Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

9/27/2016 Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης 1.  Πολλοί επιτυχημένοι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων ξεκινούν μια καινούρια επιχείρηση επειδή επιδιώκουν οι άλλοι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "9/27/2016 Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης 1.  Πολλοί επιτυχημένοι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων ξεκινούν μια καινούρια επιχείρηση επειδή επιδιώκουν οι άλλοι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 9/27/2016 Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης 1

2  Πολλοί επιτυχημένοι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων ξεκινούν μια καινούρια επιχείρηση επειδή επιδιώκουν οι άλλοι να αναγνωρίσουν την ικανότητά τους να δημιουργούν επιχειρηματικές μονάδες και είναι αποτέλεσμα μόνο της προσωπικότητας των. Συχνά η ιδέα που επιλέγεται είναι καινούρια καθώς οι διαθέσιμες επιχειρήσεις προς πώληση τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν ταιριάζουν στις επιθυμίες του νέου επιχειρηματία.  Ο νέος επιχειρηματίας είναι αυτός που θα επιλέξει το μέγεθος της επιχείρησης, το καινούριο απόθεμα, το νέο προσωπικό και μια νέα τοποθεσία με τρόπο ώστε να ταιριάζουν στην καινούρια επιχείρηση και το επιχειρηματικό του μοντέλο. 9/27/2016Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης2

3  Όλα αυτά είναι συναρπαστικά και – όταν είναι επιτυχημένα – ικανοποιητικά. Η επιχείρηση είναι επίσης προκλητική, επειδή τα πάντα σχετικά με αυτή είναι νέα, απαιτεί νέες ιδέες και πρέπει να ξεπεράσει απρόσμενες δυσκολίες. Επιπλέον, επειδή τα πάντα είναι καινούργια, πιθανόν να απαιτείται μια μεγαλύτερη επένδυση. 9/27/2016Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης3

4 ελευθερία του ιδιοκτήτη να : οορίσει τη φύση της επιχείρησης. δδημιουργήσει τον επιθυμητό τύπο των υποδομών της επιχείρησης. ααποκτήσει καινούργιο εμπόρευμα ή μία καινούρια δραστηριότητα (μελέτες-κατασκευές). έέχει ελευθερία στο να επιλέγει και να αναπτύσσει το προσωπικό.  εκμεταλλεύεται την τελευταία τεχνολογία, εξοπλισμό, υλικά, και εργαλεία για να καλύψει ένα κενό στα αποδεκτά προϊόντα που είναι διαθέσιμα. εεπιλέξει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον 9/27/2016Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης4

5  Προβλήματα στο να βρει τη σωστή επιχειρηματική ιδέα.  Προβλήματα που σχετίζονται με τη συγκέντρωση των αναγκαίων προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων την τοποθεσία, τις κτιριακές υποδομές, τις πρώτες ύλες και το εργατικό δυναμικό.  Έλλειψη μια καθιερωμένης γραμμής παραγωγής ενός προϊόντος.  Προβλήματα της παραγωγής τα οποία συνδέονται με την έναρξη μιας καινούριας επιχείρησης. 9/27/2016Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης5

6  Έλλειψη μιας καθιερωμένης αγοράς και των δικτύων διανομής.  Προβλήματα στην θεμελίωση ενός βασικού μοντέλου διοίκησης και ελέγχου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  Σχετικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι το ρίσκο της αποτυχίας είναι υψηλότερο σε μικρές επιχειρήσεις που ξεκινούν από την αρχή παρά στην απόκτηση ενός franchising ή ακόμα στην αγορά μιας ήδη υπάρχουσας επιχείρησης. 9/27/2016Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης6

7  Το προσωπικό ήδη δουλεύει και γνωρίζει το αντικείμενο της εργασίας του.  Οι υποδομές είναι ήδη διαθέσιμες και εν λειτουργία.  Ένα προϊόν ήδη παράγεται σε μια υπάρχουσα αγορά (είναι ήδη γνωστό καθώς ο ιδιοκτήτης έχει ήδη επενδύσει στην προώθηση και καθιέρωση του προϊόντος).  Η τοποθεσία μπορεί να είναι επιθυμητή και κατάλληλη για το αντικείμενο.  Έχουν καθιερωθεί σχέσεις με το τραπεζικό σύστημα και εμπορικούς πιστωτές.  Τα εισοδήματα και τα κέρδη είναι δημιουργημένα και ο γνωστός δε αέρας της επιχείρησης υφίσταται. 9/27/2016Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης7

8  Οι υλικές υποδομές πιθανόν να είναι παλιές και απαρχαιωμένες.  Οι εργαζόμενοι μπορεί να έχουν αποτελέσματα ή συμπεριφορά χαμηλής απόδοσης ή να μην ταιριάζει με την επιχειρηματική προσέγγιση του νέου ιδιοκτήτη.  Η επιχείρηση να αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα είσπραξης των χρεών από τους πελάτες.  Η τοποθεσία μπορεί να μην είναι κατάλληλη για τις μελλοντικές δραστηριότητες της επιχείρησης.  Η οικονομική κατάσταση και οι σχέσεις με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορεί να είναι αδύναμες.  Το απόθεμα μπορεί να είναι απαρχαιωμένο ή κακής ποιότητας (ιδιαίτερη σημασία έχει το απόθεμα σε επιχειρήσεις με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την «μόδα»). 9/27/2016Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης8

9  Ύψος κεφαλαίου αγοράς – Διαθέσιμα ποσά για το προς το “ζειν”  Χρόνος απόσβεσης αρχικού κεφαλαίου  Χρόνος επίτευξης υψηλού επιπέδου πωλήσεων  Μέγεθος του κινδύνου που αναλαμβάνω  Σύνθεση της ομάδας που θα εργάζεται στην επιχείρηση  Ο ρόλος της προσωπικής εργασίας  Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα επιλέξω θα την ευχαριστηθώ; 9/27/2016Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης9

10  Γιατί η επιχείρηση είναι διαθέσιμη για αγορά ;  Ποιες είναι οι προθέσεις των παρόντων ιδιοκτητών;  Αλλάζουν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες;  Είναι η υλική υποδομή (physical facilities) κατάλληλες για μελλοντική λειτουργία;  Λειτουργεί η επιχείρηση αποδοτικά;  Ποια είναι η οικονομική κατάσταση της εταιρίας;  Πόσο μεγάλη επένδυση χρειάζεται;  Είναι σωστή η τιμή;  Έχετε την απαραίτητη διοικητική ικανότητα; 9/27/2016Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης10

11  Το franchising είναι ένα σύστημα marketing βασισμένο στο νομικό διακανονισμό που επιτρέπει ο ένας συμβαλλόμενος – τον δικαιολήπτη (franchisee)- να διευθύνει την επιχείρηση σαν ξεχωριστός ιδιοκτήτης ενώ τηρεί τους όρους και τις συνθήκες που είναι ορισμένες από το δεύτερο συμβαλλόμενο – τον δικαιοπάροχο(franchiser). 9/27/2016Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης11

12  Ο δικαιολήπτης έχει το δικαίωμα να προμηθεύεται τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες του δικαιοπαρόχου(franchiser) σύμφωνα με τα κριτήρια του και τις επιχειρηματικές επιλογές του.  Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πουλά προϊόντα άλλων προμηθευτών εκτός του δικαιοπαρόχου. Αυτή είναι η συνηθέστερη αιτία διαφωνιών στα συμβόλαια δικαιόχρησης. 9/27/2016Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης12

13  Αποκτά μια επιχείρηση με αναγνωρισμένο σήμα(brand name)  Έχει εξασφαλίσει την εκπαίδευση και την υποστήριξη της διεύθυνσης και του προσωπικού της νέας επιχείρησης.  Οικονομίες μεγάλης αγοραστικής δύναμης λόγω του ανεπτυγμένου δικτύου (η ισχύς εν τη ενώσει).  Οικονομική υποστήριξη μέσω της παροχής «πίστωσης» αγοράς εμπορευμάτων.  Συνεισφορά στην τοπική ή στην εθνική προώθηση (ο δικαιοπάροχος αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα από το οποίο οφείλεται ο δικαιολήπτης). 9/27/2016Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης13

14  Ταχύτερη εξάπλωση και διείσδυση σε νέες αγορές. Ανάπτυξη μεγαλύτερου δικτύου οδηγεί σε ταχεία εξάπλωση π.χ. Pizza Domino.  Γρήγορη οικονομική ανάπτυξη επωφελούμενος του ενδιαφέροντος του τοπικού επιχειρηματία.  Ο δικαιοπάροχος έχει τον πρώτο λόγο στις λεπτομέρειες λειτουργίας της επιχείρησης.  Χαμηλότερες λειτουργικές δαπάνες (κόστος προμηθειών, κλπ.). 9/27/2016Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης14

15  Μην ξεκινάτε την περιπέτεια επιχειρείν “μιμούμενοι”  Ένας επαρκής σχεδιασμός δεν εξασφαλίζει την επιτυχία, αυξάνει όμως σημαντικά τις πιθανότητες της επιτυχίας  Προσπαθήστε να κατανοήσετε σε βάθος τον κλάδο της οικονομίας στον οποίο επιδιώκετε να “εισέλθετε”  Ξεκινήστε το πρώτο βήμα επιλέγοντας το προϊόν ή την υπηρεσία που ταιριάζει στα προσόντα και την προσωπικότητά σας. 9/27/2016Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης15


Κατέβασμα ppt "9/27/2016 Δρ. Γεώργιος Καμπουρίδης 1.  Πολλοί επιτυχημένοι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων ξεκινούν μια καινούρια επιχείρηση επειδή επιδιώκουν οι άλλοι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google