Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Online Learning. 2 Πλάνο εργασίας  Οριοθέτηση του Online Learning  Διασαφήνιση έννοιας Online Learning  Γιατί online learning?  Δικτυακές κοινότητες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Online Learning. 2 Πλάνο εργασίας  Οριοθέτηση του Online Learning  Διασαφήνιση έννοιας Online Learning  Γιατί online learning?  Δικτυακές κοινότητες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Online Learning

2 2 Πλάνο εργασίας  Οριοθέτηση του Online Learning  Διασαφήνιση έννοιας Online Learning  Γιατί online learning?  Δικτυακές κοινότητες  Αλληλεπίδραση  Πλαίσιο Online Learning  Οργάνωση της διδασκαλίας (Moallem M.)  Προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη online διδασκαλία  Προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη online διδασκαλία  Ερωτήσεις έρευνας & Αποτελέσματα (Heirdsfield et al. και Moallem)  Συμπεράσματα  Παρατηρήσεις - Λεπτά σημεία  «Cybernetics, e-learning and the education system» του Liber  Επίλογος

3 3 Λέξεις - Κλειδιά Δικτυακή μάθηση (Online learning), Δικτυακή κοινότητα (online community), Αλληλεπίδραση (interaction), Κατανεμημένη μάθηση (distributed learning), Βασιζόµενη στο πρόβληµα µάθηση (problem-based learning), Συνεργατική µάθηση (collaborative / cooperative learning)

4 4 Online Learning Online Learning: διδασκαλία μέσω δικτύου ή του Διαδικτύου οι σπουδαστές είναι ενεργά µέλη κοινοτήτων µάθησηςοι σπουδαστές είναι ενεργά µέλη κοινοτήτων µάθησης ο έλεγχος μεταφέρεται στον σπουδαστήο έλεγχος μεταφέρεται στον σπουδαστή Βασίζεται σε σύγχρονες θεωρίες µάθησης συνεργατική µάθησησυνεργατική µάθηση κατανεμημένη μάθηση (distributed learning)κατανεμημένη μάθηση (distributed learning) βασιζόµενη στο πρόβληµα µάθηση (problem-based learning)βασιζόµενη στο πρόβληµα µάθηση (problem-based learning) με χρήση υπολογιστών και δικτύωνμε χρήση υπολογιστών και δικτύων Συναντάται επίσης και ως Web – Based Learning ή Internet Learning ή Δικτυακή Μάθηση

5 5 Διασαφήνιση έννοιας Online Learning Συγχέεται με άλλες μορφές μάθησης που βασίζονται στους Η/Υ  Το Computer-Based Learning (Μάθηση βασισμένη στον Υπολογιστή) βασίζεται στην τεχνολογία των Η/Υ αλλά δεν απαιτεί δίκτυο.  Το E-Learning (Ηλεκτρονική μάθηση ή Τηλεκπαίδευση) αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας, όχι μόνο αυτές των Η/Υ.  Το Distance Learning (Εκπαίδευση από Απόσταση) περιλαμβάνει όλα τα είδη μάθησης όπου ο εκπαιδευόμενος απέχει από τον εκπαιδευτή και υλοποιείται με διάφορους τρόπους. Το Online Learning είναι Computer-Based Learning και αποτελεί μέρος του E-learning και του Distance Learning.

6 6 Βιβλιογραφία Ανάλυση των άρθρων: 1.«Online Learning Environments: What Early Childhood Teacher Education Students Say» των Heirdsfield A., Davis J., Lennox S., Walker S., Zhang W. 2.«An Interactive Online Course: A Collaborative Design Model» του Moallem M. 3.«A framework for analysing and understunding online communities» των Sieckenius C. & Preecea J. και 4.«Cybernetics, e-learning and the education system» του Liber O.

7 7 Γιατί online learning? γρήγορη και αποτελεσματική διδασκαλίαγρήγορη και αποτελεσματική διδασκαλία ανοικτή, ενεργή και συνεργατική μάθησηανοικτή, ενεργή και συνεργατική μάθηση ύπαρξη πολλών διαφορετικών απόψεωνύπαρξη πολλών διαφορετικών απόψεων εξάλειψη γεωγραφικών και χρονικών περιορισμώνεξάλειψη γεωγραφικών και χρονικών περιορισμών δυνατότητα πρόσβασης σε μη-παραδοσιακούς σπουδαστέςδυνατότητα πρόσβασης σε μη-παραδοσιακούς σπουδαστές μεγάλη διαθεσιμότητα και πρόσβαση σε υλικόμεγάλη διαθεσιμότητα και πρόσβαση σε υλικό υλικό έγκαιρο και ενημερωμένουλικό έγκαιρο και ενημερωμένο εξοικονόμηση πόρωνεξοικονόμηση πόρων Αξιοποίηση της online διδασκαλίας υποστηρικτικά για εξ΄ αποστάσεως μαθήματαεξ΄ αποστάσεως μαθήματα συμβατικάσυμβατικά

8 8 Δικτυακές κοινότητες Δικτυακή κοινότητα (online community) ομάδα σπουδαστώνομάδα σπουδαστών o με κοινό σκοπό o με κανόνες και πολιτικές o με κανόνες και πολιτικές o με συντονισμό από τον εκπαιδευτή επικοινωνία μέσω δικτύουεπικοινωνία μέσω δικτύου δυναμική, εξελισσόμενη και συνεχώς αλλάζειδυναμική, εξελισσόμενη και συνεχώς αλλάζει Η γνώση και οι δεξιότητες κατανέμονται μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στα μέλη της κοινότητας. Σημαντικές συνιστώσες είναι το προφίλ της κοινότητας, το στάδιο εξέλιξής της και το πλήθος των μελών της

9 9 Δικτυακές κοινότητες Οι κοινότητες διαφέρουν Οι κοινότητες διαφέρουν στην κοινωνική καιστην κοινωνική και στην τεχνολογική υποδομή τουςστην τεχνολογική υποδομή τους Σκοποί Πολιτικές Άνθρωποι Λογισμικό κοινωνικότηταευχρηστία Βασικά δομικά μέρη μιας δικτυακής κοινότητας Βασικά δομικά μέρη ποιοτικοί παράγοντες

10 10 Αλληλεπίδραση Περιβάλλον αυξημένης αλληλεπίδρασης επικοινωνία, συζήτηση, διάλογοςεπικοινωνία, συζήτηση, διάλογος ενεργή και ισότιμη συμμετοχή των μελώνενεργή και ισότιμη συμμετοχή των μελών συνεχής επικοινωνία με τον εκπαιδευτήσυνεχής επικοινωνία με τον εκπαιδευτή επανατροφοδότησηεπανατροφοδότηση Εργαλεία για αλληλεπίδραση οι ομάδες συζήτησης (forum), τα chat rooms, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι πίνακες ανακοινώ- σεων και η τηλεδιάσκεψη (conferencing systems και videoconferencing)

11 11 Πλαίσιο Online Learning Δύο μορφές αλληλεπίδρασης η γνωστική ή προσωπική η γνωστική ή προσωπική η κοινωνική ή διαπροσωπική η κοινωνική ή διαπροσωπική Υποστήριξη 1.μεταξύ των μελών της κοινότητας σε γνωστικόγνωστικό συναισθηματικό επίπεδοσυναισθηματικό επίπεδο 2.από το δικτυακό περιβάλλον γνωστικής υποστήριξηςγνωστικής υποστήριξης υποστήριξη της ομάδαςυποστήριξη της ομάδας

12 12 Πλαίσιο Online Learning -Σχήμα 1-

13 13 Οργάνωση της διδασκαλίας (Moallem M.) Χαρακτηριστικά διδασκαλίας προβλήματα παραγωγήςπροβλήματα παραγωγής εβδομαδιαία ύληεβδομαδιαία ύλη εβδομαδιαία εργασίαεβδομαδιαία εργασία o ανά ομάδα o ατομικές αναθέσεις ατομική επίδοσηατομική επίδοση ομαλή αλληλεπίδρασηομαλή αλληλεπίδραση σταθερότητα ομάδωνσταθερότητα ομάδων δέσμευση στους στόχους της ομάδαςδέσμευση στους στόχους της ομάδας στρατηγικές γνωστικής υποστήριξης παρόμοια προβλήματα λυμένα χώροι συζήτησης με ειδικούς ιστοσελίδες με υποστηρικτικό υλικό

14 14 Προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη online διδασκαλία Κοινωνικότητα Κοινωνικότητα αυξημένη αλληλεπίδραση μεταξύ των μελώναυξημένη αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών συνεχής επαφή και επικοινωνία με τους εκπαιδευτέςσυνεχής επαφή και επικοινωνία με τους εκπαιδευτές να παραμένουν οι συζητήσεις σχετικές με το θέμα που εξετάζεταινα παραμένουν οι συζητήσεις σχετικές με το θέμα που εξετάζεται να ενθαρρύνεται η αμοιβαιότητα, η συμπάθεια και η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της κοινότηταςνα ενθαρρύνεται η αμοιβαιότητα, η συμπάθεια και η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της κοινότητας να δίνεται η δυνατότητα στα μέλη να αναπτύξουν τη δική τους δικτυακή ταυτότητανα δίνεται η δυνατότητα στα μέλη να αναπτύξουν τη δική τους δικτυακή ταυτότητα να υποστηρίζεται η απόκτηση διαμοιραζόμενης γνώσης ανάμεσα στα μέλη καινα υποστηρίζεται η απόκτηση διαμοιραζόμενης γνώσης ανάμεσα στα μέλη και να διαφυλάσσεται η ιδιωτική τους ζωήνα διαφυλάσσεται η ιδιωτική τους ζωή

15 15 Προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη online διδασκαλία Προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη online διδασκαλία Ευχρηστία Ευχρηστία καλά δομημένα μαθήματακαλά δομημένα μαθήματα o απαιτεί πολύ χρόνο και προετοιμασία ευκολία στην πρόσβαση του υποστηρικτικού υλικούευκολία στην πρόσβαση του υποστηρικτικού υλικού έγκαιρη ενημέρωση του υλικούέγκαιρη ενημέρωση του υλικού βοήθεια για απόκτηση τεχνικών δεξιότητωνβοήθεια για απόκτηση τεχνικών δεξιότητων χρόνος για να συνηθίσουν το περιβάλλονχρόνος για να συνηθίσουν το περιβάλλον αντιμετώπιση εμποδίων τεχνολογίας και κόστους (χρόνου και χρήματος)αντιμετώπιση εμποδίων τεχνολογίας και κόστους (χρόνου και χρήματος)

16 16 Ερωτήσεις έρευνας των Heirdsfield A. et al. Ποιες πτυχές του περιβάλλοντος που σχεδιάστηκε (OLT) προτιμούν οι σπουδαστές και θεωρούν πιο χρήσιμες; Ποιες αντιπαθούν και θεωρούν ότι είναι εμπόδια στην μαθησιακή τους εξέλιξη;

17 17 Αποτελέσματα έρευνας των Heirdsfield A. et al. Θετικές πτυχές: πρόσβαση σε έγκαιρο και σχετικό υλικόπρόσβαση σε έγκαιρο και σχετικό υλικό χρήσιμες πληροφορίες για το μάθημαχρήσιμες πληροφορίες για το μάθημα αυξημένες δυνατότητες επικοινωνίαςαυξημένες δυνατότητες επικοινωνίας Αρνητικά: τεχνικά και τεχνολογικά εμπόδιατεχνικά και τεχνολογικά εμπόδια περιορισμένη χρήση εργαλείωνπεριορισμένη χρήση εργαλείων

18 18 Ερωτήσεις έρευνας του Moallem M. Που αφορούσαν o την αξιολόγηση του διαδραστικού περιβάλλοντος o την αξιολόγηση των συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων o Πώς ανταποκρίθηκαν οι σπουδαστές σε αυτό το περιβάλλον.

19 19 Αποτελέσματα έρευνας του Moallem M. η τεχνολογία επηρεάζει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους σπουδαστέςη τεχνολογία επηρεάζει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους σπουδαστές καταλληλότερα τα αυθεντικά προβλήματα παραγωγήςκαταλληλότερα τα αυθεντικά προβλήματα παραγωγής καλή τεχνική η εβδομαδιαία ατομική ανάθεση εργασίαςκαλή τεχνική η εβδομαδιαία ατομική ανάθεση εργασίας πολύ καλό εργαλείο ο χώρος συζήτησηςπολύ καλό εργαλείο ο χώρος συζήτησης κανείς σπουδαστής δε χρησιμοποίησε το χώρο συζήτησης με ειδικούς.κανείς σπουδαστής δε χρησιμοποίησε το χώρο συζήτησης με ειδικούς. Οι σπουδαστές πέτυχαν τους στόχους του μαθήματος και έμμειναν ικανοποιημένοι. Ήταν μια πολύ καλή μαθησιακή εμπειρία και τους άρεσε κυρίως γιατί κατάφεραν να δουλέψουν ομαδικά και να μάθουν από τους άλλους.

20 20 Συμπεράσματα 1.Ζωτικής σημασίας η αλληλεπίδραση 2.Ο σχεδιασμός 2.Ο σχεδιασμός o απαιτεί πολύ χρόνο και προετοιμασία o περισσότερο παιδαγωγικό παρά τεχνολογικό πρόβλημα o διδακτικές δραστηριότητες που διευκολύνουν τη μάθηση και την επικοινωνία o εργασίες σαφείς και οριοθετημένες o αυθεντικά προβλήματα παραγωγής o καλή τεχνική η εβδομαδιαία ατομική ανάθεση εργασίας o καλή τεχνική η εβδομαδιαία ατομική ανάθεση εργασίας 3.Απαιτείται χρόνος για να προσαρμοστούν οι σπουδαστές στην νέα αυτή τεχνολογία.

21 21 Λεπτά σημεία απαραίτητη η προσαρμογή στις νέες μαθησιακές συνθήκες απαραίτητη η προσαρμογή στις νέες μαθησιακές συνθήκες o οι σπουδαστές να αλλάξουν τον τρόπο που μαθαίνουν o οι σπουδαστές να αλλάξουν τον τρόπο που μαθαίνουν o οι εκπαιδευτές τον τρόπο που διδάσκουν Ιδιαίτερη προσοχή Ιδιαίτερη προσοχή στο αίσθημα του αποκλεισμού στο αίσθημα του αποκλεισμού δημιουργία κλίματος επικοινωνίας και δημιουργία κλίματος επικοινωνίας και άμεση επίλυση αποριών (FAQ, χώροι συζήτησης) άμεση επίλυση αποριών (FAQ, χώροι συζήτησης) στην αυτούσια μεταφορά του συμβατικού μοντέλου διδασκαλίας στο δικτυακό μοντέλο στην αυτούσια μεταφορά του συμβατικού μοντέλου διδασκαλίας στο δικτυακό μοντέλο

22 22 «Cybernetics, e-learning and the education system» του Liber O. Τα ιδρύματα και οι τεχνολογίες πρέπει να επιτρέπουν στους σπουδαστές να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους δημιουργικά και αυτόνομα και να τους εφοδιάζουν με προσόντα για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος (Ivan Illich). Ο Stafford Beer δημιούργησε ένα αφαιρετικό μοντέλο συστήματος το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί και για την εκπαίδευση. Το σύστημα αυτό υπάρχει αυτόνομο, έχει ένα είδος επικοινωνίας που συνδέει τους τομείς σε μια ολότητα και μπορεί να αυτορυθμίζεται και να προσαρμόζεται στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον του οποίου είναι μέρος.

23 23 Επίλογος Η τεχνολογία και το Διαδίκτυο παρέχουν εργαλεία που αλλάζουν ριζικά τις δυνατότητες μάθησης όταν όμως χρησιμοποιούνται από ικανούς εκπαι- δευτές και σχεδιαστές της διδασκαλίας. Η τεχνολογία και το Διαδίκτυο παρέχουν εργαλεία που αλλάζουν ριζικά τις δυνατότητες μάθησης όταν όμως χρησιμοποιούνται από ικανούς εκπαι- δευτές και σχεδιαστές της διδασκαλίας. «η εκπαιδευτική στρατηγική λοιπόν και όχι η τεχνολογία είναι αυτή που επηρεάζει την ποιότητα της μάθησης».


Κατέβασμα ppt "1 Online Learning. 2 Πλάνο εργασίας  Οριοθέτηση του Online Learning  Διασαφήνιση έννοιας Online Learning  Γιατί online learning?  Δικτυακές κοινότητες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google