να έχουν επιλογές/προτιμήσεις. Να έχουν πιστοποιημένα προσόντα/δεξιότητες. ΠΗΓΗ: Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας για τις ¨Ευκαιρίες στους Κοινωνικά Αποκλεισμένους» της Πρωτοβουλίας «Απασχόληση & ADAPT» του Άξονα INTEGRA της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ( ) © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

9 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Σ.Υ.Υ.) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΙΙ Να έχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση για ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Να έχουν εργαλεία και να έχουν αναπτύξει δεξιότητες αυτοαξιολόγησης (κατανόησης δυνατοτήτων και αδυναμιών). Να έχουν ασφαλή στέγαση. Να έχουν συμβόλαιο απασχόλησης. Να έχουν εμπορεύσιμες δεξιότητες. Να έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους. Να έχουν ισχυρά μοντέλα/ρόλους. Να κινητοποιούνται δυνατά και να είναι αποφασισμένοι να πετύχουν. Να έχουν κάποιον για να καταφεύγουν σε περίπτωση δυσκολίας. ΠΗΓΗ: Ευρωπαϊκή Ομάδα Εργασίας για τις ¨Ευκαιρίες στους Κοινωνικά Αποκλεισμένους» της Πρωτοβουλίας «Απασχόληση & ADAPT» του Άξονα INTEGRA της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ( ) ΠΙΣΩ © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

10 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Σ.Υ.Υ.) ΕΜΨΥΧΩΣΗ Ως Εμψύχωση, νοείται η ανάπτυξη της δημιουργικής έκφρασης και των δεξιοτήτων μέσα από σχέσεις που βασίζονται στη συνεργασία, την πρωτοβουλία, την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Εμψύχωση είναι, ακόμα, η κινητοποίηση μιας ομάδας προς την κατεύθυνση ενός στόχου, η προσέγγιση του οποίου σηματοδοτεί την ενεργητική παρουσία της ομάδας στην κοινωνία. ΠΗΓΗ: ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 112810/ ΦΕΚ 785/Β/ «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5387/ Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου Ενεργειών παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ. ( )». (όλο το κείμενο στη διεύθυνση: /11/2005) ΠΙΣΩ ΣΥΝΕΧΕΙΑ © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Σ.Υ.Υ.) ΕΙΔΗ Σ.Υ.Υ. Μπορούμε να διακρίνουμε διάφορους τύπους Σ.Υ.Υ. ανάλογα με: την αμεσότητα της παρέμβασής τους, το περιεχόμενο της παρέμβασής τους, τον αριθμό των εξυπηρετούμενων πελατών και τον τύπο των αναδόχων φορέων ΠΗΓΗ: ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 112810/ ΦΕΚ 785/Β/ «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5387/ Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου Ενεργειών παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ. ( )». (όλο το κείμενο στη διεύθυνση: /11/2005) ΠΙΣΩ ΣΥΝΕΧΕΙΑ © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

12 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Σ.Υ.Υ.)
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Σ.Υ.Υ.) ΕΙΔΗ Σ.Υ.Υ. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥΣ Ενέργειες που στοχεύουν άμεσα στο μέλος μιας ευπαθούς ομάδας του πληθυσμού (Βασικές Σ.Υ.Υ.), Ενέργειες που δρουν υποστηρικτικά προς τα μέλη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (Συμπληρωματικές Σ.Υ.Υ.): - παρεμβάσεις του φορέα συνολικά στον πληθυσμό των ευπαθών ομάδων, - ανάπτυξη δικτύων με επιχειρήσεις, φορείς κ.λπ., - ενεργοποίηση εθελοντών, - ενεργό συμμετοχή των ωφελούμενων στη διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού χαρακτήρα, - ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης που θα αναδεικνύουν καλές πρακτικές των Σχεδίων Δράσης. Ενέργειες που δρουν στο επίπεδο της ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης του κοινωνικού συνόλου ΠΗΓΗ: ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 112810/ ΦΕΚ 785/Β/ (όλο το κείμενο στη διεύθυνση: /11/2005) ΠΙΣΩ ΣΥΝΕΧΕΙΑ © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

13 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Σ.Υ.Υ.)
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Σ.Υ.Υ.) ΕΙΔΗ Σ.Υ.Υ. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥΣ Ενέργειες προσέγγισης, Ενέργειες συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης, Ενέργειες ανάπτυξης ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων, Ενέργειες επαγγελματικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού, Ενέργειες πληροφόρησης, Ενέργειες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και Ενέργειες παρακολούθησης και μεταπαρακολούθησης (follow-up). ΠΗΓΗ: ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 112810/ ΦΕΚ 785/Β/ (όλο το κείμενο στη διεύθυνση: /11/2005) ΠΙΣΩ ΣΥΝΕΧΕΙΑ © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

14 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Σ.Υ.Υ.)
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Σ.Υ.Υ.) ΕΙΔΗ Σ.Υ.Υ. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Ατομικές ενέργειες και Ομαδικές ενέργειες ΠΗΓΗ: ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 112810/ ΦΕΚ 785/Β/ (όλο το κείμενο στη διεύθυνση: /11/2005) ΠΙΣΩ ΣΥΝΕΧΕΙΑ © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

15 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Σ.Υ.Υ.)
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Σ.Υ.Υ.) ΕΙΔΗ Σ.Υ.Υ. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ τα Κέντρα Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Κ.Ε.Σ.Υ.Υ.) που πιστοποιήθηκαν από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) και υλοποίησαν ενέργειες παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών στο Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.), τα Εξειδικευμένα Κέντρα που πιστοποιήθηκαν από το Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ. και υλοποίησαν ολοκληρωμένα προγράμματα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας» στο Β΄ Κ.Π.Σ., Οργανισμοί της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., Διαδημοτικές Επιχειρήσεις και Αστικές Εταιρείες που έχουν συσταθεί από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και διαθέτουν οργανωμένη υπηρεσία στην παροχή σχετικών ενεργειών, Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από το Δημόσιο, Κέντρα Υποστηρικτκικών Υπηρεσιών, Μη Κρατικές Οργανώσεις, Κέντρα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οργανώσεις και Σύλλογοι Χρηστών, Επαγγελματικά Σωματεία και Σύλλογοι Γονέων. ΠΗΓΗ: ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 112810/ ΦΕΚ 785/Β/ (όλο το κείμενο στη διεύθυνση: /11/2005) ΠΙΣΩ ΣΥΝΕΧΕΙΑ © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

16 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) Η Υπηρεσία δραστηριοποιείται σε ενέργειες: κατάρτισης και η εξειδίκευσης, ευαισθητοποίησης των επαγγελματικών φορέων, προώθησης στην αγορά εργασίας όπως: σύνδεση με εργοδοτικούς φορείς, διαμεσολάβηση σε εργοδότες, συμβου-λευτική για τη δημιουργία εταιρικών σχημάτων, συμβουλευτική σε θέματα νομικά, ασφαλιστικά και οικονομοτεχνικής κάλυψης ατομικών και επιχειρηματικών δράσεων. παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως: ενημέρωση και κινητοποίηση για συμμετοχή στο πρό-γραμμα, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχολογική υπο-στήριξη για ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, συμβουλευτική κ.λπ. συνεργασίας με το Υπουργείο Εργασίας και τους τοπικούς φορείς. ΠΗΓΗ: © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

17 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) (πηγή: 22/11/2005) Στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. η εκπαίδευση αποτελεί συστατικό στοιχείο της καθημερινότητας των θεραπευτικών προγραμμάτων, ενώ η προεπαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση πραγματοποιείται συχνά στο πλαίσιο παραγωγικών μονάδων, ώστε να διασφαλίζεται ο ενεργητικός χαρακτήρας της μάθησης, η απόκτηση στρατηγικών εκμάθησης, τα κίνητρα συμμετοχής, οι συνθήκες πραγματικού εργασιακού περιβάλλοντος αλλά και η αυτοχρηματοδότηση της διαδικασίας. Οι παραγωγικές μονάδες περιλαμβάνουν το λιθογραφείο «Σχήμα & Χρώμα», ξυλουργείο,εργαστήριο κεραμικής και αγρόκτημα στη Σίνδο στη Θεσσαλονίκη (ΙΘΑΚΗ), ξυλουργείο και θερμοκήπιο στη Λάρισα (ΕΞΟΔΟΣ). Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. διαθέτει επίσης δύο πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης, την αύξηση των διαθέσιμων πόρων αλλά και την πιστοποίηση του αποτελέσματος της διαδικασίας με τη χορήγηση βεβαιώσεων παρακολούθησης. © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

18 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Ιδρύματος Κοινωνικής Προστασίας
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Ιδρύματος Κοινωνικής Προστασίας (πηγή: /11/2005) Το Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας - Ι.Κ.Ε. είναι κοινωφελής, μη κερδοσκοπικός οργανισμός ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας από το οποίο και επιχορηγείται μερικώς. Το Ε.Κ.Κ.Ε.Ε. του Ι.Κ.Ε. εκπαιδεύει νέους με κινητικές δυσκολίες στην Πληροφορική. Το Ι.Κ.Ε., με την πρωτοβουλία που ανέλαβε από το 1989 να εκπαιδεύσει νέους με κινητικές δυσκολίες, σε επαγγέλματα της Πληροφορικής, εγκαινίασε στη χώρα μας τις ίσες ευκαιρίες σε αυτόν τον τομέα απασχόλησης. Ο συνδυασμός τής νέας τεχνολογίας με την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση, έχει ως αποτέλεσμα την ισότιμη πρόσβαση των νέων με κινητικές δυσκολίες στην απασχόληση και συμβάλλει στην κοινωνική ένταξή τους. 60% τις εκατό των αποφοίτων έχουν αποκατασταθεί επαγγελματικά στην ελεύθερη αγορά εργασίας. © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

19 ΤΕΛΟΣ © ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

20 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ Ι
ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (WHO 1980) ΜΕΙΟΝΕΞΙΑ – ΒΛΑΒΗ (IMPAIRMENT) Απώλεια ή ανωμαλία ψυχολογικής, φυσιολογικής ή ανατομικής δομής ή λειτουργίας. ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Ή ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (DISABILITY) Περιορισμός ή έλλειψη της ικανότητας (που προέρχεται από μια μειονεξία ή βλάβη) για την εκτέλεση μιας δραστηριότητας με τον τρόπο ή μέσα στην κλίμακα που θεωρείται κανονική για τον άνθρωπο. ΑΝΑΠΗΡΙΑ (HANDICAP) Οι περιορισμοί ή τα εμπόδια που συναντά ένας άνθρωπος στην πλήρη συμμετοχή σε ρόλους της κοινωνίας που θεωρούνται κανονικοί. ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

21 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ ΙI
Παράδειγμα για τη διασαφήνιση των ορισμών της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας ΑΝΑΠΗΡΙΑ (HANDICAP) «Ο Βαγγέλης δεν εργάζεται πια μετά από την απώλεια της όρασής του λόγω γλαυκώματος.» «Ο Βαγγέλης δεν εργάζεται πια μετά από την απώλεια της όρασής του λόγω γλαυκώματος.» «Ο Βαγγέλης δεν εργάζεται πια μετά από την απώλεια της όρασής του λόγω γλαυκώματος.» «Ο Βαγγέλης δεν εργάζεται πια μετά από την απώλεια της όρασής του λόγω γλαυκώματος.» ANIKANOTHTA Ή ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (DISABILITY) ΜΕΙΟΝΕΞΙΑ – ΒΛΑΒΗ (IMPAIRMENT) ΠΙΣΩ ©  Α. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "Τα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης των Εξειδικευμένων Κέντρων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google