Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ αποβλΗτων Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΤΗΝΟ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ αποβλΗτων Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΤΗΝΟ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ αποβλΗτων Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΤΗΝΟ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΤΗΝΟ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

2 ΠΤΗΝΟ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

3 ΠΤΗΝΟ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ορισμοί Πτηνο-κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ή απλά σταβλικές εγκαταστάσεις: Το σύνολο των στεγασμένων και υπαίθριων χώρων, οι οποίοι απαιτούνται για τη συστηματική, επιχειρηματικής μορφής, εκτροφή αγροτικών ζώων και πτηνών. Συστηματική, επιχειρηματικής ή εντατικής μορφής εκτροφή: Η διατήρηση μεγάλου αριθμού ζώων ή πτηνών υψηλών αποδόσεων, σε περιορισμένο χώρο, κάτω από ελεγχόμενες ευνοϊκές συνθήκες περιβάλλοντος και διατροφής.

4 Υψηλη Παραγωγη με χαμηλο κοΣτοΣ
Εκτροφή ζώων ή πτηνών υψηλών αποδόσεων Έγκαιρη αντικατάσταση εκείνων που δεν είναι πλέον παραγωγικά Δημιουργία και διατήρηση άριστων συνθηκών τεχνητού περιβάλλοντος, υγιεινής και διατροφής μέσα στους χώρους στέγασης !!! Σωστός σχεδιασμός και λειτουργική διάταξη των στεγασμένων και υπαίθριων χώρων, και επιμελής κατασκευή των κτηρίων Προσεκτική ρύθμιση των συνθηκών του τεχνητού περιβάλλοντος μέσα στα κλειστού τύπου κτήρια με συνεχή έλεγχο θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, διοξειδίου του άνθρακα, ταχύτητας αέρα, οσμών και επιβλαβών αερίων (αμμωνία, υδρόθειο, μεθάνιο, κλπ.), που παράγονται από τα ίδια τα ζώα ή τα πτηνά, καθώς και από τα απόβλητα τους Σωστή διατροφή, κατάλληλο φωτισμό και λήψη αποτελεσματικών μέτρων υγιεινής Ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων με συστηματική απομάκρυνσή τους από τα κτήρια εκτροφής και την αποτελεσματική επεξεργασία και διάθεσή τους

5 ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Περιορισμένου σταβλισμού Προβλέπει τον περιορισμό των ζώων σε κλειστά κτίρια, δεμένων μόνιμα σε ατομικές θέσεις, χωρίς καμία δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησής τους Ελεύθερου σταβλισμού Προβλέπει απόλυτη ελευθερία κινήσεων στα ζώα, μέσα όμως σε περιφραγμένο χώρο, υπαίθριο ή στεγασμένο, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου

6 Περιορισμένος Σταβλισμός
Βρίσκει εφαρμογή κυρίως στις χώρες του βορά, λόγω κλιματικών συνθηκών (ψύχος, χιόνια, βροχές) Οι κτηριακές εγκαταστάσεις αποτελούνται από ένα ή περισσότερα επιμήκη κλειστά κτήρια με ατομικές θέσεις, στις οποίες τα ζώα είναι περιορισμένα μόνιμα και δεμένα Μειονεκτήματα - Αυξημένες απαιτήσεις σε προσωπικό και κόστος για κτηριακό εξοπλισμό - Δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία και απόδοση των ζώων, λόγω της παρατεταμένης ακινησίας τους μέσα στο στάβλο

7 Ελεύθερος Σταβλισμός 1 Οι αγελάδες γαλακτοπαραγωγής διατηρούνται σε ομάδες, ίδιας περίπου ηλικίας και επιπέδου παραγωγικότητας, ελεύθερες μέσα σε περιφραγμένο χώρο. Ο χώρος αυτός επιτρέπει στα ζώα να κινούνται και να ασκούνται ελεύθερα όλο το 24ωρο. Πλεονεκτήματα του συστήματος - Καλές συνθήκες εργασίας για το προσωπικό - Επιτρέπει στα ζώα να έχουν καλή υγιεινή κατάσταση και κατ’ επέκταση την επίτευξη υψηλών αποδόσεων παραγωγής Μειονεκτήματα του συστήματος - Απαιτεί μεγάλα σχετικά υπαίθρια προαύλια για την άσκηση των ζώων - Προσεκτική σχεδίαση και οργάνωση των χώρων, καθώς και αποτελεσματικούς χειρισμούς στη διαχείριση των αποβλήτων, λόγω της διασποράς τους και της ανάμιξης νερού της βροχής με αυτά .

8 Ελεύθερος Σταβλισμός 2 Οι εγκαταστάσεις
- Τοποθετούνται μέσα στον υπαίθριο χώρο μαζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό - Κριτήριο για τη σωστή διάταξή τους είναι η εύκολη και άνετη προσέγγιση των ζώων - Ο βαθμός προσαρμογής των ζώων στο σύστημα αυτό είναι τέτοιος ώστε, ακόμα και η άμελξη να γίνεται συνήθεια στα ζώα Οι εγκαταστάσεις και ο κυριότερος εξοπλισμός που προβλέπονται στο σύστημα του ελεύθερου σταβλισμού είναι - Ο χώρος άσκησης - Ο χώρος ανάπαυσης - Ο χώρος τροφοδοσίας - Το αμελκτήριο με την αίθουσα αναμονής - Η αίθουσα συντήρησης γάλακτος (δεξαμενές γάλακτος)

9

10

11 ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ ΜΟΣΧΩΝ ΠΑΧΥΝΣΗΣ
Αποτελούνται από επιμήκη κλειστά ή ημιανοικτά κτήρια (τα τελευταία είναι συνηθέστερα στη χώρα μας) Τα ζώα διατηρούνται πολλά μαζί σε ομάδες, ίδιας ηλικίας κατά το δυνατό, σε κελιά με συμπαγές ή εσχαρωτό δάπεδο Μετά τον απογαλακτισμό τους, σε ηλικία περίπου 3 μηνών και βάρος kg, οι νεαροί μόσχοι εντάσσονται σε ομάδες συνομήλικων, ίδιου ή παραπλήσιου ρυθμού ανάπτυξης και τοποθετούνται σε ομαδικά κελιά εκτροφής, περίπου ανά δέκα Στους χώρους αυτούς μένουν μέχρι να φτάσουν το βάρος των 500 – 750 κιλών, ανάλογα με τη φυλή, σε διάστημα μηνών περίπου, από την ένταξη τους στην εκτροφή

12

13 ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΑ Αποτελούνται από μία σειρά επίμηκων κλειστών ή ημιανοικτών κτηρίων, μέσα στα οποία εκτρέφονται χοίροι διαφορετικής ηλικίας. Είναι μονάδες βιομηχανικού τύπου που έχουν σχεδιαστεί να παράγουν όλο το χρόνο, ένα καθορισμένο αριθμό χοιριδίων την εβδομάδα, βάρους 100 kg περίπου το καθένα. Τα χοιρίδια μέχρι να αποκτήσουν το επιθυμητό βάρος των 100 kg χρειάζονται περίπου 6 μήνες. Μέσα σε αυτό το διάστημα τα χοιρίδια μεταφέρονται διαδοχικά στα διάφορα κτήρια σε ομάδες των 8-15 ζώων και διατηρούνται μέσα σε κελιά. Το δάπεδο των κελιών είναι κατά κανόνα εσχαρωτό. Η απομάκρυνση των αποβλήτων υγρής μορφής γίνεται μέσω αποχετευτικών καναλιών, που διατρέχουν το μήκος κάθε κτηρίου κάτω από το εσχαρωτό δάπεδο με τη βαρύτητα και τη βοήθεια νερού αραίωσης και πλυσίματος.

14

15 ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ Είναι οι εγκαταστάσεις στις οποίες εκτρέφονται:
- Όρνιθες (κότες) αβγοπαραγωγής συμβατικά συστήματα εμπλουτισμένα συστήματα - Ορνίθια κρεοπαραγωγής Και οι δύο κατηγορίες προέρχονται από μονάδες αναπαραγωγής, στις οποίες εκτρέφονται αλέκτορες και όρνιθες υψηλών αποδόσεων

16 Πτηνοτροφεία Αβγοπαραγωγής – Συμβατικά Συστήματα
Εκτρέφονται όρνιθες για διάστημα περίπου μηνών, ηλικίας από 5-6 μέχρι μηνών. Αρχικό βάρος: 1,5 - 1,6 kg - Τελικό βάρος: 1,9 - 2,2 kg Τα πτηνοτροφεία αβγοπαραγωγής αποτελούνται από μία σειρά επίμηκων κλειστών κτηρίων μεγάλου αριθμού ορνίθων ( ). Οι όρνιθες διατηρούνται σε ομάδες των 5, μέσα σε συρμάτινους κλωβούς διαστάσεων Π:0,50 m – Μ: 0,50 m - Υ: 0,50 m Οι κλωβοί σχηματίζουν μεγάλες σειρές (κλωβοστοιχίες)

17 Διατάξεις Κλωβοστοιχιών
Κατακόρυφη διάταξη: Η μία κλωβοστοιχία βρίσκεται ακριβώς πάνω από την άλλη. Μεταξύ των κλωβοστοιχιών παρεμβάλλεται μία πλαστική μεταφορική ταινία, η οποία συλλέγει τα απόβλητα της υπερκείμενης κλωβοστοιχίας και τα οδηγεί στο ένα άκρο του κτιρίου. Στη συνέχεια απομακρύνονται από το κτίριο με άλλη μεταφορική ταινία ή κοχλιωτό μεταφορέα. Πυραμιδοειδής διάταξη: Ο πυθμένας κάθε κλωβού ‘βλέπει’ μέσα στην τάφρο αποχέτευσης και έτσι τα απόβλητα πέφτουν από το διάτρητο δάπεδο των κλουβιών κατ’ ευθείαν μέσα σ’ αυτή. Επίπεδη διάταξη: Η μία κλωβοστοιχία βρίσκεται δίπλα στην άλλη. Τα απόβλητα πέφτουν απευθείας στο δάπεδο ή στην τάφρο αποχέτευσης.

18 Πτηνοτροφεία Αβγοπαραγωγής – Εμπλουτισμένα Συστήματα

19

20 Πτηνοτροφεία Κρεοπαραγωγής
Κλειστά επιμήκη κτήρια (Π: 13–15,5 m, Υ: > 3,0 m, Μ: > 30 m), μέσα στα οποία εκτρέφονται ορνίθια με σκοπό την παραγωγή κρέατος. Η μια επιμήκης πλευρά μπορεί να είναι ανοιχτή μέχρι το μισό περίπου του ύψους της και να καλύπτεται από πλαστική ‘κουρτίνα’ για έλεγχο του εσωτερικού περιβάλλοντος, ανάλογα με την εποχή. Η διάρκεια εκτροφής (πάχυνση) είναι ~ 42 ημέρες Η διάρκεια απολύμανσης είναι ~ 20 ημέρες Τελικό βάρος : 2,0 - 2,2 kg. Η χωρητικότητα των κτηρίων εκτροφής είναι της τάξης των πτηνών (μέγιστη πυκνότητα στέγασης 32 kg/m2) Ιδιαίτερη σημασία στα πτηνοτροφεία κρεοπαραγωγής έχει η επίστρωση θερμής στρωμνής στο δάπεδο (άχυρο, πριονίδι ή ριζοφλοιός). Η στρωμνή αφαιρείται στο τέλος της εκτροφής και είτε οδηγείται στο χώρο διαχείρισης των αποβλήτων είτε διατίθεται σε καλλιεργητές της περιοχής για εμπλουτισμό των εδαφών είτε αξιοποιείται ως υπόστρωμα παραγωγής μανιταριών

21

22 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΣΤΑΣΙΑ Παραδοσιακού Τύπου
Ο παραδοσιακός αυτός τρόπος εκτροφής των αιγοπροβάτων είναι ο φθηνότερος και ο απλούστερος. Αφορά ζώα εγχώριων ή ημιβελτιωμένων φυλών, χαμηλών αποδόσεων, συνηθισμένων στις αντιξοότητες και την καταπόνηση από το δύσβατο των ορεινών περιοχών της χώρας μας Τα αιγοπρόβατα εκτρέφονται σε πρόχειρα καταλύματα, γνωστά ως μαντριά ή στάνες (περιφραγμένα με λίθους, θάμνους, ξύλα, λαμαρίνες ή άλλα φθηνά υλικά) Τα μαντριά διαθέτουν μικρό προαύλιο και πρόχειρα στεγασμένο χώρο για την προστασία των ζώων από τη βροχή και τον ήλιο Στα μαντριά τα αιγοπρόβατα παραμένουν κατά τη νύχτα και προστατεύονται από τη βροχή, τον άνεμο και τους διάφορους εχθρούς, ενώ ο βοσκός περιποιείται τα ζώα, τα αρμέγει και τους χορηγεί συμπληρωματική τροφή και νερό σε πρόχειρες ποτίστρες και φάτνες

23 Τα θερμοκηπιακού τύπου αιγοπροβατοστάσια προτιμώνται περισσότερο
Σύγχρονου Τύπου Γίνεται εκτροφή ζώων υψηλών αποδόσεων. Αποτελούνται από μία σειρά κλειστών ή ημιανοικτών κτηρίων – υπόστεγων. Το ελάχιστο ύψος τους είναι 2,5-3,0 m. Η νότια πλευρά των υπόστεγων είναι κλειστή μόνο μέχρι το μισό του ύψους της (1,5-1,8 m) και διαθέτει μεγάλες πόρτες – ανοίγματα για την κυκλοφορία των ζώων προς και από το προαύλιο Το προαύλιο είναι απαραίτητο για την άσκηση των ζώων και κατασκευάζεται με τέτοιο τρόπο και υλικά, ώστε να δρα και ως απορροφητικό φίλτρο Τα θερμοκηπιακού τύπου αιγοπροβατοστάσια προτιμώνται περισσότερο γιατί δε χρειάζεται οικοδομική άδεια, παρά μόνο έγκριση τύπου

24

25 ΠΤΗΝΟ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Πυκνά απόβλητα, μικρού σχετικά όγκου και μεγάλου οργανικού φορτίου Μικρότερου φορτίου και μεγαλύτερου γενικά όγκου από τα υπο-προϊόντα των γεωργικών βιομηχανιών (τυρόγαλα τυροκομείων, ορός γιαούρτης των εργοστασίων γάλακτος και λιοζούμια των ελαιοτριβείων) Χαρακτηρίζονται από μεγάλη συγκέντρωση αιωρούμενων, καθιζήσιμων και επιπλεόντων στερεών, που εκδηλώνεται με την εμφάνιση χρώματος - θολότητας, σχηματισμό ιζήματος στον πυθμένα και επιπλέουσας στρώσης (‘κρούστας’ ) στην επιφάνεια των δεξαμενών συλλογής και αποθήκευσης τους Είναι απόβλητα οργανικής προέλευσης και περιέχουν, εκτός από τις κοπριές και τα ούρα των ζώων ή των πτηνών, νερό πλυσίματος και διαρροών, καθώς και μεγάλη ή μικρή ποσότητα υπολειμμάτων ζωοτροφών, που αναπόφευκτα αναμιγνύεται με τα απόβλητα Ποικίλλουν σε σύσταση, μορφή και όγκο ανάλογα με: (i) τις συνθήκες εκτροφής, (ii) τη σύσταση του σιτηρεσίου, (iii) την ηλικία και το είδος των εκτρεφόμενων ζώων ή πτηνών.

26 Βουστάσια Αγελάδων Γαλακτοπαραγωγής 1
Βουστάσια Αγελάδων Γαλακτοπαραγωγής 1 Τα απόβλητα διακρίνονται σε στερεής – ημιστερεής μορφής και σε υγρής μορφής σε αναλογία 2 προς 1 περίπου, κατ’ όγκον Τα απόβλητα στερεής – ημιστερεής μορφής απομακρύνονται με τη βοήθεια μηχανικών μέσων. Τα στερεής μορφής των υπαίθριων χώρων (καλοκαίρι) συνιστάται να διατηρούνται χωριστά σε κοπροσωρούς, ενώ τα ημιστερεής μορφής των στεγασμένων χώρων (χειμώνα-καλοκαίρι) να αναμιγνύονται με τα απόβλητα υγρής μορφής σε κεντρική δεξαμενή συλλογής-αραίωσης (ΚΔΣ-Α) Βουστάσια Γαλακτοπαραγωγής Ελεύθερου Σταβλισμού Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου τα ζώα κυκλοφορούν ελεύθερα στο ΄χειμερινό', στεγασμένο για πλήρη προστασία του από τη βροχή και τσιμεντοστρωμένο προαύλιο άσκησης, αποτελούμενο πρακτικά από τους διαδρόμους κυκλοφορίας των ζώων μέσα στο στάβλο. Από το 'χειμερινό' προαύλιο τα απόβλητα απομακρύνονται με τη βοήθεια μηχανικών ξέστρων προς ένα κεντρικό κανάλι στο οποίο καταλήγουν και τα νερά πλυσίματος του αμελκτηρίου και των άλλων εσωτερικών χώρων του στάβλου για να καταλήγουν στη συνέχεια σε μια κεντρική δεξαμενή συλλογής και αραίωσης.

27 Βουστάσια Αγελάδων Γαλακτοπαραγωγής 2
Βουστάσια Αγελάδων Γαλακτοπαραγωγής 2 Βουστάσια Γαλακτοπαραγωγής Ελεύθερου Σταβλισμού Κατά τη διάρκεια του θερινού εξαμήνου επιτρέπεται στα ζώα να βγαίνουν έξω από το στάβλο στο 'χωμάτινο' προαύλιο άσκησης όπου εναποτίθεται το 50% των παραγόμενων αποβλήτων. Στον χώρο αυτό παράγονται μόνο στερεά απόβλητα αφού τα υγρά απορροφούνται από το χωμάτινο δάπεδο του προαυλίου. Το υπόλοιπο 50% των αποβλήτων εξακολουθεί να παράγεται μέσα στο στάβλο και κατά τη 'θερινή' περίοδο και να υφίσταται τους ίδιους χειρισμούς με τα απόβλητα του χειμερινού εξαμήνου Στις μονάδες αυτές παράγεται επίσης καθημερινά και μια πρόσθετη ποσότητα αραιών υγρών αποβλήτων (απόνερα πλυσίματος του αμελκτηρίου), που προέρχεται κύρια από τα νερά πλυσίματος των σκευών και του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων άμελξης των ζώων και διακίνησης του γάλακτος.

28

29 Βουστάσια Γαλακτοπαραγωγής Περιορισμένου Σταβλισμού
Κατά το σύστημα αυτό τα ζώα μέσα στο στάβλο είναι συνεχώς δεμένα σε ατομικές θέσεις. Ο περιορισμένος σταβλισμός θα πρέπει να αποθαρρύνεται ως βλαπτικός για την υγεία των ζώων, με αποτέλεσμα τη μείωση της απόδοσης και της ευζωίας τους. Τα απόβλητα είναι ημιστερεής - ημιυγρής μορφής, ανάλογα με το προστιθέμενο νερό και συλλέγονται σε περιφερειακά ρηχά αποχετευτικά κανάλια που διατρέχουν εξωτερικά τους χώρους στέγασης των ζώων. Βουστάσια Μοσχαριών Πάχυνσης Τα απόβλητα απομακρύνονται με έναν ή περισσότερους από τους προαναφερθέντες τρόπους για τις μονάδες αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, συνήθως με μηχανικά μέσα. Είναι πυκνότερα λόγω της μεγάλης κατανάλωσης χονδροειδών ζωοτροφών και συλλέγονται σε περιφερειακά ρηχά αποχετευτικά κανάλια που διατρέχουν εξωτερικά τους χώρους στέγασης των ζώων.

30 Χοιροστάσια: Είναι υγρής και ημιυγρής μορφής Συλλέγονται σε αποχετευτικά κανάλια κάτω από πλήρως ή μερικώς εσχαρωτά δάπεδα Στα κανάλια πέφτουν και τα νερά πλυσίματος ή τα νερά από τυχόν διαρροές του συστήματος ύδρευσης των ζώων και απομακρύνονται με φυσική ροή προς μια κεντρική δεξαμενή συλλογής (ΚΔΣ) με ελεγχόμενο τρόπο Με την καθιέρωση των μηχανικών διαχωριστών, τα προκύπτοντα στερεά διαχωρισμού (στερεά Δ/Χ) συγκεντρώνονται σε καλά στραγγιζόμενους και προστατευόμενους σωρούς, τους κοπροσωρούς και τα υγρά Δ/Χ σε ανοιχτές χωμάτινες αναερόβιες δεξαμενές (ΑΧΑΔ επεξεργασίας και αποθήκευσης)

31

32 Πτηνοτροφεία Τα απόβλητα είναι στερεής – ημιστερεής μορφής και απομακρύνονται με μηχανικά μέσα Στα πτηνοτροφεία αβγοπαραγωγής τα απόβλητα είναι ημιστερεής μορφής και απομακρύνονται καθημερινά Στα πτηνοτροφεία κρεοπαραγωγής τα απόβλητα είναι στερεής μορφής και απομακρύνονται στο τέλος κάθε εκτροφής Και στις δύο περιπτώσεις τα απόβλητα συγκεντρώνονται σε κοπροσωρούς έξω από τα κτίρια εκτροφής ή σε άλλους προεπιλεγμένους χώρους γύρω ή μακρύτερα από τη μονάδα

33

34 Αιγοπροβατοστάσια Τα απόβλητα είναι στερεής και υγρής μορφής, κατά κανόνα, μικρού πρακτικά όγκου, λόγω της εξόδου των ζώων σε βοσκές κατά το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου. Υγρά προκύπτουν κατά κανόνα από το πλύσιμο του αμελκτηρίου στα σύγχρονα αιγοπροβατοστάσια ή από τους χώρους σταβλισμού των ζώων σε παλιότερου τύπου μονάδες ή μαντριά. Τα στερεά (κοπριά και στρωμνή) συγκεντρώνονται σε κοπροσωρούς και συνήθως διατίθενται για βελτίωση των εδαφών της γύρω περιοχής.

35 Διαχείριση Πτηνο-Κτηνοτροφικών Αποβλήτων 1
Διαχείριση Πτηνο-Κτηνοτροφικών Αποβλήτων 1 Σωστή εφαρμογή αερισμού Σωστή διαχείριση των αποβλήτων στα αποχετευτικά κανάλια ΣΤΟΧΟΣ : Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΣΜΩΝ (ΚΥΡΙΩΣ ΑΜΜΩΝΙΑΣ) Α) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΙΦΩΝΙΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΝΤΙ ΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ (ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΑ) Β) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΤΗΡΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ (ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ)

36 Διαχείριση Πτηνο-Κτηνοτροφικών Αποβλήτων 2
Διαχείριση Πτηνο-Κτηνοτροφικών Αποβλήτων 2 Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΕ : Α) ΕΛΑΧΙΣΤΟ ή ΑΕΡΙΣΜΟ ΧΕΙΜΩΝΑ (ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΥΔΡΑΤΜΩΝ , ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ & ΟΣΜΟΑΕΡΙΩΝ) Β) ΜΕΓΙΣΤΟ ή ΑΕΡΙΣΜΟ ΘΕΡΟΥΣ (ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ) Γ) ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟ (ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΜΕ 2-3 ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ)

37 Διαχείριση Πτηνο-Κτηνοτροφικών Αποβλήτων 3
Διαχείριση Πτηνο-Κτηνοτροφικών Αποβλήτων 3

38 Διαχείριση Πτηνο-Κτηνοτροφικών Αποβλήτων 4
Διαχείριση Πτηνο-Κτηνοτροφικών Αποβλήτων 4 Ελεύθερος Σταβλισμός Η απομάκρυνση των αποβλήτων Από το προαύλιο άσκησης ή τους διαδρόμους κυκλοφορίας μέσα στο στέγαστρο γίνεται με τη βοήθεια ελκυστήρα εφοδιασμένου με προωθητήρα (ξέστρο ή κουτάλα) ή αυτόματα με σύστημα μηχανικών ξέστρων Ο ελκυστήρας ή τα μηχανικά ξέστρα Ξεκινούν από τη μία πλαϊνή πόρτα του χώρου ανάπαυσης και εξέρχονται από την απέναντι πόρτα σαρώνοντας το διάδρομο κυκλοφορίας και σπρώχνοντας τα απόβλητα έξω από το χώρο προς ειδικά διαμορφωμένο χώρο συγκέντρωσης και τελικής διαχείρισης τους

39

40 Κατηγορίες Αποβλήτων (από πλευράς ρευστότητας) 1
Κατηγορίες Αποβλήτων (από πλευράς ρευστότητας) 1 ΣΤΕΡΕΑ Κοπριά αιγοπροβάτων και ορνίθων κρεοπαραγωγής Κοπριά βουστασίων και χοιροστασίων αναμεμειγμένη με στρωμνή Στερεά μηχανικού διαχωρισμού υγρών αποβλήτων χοιροστασίων και βουστασίων ΗΜΙΣΤΕΡΕΑ Τα νωπά στερεά απόβλητα των βουστασίων Απόβλητα στερεής μορφής μετά από διαβροχή τους με νερό (π.χ. νερό βροχής) Νωπή κοπριά ορνίθων αβγοπαραγωγής

41 Κατηγορίες Αποβλήτων (από πλευράς ρευστότητας) 2
Κατηγορίες Αποβλήτων (από πλευράς ρευστότητας) 2 ΗΜΙΥΓΡΑ Απόβλητα χοιροστασίων και βουστασίων, όπως παράγονται από τα ζώα (κοπριά και ούρα) Απόβλητα χοιροστασίων, όπως βγαίνουν από τους στάβλους, μετά την αραίωση τους με τα νερά πλυσίματος Ιζήματα (κατακάθια) των δεξαμενών συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης αποβλήτων ΥΓΡΑ Απορροές υγρών από τους χώρους εκτροφής και προαύλια άσκησης χοίρων και αγελάδων Υγρά, που προέρχονται από στράγγιση ακάλυπτων κοπροσωρών, λόγω βροχής Τελικά υγρά εκροής των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων χοιροστασίων και βουστασίων πριν τη διάθεση τους στον τελικό αποδέκτη. Υγρά μηχανικού διαχωρισμού αποβλήτων χοιροστασίων και βουστασίων


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ αποβλΗτων Α. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΤΗΝΟ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google