Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα Νίκος Δημητριάδης, Γεν. Δ/ντής STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα Νίκος Δημητριάδης, Γεν. Δ/ντής STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα Νίκος Δημητριάδης, Γεν. Δ/ντής STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΩ» info@sinepixiro.eu www.sinepixiro.eu Ν. Δημητριάδης Πάτρα, 14/05/14 1

2 Περιεχόμενα Παρουσίασης I.Εισαγωγή II.Θεσμικό Πλαίσιο των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων III.Διαδικασίες Ίδρυσης μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης IV.Παραδείγματα Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ν. Δημητριάδης Πάτρα, 14/05/14 2 Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα

3 Ι. Εισαγωγή  Κοινωνική Οικονομία  Κοινωνική Επιχείρηση  Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) - Ν.4019/2011  Αστικός Συνεταιρισμός  Εμπορική Ιδιότητα  Συλλογικό Όφελος  Κοινωνικός Σκοπός  Κοινωνικό Συμφέρον  Ισότιμη Διοίκηση Ν. Δημητριάδης Πάτρα, 14/05/14 3

4 Κατηγορίες Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 1)Ένταξης 2)Κοινωνικής Φροντίδας 3)Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού ΙΙ. Θεσμικό Πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ. Ν.4019/2011 Ν. Δημητριάδης Πάτρα, 14/05/14 4

5 1) Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης (Ελάχιστη συμμετοχή 7 Προσώπων) Βασικός σκοπός τους είναι η ένταξη των Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων Πληθυσμού κατ’ ελάχιστο στο 40% των εργαζομένων  Άτομα με Αναπηρίες  Εξαρτημένοι ή απεξαρτημένοι σε ουσίες  Οροθετικοί  Αποφυλακισμένοι ΙΙ. Θεσμικό Πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ. Ν.4019/2011 Ν. Δημητριάδης Πάτρα, 14/05/14 5

6 2) Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας (Ελάχιστη συμμετοχή 5 Προσώπων) Παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα στις εξής ομάδες πληθυσμού:  Ηλικιωμένοι  Παιδιά, βρέφη  Άτομα με αναπηρία  Άτομα με χρόνιες παθήσεις ΙΙ. Θεσμικό Πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ. Ν.4019/2011 Ν. Δημητριάδης Πάτρα, 14/05/14 6

7 3) Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού & Παραγωγικού Σκοπού (Ελάχιστη συμμετοχή 5 Προσώπων) Αποσκοπούν στην:  Προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος  Προώθηση της απασχόλησης  Ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής  Ενδυνάμωση τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης Αφορούν στην παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών σε τομείς όπως:  ο πολιτισμός,  το περιβάλλον,  η οικολογία,  η εκπαίδευση  οι παροχές κοινής ωφέλειας  η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων  η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων ΙΙ. Θεσμικό Πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ. Ν.4019/2011 Ν. Δημητριάδης Πάτρα, 14/05/14 7

8 Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας:  Δημόσιο Βιβλίο  Τηρείται στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  Ανοιχτή πρόσβαση σε όλους ΙΙ. Θεσμικό Πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ. Ν.4019/2011 Ν. Δημητριάδης Πάτρα, 14/05/14 8

9 Άλλα Χαρακτηριστικά μιας Κοιν.Σ.Επ.  Ευκαιρίες αξιοποίησης επιχειρηματικών ικανοτήτων  Κοινωνικά οφέλη  Στήριξη τοπικής οικονομίας  Δεν δημιουργούνται Ασφαλιστικές & Φορολογικές υποχρεώσεις με την συμμετοχή Φυσικού Προσώπου ως μέλους και μόνο ΙΙ. Θεσμικό Πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ. Ν.4019/2011 Ν. Δημητριάδης Πάτρα, 14/05/14 9

10 ΙΙ. Θεσμικό Πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ. Ν.4019/2011 Ελεύθερη Συμμετοχή Αλληλεγγύη για ένα κοινό σκοπό Εργασία σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού Δημοκρατική διοίκηση Ν. Δημητριάδης Πάτρα, 14/05/14 10

11 Πιθανοί Πόροι Χρηματοδότησης Κοιν.Σ.Επ. (εκτός των εσόδων από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα)  Δωρεές τρίτων  Διεθνείς ή εθνικοί οργανισμοί ή Ο.Τ.Α.  Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας  Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης  Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  Επιχορηγήσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση ΙΙ. Θεσμικό Πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ. Ν.4019/2011 Ν. Δημητριάδης Πάτρα, 14/05/14 11

12 Διανομή Κερδών  Δεν γίνεται διανομή κερδών στα μέλη  Έως 35% στους εργαζομένους ως κίνητρο παραγωγικότητας  5% για το σχηματισμό αποθεματικού,  Το υπόλοιπο ποσοστό διατίθεται για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. ΙΙ. Θεσμικό Πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ. Ν.4019/2011 Ν. Δημητριάδης Πάτρα, 14/05/14 12 Φορολόγηση 26% εφόσον υπάρχουν κέρδη και εφόσον δεν επενδυθούν στο ίδιο έτος

13 Κίνητρα για Δημιουργία Κοιν.Σ.Επ.  Το αποθεματικό ΔΕΝ υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος  Υποβολή Φόρου μετά το ισχύον αφορολόγητο κλιμάκιο για εργαζόμενους που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες  ΔΕΝ διακόπτονται επιδόματα προνοίας ή άλλη παροχές  Στήριξη Κοιν.Σ.Επ. με ειδικά Προγράμματα του ΟΑΕΔ και άλλων φορέων  Δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με Δημόσιο και ΟΤΑ ΙΙ. Θεσμικό Πλαίσιο των Κοιν.Σ.Επ. Ν.4019/2011 Ν. Δημητριάδης Πάτρα, 14/05/14 13

14 Στάδιο 1ο: Υποβολή αιτήματος εγγραφής  Εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ. στο Μητρώο  Έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής  Σήμανση του καταστατικού και αποστολή του στην Κοιν.Σ.Επ. Υποβολή στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας: Στην συνέχεια το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε:  Καταστατικού της Κοιν.Σ.Επ.  Αίτησης εγγραφής  Λοιπών δικαιολογητικών και Υπεύθυνων Δηλώσεων ΙΙΙ. Διαδικασίες Ίδρυσης μίας Κοιν.Σ.Επ. Ν. Δημητριάδης Πάτρα, 14/05/14 15

15 Στάδιο 2ο: Έναρξη Δραστηριοτήτων στην Δ.Ο.Υ. Η υποψήφια Κοιν.Σ.Επ. προχωράει σε:  Καταβολή Αναλογούσας Συνεταιριστικής Μερίδας των μελών  Αίτημα Έναρξης Δραστηριοτήτων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΙΙΙ. Διαδικασίες Ίδρυσης μίας Κοιν.Σ.Επ. Ν. Δημητριάδης Πάτρα, 14/05/14 16

16 Στάδιο 3ο: Υποβολή Πρόσθετων Δικαιολογητικών στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας  Έγκριση του αιτήματος καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων.  Έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής στο Μ.Κ.Ο. Υποβολή στο Μ.Κ.Ο.: Μετά τον έλεγχο το Μ.Κ.Ο. προβαίνει σε:  Αίτησης καταχώρισης πρόσθετων στοιχείων (έδρα, Α.Φ.Μ., Κ.Α.Δ., κλπ)  Βεβαίωσης Έναρξης Δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.  Πρακτικού συγκρότησης σε σώμα της Διοικούσας Επιτροπής ΙΙΙ. Διαδικασίες Ίδρυσης μίας Κοιν.Σ.Επ. Ν. Δημητριάδης Πάτρα, 14/05/14 17

17 ΙV. Παραδείγματα Κοιν.Σ.Επ. Ενδεικτικά Αντικείμενα Δραστηριότητας μίας Κοιν.Σ.Επ.:  Φύλαξη Ηλικιωμένων κατ’ οίκων  Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών  Υπηρεσίες Καθαριότητας σε Δημόσιους Χώρους  Παραγωγή & Τυποποίηση Παραδοσιακών Προϊόντων  Κοινωνικό Παντοπωλείο  Καφετέρια που απασχολεί Άτομα με Αναπηρίες Ν. Δημητριάδης Πάτρα, 14/05/14 18

18 Σύντομη Παρουσίαση Υφιστάμενων Κοιν.Σ.Επ. Αγροδιατροφική ΚοινΣΕπ Λάρισας H "ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΟΙΝΣΕΠ ΛΑΡΙΣΑΣ" στοχεύει στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού από τους Καλλικρατικούς Δήμους Λαρισαίων και Κιλελέρ. Ο τομέας δραστηριότητάς της είναι η εμπορία ποιοτικών οπωρολαχανικών προϊόντων & αρωματικών φυτών που καλλιεργούνται αποκλειστικά από τα μέλη της, τα οποία θα είναι πιστοποιημένα και θα έχουν παραχθεί με φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες. Στην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ συμμετέχουν 50 παραγωγοί οπωρολαχανικών & αρωματικών φυτών από τους Δήμους Λαρισαίων και Κιλελέρ. ΙV. Παραδείγματα Κοιν.Σ.Επ. Ν. Δημητριάδης Πάτρα, 14/05/14 19

19 Συνεταιρισμός Γονέων Χαλανδρίου Ο «Συνεταιρισμός Γονέων Χαλανδρίου» είναι ένας συνεταιρισμός φροντίδας και είναι μέλος του μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας. Αποτελεί μία προσπάθεια που στον πυρήνα της έχει να κάνει με την ανάπτυξη αλληλέγγυων δομών πρόνοιας για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Συνολικά 19 οικογένειες και 23 παιδιά συμμετέχουν στο μεγαλύτερο εγχείρημα αυτοδιαχείρισης στον τομέα της προσχολικής αγωγής στην Ελλάδα αυτή την στιγμή. Γονείς που διοικούν και παιδαγωγοί με ανθρώπινους μισθούς σε σπίτια που μετατρέπονται σε μικρά σχολεία αποτελεί την κύρια δραστηριότητά της που ονομάζουν συνεταιριστική δομή φύλαξης μικρών παιδιών. ΙV. Παραδείγματα Κοιν.Σ.Επ. Ν. Δημητριάδης Πάτρα, 14/05/14 20 Σύντομη Παρουσίαση Υφιστάμενων Κοιν.Σ.Επ.

20 Women On Top Το Women on Top είναι ένα δίκτυο που δίνει τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε γυναίκα να βρει την ιδανική μέντορα για να την υποστηρίξει στις επαγγελματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Πρόκειται για ένα ανοιχτό δίκτυο, πολύτιμο για κάθε γυναίκα, ιδιαίτερα για εκείνες που παραδοσιακά, δεν ωφελούνται από τέτοιου είδους πρωτοβουλίες επαγγελματικής ανάπτυξης. Προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών, όπως: εύρεση της κατάλληλης μέντορα, υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια της σχέσης mentoring, coaching, ενημέρωση, σεμινάρια και εκδηλώσεις επαγγελματικής δικτύωσης. ΙV. Παραδείγματα Κοιν.Σ.Επ. Ν. Δημητριάδης Πάτρα, 14/05/14 21 Σύντομη Παρουσίαση Υφιστάμενων Κοιν.Σ.Επ.

21 ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ Κοιν.Σ.Επ. Η Κοιν.Σ.Επ «ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ» στοχεύει να ενσωματώσει την οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Οι τομείς δραστηριότητας περιλαμβάνουν: Την ανάπτυξη της πρώτης πολύγλωσσης διαδικτυακής εφαρμογής στην Ελλάδα για την προβολή των εγχώριων προσβάσιμων υποδομών και υπηρεσιών που απευθύνονται στους τουρίστες. Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαίδευσης, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα για τα Α.με.Α. ΙV. Παραδείγματα Κοιν.Σ.Επ. Ν. Δημητριάδης Πάτρα, 14/05/14 22 Σύντομη Παρουσίαση Υφιστάμενων Κοιν.Σ.Επ.

22  Σύμπνοια μεταξύ των μελών – Διασφάλιση καλής συνεργασίας  Κατανόηση των καταστατικών διατάξεων, του τρόπου οργάνωσης και της λειτουργίας της Κοιν.Σ.Επ.  Επιχειρηματικό Σχέδιο – Marketing Plan  Προσεκτική αξιολόγηση της αγοράς μας  Καλή κατάρτιση όλων των μελών σε θέματα επιχειρηματικότητας  Κάλυψη Τοπικών Αναγκών Επίλογος Ν. Δημητριάδης Πάτρα, 14/05/14 23 Παράγοντες επιτυχίας μιας Κοιν.Σ.Επ.

23 Ευχαριστώ Νίκος Δημητριάδης, Γεν. Δ/ντής STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ e-mail: ndimit@stratis.com.gr www.stratis.com.gr Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα Ν. Δημητριάδης Πάτρα, 14/05/14 24


Κατέβασμα ppt "Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα Νίκος Δημητριάδης, Γεν. Δ/ντής STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google