Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φωνητική αλλαγή Φωνολογική Μεταβολή Ι. Τα είδη II. Τα αίτια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φωνητική αλλαγή Φωνολογική Μεταβολή Ι. Τα είδη II. Τα αίτια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φωνητική αλλαγή Φωνολογική Μεταβολή Ι. Τα είδη II. Τα αίτια

2 Απώλεια *έφερε-τ → έφερε [parle] → [parl] Αρχ. Αγγλ. Munecas → monks Ενόμισε → Νόμισε

3 Επενθετικές αλλαγές Ανήρ → *ανρός → ανδρός Λατ. Schula → Αρχ.Γαλ. Escole Κάνουν → Κάνουνε Καθόμουν → Καθόμουνα

4 Μετάθεση Αρχ. Αγγλ. Bridd → bird Αρχ. Αγγλ. Waeps → wasp Αφροδίτη → Αφορδίτα (Κρητ.)

5 Απλολογία Λατ. Nutri + trix → *nutritrix → nutrix Αποστρατιωτικοποίηση → Αποστρατικοποίηση

6 Αφομοίωση Πλήρης: γεγραφ-μένος → γεγραμ-μένος Μερική: Αγγλ. In-tend / Im-press Οπισθοχωρητική: έβδομον → έδδομον (Θεσσ.) Προχωρητική: Πγερμ *fulnaz → *fullaz (Πβ. Αγγλ. Full) Εξ επαφής Εξ αποστάσεως: ορφανός → αρφανός. Φωνηεντική αρμονία

7 Ανομοίωση Λατ. Arbor → Ισπ. Arbol Νόμος του Grassmann: *dhidhemi → *thithemi → tithemi Πταίω → Φταίω

8 Είδος φθόγγων Ι Παιδί → Πιδί (Κλείσιμο) [Βόρεια ιδιώματα] Σίδηρον → Σίδερον (Άνοιγμα) [Μεσαιωνική]

9 Είδος φθόγγων ΙΙ Την πόλη → [timboli] (Ηχηροποίηση)

10 Ο Νόμος του Grimm

11 Άσκηση α) ΑΕ ερυθρίνος > ΝΕ λυθρίνι β) ΑΕ αμφιφορεύς > ΑΕ αμφορεύς γ) Ισλ. *gulθ > gull δ) ΝΕ καθόμουν > καθόμουνα ε) ΑΕ *κατύβρισις > καθύβρισις στ) ελευθερία > λευτεριά ζ) ΟΕ fi:fta > fifth η) Αρχ.Ισπ. omne > hombre

12 Νεογραμματικοί Η «υπόθεση των Νεογραμματικών»: η φωνητική αλλαγή είναι συστηματική Φωνητικοί νόμοι Όχι τόσο απόλυτο, όμως κατά βάση ισχύει «Παράδοξο του Sturtevant»

13 Δομιστές Λειτουργικές σχολές (κύκλος της Πράγας, Martinet) Η έμφαση στην αρχιτεκτονική του συστήματος ως φορέα μεταβολών Εν μέρει σωστά, όμως δεν απαντούν γιατί οι μεταβολές δεν συμβαίνουν πάντοτε σε περίπτωση ευνοϊκών προϋποθέσεων

14 Ο ομιλητής-ακροατής ως παράγοντας αλλαγής Φωνητική αλλαγή κατά την παραγωγή Ρόλος της συχνότητας Φωνητική αλλαγή κατά την πρόσληψη Έμφαση στη χρήση και όχι τόσο στη δομή της γλώσσας


Κατέβασμα ppt "Φωνητική αλλαγή Φωνολογική Μεταβολή Ι. Τα είδη II. Τα αίτια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google