Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας TEI Δυτικής Ελλάδας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας TEI Δυτικής Ελλάδας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας TEI Δυτικής Ελλάδας

2 2. Δομή Παρουσίασης  Χρησιμότητα και Έννοια Επιχειρηματικού Σχεδίου  Παρουσίαση και Ανάλυση Ενοτήτων Σχεδίου  Παρουσίαση Ενδεικτικών Σχεδίων σε Εργαστήρια

3 3. Χρησιμότητα Επιχειρηματικού Σχεδίου  Αναζήτηση απαντήσεων στα πιο κάτω: πού βρισκόμαστε σήμερα; πού θέλουμε να πάμε στο μέλλον; πώς θα καταφέρουμε να πάμε εκεί;

4 4. Έννοια Επιχ/κού Σχεδίου  Περιγραφή μεθόδου διαχείρισης: συγκεκριμένης δραστηριότητας σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

5 5. Βασικοί Στόχοι – Λειτουργίες Επιχειρηματικού Σχεδίου  Επίσημη Τεκμηρίωση  Χρηματοδότηση  Εγκρίσεις  Εκτελεστική Διοίκηση (πάντοτε ανάλογα με τον αποδέκτη)

6 6. Βήματα Επιχ/κού Σχεδιασμού 1. Καθορισμός Επιχ/κών Δραστηριοτήτων 2. Προσδιορισμός Τρέχουσας Κατάστασης 3. Προσδιορισμός Εξωτερικού Περιβάλλοντος 4. Καθορισμός Βασικών Στόχων 5. Ανάπτυξη Στρατηγικής 6. Εντοπισμός Κινδύνων – Ευκαιριών 7. Περιορισμός Κινδύνων – Εκμετάλλευση Ευκαιριών 8. Στρατηγική  Σχέδια 9. Προβολές Δαπανών, Κερδών, Ταμειακών Ροών

7 7. Γενική Δομή  Προκαταρκτικά  Περίληψη  Περιγραφή επιχείρησης  Παρουσίαση αγοράς, ανταγωνισμού, τοποθέτησης  Όραμα, αποστολή, στόχοι  Στρατηγική  Σχέδιο ανάπτυξης προϊόντος ή υπηρεσίας  Κίνδυνοι και ευκαιρίες  Χρηματοοικονομικές προβολές  Συμπέρασμα

8 8. Πόσο Ογκώδες;  Όσο μικρότερο, τόσο καλύτερα  20 – 40 σελίδες είναι αρκετές  Όγκος ανάλογος των αναγκών  Οι πληροφορίες χωρίζονται σε ενότητες

9 9. Στα Παραρτήματα  Εξειδικευμένες διαδικασίες, ιδέες ή περιγραφές  Λεπτομερείς προδιαγραφές προϊόντος / υπηρεσίας  Διαφημιστικό υλικό  Λεπτομερής Χρηματοοικονομική Ανάλυση  Πλήρη βιογραφικά σημειώματα

10 10. Ποιός Συντάσσει το Σχέδιο;  Κατιούσα προσέγγιση (top – down)  Ανιούσα προσέγγιση (bottom – up) ή  Συνδυασμός, αλλά ΕΝΑ άτομο υπεύθυνο συντονισμού

11 11. Λογισμικό  Λογισμικό Επιχειρηματικού Σχεδιασμού Business Plan Professional Edition Business Plan Pro (Palo Alto) Business Plan Writer Planit Business Plan  Επεξεργαστές Κειμένου  Λογιστικά Φύλλα

12 12. Τεχνικά Ζητήματα ISO 9000  Αναγνώριση Εγγράφου: ΕΣ2015.05, εκδ. 5 η  Κυκλοφορία Εγγράφου: Σε ποιον ανήκει, ποιος εγκρίνει, ιστορικό ελέγχων, αρχείο παραληπτών, προσθήκες ή διαγραφές  Συνέπεια στους ορισμούς (βλ. και πιο κάτω)

13 13. Νομικά Ζητήματα  Εμπιστευτικότητα, μη – αποκάλυψη  Σημείωση «εμπιστευτικό» ή «εμπορικό απόρρητο», κλπ,  σελίδα, σημείωση δικαιωμάτων στην αρχή

14 14. Παράδειγμα Εξωφύλλου Επιχ/κό Σχέδιο Mega Projects Α.Ε. ΕΣ2015.05, εκδ. 5 η Επιχειρηματικό Σχέδιο Mega Projects Α.Ε. για την περίοδο 2015 έως 2020 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ, Copyright © 2015 Mega Projects Α.Ε.Σελ. 1 από 32

15 15.1 Ορολογία – Ορισμοί - Συντομογραφίες  S.I.P.R.I.: Stockholm International Peace Research Institute  S.P.R.U.: Science Policy Research Unit ίδρυμα του Πανεπιστημίου του Sussex στη Μ. Βρετανία  Δ.Ε.Ε.: Δυτικο – Ευρωπαϊκή Ένωση  Ε&Α: Έρευνα και Ανάπτυξη  Ε.Ε.: Ευρωπαϊκή Ένωση  Ε.Π.Α.: Ελληνική Προστιθέμενη Αξία  Ε.Τ.Α: Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη

16 15.2 Ορολογία…

17 16. Περίληψη  Το σχέδιο σε μικρογραφία και ΟΧΙ εισαγωγή  Δήλωση σκοπού στην 1η πρόταση  Ομάδα δ/νσης, αγορά, μοναδικές ικανότητες  Εφόδια, δυνατά σημεία, πλεονεκτήματα  Στρατηγική επιτυχίας  Βασικά οικονομικά  Χρήση αιτούμενης χρηματοδότησης  Προσοχή στην έκφραση, χρήση πιο αόριστης φρασεολογίας

18 17. Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος  Στόχος: ο προσδιορισμός των ιδιαίτερων ικανοτήτων  Περιλαμβάνει: Βασικές πληροφορίες επιχ/σης Όραμα, αποστολή, φιλοσοφία Ιστορικό Οργάνωση Υποδομές Προϊόντα και υπηρεσίες Ιδιαίτερες Ικανότητες

19 18. Ο Κεντρικός Στόχος  Μεγιστοποίηση (ή μήπως απλά αύξηση): Κέρδους Κερδοφορίας Απόδοσης μετοχών Μερισμάτων Μεριδίου αγοράς Ενεργητικού  Περιορισμός κινδύνων  Στόχος εξαγοράς  Αυτοκρατορία  Αλτρουϊστικό όραμα  Πρόβλημα αντιπροσώπευσης (agency) 

20 19. Όραμα, Αποστολή, Φιλοσοφία (1)  Όραμα: Εκείνο που δίδει ώθηση Πως θέλουμε να μας θυμούνται  Αν δεν έχουμε όραμα, δεν συντάσσουμε σχέδιο

21 20. Όραμα, Αποστολή, Φιλοσοφία (2)  Αποστολή: Τι θέλουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή (βραχυ- μεσοπρόθεσμα);  Ακρίβεια  Εστίαση στις ανάγκες του πελάτη, παρά στα προϊόντα / υπηρεσίες μας

22 21. Όραμα, Αποστολή, Φιλοσοφία (3)  Παράδειγμα αποστολής: Η εταιρία Frozen Pizza έχει σκοπό να παράγει πλήρη γεύματα με το χαμηλότερο κόστος στην Αλάσκα. Στόχοι μας για τα επόμενα τρία έτη είναι: Η βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών με διπλασιασμό του αριθμού προσφερόμενων σαλτσών και μείωση του μέγιστου χρόνου κατ’ οίκον διανομής στις δυο ημέρες Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας με μείωση εβδομαδιαίου ωραρίου στις 50 ώρες και παροχή γούνινου καπέλου και snow – mobile σε κάθε εργαζόμενο Ο διπλασιασμός του μεριδίου μας στην αγορά

23 22. Όραμα, Αποστολή, Φιλοσοφία (4)  Φιλοσοφία: Τίποτε δεν είναι αυτονόητο και η κοινή λογική είναι μύθος  Καλές εντυπώσεις: Αναφορές στην προσοχή στους μετόχους Σύναψη στενών αμοιβαία ευνοϊκών σχέσεων με συνεργάτες Εξέλιξη και εκπαίδευση εργαζομένων Φροντίδα και μακροχρόνιες σχέσεις με πελάτες Κοινωνική υπευθυνότητα

24 23. Ιστορικό και Στοιχεία για Τραπεζικούς  Σύντομο ιστορικό και παρατήρηση για την σημερινή κατάσταση  Οικονομικές πληροφορίες: Κέρδος από πωλήσεις Μικτό κέρδος Μικτό κέρδος ως % επί των πωλήσεων Οργανικά έξοδα ανά βασικό τομέα Καθαρά κέρδη προ φόρων (πάντα χρήσιμη η σύντομη γραπτή επεξήγηση των δεικτών)

25 24. Οργάνωση Επιχείρησης  Οργανόγραμμα  Ομάδα διεύθυνσης  Μέλη διοικητικού συμβουλίου  Γενικοί διευθυντές  Λοιποί υπάλληλοι  Διοικητική υποστήριξη  Εξέλιξη προσωπικού, εκπαίδευση, κλπ

26 25. Ενδεικτικό Οργανόγραμμα

27 26. Υποδομές Επιχείρησης  Εγκαταστάσεις, εργοστάσια, μηχανήματα, υπολογιστές, άλλα περιουσιακά στοιχεία (προσοχή στη λογιστική και στην αγοραία αξία, και στο κόστος αντικατάστασης)  Σημαντικότερα θετικά και αρνητικά σημεία

28 27. Προϊόντα και Υπηρεσίες  Αναλυτική περιγραφή, αν πρόκειται για νέα επιχείρηση  Προσοχή στον αριθμό των περιγραφόμενων  Σχετική σημασία καθενός προϊόντος / καθεμιάς υπηρεσίας

29 28. Ιδιαίτερες Ικανότητες  Πού μπορεί να έχουμε ιδιαίτερες ικανότητες; Έρευνα & ανάπτυξη Ανάπτυξη προϊόντος Διαχείριση προμηθειών / προμηθευτών Παραγωγή Έλεγχος αποθεμάτων Εμπορική επωνυμία Διαχείριση διόδων στην αγορά Κατανόηση αγοράς Διαχείριση πληροφοριών Διαπραγματεύσεις Εταιρικές εξαγορές Διεθνείς λειτουργίες Συγκεκριμένες ικανότητες διαχείρισης

30 29. S.W.O.T. (1) Δυνατά και Αδύνατα Σημεία ΤομέαςΔυνατά ΣημείαΑδύνατα Σημεία ΔιαδικασίεςΥψηλή ΠαραγωγικότηταΑργή διοχέτευση στην αγορά ΔιοίκησηΚαλή αναγνώριση ευκαιριώνΚακή διαχείριση προσωπικού Μάρκετινγκ – πωλήσειςΚαλές άμεσες πωλήσειςΚακή έρευνα αγοράς Άλλα προσόντα Καλό τμήμα έρευνας & ανάπτυξης Κακή συντήρηση ΕμπειρίαΥπερατλαντική επιτυχία Αποτυχίες σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές Πνευματική ιδιοκτησία Εμπορικές επωνυμίες, απόρρητα Κακή συντήρηση Εγκαταστάσεις πώλησηςΕξαιρετική θέσηΥψηλό ενοίκιο Εξοπλισμός παραγωγήςΕξειδικευμένος εξοπλισμόςΦθαρμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις

31 30. S.W.O.T. (2) Ευκαιρίες και Απειλές ΤομέαςΕυκαιρίαΑπειλή Αγορά Αγορά μεγαλώνει με γοργούς ρυθμούς Αγορά ωριμάζει Κλάδος Ανταγωνισμός κατακερματισμένος Ανταγωνιστές με πολύ καλή έρευνα & ανάπτυξη Πρότυπα κλάδου Συμμόρφωση ενισχύει το προϊόν μας Εφαρμογή νέων προτύπων αυξάνει κόστος Αγορά εργασίας Προσόντα διαθέσιμα σε τοπική αγορά Συχνές απεργίες Τιμές συναλλάγματος Φθηνότερες εισαγόμενες Α΄ Ύλες Φθηνότερα ανταγωνιστικά προϊόντα Οικονομικές τάσεις Οικονομική βελτίωση αυξάνει τη ζήτηση Αυξανόμενη ανεργία μειώνει τη ζήτηση Κυβερνητική πολιτικήΦοροαπαλλαγές Κίνητρα για αντίπαλες εταιρίες Φυσικές καταστροφέςΠώληση ειδικού εξοπλισμούΑπώλειες παραγωγής ή δεδομένων

32 31. Παράδειγμα Ποσοτικοποίησης S.W.O.T. Περιγραφή Κρίσιμου Παράγοντα Συντελεστής Βαρύτητας (1 έως 10) Βαθμολογία (-5 έως +5) Αποτέλεσμα Παράγοντας 1 (δύναμη)8216 Παράγοντας 2 (δύναμη)6424 Παράγοντας 3 (αδυναμία)4-2-8 Συνολική Βαθμολογία32 Δυνάμεις βαθμολογούνται θετικά, αδυναμίες αρνητικά

33 32. Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος

34 33. Συλλογή Πληροφοριών

35 34. Πηγές Πληροφοριών  Αρχεία επιχείρησης  Πελάτες  Μη – πελάτες  Πελάτες ανταγωνιστών  Εργαζόμενοι σε ανταγωνιστές  Δημοσιεύσεις κάθε είδους  Διαδίκτυο  Εκθέσεις, ειδικά έντυπα κλπ.  Αγορά / χρήση προϊόντων ανταγωνιστών  Στατιστικές  Έρευνα αγοράς

36 35. Κατανόηση του Έξω Κόσμου  Άνθρωποι  Οικονομία  Κράτος & Πολιτική  Ομάδες Πίεσης  Παγκοσμιοποίηση  Τεχνολογία

37 36. Συνεργάτες  Προμηθευτές  Δίοδοι στην αγορά Έμποροι χονδρικής Έμποροι λιανικής Μεταπωλητές προστιθέμενης αξίας  Ενδιάμεσοι (όπως αυτοί που είδαμε στα επιχειρηματικά σχέδια)

38 37. Η Αγορά  Ποιοί είναι οι πελάτες;  Τμηματοποίηση (βλ. επόμενη)  Τι έχει αξία για τον πελάτη; (βλ. 39)  Υπολογισμός συνολικής ζήτησης (βλ. 40)  Ο κλάδος Ανταγωνιστές Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

39 38. Τμηματοποίηση Αγοράς

40 39. Τι έχει Αξία για τον Πελάτη;

41 40. Υπολογισμός Συνολικής Ζήτησης  Υπολογισμός ποσότητας προϊόντος / υπηρεσίας που θα αγοραστεί από: Συγκεκριμένο τμήμα αγοράς Σε καθορισμένη χρονική περίοδο Υπό καθορισμένες συνθήκες αγοράς

42 41. Ταξινόμηση Ανταγωνιστών  Μέγεθος πωλήσεων  Τμήματα αγοράς  Αναπτύσσουν προϊόντα ή αντιπροσωπεύουν;  Κατασκευάζουν ή μεταπωλούν;  Έμφαση στην τιμή ή στα χαρακτηριστικά;  Διαφοροποιημένοι ή όχι;  Σε ποιές γενιές τεχνολογίας;  Εμπορικές επωνυμίες ή επώνυμα είδη;  Σειρές προϊόντων ή μεμονωμένα προϊόντα;

43 42. Κλίμακα Αξίας & Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα Τιμή Πώλησης: €1.300

44 43. Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος  Ισχυρή Έρευνα & Ανάπτυξη  Πνευματική ιδιοκτησία  Αποκλειστικά δικαιώματα μεταπώλησης / διανομής  Ιδιοκτησία κεφαλαιουχικού εξοπλισμού  Ανώτερη υποστήριξη προϊόντος / πελατών  Χαμηλό κόστος / οικονομίες κλίμακας  Άλλες οικονομίες  Καλύτερη πληροφόρηση και ικανότητα επεξεργασίας  Ικανότητες μάρκετινγκ σε κάποια τμήματα αγοράς  Πρόσβαση σε κεφάλαιο  Υπεροχή σε μάνατζμεντ  Φραγμοί εισόδου νέων επιχειρήσεων

45 44. Απλή Πρόβλεψη Πωλήσεων

46 45. Αναλυτική Πρόβλεψη Πωλήσεων (1)

47 46. Αναλυτική Πρόβλεψη Πωλήσεων (2)

48 47. Στρατηγική Πωλήσεων  Στρατηγική Μάρκετινγκ ≠ Στρατηγική Πωλήσεων Στρατηγική Πωλήσεων: Πως και πότε κλείνουν οι πωλήσεις Πως αμείβονται οι πωλητές Βελτιστοποίηση επεξεργασίας παραγγελιών Προσδιορισμός τιμής Παραδόσεις Όροι  Οι πωλήσεις «κλείνουν» τις συμφωνίες που «άνοιξε» το μάρκετινγκ

49 48. Γραφήματα για Πρόβλεψη (1)

50 49. Γραφήματα για Πρόβλεψη (2) Y = b 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 +…+u i

51 50. Γραφήματα για Διευκόλυνση (1)

52 51. Γραφήματα για Διευκόλυνση (2)

53 52. Προϋπολογισμοί  Ορισμοί: Οι διαδικασίες καταρτισμού προγραμμάτων για τον προσδιορισμό κάποιου αναμενόμενου αποτελέσματος στα πλαίσια των επιδιωκόμενων στόχων, για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο Το σύνολο των σχεδιαζόμενων δαπανών και ο τρόπος χρηματοδότησής τους

54 53. Προϋπολογισμός Δαπανών Απλός Προϋπολογισμός Δαπανών Πωλήσεων & Μάρκετινγκ Είδος ΔαπάνηςΙαν.Φεβ.Νοε.Δεκ.Σύνολο Έτους Προϋπολογισμός Μάρκετινγκ15.000 20.00010.000150.000 Διαφήμιση2.0003.0002.000 25.000 Κατάλογοι3.00011.8008.0005.000113.300 Ιστοσελίδες0015.000016.000 Προώθηση προϊόντων000020.200 Εκθέσεις07.00000 Τύπος00001.000 Άλλα είδη προώθησης1.00000031.000 Σεμινάρια2.0001.00050025010.250 Εξυπηρέτηση - επισκευές5.000 60.000 Εκπαίδευση1.000 12.000 Σύνολο29.00043.80051.50023.250445.750 Σημ.: δεν παρατίθενται οι μήνες Μαρ. – Οκτ.

55 54. Δεν Πρόκειται Μόνο για Αριθμούς  Οι προϋπολογισμοί: Αφορούν άτομα Η «ιδιοκτησία» ΚΡΙΣΙΜΗ Αναγκαίος ο ρεαλισμός Σημαντική η παρακολούθηση της εκτέλεσης

56 55. Κατάρτιση Προϋπολογισμού  Προκαταρκτική συνάντηση Στρατηγικές, προτεραιότητες, ρεαλισμός, διαδικασία σχεδιασμού  Ανάπτυξη προϋπολογισμού Στελέχη αναπτύσσουν ιδέες μέσα σε προθεσμίες  Συζήτηση προϋπολογισμού Όλοι στο ίδιο τραπέζι

57 56. Ορόσημα Σχεδίου - Προϋπολογισμοί Ορόσημα Επιχειρηματικού Σχεδίου ΟρόσημοΥπεύθυνος Σχεδιασμένη ΗμερομηνίαΤμήμαΠροϋπ/σμός Πραγματική Ημερομηνία Πραγματικές Δαπάνες Απόκλιση Ημερομηνίας Απόκλιση από Προϋπολογισμό Εταιρική ταυτότηταTJ17/12/2014Μάρκετινγκ10.00015/01/201512.004292.004 ΣεμινάριοIR10/01/2015Πωλήσεις1.00027/12/20141.000-140 Αναθεώρηση σχεδίουRJ10/01/2015Δ/νση023/01/201550013500 Αναβάθμιση mailerIR16/01/2015Πωλήσεις5.00012/02/20151.00027-4.000 Νέα εταιρικά φυλλάδιαTJ16/01/2015Μάρκετινγκ5.00015/01/20155.0000 Αυτοκίνητα παραδόσεωνSD21/01/2015Εξυπηρέτηση12.50026/02/2015032-12.500 Direct mailIR16/02/2015Μάρκετινγκ3.50025/02/20151.0009-2.500 ΔιαφήμισηRJ16/02/2015Δ/νση115.0006/03/2015100.00018-15.000 Πρωτότυπο Χ4SG25/02/2015Παραγωγή2.50025/02/20151.0000-1.500 Αναβάθμιση υπηρεσιώνSD25/02/2015Παραγωγή2.50025/02/20152.50000 Σύνολο157.000124.004113-32.996

58 57. Προϋπολογισμοί (2)  Οι προϋπολογισμοί είναι ΣΧΕΔΙΑ: Δαπανών Δραστηριοτήτων Πωλήσεων Μάρκετινγκ κλπ  Σκοπός: ο υπολογισμός οικονομικών μεγεθών για την ορθότερη κατανομή των πόρων

59 58. Γιατί Προϋπολογίζουμε (1);  Η κατάρτιση προϋπολογισμού απαιτεί προσπάθεια, χρόνο, χρήμα  Προϋπολογίζουμε γιατί: Απαιτεί λεπτομερή & δημιουργική ανάλυση Στρέφει προσοχή από παρόν σε μέλλον Δίνει δυνατότητα έγκαιρης πρόβλεψης Ενθαρρύνει την επίτευξη των στόχων Αποτελεί σταθερό οδηγό

60 59. Γιατί Προϋπολογίζουμε (2); Αποτελεί βάση σύγκρισης Μέσο συντονισμού δραστηριοτήτων Κατανόηση στελεχών για προβλήματα άλλων στελεχών Επιβάλλει τήρηση λεπτομερών αρχείων Όλοι ενήμεροι για στόχους

61 60. Προϋπολογισμός Πωλήσεων (1)  Συνήθως καταρτίζεται πρώτος  Αν δεν είναι ρεαλιστικός, τότε το ίδιο θα συμβεί με τους υπόλοιπους  Καθορίζει: Είδη προϊόντων / υπηρεσιών Ποσότητα Τιμή Γεωγραφική κατανομή Διαχρονική κατανομή Κατανομή πωλήσεων ανά πελάτη Κατανομή πωλήσεων ανά πωλητή Τρόπο και είδος πωλήσεων

62 61. Προϋπολογισμός Πωλήσεων (2)  Υπεύθυνος συνήθως ο Δ/ντης Μάρκετινγκ  Βάση: οι πωλήσεις του παρελθόντος  Περισσότερες πιθανότητες για ακρίβεια στους προϋπολογισμούς όταν: Η διοίκηση διαθέτει τους αναγκαίους πόρους Η διοίκηση θεωρεί τις προβλέψεις ως στόχους

63 62. Υπόδειγμα Προϋπολογισμού Πωλήσεων Προϋπολογισμός Πωλήσεων Προϊόντος Χ, Α΄Εξ. 2015 ΙανουάριοςΦεβρουάριοςΜάρτιοςΑπρίλιοςΜάϊοςΙούνιος Περιοχές Πωλήσεων Ποσότ ηταΤιμήΑξία Ποσότ ηταΤιμήΑξία Ποσότ ηταΤιμήΑξία Ποσότ ηταΤιμήΑξία Ποσότ ηταΤιμήΑξία Ποσότ ηταΤιμήΑξία 1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Αττική10707001570105020701400307121303572252035732555 Αν. Στερεά5743708745921075750157511251575112515751125 Θεσσαλία47329267343887459210747401575112515751125 Μακεδονία - Θράκη870560127084015711065257218003071213030752250 Δ. Στερεά - 'Ηπειρος375225475300675450107575010757501075750 Πελοπόννησος770490107072015721080207214402073146020731460 Κρήτη472288572360872576107575010757501075750 Ν. Αιγαίου473292573365873584107373010737301073730 Σύνολο45 321765 466590 6497130 946545 10590145 10745 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Δ. Ευρώπη307021003070210030702100307021003070210030702100 Αν. Ευρώπη2075150015751125107575020751500107575015751125 Αμερική107070010707001070700107070010707001070700 Αφρική10757501575112510757501075750157511251075750 Ασία - Αυστραλία207014001570105020701400157010502070140015701050 Σύνολο90 645085 610080 570085 610085 607580 5725 Γενικό Σύνολο135 9667150 10765170 12197215 15565230 16665225 16470

64 63. Βραχυχρόνιοι – Μακροχρόνιοι Προϋπολογισμοί Πωλήσεων  Πενταετείς προϋπ/μοι: απεικονίζουν πολιτική & στρατηγική  Ετήσιοι προϋπ/μοι: καθορίζουν τρόπο δράσης για επίτευξη των πιο πάνω  Μακροχρόνιοι προϋπ/μοι Καταρτίζονται σε ετήσια βάση Κατά ομάδες προϊόντος  Βραχυχρόνιοι προϋπ/μοι Καταρτίζονται σε μηνιαία, διμηνιαία ή τριμηνιαία βάση Κατά προϊόν ή μάρκα

65 64. Παράγοντες που Λαμβάνονται Υπόψη  Εισαγωγή νέων προϊόντων / υπηρεσιών  Διακοπή πώλησης / εμπορίας προϊόντων / υπηρεσιών  Αύξηση / μείωση τιμών προϊόντων και πολιτική εκπτώσεων  Επέκταση σε νέες αγορές  Αύξηση / μείωση δυναμικού πωλήσεων  Κόστος διανομής και κατανομή του  Έξοδα προώθησης  Έξοδα διαφήμισης  Έξοδα πωλήσεων  Οργάνωση και εκπαίδευση πωλητών

66 65. Προϋπολογισμός Εξόδων Πωλήσεων Προϋπολογισμός Εξόδων Πωλήσεων 2015 Προϋπολογισμένες Πωλήσεις Εσωτερικού: 550.000 Προϋπολογισμένες Πωλήσεις Εξωτερικού: 850.000 Πωλήσεις ΕσωτερικούΠωλήσεις Εξωτερικού Έξοδα Κατά ΈτοςΣύνολο ΕξόδωνΣταθεράΜεταβλητάΣύνολοΣταθεράΜεταβλητάΣύνολο Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού5557429431243111869845154311388 Αμοιβές Τρίτων958761958284963045414576396565422 Παροχές Τρίτων91761193000311915759006057 Φόροι - Τέλη342510526002705120600720 Διάφορα Έξοδα16709430018644861200022312223 Τόκοι & Συναφή58977105401134221880151682192737095 Αποσβέσεις Παγίων1486844- 642- Υλικά Συσκευασίας8177-3824 -4353 Σύνολο2161002780950691785003938998511137900

67 66. Συνήθεις Αποκλίσεις… Eurofighter: +4.5 έτη και 13%  F/A – 22: +9 έτη και 127% 


Κατέβασμα ppt "Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Πάτρας TEI Δυτικής Ελλάδας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google