Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Cours dautomatique. Laplace II / 3. c f(t)u(t)F(p)f(t)u(t)F(p) KK/pcos ωtp/(p²+ω²) KtK/p²sh ωtω/(p²-ω²) e -at 1 / (p+a)ch ωtp/(p²-ω²) tntn n ! / p n+1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Cours dautomatique. Laplace II / 3. c f(t)u(t)F(p)f(t)u(t)F(p) KK/pcos ωtp/(p²+ω²) KtK/p²sh ωtω/(p²-ω²) e -at 1 / (p+a)ch ωtp/(p²-ω²) tntn n ! / p n+1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Cours dautomatique

2 Laplace II / 3. c f(t)u(t)F(p)f(t)u(t)F(p) KK/pcos ωtp/(p²+ω²) KtK/p²sh ωtω/(p²-ω²) e -at 1 / (p+a)ch ωtp/(p²-ω²) tntn n ! / p n+1 e at sin ωtω/ ((p+a)²+ω²) 1-e -t/τ 1/(p(1+ τp))e at cos ωt(p+a)/ ((p+a)²+ω²) e at.t n n ! /(p-a) n+1 sin ωtω/(p²+ω²) Doc 1

3 stabilité III / 2. b G dB G dB G dB osc Instable Stable Critique Doc 2

4 r -45° 0 45° -90° -135° -180° G dB r ,50,25 0,1 correction IV / 1. b Doc 3 M =11° 13,5 dB

5 r -45° 0 45° -90° -135° -180° G dB r ,5 0,250,1 correction IV / 1. b Doc 4 M =45°

6 IV / 2. b R R C vsvs veve C AvP (p) = avec = RC 1+.p 1+ 0,5..p 1 2

7 x -45° 0 45° -90° -135° -180° G dB C AvP x ,5 0,25 0,1 correction IV / 2. b Doc 5 C AvP (j ) = 1+jx 1+ 0,5.jx -6

8 x -45°-45° 0 45°45° -90°-90° -135°-135° -180°-180° G dB x ,50,5 0,250,25 0,10,1 Système corrigé correction IV / 2. b Doc 6 r -45°-45° 0 45°45° -90°-90° -135°-135° -180°-180° GdBGdB r ,50,5 0,250,25 0,10,1 système x -45°-45° 0 45°45° -90°-90° -135°-135° -180°-180° G d B C A vP x ,50,5 0,250,25 0,10, Correcteur C AvP

9 x -45°-45° 0 45°45° -90°-90° -135°-135° -180°-180° G dB x ,50,5 0,250,25 0,10,1 Système corrigé correction IV / 2. b Doc 6 r -45°-45° 0 45°45° -90°-90° -135°-135° -180°-180° GdBGdB r ,50,5 0,250,25 0,10,1 système x -45°-45° 0 45°45° -90°-90° -135°-135° -180°-180° G d B C A vP x ,50,5 0,250,25 0,10, Correcteur C AvP

10 correction IV / 2. b Doc 7 x -45° 0 45 ° -90° -135° -180° Système corrigé x ,5 0,25 0,1 M φ = 101°

11 correction IV / 3. b Doc 8 T BO (p) = 1,057 p(1 +p)( p) G dB r r 45° , , ° -90° - 135° M =45°

12 correction IV / 3. b Doc 9 C PI (p) = 1+12,5p 12,5p G dB x x 45° , , ° -90° - 135° 0,08

13 G dB r r 45° , , ° -90° - 135° correction IV / 3. b Doc 10 M =45°

14 GdBGdB r r 45°45° ,10, ,010, °-180° -90°-90° -135°-135° Système corrigé GdBGdB r r 45°45° ,10, ,010, °-180° -90°-90° -135°-135° M =45° système GdBGdB r r 45°45° ,10, ,010, °-180° -90°-90° -135°-135° 0,080,08 x -45°-45° 0 45°45° -90°-90° -135°-135° -180°-180° G d B C A vP x ,50,5 0,250,25 0,10, Correcteur dérivé correction IV / 4. Doc 11 Correcteur intégral Coupure PICoupures PD M =80 °

15 correction IV / 4. Doc 12 G dB r r 45° , , ° -90° - 135° M =80° Coupure PI Coupures PD


Κατέβασμα ppt "Cours dautomatique. Laplace II / 3. c f(t)u(t)F(p)f(t)u(t)F(p) KK/pcos ωtp/(p²+ω²) KtK/p²sh ωtω/(p²-ω²) e -at 1 / (p+a)ch ωtp/(p²-ω²) tntn n ! / p n+1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google