Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόγραμμα Εταιρικής Ταυτότητας Διάλεξη 2. Στελέχη που ασχολούνται… Μικρομεσαίες επιχειρήσεις ▫ Ομάδα από 4-6 άτομα διαφόρων τμημάτων και ένα ανώτατο στέλεχος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόγραμμα Εταιρικής Ταυτότητας Διάλεξη 2. Στελέχη που ασχολούνται… Μικρομεσαίες επιχειρήσεις ▫ Ομάδα από 4-6 άτομα διαφόρων τμημάτων και ένα ανώτατο στέλεχος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρόγραμμα Εταιρικής Ταυτότητας Διάλεξη 2

2 Στελέχη που ασχολούνται… Μικρομεσαίες επιχειρήσεις ▫ Ομάδα από 4-6 άτομα διαφόρων τμημάτων και ένα ανώτατο στέλεχος. ▫ Εξωτερικός σύμβουλος ▫ Ανάθεση σε εξειδικευμένη εταιρεία Μεγάλες Επιχειρήσεις ▫ Υπεύθυνος τμήματος Δημοσίων Σχέσεων ή Μάρκετινγκ.

3 4 Στάδια Προγράμματος ΑνάλυσηΣχεδιασμόςΥλοποίησηΑξιολόγηση

4 Στάδιο Ανάλυσης – Έρευνας Συλλογή Στοιχείων ▫ Φιλοσοφία, κουλτούρα, προσδοκίες εργαζομένων και ηγεσίας. ▫ Ίδρυση, πορεία και ιστορικό, κουλτούρα, αξίες, στυλ ηγεσίας, δήλωση αποστολής, επιθυμητή εικόνα. ▫ Μερίδιο αγοράς, ανταγωνισμός, στρατηγική ΜΚΤ, κοινά-στόχοι, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, κόστος/ωφέλεια. ▫ Αναγνωρισιμότητα επιχείρησης από ομάδες καταναλωτών. ▫ Εικόνα των διαφόρων κοινών για εταιρεία &προϊόντα & επιθυμητή εικόνα. ▫ Βαθμός αποδοχής εταιρείας και προϊόντων από κοινά. Εσωτερικά Εξωτερικά

5 Επεξεργασία στοιχείων Τα παραπάνω αποτελέσματα της ανάλυσης διαχωρίζονται σε δυο κατηγορίες. Στάδιο Ανάλυσης -Έρευνας Δυνάμεις Αδυναμίες Αναγνωρισιμότητα εταιρείας & προϊόντων Αξιοπιστία και ποιότητα Εξυπηρέτηση πελατών Προσανατολισμός σε πελάτη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Χαμηλή Αναγνωρισιμότητα Αρνητική εικόνα από πελάτες Χαμηλή δέσμευση εργαζομένων με εταιρεία Εξυπηρέτηση πελατών Χαμηλή αξιοπιστία – ποιότητα και εξυπηρέτηση Συνεχείς απολύσεις εργαζομένων

6 Στάδιο Σχεδιασμού

7 Στόχοι Ξεκάθαροι, πραγματικοί και μετρήσιμοι Λογικοί με βάση τους διαθέσιμους πόρους Να περιλαμβάνουν συγκεκριμένη προθεσμία, κοινό και Ποσοστό μεταβολής…. Στρατηγικός Στόχος Βελτίωσης της φήμης της εταιρείας Λειτουργικός Στόχος Βελτίωσης της φήμης κατά …% της εταιρείας μέσα σε ένα έτος

8 Στρατηγική Σχέδιο κινήσεων και ενεργειών για την επίτευξη των σκοπών και στόχων με βάση τους διαθέσιμους πόρους και μέσα. Κατεύθυνση που θα οδηγήσει σε συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης, κέρδη και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σχέδιο κατανομής επιχειρησιακών πόρων στα διάφορα τμήματα της επιχείρησης. 3 Τύποι Στρατηγικών Δημιουργία και επικοινωνία της ταυτότητας Διόρθωση εταιρικής εικόνας Διατήρηση υπάρχουσας εταιρικής εικόνας

9 Κοινό - Στόχος Καθορίζονται και επιλέγονται τα βασικά τμήματα στα οποία μετά θα στοχεύσει το πρόγραμμα. Ενδοεπιχειρησιακά κοινά Ηγεσία Στελέχη Εργαζόμενοι Συνταξιοδοτηθέντες Εκπαιδευόμενοι Έξωεπιχειρησιακά κοινά Πελάτες Προμηθευτές Επενδυτές Μέτοχοι ΜΜΕ Πανεπιστήμια Ερευνητές Ενώσεις Καταναλωτών Κοινότητα Κυβέρνηση

10 Διαμόρφωση της Κατευθυντήριας Ιδέας Μήνυμα που επικοινωνεί τις αξίες, τους κανόνες, τον τρόπο δράσης καθώς και τον προσανατολισμό της επιχείρησης. Μπορεί να είναι το ίδιο για όλα τα κοινά ή να διαφέρει. Πρέπει να είναι συνεπές και αξιόπιστο. Διαρκεί 2 έως 3 χρόνια Σύντομες και κατανοητές φράσεις Παραστατικές & εύηχες λέξεις Επεξήγηση των ειδικών όρων Σύντομες και κατανοητές φράσεις Παραστατικές & εύηχες λέξεις Επεξήγηση των ειδικών όρων Συνθηματικές λέξεις Μη πραγματικές δηλώσεις Συνθηματικές λέξεις Μη πραγματικές δηλώσεις

11 Τρόπος Διαμόρφωσης Κατευθυντήριας Ιδέας Ανάλογα με το Στυλ Διοίκησης Ηγεσία Μηδενική συμμετοχή των εργαζομένων Γρήγορη δημιουργία Δύσκολα αποδεκτή από τους εργαζόμενους Δεν λαμβάνονται υπόψη οι γνώσεις και οι εμπειρίες των εργαζομένων Αρμόδιο Τμήμα Συμμετοχικό στυλ διοίκησης Συμμετοχή των εργαζομένων Αποδεκτή από εργαζομένους Ολοκληρωμένη (γνώσεις & εμπειρίες εργαζομένων) Χρονοβόρα Διαδικασία Ηγεσία και Εργαζόμενοι Διαμορφώνεται από ηγεσία και εμπλουτίζεται από εργαζόμενους Συνδυασμός επιθυμιών ηγεσίας και εργαζομένων Χρονοβόρα διαδικασία

12 Μείγμα Εταιρικής Ταυτότητας ▫ Παραστατική Οπτική Εικόνα  Ονομασία  Logo  Αρχιτεκτονική Κτιρίων  Slogan  Σχεδιασμός Προϊόντος ▫ Επικοινωνία  Εσωτερική επικοινωνία  Κοινωνικές Παροχές  Τύπος  Διαφήμιση  Δημόσιες Σχέσεις  Προώθηση Πωλήσεων  Χορηγίες ▫ Εταιρική Συμπεριφορά  Στυλ ηγεσίας  Εξυπηρέτηση πελατών  Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  Πολιτική Πληρωμών Μείγμα Προβολής

13 Χρονοδιάγραμμα και Προϋπολογισμός Πότε αρχίζει? Πότε τελειώνει κάθε προγραμματισμένη ενέργεια? Σημαντικές ημερομηνίες του προγράμματος. Εκτίμηση των οικονομικών πόρων που θα απαιτηθούν για κάθε ενέργεια. Υπολογισμός κόστους ανά δράση (π.χ. επικοινωνία) Αποφάσεις Χρονοδιαγράμματος Προϋπολογισμός

14 Action Plan Υποστήριξη από ηγεσία Κατανόηση και αποδοχή από εργαζόμενους Παρουσίαση του προγράμματος Δώρα και αντικείμενα με το λογότυπο της εταιρείας Προσωπικές επιστολές από διοίκηση Ειδικές εκδηλώσεις Κατανόηση και αποδοχή από εξωτερικά κοινά Δεύτερο μέρος του σχεδίου δράσης Μείγμα Προβολής Συχνά επαναλαμβανόμενο Έκδοση φυλλαδίου και διανομή σε καθοδηγητές γνώμης

15 Αξιολόγηση Βαθμός επίτευξης των στόχων με βάση το χρονοδιάγραμμα & τον προϋπολογισμό. Δυσκολία μέτρησης της επιτυχίας. Οικονομικά κριτήρια – κύκλος εργασιών, μερίδιο αγοράς Ψυχολογικά κριτήρια – αναγνωρισιμότητα, ποιότητα εικόνας Εμπειρικές έρευνες – προσωπικές εκτιμήσεις στελεχών Επιστημονικές έρευνες – ερωτηματολόγια, προσωπικές ή τηλεφωνικές συνεντεύξεις. Πριν την εφαρμογή του προγράμματος Προκαταρτικός Επίτευξη ενδιάμεσων στόχων Κενά – Αδυναμίες Αναπροσαρμογή Διαρκής Συνολικός βαθμός επιτυχίας Τελικός


Κατέβασμα ppt "Πρόγραμμα Εταιρικής Ταυτότητας Διάλεξη 2. Στελέχη που ασχολούνται… Μικρομεσαίες επιχειρήσεις ▫ Ομάδα από 4-6 άτομα διαφόρων τμημάτων και ένα ανώτατο στέλεχος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google