Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΘΕΣΜΙΚΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ «Ο Ρόλος του Κέντρου της Κυβέρνησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΘΕΣΜΙΚΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ «Ο Ρόλος του Κέντρου της Κυβέρνησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΘΕΣΜΙΚΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ «Ο Ρόλος του Κέντρου της Κυβέρνησης στη Διασφάλιση της Συνοχής των Πολιτικών για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης» Πολυεταιρικός Διάλογος για τη Συνοχή των Πολιτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης (Υπουργείο Εξωτερικών, Τρίτη 7 Μαρτίου 2017) Δρ. Αλέξανδρος Καΐλης Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης

2 Το Σύστημα Διακυβέρνησης της Agenda 2030 – Η Έννοια του Κέντρου της Κυβέρνησης –
Ολοκληρωμένη Εφαρμογή και Συνοχή των ΣΒΑ: → Ανάγκη ύπαρξης ενός αποτελεσματικού Κεντρικού Θεσμικού Μηχανισμού → Καταλυτικός ο ρόλος των Θεσμικών Δομών του Κέντρου της Κυβέρνησης Κύριες Θεσμικές Δομές του Κέντρου της Κυβέρνησης: Γραφεία Πρωθυπουργών Γραφεία Προέδρων Κυβερνήσεων Γενικές Γραμματείες Κυβερνήσεων Υπουργικά Συμβούλια Συλλογικά Κυβερνητικά Όργανα 7/03/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΘΕΣΜΙΚΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

3 Το Σύστημα Διακυβέρνησης της Agenda 2030 - Η Συμβολή και ο Ρόλος του Κέντρου της Κυβέρνησης -
1. Διασφάλιση της αναγκαίας πολιτικής δέσμευσης και καθοδήγησης, σε υψηλό πολιτικό επίπεδο, για την εφαρμογή των ΣΒΑ και τη συνοχή των πολιτικών - οικειοποίηση του εγχειρήματος (whole-of government perspective) 2. Βελτίωση της νομοθεσίας - υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης στο πλαίσιο της διαμόρφωσης, εφαρμογής και αξιολόγησης των νομοθετικών πράξεων που συνδέονται με τους ΣΒΑ 3. Ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών γύρω από την ολοκληρωμένη εφαρμογή των ΣΒΑ και τη συνοχή των πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης 7/03/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΘΕΣΜΙΚΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

4 1. Διασφάλιση της Αναγκαίας Πολιτικής Δέσμευσης και Καθοδήγησης για την Εφαρμογή και Συνοχή των ΣΒΑ
1.1 Η Συμβολή και ο Ρόλος της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης αποτελεί μία από τις κυριότερες θεσμικές δομές του Κέντρου της Κυβέρνησης (ΠΔ 63/2005): Συνιστά αυτοτελή δημόσια υπηρεσία που υπάγεται απ΄ ευθείας στον Πρωθυπουργό Υποστηρίζει το έργο του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους Συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων Υποστηρίζει το νομοθετικό έργο της Κυβέρνησης → αρμοδιότητες που προσδίδουν ιδιαίτερη πολιτική σημασία και βαρύτητα στο έργο της 7/03/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΘΕΣΜΙΚΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

5 1.1 Η Συμβολή και ο Ρόλος της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης
1. Διασφάλιση της Αναγκαίας Πολιτικής Δέσμευσης και Καθοδήγησης για την Εφαρμογή και Συνοχή των ΣΒΑ 1.1 Η Συμβολή και ο Ρόλος της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης Το Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων συμβάλλει στην εμπέδωση της πολιτικής δέσμευσης και καθοδήγησης, μέσα από τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει στις ακόλουθες διαδικασίες: Οριζόντιο συντονισμό και παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των ΣΒΑ σε εθνικό επίπεδο (Ν. 4440/2016, αρθ. 43) Κεντρική εποπτεία και καθοδήγηση του Διυπουργικού Συντονιστικού Δικτύου για τους ΣΒΑ Κομβικό σημείο στη διαδικασία ιεράρχησης των εθνικών προτεραιοτήτων σε σχέση με τους ΣΒΑ Καθοδηγητικό ρόλο στη διαδικασία επεξεργασίας και σύνταξης βασικών κειμένων εφαρμογής των ΣΒΑ (π.χ. ετήσιες εκθέσεις προόδους, σχέδιο εφαρμογής, εθνική εθελοντική έκθεση αξιολόγησης των ΣΒΑ στο HLPF/UN (Ιούλιος 2018) Ενεργό ρόλο στην ανάδειξη και προώθηση, στο πλαίσιο του Διυπουργικού Συντονιστικού Δικτύου, βέλτιστων πρακτικών συνοχής και διασύνδεσης πολιτικών ΣΒΑ 7/03/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΘΕΣΜΙΚΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

6 1. Διασφάλιση της Αναγκαίας Πολιτικής Δέσμευσης και Καθοδήγησης για την Εφαρμογή και Συνοχή των ΣΒΑ
1.2 Η Συμβολή της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης Βασική κυβερνητική δομή αρμόδια για το συντονισμό της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης Συμβολή σε σχέση με τους ΣΒΑ: Ολοκληρωμένη εφαρμογή των ΣΒΑ σε εθνικό επίπεδο Ανάδειξη της συνολικής σημασίας της συνοχής των πολιτικών των ΣΒΑ για τη χώρα μας Διασφάλιση της συνοχής, της διασύνδεσης και της συμπληρωματικότητας των βασικών κυβερνητικών πολιτικών με τους ΣΒΑ Κύρια Μέσα: Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π) Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π) 7/03/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΘΕΣΜΙΚΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

7 1. Διασφάλιση της Αναγκαίας Πολιτικής Δέσμευσης και Καθοδήγησης για την Εφαρμογή και Συνοχή των ΣΒΑ
1.2 Η Συμβολή της Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης Α. Παραδείγματα Δράσεων του Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής που συνδέονται με τους ΣΒΑ: Στόχοι 1 & 2 ΣΒΑ: Μηδενική Φτώχεια – Μηδενική Πείνα (σε συνδυασμό με στόχο 17 “συνεργασία για τους στόχους”- εθνικοί μηχανισμοί παρακολούθησης) Πολιτική κατά της ανθρωπιστικής κρίσης Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» Πολιτική για τα σχολικά γεύματα Σύσταση εθνικού μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής Στόχος 3: Καλή Υγεία και Ευημερία Στρατηγικό & επιχειρησιακό σχέδιο εθνικού οργανισμού παροχής υπηρεσιών υγείας Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Μεταρρύθμιση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας Πολιτικές για την καταπολέμηση των εξαρτήσεων 7/3/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΘΕΣΜΙΚΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

8 1. Διασφάλιση της Αναγκαίας Πολιτικής Δέσμευσης και Καθοδήγησης για την Εφαρμογή και Συνοχή των ΣΒΑ
1.2 Η Συμβολή της Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης Α. Παραδείγματα Δράσεων του Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής που συνδέονται με τους ΣΒΑ: Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση Εθνικός & κοινωνικός διάλογος για την παιδεία Ρυθμίσεις για την έρευνα Στόχος 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη Εθνική στρατηγική για την κοινωνική οικονομία Πρόγραμμα επανένταξης ανέργων και κοινωφελούς εργασίας Σχέδιο δράσης ΟΑΕΔ 7/03/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΘΕΣΜΙΚΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

9 1. Διασφάλιση της Αναγκαίας Πολιτικής Δέσμευσης και Καθοδήγησης για την Εφαρμογή και Συνοχή των ΣΒΑ
1.2 Η Συμβολή της Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης Β. Παραδείγματα Δράσεων του Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που συνδέονται με τους ΣΒΑ: Στόχος 7 & 9: Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια – Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές Ενεργειακός σχεδιασμός Ψηφιακή πολιτική Στόχος 8 & 9: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη - Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές Αναπτυξιακό υπόδειγμα και αναπτυξιακή στρατηγική Νέος αναπτυξιακός Νόμος Αναπτυξιακές προοπτικές της εγχώριας βιομηχανίας φαρμάκων  7/03/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΘΕΣΜΙΚΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

10 1. Διασφάλιση της Αναγκαίας Πολιτικής Δέσμευσης και Καθοδήγησης για την Εφαρμογή και Συνοχή των ΣΒΑ
1.3 Η Συμβολή της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου Κεντρική κυβερνητική δομή αρμόδια για: το συντονισμό των δράσεων εφαρμογής του κυβερνητικού έργου την κατάρτιση του προγράμματος εφαρμογής του κυβερνητικού έργου, σε στενή συνεργασία με τα Υπουργεία (απαιτούμενες δράσεις ανά Υπουργείο: στόχοι, προτεραιότητες, αναμενόμενα αποτελέσματα, μέσα εκτέλεσης) την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των δεσμεύσεων της χώρας στο πλαίσιο των Συμφωνιών με τους Θεσμούς τη συλλογή και παρακολούθηση των έργων τεχνικής βοήθειας στα Υπουργεία σε θέματα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 7/03/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΘΕΣΜΙΚΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

11 1. Διασφάλιση της Αναγκαίας Πολιτικής Δέσμευσης και Καθοδήγησης για την Εφαρμογή και Συνοχή των ΣΒΑ
1.3 Γενική Γραμματεία Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου Συμβολή σε σχέση με τους ΣΒΑ: Διασφάλιση της συνεκτικότητας και συμπληρωματικότητας των ΣΒΑ με βασικές πτυχές του κυβερνητικού έργου, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εφαρμογής των σχεδίων δράσης των Υπουργείων Εξομάλυνση και επίλυση τυχόν συγκρούσεων πολιτικών που συνδέονται με τους ΣΒΑ Παραδείγματα έργων τεχνικής βοήθειας που συνδέονται με τους ΣΒΑ: «Κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης» - Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, και Παγκόσμια Τράπεζα (ΣΒΑ 1) «Ενεργές πολιτικές απασχόλησης» - Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, και Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΣΒΑ 8) «Πρωτοβάθμια φροντίδας υγείας στη χώρα» - Υπουργείο Υγείας και Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΣΒΑ 3) «Μεταρρύθμιση συστήματος απονομής δικαιοσύνης» - Υπουργεία Δικαιοσύνης Ελλάδος και Αυστρίας (ΣΒΑ 16) 7/03/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΘΕΣΜΙΚΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

12 2. Υιοθέτηση Ολιστικής Προσέγγισης στη Διαμόρφωση, Εφαρμογή και Αξιολόγηση της Νομοθεσίας – Ενσωμάτωση των ΣΒΑ Η αποτελεσματική εφαρμογή των ΣΒΑ και η συνοχή των πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης προϋποθέτουν: → τη βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας, μέσα από την υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης, η οποία προάγει την ολοκληρωμένη ενσωμάτωση των βασικών πτυχών των ΣΒΑ - κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική. Σημαντική η συμβολή και ο ρόλος του Κέντρου της Κυβέρνησης προς την κατεύθυνση: της αποτελεσματικής εφαρμογής, στις διαδικασίες διαμόρφωσης πολιτικής, της αρχής της αειφορίας, η οποία αποτελεί βασική επιταγή του Συντάγματος (άρθρο 24, παρ. 1) και των Ευρωπαϊκών Συνθηκών [π.χ. ΣΕΕ άρθρο 3(5), άρθρο 21(2)] της συνοχής και της διασύνδεσης των σχετικών με τους ΣΒΑ θεμάτων στην εθνική νομοθεσία, και της ολοκληρωμένης αποτύπωσης των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης στα συνοδευτικά έγγραφα των νομοσχεδίων: Αποτελεσματική χρήση των μέσων καλής νομοθέτησης: ανάλυση συνεπειών ρύθμισης - αιτιολογική έκθεση - εκθέσεις διαβούλευσης - αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής των ρυθμίσεων 7/03/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΘΕΣΜΙΚΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

13 3. Ευαισθητοποίηση και Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών σχετικά με τους ΣΒΑ
Το Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων (ΓΓΚ), προάγει: τη συμμετοχική, αντιπροσωπευτική και διαφανή διαδικασία υλοποίησης των ΣΒΑ σε εθνικό επίπεδο την ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας και διαλόγου με φορείς του δημόσιου τομέα/ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. κοινωνικοί εταίροι, κοινωνία των πολίτων, τοπική αυτοδιοίκηση, ακαδημαϊκή κοινότητα) Κύρια Μέσα: 1. Διυπουργικό Συντονιστικό Δίκτυο για τους ΣΒΑ: Κάθετη Συνοχή/Διασύνδεση: Εξέταση διασυνδέσεων σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης - τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, διεθνές Οριζόντια Συνοχή/Διασύνδεση: Εξέταση διασυνδέσεων σε επίπεδο διαφόρων τομεακών πολιτικών - οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών Ελληνικό Κοινοβούλιο (αρμόδιες Κοινοβουλευτικές Επιτροπές) 3. Δίκτυο ευρείας διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους φορείς Ενθάρρυνση της ανταλλαγής απόψεων και της οικοδόμησης συνεργειών, μέσα από τη διεξαγωγή συναντήσεων με επιμέρους φορείς (π.χ. ανάδειξη προκλήσεων και ευκαιριών) Διασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών στην όλη διαδικασία υλοποίησης των ΣΒΑ, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο (π.χ. συμβολή στη διαμόρφωση εκθέσεων προόδου, ιεράρχηση προτεραιοτήτων) → promoting a whole-of-society perspective 4. Συμμετοχή της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης σε δράσεις ευαισθητοποίησης των Υπουργείων και των ενδιαφερόμενων μερών (π.χ. συνέδρια, ημερίδες, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης) ε7/03/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΘΕΣΜΙΚΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

14 Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
«Ο Ρόλος του Κέντρου της Κυβέρνησης στη Διασφάλιση της Συνοχής των Πολιτικών για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης» Δρ Αλέξανδρος Καΐλης 2/3/2017 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΘΕΣΜΙΚΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΘΕΣΜΙΚΩΝ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ «Ο Ρόλος του Κέντρου της Κυβέρνησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google