Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

3.2 Προβλήματα φυσικής μετάδοσης 3.2.1 Προσαρμογή συνθέτης αντίστασης της γραμμής Θεώρημα Μέγιστης Μεταφοράς Ισχύος 3.2.2 Παραμορφώσεις 3.2.4 Διαφωνία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "3.2 Προβλήματα φυσικής μετάδοσης 3.2.1 Προσαρμογή συνθέτης αντίστασης της γραμμής Θεώρημα Μέγιστης Μεταφοράς Ισχύος 3.2.2 Παραμορφώσεις 3.2.4 Διαφωνία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 3.2 Προβλήματα φυσικής μετάδοσης 3.2.1 Προσαρμογή συνθέτης αντίστασης της γραμμής Θεώρημα Μέγιστης Μεταφοράς Ισχύος 3.2.2 Παραμορφώσεις 3.2.4 Διαφωνία 3.2.5 Ηχώ 24/10/2010 Μαλλιάρα Πηνελόπη Β ’ ΕΠΑΛ ΔΙΚΤΥΑ Ι

2 Περιορισμοί στο φυσικό στρώμα  Τέσσερα βασικά φαινόμενα περιορίζουν τον ρυθμό και την απόσταση μετάδοσης :  Εξασθένιση (Attenuation)  Παραμόρφωση (Distortion)  Διασπορά (Dispersion)  Θόρυβος (Noise) 24/10/2010 Β ’ ΕΠΑΛ ΔΙΚΤΥΑ Ι 2

3 Εξασθένιση 24/10/2010 Β ’ ΕΠΑΛ ΔΙΚΤΥΑ Ι 3

4 Εξασθένιση Β ’ ΕΠΑΛ ΔΙΚΤΥΑ Ι Εξασθένηση είναι η μείωση του πλάτους του σήματος καθώς αυτό ταξιδεύει κατά το μήκος ενός καλωδίου. Όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος του καλωδίου τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η εξασθένηση του σήματος. Στην πραγματικότητα μετά το πέρας ενός συγκεκριμένου σημείου τα δεδομένα δεν μεταφέρονται σωστά επειδή η εξασθένηση είναι πολύ μεγάλη. Επίσης η εξασθένηση αυξάνεται όσο αυξάνεται και η συχνότητα του σήματος. Ένας ακόμα παράγοντας που αυξάνει την εξασθένηση είναι οι υψηλές θερμοκρασίες. Η αντίσταση του χάλκινου καλωδίου μετατρέπει μερική από την ηλεκτρική ενέργεια του σήματος σε θερμότητα. Ενέργεια του σήματος χάνεται όταν διαρρέει από το μονωτικό υλικό του καλωδίου και Από την Σύνθετη Αντίσταση (Impedance)

5 Παραμόρφωση 24/10/2010 Β ’ ΕΠΑΛ ΔΙΚΤΥΑ Ι 5

6 Παραμόρφωση κατά πλάτος Κάθε σήμα αναλύεται σε π ολλές συχνότητες. Μέσα στο μέσο μετάδοσης κά π οιες συχνότητες π αραμορφώνονται π ερισσότερο α π ό κά π οιες άλλες. Αυτό το εύρος συχνοτήτων περνάει χωρίς παραμόρφωση (0,5 έως και 3,3 Khz).

7 Παραμόρφωση κατά φάση Κάθε σήμα αναλύεται σε π ολλές συχνότητες Μέσα στο μέσο μετάδοσης κά π οιες συχνότητες Καθυστερούν π ερισσότερο α π ό κά π οιες άλλες. Οι συχνότητες 0,1 KHz έως και 0,6 KHz καθυστερούν. Οι συχνότητες 2,7 KHz έως και 3,3 KHz καθυστερούν.

8 Διασπορά 24/10/2010 Β ’ ΕΠΑΛ ΔΙΚΤΥΑ Ι 8

9 Επαγωγική - χωρητική αντίσταση αγωγών. Όταν οι αγωγοί διαρρέονται από ρεύμα δημιουργείται γύρω από τους αγωγούς α ) ηλεκτρικό πεδίο ( οι δύο αγωγοί συμπεριφέρονται ως πυκνωτής ), και β ) μαγνητικό πεδίο ( οι δύο αγωγοί συμπεριφέρονται ως πηνίο ) => επαγωγική – χωρητική αντίσταση. Β ’ ΕΠΑΛ ΔΙΚΤΥΑ Ι http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capacitor_schematic_el.svg

10 Ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή μεταξύ αγωγών Το σήμα είναι ένα μεταβαλλόμενο ρεύμα το οποίο δημιουργεί γύρω από τον αγωγό Μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο δημιουργεί ρεύμα εξ επαγωγής στο γειτονικό αγωγό, που παρατηρείται ως θόρυβος. Το μεταβαλλόμενο ρεύμα ενός αγωγού επηρεάζει την μαγνητική πυξίδα Β ’ ΕΠΑΛ ΔΙΚΤΥΑ Ι

11 Μεταξύ των δύο κυκλωμάτων υπάρχει ηλεκτρική ή μαγνητική σύζευξη, δηλ. το ηλεκτρικό ή μαγνητικό πεδίο του ενός κυκλώματος επιδρά στο γειτονικό κύκλωμα. Διαφωνία

12 Η διαφωνία είναι η ανεπιθύμητη μεταβίβαση ενέργειας από ένα κανάλι σε άλλο, λόγω ηλεκτρικών, μαγνητικών ή γαλβανικών συζεύξεων μεταξύ των καναλιών. Το κανάλι, το οποίο μεταβιβάζει την ενέργεια, ονομάζεται παρενοχλούν κανάλι, ενώ το κανάλι, στο οποίο μεταβιβάζεται η ενέργεια, παρενοχλούμενο. Η διαφωνία διακρίνεται σε Καταληπτή και Μη Καταληπτή. Στην Καταληπτή Διαφωνία η συνδιάλεξη, που διεξάγεται στην παρενοχλούσα γραμμή, είναι ολικά ή μερικά ευδιάκριτη στην παρενοχλούμενη γραμμή. Στη Μη Καταληπτή Διαφωνία ακούγονται μόνο ασυνάρτητοι φθόγγοι και παρασιτικοί ήχοι. Διαφωνία

13 Ηχώ Ενδογενής θόρυβος. Ηχώ είναι η επιστροφή τμήματος του σήματος στη πηγή δημιουργίας του. Στην περίπτωση φωνητικής τηλεφωνίας, εκφράζεται σαν την επιστροφή φωνής στον ομιλούντα, λόγω ανακλάσεως σε ορισμένα σημεία της γραμμής (με χρονική καθυστέρηση). Εξαρτάται από το μήκος της γραμμής και συνήθως δημιουργείται όταν έχουμε αλλαγές στην σύνθετη αντίσταση της γραμμής (περιπτώσεις κακής προσαρμογής μεταξύ γραμμών).

14 Ηχώ Περίπτωση κακής προσαρμογής Σύνδεση δύο γραμμών διαφορετικής σύνθετης αντίστασης, πχ. μιας δισύρματης με μία τετρασύρματη γραμμή

15 Κλωβός Faraday  Κλωβός Faraday: Ένα μεταλλικό πλέγμα για ηλεκτρομαγνητική θωράκιση.

16 Ηλεκτρομαγνητική Θωράκιση : FTP cable Κλωβός Faraday Ηλεκτρομαγνητική θωράκιση ομοαξονικού καλωδίου

17 Ηλεκτρομαγνητική Θωράκιση : S-FTP cable http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TwistedPair_S-FTP.jpg Κλωβός Faraday καλωδίου. Κλωβός Faraday σε κάθε ζεύγος.

18 Θόρυβος 24/10/2010 Β ’ ΕΠΑΛ ΔΙΚΤΥΑ Ι 18

19 Θόρυβος & Παρεμβολές σε Παράλληλες Γραμμές 24/10/2010 Β ’ ΕΠΑΛ ΔΙΚΤΥΑ Ι 19

20 Θόρυβος & Παρεμβολές σε Συνεστραμμένες Γραμμές 24/10/2010 Β ’ ΕΠΑΛ ΔΙΚΤΥΑ Ι 20

21 Λόγος Σήματος προς Θόρυβο 24/10/2010 Β ’ ΕΠΑΛ ΔΙΚΤΥΑ Ι 21


Κατέβασμα ppt "3.2 Προβλήματα φυσικής μετάδοσης 3.2.1 Προσαρμογή συνθέτης αντίστασης της γραμμής Θεώρημα Μέγιστης Μεταφοράς Ισχύος 3.2.2 Παραμορφώσεις 3.2.4 Διαφωνία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google