Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η διδασκαλία, εκμάθηση, πιστοποίηση της ελληνικής σε ΑμεΑ Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία / εκμάθηση και πιστοποίηση της ελληνικής σε άτομα με αναπηρίες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η διδασκαλία, εκμάθηση, πιστοποίηση της ελληνικής σε ΑμεΑ Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία / εκμάθηση και πιστοποίηση της ελληνικής σε άτομα με αναπηρίες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η διδασκαλία, εκμάθηση, πιστοποίηση της ελληνικής σε ΑμεΑ Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία / εκμάθηση και πιστοποίηση της ελληνικής σε άτομα με αναπηρίες Επιστημονικός Υπεύθυνος Πράξης : Ι. Ν. Καζάζης Υπεύθυνες παραδοτέου : Άννα Κοκκινίδου και Μαρία Δημητρακοπούλου Επιστημονική συνεργάτιδα : Όλκα Αικατερίνη Κοινό - στόχος : Άμεσα & έμμεσα ενδιαφερόμενοι για την ελληνική ως ξένη / δεύτερη γλώσσα σε άτομα με Ε. Μ. Δ.

2 Υπεύθυνη παραδοτέου για άτομα με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ( Ε. Μ. Δ.): Όλκα Αικατερίνη Ψυχολόγος – Απόφοιτος του Α. Π. Θ. με Μεταπτυχιακό στη Νευροψυχολογία & τις Ε. Μ. Δ. στο Πανεπιστήμιο « Toulouse III - Paul Sabatier » Εκπαίδευση στην Αποκατάσταση Ε. Μ. Δ., τη Συμβουλευτική & τη Συστημική – Οικογενειακή Θεραπεία. Εργασία ως Κλινική Ψυχολόγος – Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια & Εκπαιδεύτρια σε δομές του Υπουργείου Παιδείας ( Σχολές Γονέων, Κολλέγια Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικό Σχολείο, Ε. Ε. Ε. Κ. & Σ. Δ. Ε.) & στον τομέα της Υγείας σε Κ. Ψ. Υ. Εισηγήτρια σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες & ομιλίες. Επιστημονική Συνεργάτιδα του Κ. Ε. Γ, του Συλλόγου Γονέων παιδιών με Δυσλεξία & Μ. Δ. Θεσ / νίκης & Β. Ελλάδος & μέλος των Γ. τ. Κ. και της Σ. Ε. Β. Ε.

3 Παρουσίαση του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος για άτομα με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ( Ε. Μ. Δ.) 1. Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία – εκμάθηση & πιστοποίηση της ελληνικής σε άτομα με Ε. Μ. Δ. Αστερίας ( Τόμοι 1 ος, 2 ος, 3 ος, 4 ος ) ( παραπομπή ) Νέα Ελληνικά για Μετανάστες, Παλιννοστούντες, Πρόσφυγες και Ξένους ( Επίπεδα Α΄, Β΄, Γ΄ ) ( παραπομπή ) 2. Δημιουργία Ενδεικτικών Διδακτικών Σεναρίων – Προτάσεων Αστερίας ( Τόμος 2 ος σελ 15-17, Τόμος 4 ος σελ 13-21) ( παραπομπή ) Νέα Ελληνικά για Μετανάστες, Παλιννοστούντες, Πρόσφυγες και Ξένους ( Επίπεδα Α΄ & Β΄ - Ενότητες 1 η & 6 η, Επίπεδο Γ΄ - Ενότητες 1 η & 10 η ) ( παραπομπή )

4 Παρουσίαση του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος για άτομα με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ( Ε. Μ. Δ.) 4. Γλωσσάρι Ψυχολογικών & Γλωσσολογικών Όρων & Τεχνικών ( παραπομπή ) 5. Σχεδιασμός, οργάνωση, σύνταξη συνεκτικού πλαισίου διδασκαλίας & εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης / ξένης για άτομα με Ε. Μ. Δ. ( παραπομπή )

5 1. Γενικές αρχές διδασκαλίας της ελληνικής σε άτομα με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ( Ε. Μ. Δ.) Μεταγνώση : Η γνώση πάνω στη διαδικασία της μάθησης και η εφαρμογή αυτής σε μια καινούρια μάθηση. Ανάπτυξη Μεταγνωστικής Συνείδησης - Ενίσχυση Μνημονικής Ικανότητας – Χρήση Μνημονικών Στρατηγικών - Εύρεση κατάλληλων στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων – Δυνατότητα αυτοαξιολόγησης / ελέγχου αποτελέσματος Ανάπτυξη Μεταγλωσσολογικής Συνείδησης - Βελτίωση Φωνολογικής Ενημερότητας ( Σύνδεση Γραμμάτων - Φθόγγων ) - Εξάσκηση Ορθογραφικής Ικανότητας ( Τρόπος αναπαράστασης προφορικού λόγου από τα γράμματα & την ορθογραφία )

6 1. Γενικές αρχές διδασκαλίας της ελληνικής σε άτομα με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ( Ε. Μ. Δ.) Ανάγνωση : Συνδυασμός ολιστικής ( ολόκληρη λέξη ) & γραφο - φωνημικής προσέγγισης ( ταύτιση γράμματος – ήχου ) Πολυαισθητηριακή Μέθοδος Διδασκαλίας : Όλες οι αισθήσεις συμμετέχουν στη μάθηση ‐ Δημιουργία κανόνων μέσα από ενεργητικές & βιωματικές τεχνικές ‐ Ανακάλυψη προσωπικού τρόπου μάθησης Εξατομικευμένη διδασκαλία προσαρμοσμένη στις εκπαιδευτικές ανάγκες του εκάστοτε ατόμου Διευκολυντικός - Βοηθητικός ρόλος παιδαγωγού Ενεργή εμπλοκή του εκπαιδευόμενου στη μαθησιακή διαδικασία ( δημιουργία κατάλληλων κινήτρων )

7 1. Γενικές αρχές διδασκαλίας της ελληνικής σε άτομα με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ( Ε. Μ. Δ.) Διαρκής αξιολόγηση μαθησιακού επιπέδου ( συχνές επαναλήψεις ) Συχνή εναλλαγή δραστηριοτήτων & χρήση διαλειμμάτων Κατάλληλη παρουσίαση υλικού ( ευκρινές χρώμα φόντου – αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς & διάστιχου – πλήρης στοίχιση – τονισμός σημαντικών σημείων – χρήση οπτικοακουστικού υποστηρικτικού υλικού ) Δυναμική Αξιολόγηση : Συνεχής αλληλεπίδραση εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου Εκπαιδευτής ως διαμεσολαβητής που συντελεί στη βελτίωση του συλλογισμού του εκπαιδευόμενου

8 1. Γενικές αρχές διδασκαλίας της ελληνικής σε άτομα με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ( Ε. Μ. Δ.) Σημεία προσοχής – Δυσκολίες  Συνεχής προσαρμογή του ρυθμού παρουσίασης και εκμάθησης μιας νέας πληροφορίας στην ταχύτητα και το προσωπικό στυλ του κάθε ατόμου  Απαραίτητη η μάθηση μέχρι την αυτοματοποίηση μέσα από συχνές επαναλήψεις & επίμονη προσπάθεια  Ουσιαστική προϋπόθεση η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου με αποτέλεσμα την επαρκή ενθάρρυνση του μαθητή & την κατάλληλη ανταπόκριση στις ανάγκες & τις δυσκολίες του  Υιοθέτηση ιδιαίτερων δεξιοτήτων & λεπτών χειρισμών από το δάσκαλο με στόχο τη διευκόλυνση του μαθητή και τη δυνατότητα εύρεσης του προσωπικού του μαθησιακού στυλ

9 2. Γενικές οδηγίες παρουσίασης του υποστηρικτικού υλικού Απευθύνεται σε οποιονδήποτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την εκμάθηση, διδασκαλία και πιστοποίηση της ελληνικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας σε άτομα με ΑμεΑ  Προβλήματα όρασης  Προβλήματα ακοής  Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ( Ε. Μ. Δ.)

10 2. Γενικές οδηγίες παρουσίασης του υποστηρικτικού υλικού Βασικοί Άξονες 1. Προσαρμοσμένο Εκπαιδευτικό Υλικό Αστερίας ( παιδιά ) Νέα Ελληνικά για Μετανάστες, Παλιννοστούντες, Πρόσφυγες και Ξένους ( ενήλικες ) 2. Διδακτικές Προτάσεις και Σενάρια 3. Μελέτες και Μεθοδολογικό Πλαίσιο 4. Πολυμεσικό Υλικό και Εφαρμογές 5. Διδακτικά Εγχειρίδια 6. Συζητήσεις 7. Ομάδα εργασίας

11 2. Γενικές οδηγίες παρουσίασης του υποστηρικτικού υλικού – Επιμέρους Άξονες 1. Προσαρμοσμένο Εκπαιδευτικό Υλικό – Διδακτικές Προτάσεις και Σενάρια Διαχωρισμός ανά Αναπηρία & Επίπεδο γλωσσομάθειας ( Α 1, Α 2, Β 1, Β 2, Γ 1, Γ 2) 2. Μελέτες & Μεθοδολογικό Πλαίσιο – Πολυμεσικό Υλικό και Εφαρμογές Διαχωρισμός ανά Αναπηρία 3. Διδακτικά Εγχειρίδια Διαχωρισμός ανά Εγχειρίδιο & Επίπεδο γλωσσομάθειας ( Α 1, Α 2, Β 1, Β 2, Γ 1, Γ 2)

12 3. Γενικές οδηγίες προσαρμογής υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής σε άτομα με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες Ε. Μ. Δ. Γενικοί Στόχοι : Καλύτερη και ευκολότερη διάκριση, ανάγνωση & κατανόηση των περιεχομένων & των πληροφοριών ενός κειμένου ή μιας άσκησης Βελτίωση απομνημόνευσης νέων λέξεων Εμπλουτισμός ιδεών & λεξιλογίου Δημιουργία κινήτρων – ενίσχυση εκπαιδευτικής διαδικασίας Ενθάρρυνση πολυαισθητηριακής μεθόδου διδασκαλίας Υποστήριξη εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου

13 3. Γενικές οδηγίες προσαρμογής υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής σε άτομα με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες Ε. Μ. Δ. 1. Σύντομες, ξεκάθαρες & σαφείς οδηγίες σε απλή γλώσσα 2. Υπογράμμιση & τονισμός λέξεων – κλειδιά 3. Χρήση παραδειγμάτων που να εξηγούν την άσκηση και το πώς επιλύεται 4. Προτεινόμενο χρώμα φόντου το σπασμένο λευκό ( ζαχαρί ) & γραμματοσειράς ένα σκούρο ( π. χ. μαύρο ) 5. Εμπλουτισμός γραπτού κειμένου με έγχρωμες εικόνες 6. Απλή γραμματοσειρά παντού, κανονικού μεγέθους (12) σε πλήρη στοίχιση και διάστιχο 1,5 αντί για 1 ( Παραπομπή )

14 4. Τρόποι διάγνωσης & αντιμετώπισης ατόμων με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ( Ε. Μ. Δ.) Προαπαιτούμενες δεξιότητες : Λεκτική μνήμη ( π. χ. επανάληψη λέξεων – προτάσεων ) Λεξιλογικές & συντακτικές δεξιότητες ( π. χ. ονομασία αντικειμένων, κατανόηση & παραγωγή σύνθετων συντακτικά και μορφολογικά προτάσεων ) Φωνολογική ενημερότητα ( π. χ. σύνθεση φωνημάτων για τη δημιουργία λέξεων ) Αναγνωστική ετοιμότητα ( π. χ. αναγνώριση γραμμάτων ), δηλαδή να μπορεί να αναγνωρίζει γράμματα, να κατανοεί πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα γραπτά κ. ά.

15 4. Τρόποι διάγνωσης & αντιμετώπισης ατόμων με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ( Ε. Μ. Δ.) Έγκαιρη διάγνωση Νόμος Ειδικής Αγωγής (3699/2008) Γνωμάτευση : ΚΕ. Δ. Δ. Υ. ΙΠ. Κ. Καθυστερημένη διάγνωση Εξατομικευμένη διδασκαλία Ενισχυτική διδασκαλία Παράλληλη στήριξη Κατ ’ οίκον διδασκαλία

16 4. Τρόποι διάγνωσης & αντιμετώπισης ατόμων με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ( Ε. Μ. Δ.) Μέθοδοι Αξιολόγησης : Χορήγηση δοκιμασιών γλωσσικής & γνωστικής ετοιμότητας. Ειδικές Προδιαγραφές Εξετάσεων : Προφορική Εξέταση Παράταση χρόνου εξέτασης Κατάλληλη παρουσίαση υλικού Αγνόηση ορθογραφικών λαθών Διευκολυντικός ρόλος εξεταστή

17 4. Τρόποι διάγνωσης & αντιμετώπισης ατόμων με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ( Ε. Μ. Δ.) Υποστηρικτικός ρόλος γονέων : Ενθάρρυνση ανάγνωσης ( π. χ. να διαβάζουν στο παιδί ) Έμφαση στην προσπάθεια και το στόχο Εξήγηση τρόπου χρήσης υλικού Παροχή ευκαιριών για λεκτική αλληλεπίδραση

18 Καλή σας πλοήγηση … Γιατί ακόμη και για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις υπάρχει ο κατάλληλος τρόπος διαχείρισης, αρκεί να ψάξουμε να τον βρούμε μέσα μας, με ή χωρίς τη βοήθεια των άλλων Ομάδα Εργασίας : Όλκα Αικατερίνη E-mail: info@synantisi.cominfo@synantisi.com


Κατέβασμα ppt "Η διδασκαλία, εκμάθηση, πιστοποίηση της ελληνικής σε ΑμεΑ Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία / εκμάθηση και πιστοποίηση της ελληνικής σε άτομα με αναπηρίες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google