Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παλλόμενοι Μεταβλητοί Αστέρες Κατηγορίες: 1.Κηφείδες τύπου Ι (δ Cephei) και τύπου ΙΙ (W Virginis). 2.Τύπου RR Lyrae. 3.Τύπου Mira. 4.Νάνοι Κηφείδες. 5.Τύπου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παλλόμενοι Μεταβλητοί Αστέρες Κατηγορίες: 1.Κηφείδες τύπου Ι (δ Cephei) και τύπου ΙΙ (W Virginis). 2.Τύπου RR Lyrae. 3.Τύπου Mira. 4.Νάνοι Κηφείδες. 5.Τύπου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παλλόμενοι Μεταβλητοί Αστέρες Κατηγορίες: 1.Κηφείδες τύπου Ι (δ Cephei) και τύπου ΙΙ (W Virginis). 2.Τύπου RR Lyrae. 3.Τύπου Mira. 4.Νάνοι Κηφείδες. 5.Τύπου β Canis Majoris. 6.Τύπου δ Scuti. 7.Τύπου RV Tauri. 8.Ανώμαλοι Μεταβλητοί.

2 Οι Παλλόμενοι Μεταβλητοί στο H-R Διάγραμμα

3 Συμμετρικά Παλλόμενοι Μεταβλητοί Ακτινικές περιοδικές κινήσεις εξωτερικών στρωμάτων. Κηφείδες: F και G Γίγαντες ή Υπεργίγαντες. Περίοδος μεταβολής 3 - 50 d. Εύρος μεταβολής: 0.1 - 2 mag. Πληθυσμού Ι (δ Cep) και ΙΙ (W Vir). Τύπου RR Lyrae: Α και F Γίγαντες ή Υπεργίγαντες. Περίοδος μεταβολής μέχρι 1 d. Εύρος μεταβολής: μέχρι 1 mag. Πληθυσμού ΙΙ, μέλη σφαιρωτών σμηνών. Τύπου Mira: Μ Γίγαντες. Περίοδος μεταβολής 80 - 700 d. Εύρος μεταβολής: 3 - 7 mag. Έντονες μοριακές γραμμές απορρόφησης, περισατρικό υλικό.

4 Προσεγγιστικός Προσδιορισμός Περιόδου Ακτινικής Ανάπαλσης Υδροστατική Ισορροπία: Λύση (θεωρώντας την πυκνότητα σταθερή): Ταχύτητα ήχου:, όπου ο λόγος των γραμ. θερμοτήτων. Περίοδος (συνολικός χρόνος μετακίνησης για το ίδιο σημείο):

5 Ακριβής Προσδιορισμός Περιόδου Ακτινικής Ανάπαλσης Δεύτερος Νόμος Νεύτωνα σε φλοιό ακτίνας R και μάζας m: Υδροστατική Ισορροπία στον φλοιό R 0 : Επιβάλλουμε μικρή διαταρραχή από την ισορροπία:, οπότε Προηγουμένως έγινε χρήση της προσέγγισης: Θεωρούμε την ανάπαλση ως αδιαβατική διαδικασία: Οδηγούμαστε στην εξίσωση: Περίοδος:

6

7

8 Μη περιοδικές κινήσεις εξωτερικών στρωμάτων (σύνθεση ακτινικών, μεσημβρινών και αζιμουθιακών συνιστωσών). Αστέρες με βραχείες περιόδους ~ 4 h και εύρος μεταβολής ~ 0.2 mag, πληθυσμού Ι. Νάνοι Κηφείδες: Α και F Γίγαντες. Αστέρες Τύπου δ Scuti: F Γίγαντες. Αστέρες Τύπου β Canis Majoris: B Γίγαντες. Εξάρτηση περιόδου μόνο από το μεσημβρινό τρόπο ταλάντωση:, φυσικός αριθμός. Μη Συμμετρικά Παλλόμενοι Μεταβλητοί

9

10 Ακανόνιστα Παλλόμενοι Μεταβλητοί Άρρυθμη κίνηση εξωτερικών στρωμάτων (σχηματισμός τοπικών συμπυκνώσεων). Αστέρες τύπου RV Tauri: G και K Υπεργίγαντες. Περίοδος μεταβολής πολλών d ή και yr (μερική διατήρηση περιοδικότητας). Εύρος μεταβολής: μεγαλύτερο των 3 mag. Πληθυσμού ΙΙ. Ανώμαλοι μεταβλητοί: Γίγαντες ή Υπεργίγαντες διαφόρων φασματικών τύπων. Πλήρης έλλειψη περιοδικότητας. Ποικίλα εύρη μεταβολών.

11

12 Σχέση Περιόδου - Λαμπρότητας Στους συμμετρικά παλλόμενους μεταβλητούς (αλλά και στους RV Tauri) αποδεικνύεται τόσο θεωρητικά όσο και παρατηρησιακά ότι ισχύει η σχέση απολύτου μεγέθους - περίοδου: η οποία σε συνδυασμό με τη σχέση μέτρου απόστασης, καθιστά δυνατή την ακριβή μέτρηση αποστάσεων (ως γίγαντες ή υπεργίγαντες οι παλλόμενοι μεταβλητοί είναι ορατοί σε άλλους γαλαξίες ή σμήνη).

13 Εκρηκτικοί Μεταβλητοί

14

15 Καινοφανείς Αστέρες


Κατέβασμα ppt "Παλλόμενοι Μεταβλητοί Αστέρες Κατηγορίες: 1.Κηφείδες τύπου Ι (δ Cephei) και τύπου ΙΙ (W Virginis). 2.Τύπου RR Lyrae. 3.Τύπου Mira. 4.Νάνοι Κηφείδες. 5.Τύπου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google