Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παλλόμενοι Μεταβλητοί Αστέρες

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παλλόμενοι Μεταβλητοί Αστέρες"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παλλόμενοι Μεταβλητοί Αστέρες
Κατηγορίες: Κηφείδες τύπου Ι (δ Cephei) και τύπου ΙΙ (W Virginis). Τύπου RR Lyrae. Τύπου Mira. Νάνοι Κηφείδες. Τύπου β Canis Majoris. Τύπου δ Scuti. Τύπου RV Tauri. Ανώμαλοι Μεταβλητοί.

2 Οι Παλλόμενοι Μεταβλητοί στο H-R Διάγραμμα

3 Συμμετρικά Παλλόμενοι Μεταβλητοί
Ακτινικές περιοδικές κινήσεις εξωτερικών στρωμάτων. Κηφείδες: F και G Γίγαντες ή Υπεργίγαντες. Περίοδος μεταβολής d. Εύρος μεταβολής: mag. Πληθυσμού Ι (δ Cep) και ΙΙ (W Vir). Τύπου RR Lyrae: Α και F Γίγαντες ή Υπεργίγαντες. Περίοδος μεταβολής μέχρι 1 d. Εύρος μεταβολής: μέχρι 1 mag. Πληθυσμού ΙΙ, μέλη σφαιρωτών σμηνών. Τύπου Mira: Μ Γίγαντες. Περίοδος μεταβολής d. Εύρος μεταβολής: mag. Έντονες μοριακές γραμμές απορρόφησης, περισατρικό υλικό.

4 Προσεγγιστικός Προσδιορισμός Περιόδου Ακτινικής Ανάπαλσης
Υδροστατική Ισορροπία: Λύση (θεωρώντας την πυκνότητα σταθερή): Ταχύτητα ήχου: , όπου ο λόγος των γραμ. θερμοτήτων. Περίοδος (συνολικός χρόνος μετακίνησης για το ίδιο σημείο):

5 Ακριβής Προσδιορισμός Περιόδου Ακτινικής Ανάπαλσης
Δεύτερος Νόμος Νεύτωνα σε φλοιό ακτίνας R και μάζας m: Υδροστατική Ισορροπία στον φλοιό R0: Επιβάλλουμε μικρή διαταρραχή από την ισορροπία: , οπότε Προηγουμένως έγινε χρήση της προσέγγισης: Θεωρούμε την ανάπαλση ως αδιαβατική διαδικασία: Οδηγούμαστε στην εξίσωση: Περίοδος:

6

7

8 Μη Συμμετρικά Παλλόμενοι Μεταβλητοί
Μη Συμμετρικά Παλλόμενοι Μεταβλητοί Μη περιοδικές κινήσεις εξωτερικών στρωμάτων (σύνθεση ακτινικών, μεσημβρινών και αζιμουθιακών συνιστωσών). Αστέρες με βραχείες περιόδους ~ 4 h και εύρος μεταβολής ~ 0.2 mag, πληθυσμού Ι. Νάνοι Κηφείδες: Α και F Γίγαντες. Αστέρες Τύπου δ Scuti: F Γίγαντες. Αστέρες Τύπου β Canis Majoris: B Γίγαντες. Εξάρτηση περιόδου μόνο από το μεσημβρινό τρόπο ταλάντωση: , φυσικός αριθμός.

9

10 Ακανόνιστα Παλλόμενοι Μεταβλητοί
Άρρυθμη κίνηση εξωτερικών στρωμάτων (σχηματισμός τοπικών συμπυκνώσεων). Αστέρες τύπου RV Tauri: G και K Υπεργίγαντες. Περίοδος μεταβολής πολλών d ή και yr (μερική διατήρηση περιοδικότητας). Εύρος μεταβολής: μεγαλύτερο των 3 mag. Πληθυσμού ΙΙ. Ανώμαλοι μεταβλητοί: Γίγαντες ή Υπεργίγαντες διαφόρων φασματικών τύπων. Πλήρης έλλειψη περιοδικότητας. Ποικίλα εύρη μεταβολών.

11

12 Σχέση Περιόδου - Λαμπρότητας
Στους συμμετρικά παλλόμενους μεταβλητούς (αλλά και στους RV Tauri) αποδεικνύεται τόσο θεωρητικά όσο και παρατηρησιακά ότι ισχύει η σχέση απολύτου μεγέθους - περίοδου: η οποία σε συνδυασμό με τη σχέση μέτρου απόστασης, καθιστά δυνατή την ακριβή μέτρηση αποστάσεων (ως γίγαντες ή υπεργίγαντες οι παλλόμενοι μεταβλητοί είναι ορατοί σε άλλους γαλαξίες ή σμήνη).

13 Εκρηκτικοί Μεταβλητοί

14 Εκρηκτικοί Μεταβλητοί

15 Καινοφανείς Αστέρες


Κατέβασμα ppt "Παλλόμενοι Μεταβλητοί Αστέρες"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google