Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑ : ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΤΑΣΕΙΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑ : ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΤΑΣΕΙΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑ : ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ. Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΤΑ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΤΣΙΟΤΣΙΑ ΒΕΝΕΤΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ, 2013

2 ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΟΙ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καταγραφή τάσεων και προκλήσεων των πράσινων προμηθειών στην σύγχρονη ελληνική επιχείρηση Βαθμός ενημέρωσης επιχειρήσεων στην χώρα μας για αυτή την επιχειρηματική πρακτική

4 ΟΡΙΣΜΟΙ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (1) 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Σχεδιασμός και διαχείριση όλων των ενεργειών-δραστηριοτήτων των διαδικασιών προμήθειας, παραγωγής - μεταποίησης και όλων των δραστηριοτήτων διανομής 2. LOGISTICS Τμήμα της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου της κανονικής και αντίστροφης ροής και αποθήκευσης προϊόντων, υπηρεσιών και πληροφοριών από το σημείο προέλευσης στο σημείο κατανάλωσης για την μέγιστη ικανοποίηση των πελατών

5 ΟΡΙΣΜΟΙ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (2) 3. GREEN LOGISTICS Δραστηριότητες όπως η μεταφορά και διανομή προϊόντων οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον 4. ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Αγορά/απόκτηση περιβαλλοντολογικά προτεινόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών σύμφωνα με ένα ή περισσότερα από τα καθιερωμένα προγράμματα πράσινης προμήθειας (προϊόντα με μικρότερη επίπτωση στο περιβάλλον)

6 ΟΡΙΣΜΟΙ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ (3) 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δομημένο πλαίσιο διαχείρισης σχεδιασμού για τις επιχειρήσεις ώστε να μειώσουν την επίδραση τους στο περιβάλλον μέσω διάφορων επιχειρηματικών πρακτικών  ISO 14001  EMAS

7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ Αν υπάρχει δυνατότητα περιγραφής της εξέλιξης των πράσινων προμηθειών και τάσεων και προκλήσεων των σύγχρονων επιχειρήσεων στην Ελλάδα Αν υπάρχει δυνατότητα παρουσίασης χρήσεων των πράσινων προμηθειών σε συγκεκριμένους τομείς των επιχειρήσεων, τα οφέλη και η επιρροή που έχουν από αυτά ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Χρησιμοποίηση πρωτογενούς μεθόδου – Επίσκεψη στις εταιρίες – Συλλογή πληροφοριών μέσω ενός ερωτηματολογίου – Ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου και διαβαθμισμένων απαντήσεων

8 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (1) ΔΕΙΓΜΑ Δεκαέξι εταιρίες από την κεντρική Μακεδονία και την Αθήνα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΕΡΓΑΛΕΙΑ Απαντημένο ερωτηματολόγιο από τις εταιρίες με ερωτήσεις σχετικές με :  Στοιχεία εταιρίας  Πληροφορίες σχετικές με την ένταξη των πράσινων προμηθειών στην επιχείρηση  Διάφορα στοιχεία σχετικά με την λειτουργία εφαρμογής των πράσινων προμηθειών στην επιχείρηση  Επιρροή πράσινων προμηθειών στην επιχείρηση ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Συνάντηση με τους υπευθύνους των εταιριών για την συλλογή πληροφοριών μέσω του ερωτηματολόγιου

9 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (2) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Απεικόνιση τάσεων και προκλήσεων των ελληνικών επιχειρήσεων της υλοποίησης των πράσινων προμηθειών  Παρουσίαση μέσω διαγραμμάτων της εφαρμογής και λειτουργίας των πράσινων προμηθειών καθώς και τα οφέλη και τα κόστη από την χρήση τους  Παρουσίαση μέσω διαγραμμάτων των τάσεων και προκλήσεων των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και την ένταξη νέων ανταγωνιστικών μεθόδων μέσω της υλοποίησης των πράσινων προμηθειών

10 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

11 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (2) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (3) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

13 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (4) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ

14 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (5) ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΣΗΣ 0%1%-20%21%-40%41%-80%81%-100% ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 03544 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 16621 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α+ 02365 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙ ΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 09232 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙ ΗΣΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 03463

15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (6) ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ(1) ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ»ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (7) ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (2) ΧΡΗΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α+ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (8) ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (3) ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

18 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (9) ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΟΥΛΙΓΟΜΕΤΡΙΑΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΥΝΟΛΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 13561 ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ MARKETING ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 13624 ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 22813 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 023100

19 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (10) ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ(1) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ MARKETING ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

20 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (11) ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ(2) ΟΦΕΛΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

21 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (12) ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΟΥΛΙΓΟΜΕΤΡΙΑΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤ ΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 55411 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗ ΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 38320

22 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (13) ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

23 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (14) ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

24 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (15) ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

25 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (16) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

26 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Διαφορετικά αποτελέσματα για κάθε εταιρία στα περισσότερα σημεία της μελέτης Το 94% των επιχειρήσεων ενήμερες για τις πράσινες προμήθειες παρ’ όλα αυτά το 100% των επιχειρήσεων εφαρμόζουν τις πράσινες προμήθειες στην επιχείρηση τους Εφαρμογή πράσινων προμηθειών περισσότερο σε αγαθά σε ποσοστό 69% των εταιριών ενώ 31% των εταιρειών εφαρμογή σε αγαθά και σε υπηρεσίες Υλοποίηση πράσινων προμηθειών σε όλες τις εταιρίες αλλά όχι απόλυτη εφαρμογή Το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιριών (περίπου 70%) θετικό προς την μη ύπαρξη μειονεκτημάτων από τις πράσινες προμήθειες στην επιχείρηση τους Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων (περίπου 73%) ευχαριστημένο από τα οικονομικά οφέλη και το μικρό κόστος των πράσινων προμηθειών

27 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εφαρμογή πράσινων προμηθειών από όλες τις εταιρίες που μελετήθηκαν Περισσότερο αγαθά οι πράσινες προμήθειες Μεγάλα οικονομικά οφέλη από την υλοποίησή τους με μικρό κόστος

28 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Περιορισμένος αριθμός εταιριών που απάντησαν ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Μελέτη ξεχωριστά ανάλογα με το αντικείμενο της εταιρίας Μελέτη σε περισσότερες εταιρίες Μελέτη επιχειρήσεων που δε κάνουν υλοποίηση πράσινων προμηθειών και πρόταση τρόπων ενημέρωσης, ένταξης και εφαρμογής τέτοιων προϊόντων στις επιχειρήσεις αυτές

29 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ!!!


Κατέβασμα ppt "ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑ : ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΤΑΣΕΙΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google