Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανοικτή εξ απόστασεως μάθηση και Διαδίκτυο Όνομα: Σιαλή Ιωάννα Όνομα: Σιαλή Ιωάννα Τμήμα:Επιστημών της Αγωγής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανοικτή εξ απόστασεως μάθηση και Διαδίκτυο Όνομα: Σιαλή Ιωάννα Όνομα: Σιαλή Ιωάννα Τμήμα:Επιστημών της Αγωγής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανοικτή εξ απόστασεως μάθηση και Διαδίκτυο Όνομα: Σιαλή Ιωάννα Όνομα: Σιαλή Ιωάννα Τμήμα:Επιστημών της Αγωγής

2 Α.Ε.Α.Μ c Όροι c Μορφές Α.Ε.Α.Μ c Πλεονεκτήματα Α.Ε.Α.Μ c Μειονεκτήματα Α.Ε.Α.Μ c Στρατηγικές για την αποδοτικότερη χρήση της Α.Ε.Α.Μ

3 Όροι: X Eastmond 1995:η χρήση της έντυπης ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την προώθηση διδασκαλίας όταν οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι βρίσκονται σε διαφορετικό χώρο ή χρόνο. Y Filipczak 1995:η συγκέντρωση ανθρώπων ή τηλεοπτικών ειδώλων μέσα στον ίδιο ηλεκτρονικό χώρο με σκοπό την επίτευξη μάθησης-μια διαδικασία που συνδέει τους μαθητές με πηγές που μπορούν να διατεθούν.

4 Μορφές Α.Ε.Α.Μ g Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο(E-MAIL) g Εκπαιδευτικά λογισμικά μέσω Διαδικτύου g Τηλεδιάσκεψη(Videoconferencing) g Ειδικά Διαδίκτυα (Intranets-για κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων) g Χρήση μεγάλων τραπεζών δεδομένων,καταλόγων μεγάλων βιβλιοθηκών και ειδικών εργαλείων αναζήτησης πληροφοριών και ερευνών

5 Πλεονεκτήματα Α.Ε.Α.Μ Εκπαίδευση/επαγγελματική κατάρτιση: 4 Πρόσβαση και συμμετοχή σε προγράμματα εκ/σης και επαγγελματικής κατάρτισης 4 Ενίσχυση της εκ/τικής υποδομής των λιγότερων ευνοημένων περιοχών 4 Συνεχής εκ/ση και επαγγελματική κατάρτιση του εργατικού δυναμικού 4 Βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 4 Εισαγωγή καινοτομιών στην εκ/ση 4 Ίσες ευκαιρίες μάθησης και πρόσβασης στις ίδιες πηγές πληροφοριών

6 Γενικότερα κοινωνικά και πρακτικά πλεονεκτήματα: 3 Ελαστικότητα στον τόπο και χρόνο μάθησης 3 Δυνατότητες προσέγγισης παγκόσμιου ακροατηρίου 3 Συμβατότητα εξοπλισμών και λειτουργικών συστημάτων 3 Ταχύτερος χρόνος ανάπυξης και ενημέρωσης του περιεχομένου και αρχειακών δυνατοτήτων Vs Videos,CD-ROMS 3 Λιγότερο κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας 3 Ανωνυμία ανάμεσα σε εκ/τή και εκ/όμενο 3 Κοινωνικοποίηση μέσω Διαδικτυου και πρόσβαση σε μεγάλες γνωστικές πηγές

7 Μειονεκτήματα Α.Ε.Α.Μ 6 Περιορισμένη περιοχή συχνοτήτων ή αργά Modems 6 Απαραίτητη κάποια δεξιότητα χρήσης Η/Υ και Διαδικτύου απο τον εκ/όμενο 6 Άγνοια στη χρήση και σωστή αξιοποίηση του μεγάλου όγκου πληροφοριών 6 Πιθανή ανάπτυξη παθητικότητας μεταξύ εκ/όμενου και εκ/τή ή απομόνωσης

8 Στρατηγικές για τηναποτελεσματικότερη χρήση της Α.Ε.Α.Μ è Κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της Τεχνολογίας è Παροχή τεχνικής κατάρτισης στους εκ/όμενους και ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρησης πληροφοριών που προσφέρει το Διαδίκτυο

9 Η Α.Ε.Α.Μ δίνει την ευκαιρία για δημιουργία μιας διαδικτυομένης κοινωνίας η οποία διατηρεί τις ανθρώπινες σχέσεις στο κέντρο της μάθησης


Κατέβασμα ppt "Ανοικτή εξ απόστασεως μάθηση και Διαδίκτυο Όνομα: Σιαλή Ιωάννα Όνομα: Σιαλή Ιωάννα Τμήμα:Επιστημών της Αγωγής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google