Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Αξιολόγηση Πιλοτικής Δράσης & Προγραμματισμός Δράσεων 2015 Β & 2016 Α.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκπαιδευτικά Προγράμματα Αξιολόγηση Πιλοτικής Δράσης & Προγραμματισμός Δράσεων 2015 Β & 2016 Α."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκπαιδευτικά Προγράμματα Αξιολόγηση Πιλοτικής Δράσης & Προγραμματισμός Δράσεων 2015 Β & 2016 Α

2 Αξιολόγηση Πιλοτικής Εκπαιδευτικής Δράσης για το ΙΝΣΕΤΕ Δίκτυο ΜΕΝΩΝ

3 Πιλοτική Δράση 2015 & Προφίλ έρευνας Sushi Training Wine Appreciating Course Barista Training Bartending Training Upselling F&B Emotional Intelligence 1 st Time Manager Certificate in Management & Leadership Upselling Reservations  ΠΟΣΟΤΙΚΗ- ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ιούνιος – Ιούλιος 2015  Καταρτιζόμενοι  Εργοδότες (επιχειρήσεις)  ΠΟΙΟΤΙΚΗ  Focus Group Επιχειρήσεων (10)  Focus Group Παρόχων Κατάρτισης (7)

4 Αξιολόγηση Πιλοτικής Δράσης  Συνολική αξιολόγηση δράσης: 92 %  (Αυτο-αξιολόγηση) εφαρμογής (νέων) γνώσεων στην εργασία: 85 % (*4 μήνες μετά)  Έμφαση στη βελτίωση της απόδοσης και στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών  Κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών:  Καταρτιζόμενοι: 81 %  Επιχειρήσεις: 75 %  Βελτίωση γνώσεων: + 27 %  Θετική αξιολόγηση …  Εισηγητών: 96 %  Εκπ/κού υλικού, μέσων, διδακτικών μεθόδων, χώρων: 89 %  Διαδικασίας εγγραφής: > 70 %  Κόστους / οφέλους: 76 % (καταρτιζόμενοι) – 89 % (επιχειρήσεις)  Το 78% των καταρτιζόμενων δήλωσε πρόθυμο να αναλάβει το κόστος της κατάρτισής του. Σε αντίστοιχο ποσοστό δήλωσαν πρόθυμες και οι επιχειρήσεις, ιδίως σε θέματα πωλήσεων & αναβάθμισης υπηρεσιών.

5 Στοιχεία εργαζομένων  >92% Συσχέτιση μεταξύ εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης στον τουρισμό = Αυξημένες προοπτικές απασχόλησης αποφοίτων  Θετική συσχέτιση μεταξύ της προαγωγής (επαγγελματικής εξέλιξης) και της εύρεσης νέας θέσης εργασίας (συμβαίνει στο 55% των περιπτώσεων)  Παρατηρήθηκαν καλύτερες προοπτικές εξέλιξης για τους εργαζόμενους στο F&B  Υψηλή κινητικότητα  Υψηλός βαθμός ικανοποίησης από το εργασιακό περιβάλλον, τις δυνατότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων και ικανοτήτων, τη δυνατότητα προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο, την ανεξαρτησία στην άσκηση καθηκόντων, τη δυνατότητα λήψης πρωτοβουλιών και τις προοπτικές εξέλιξης  Η επαγγελματική εξέλιξη δεν συνοδεύεται συνήθως από την απαιτούμενη κατάρτιση στις νέες – απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες.

6 Στοιχεία εκπαιδευτικού προφίλ Εργαζομένων  Πολύ έως αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο κατανόησης και ομιλίας Αγγλικών, Γαλλικών, και Γερμανικών.  Μειωμένη συμμετοχή σε σεμινάρια κατάρτισης (δια βίου), εστίαση κυρίως σε θέματα management. Στο 39% των περιπτώσεων, τα μόνα σεμινάρια που παρακολούθησαν την τελευταία πενταετία ήταν αυτά της Πιλοτικής Δράσης ΙΝΣΕΤΕ.  Η ύπαρξη πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν αποτελεί «διαβατήριο» για την επαγγελματική εξέλιξη.

7 Εκπαιδευτικές ανάγκες & προτιμήσεις 1. Μαθησιακές προτιμήσεις:  Παραδοσιακή τάξη VS Διαδίκτυο  Ομαδικά VS Ατομικά  Πρακτική Εφαρμογή VS Ακρόαση 2. Εκπαιδευτικές ανάγκες:  Θέματα Διοίκησης (30%)  Πωλήσεων (27%)  Επισιτισμού (21%) 3. Εκπαιδευτικές ανάγκες ανά επίπεδο της ιεραρχίας:  Senior Managers: Θέματα Διοίκησης και Πωλήσεων  Junior Managers: Κυρίως θέματα Μanagement και δευτερευόντως θέματα επισιτισμού (F&B), πωλήσεων, marketing  Front Liners θέματα Πωλήσεων και Διοίκησης Οι επιχειρήσεις πιστεύουν ότι την ερχόμενη εξαετία οι απασχολούμενοι στον κλάδο του τουρισμού πρέπει να υποστηριχθούν στην ανάπτυξη κοινωνικών και τεχνικών δεξιοτήτων, αλλά και να αναπτύξουν περαιτέρω ικανότητες επίλυσης σύνθετων προβλημάτων.

8 Σχεδιασμός Νέων Δράσεων ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  Άμεση ενημέρωση των υποψήφιων καταρτιζόμενων και των επιχειρήσεων μέσω email  Επικαιροποίηση λίστας αποδεκτών ΙΝΣΕΤΕ  Σαφής προσδιορισμός / ενημέρωση για τους εκπαιδευτικούς στόχους, το target group και το προφίλ του εισηγητή  Αύξηση χρονικής διάρκειας κατάρτισης, περισσότερη έμφαση στην πρακτική εφαρμογή και στη συνεργατική μάθηση (σε ομάδες)  Διαφοροποίηση στη χρέωση με βάση το θεματικό αντικείμενο (π.χ. σε θέματα πωλήσεων μπορεί να αναλαμβάνει το κόστος η επιχείρηση, ενώ σε θέματα που συμβάλλουν στη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης, π.χ. ξένες γλώσσες, ο απασχολούμενος).  Κατάρτιση στην αρχή της σεζόν σε λειτουργικά (operational) θεματικά αντικείμενα, και στο τέλος σε διοικητικά (management)

9 Σχεδιασμός Νέων Δράσεων ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ-ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΕΣ  Διοίκηση & Εκπαίδευση Εκπαιδευτών  Κουλτούρα & βελτίωση νοοτροπίας τουριστικών επιχειρήσεων  Recruitment, Motivation & On the Job Performance Management (Feedback)  Social Media, On Line Marketing, SEO  Τοπική επιχειρηματικότητα και ενίσχυση της συνέργειας μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν ή συνεργάζονται με τον κλάδο του τουρισμού, με στόχο την προσφορά συνδυαστικών προϊόντων και αυθεντικών εμπειριών – ενίσχυση destination management ΑΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  Εστίαση κατάρτισης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις  Έμφαση στην αξιολόγηση και την παρακολούθηση της απόδοσης του προσωπικού  Πιστοποίηση (μεσοπρόθεσμος στόχος)  Δημιουργία σπονδυλωτών προγραμμάτων κατάρτισης, διαφόρων επιπέδων

10 Προγράμματα Κατάρτισης 2015-2016 SETE Training Tourism. People. Development

11 Λίγα λόγια… Στη Β φάση 2015 & Α φάση 2016 δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη στελεχών έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μία κουλτούρα μάθησης και διάχυσης της γνώσης στο εσωτερικό των επιχειρήσεων. Καλή σας εξέλιξη… ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΥΣΗ ΓΝΩΣΗΣ

12 What's New?  Custom Made Προγράμματα βασισμένα σε Training Needs Analysis της αγοράς  Συνεργασία με έμπειρους και αναγνωρισμένους εκπαιδευτικούς φορείς, π.χ.  Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) www.eede.grwww.eede.gr  Gastronomy Essentials www.cucina.gr/semIndex.phpwww.cucina.gr/semIndex.php  Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης- Εξέλιξη www.excelixi.orgwww.excelixi.org  Hotel Brain- Braining Center www.hotelbrain-edu.comwww.hotelbrain-edu.com  Ανανεωμένο Branding & Μarketing Strategy  Ψηφιακή δήλωση συμμετοχής & εσωτερική διαχείριση συμμετοχών από το Ινστιτούτο ΣΕΤΕ  Συνεργασία & συνδιοργάνωση σεμιναρίων με τοπικούς φορείς του τουρισμού σε όλη την Ελλάδα

13 Κατηγορίες σεμιναρίων  ΤΕΧΝΙΚΑ  ΠΩΛΗΣΕΙΣ & MARKETING  ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

14 ΤΕΧΝΙΚΑ  Βασικές αρχές Sous Vide- Θερμοκρασίες & Χρόνοι ψησίματος Εισηγητής: Chef Γιώργος Στυλιανουδάκης Περιοχές υλοποίησης: Ρόδος, Κρήτη, Αθήνα  Μοντέρνα Ιταλική Κουζίνα Εισηγητής: Chef Gianfranco Chiarini Περιοχές υλοποίησης: Αθήνα, Κρήτη, Καλαμάτα  Sushi Master Class Εισηγητής: Chef Χρόνης Δαμαλάς Περιοχές υλοποίησης: Αθήνα, Ρόδος, Θεσ/νίκη Συνεργάτης: Gastronomy Essentials, www.cucina.gr/semIndex.phpwww.cucina.gr/semIndex.php Διάρκεια & Είδος Σεμιναρίων: 2 ημέρες, 12 ώρες, Hands on Practice

15 MARKETING Digital Marketing in Hospitality  Social Media  Conversion Rate Optimization  Ad words  Search Engine Optimization  Business Plan On line  Content Marketing  Booking Engines Plug In Συνεργάτης: Κέντρο Βιώσιμης Ανάπτυξης- Εξέλιξη www.excelixi.orgwww.excelixi.org Περιοχές Υλοποίησης: Αθήνα, Ρόδος, Κρήτη Διάρκεια & Είδος Σεμιναρίων: 2 ημέρες, 16 ώρες, Interactive Classroom Training

16 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Εργαστήριο Ποιότητας & Λειτουργικών προτύπων  Ο σύγχρονος ταξιδιώτης: Ανάγκες & Στατιστικά  Ορίζοντας τις έννοιες quality & operational standards  Ανάλυση quality standards ανά κατηγορία  Καταγραφή της φιλοσοφίας της επιχείρησής μου  Δημιουργώντας τα δικά μου quality standards (θεωρία & πράξη)  Quality standards vs operating procedures  Ορισμός των Operating Procedures  Δημιουργώντας τα δικά μου SOPs  Εφαρμόζοντας τα quality & operating standards Συνεργάτης: Hotel Brain- Braining Center www.hotelbrain-edu.comwww.hotelbrain-edu.com Περιοχές Υλοποίησης: Αθήνα, Κατερίνη, Κέρκυρα Διάρκεια & Είδος Σεμιναρίων: 3 ημέρες, 24 ώρες, Interactive Classroom Workshop

17 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Στελέχωση & Συστήματα διαχείρισης Απόδοσης* ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ Γιατί να δίνω ανατροφοδότηση; Τύποι Performance Management Reviews Γιατί δεν αποδίδουν οι εργαζόμενοι; Τι αξιολογώ; Πότε πρέπει να ξεκινήσω την πειθαρχική διαδικασία; Πώς να αποφύγω δύσκολες πειθαρχικές διαδικασίες; Συνεργάτης: Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) www.eede.grwww.eede.gr Περιοχές Υλοποίησης: Θεσ/νίκη, Ρόδος, Κρήτη Διάρκεια & Είδος Σεμιναρίων: 3 ημέρες, 24 ώρες, Interactive Classroom Workshop ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Τα στάδια της συνέντευξης Τύποι συνεντεύξεων Αποδοτικές ερωτήσεις Job Descriptions VS Job Profiles Ο υποψήφιος σας παίρνει συνέντευξη Εργαλεία στη διάθεσή σας

18 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Introducing The “Team Leaders Academy” Μία ολοκληρωμένη και καινοτόμα σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια, που θα εξοπλίσουν τους διευθυντές, προϊσταμένους και υπεύθυνους τμημάτων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων, με τις δεξιότητες, τις γνώσεις και το πάθος για να οδηγήσουν, να εμπνεύσουν και να εξελίξουν τις ομάδες, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους. H Team Leaders Academy (ΤLA) είναι αποκλειστικά σχεδιασμένη από το Ινστιτούτο ΣΕΤΕ και οι συμμετέχοντες μπορούν να την παρακολουθήσουν ως ένα ενιαίο πρόγραμμα ή μεμονωμένα ανάλογα με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Συνεργάτης: Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) www.eede.grwww.eede.gr Διάρκεια & Είδος Σεμιναρίων: Διαφορετική διάρκεια ανάλογα με τη θεματολογία, Interactive Classroom Training

19 ΔΙΟΙΚΗΣΗ The Team Leaders Academy 1.Συναισθηματική νοημοσύνη 2.Εξυπηρέτηση πελατών- Αποτελεσματική επικοινωνία 3.Διαχείριση χρόνου και στρες 4.Διαχείριση Γενεών & Διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας 5.Διαχείριση Απόδοσης - Καθοδήγηση 6.Εκπαίδευση Λειτουργικών Εκπαιδευτών 7.Διαχείριση Συγκρούσεων & παραπόνων 8.Ομαδική Εργασία 9.Εργαστήριο Βελτιστοποίησης Διαδικασιών- Process Improvement Workshop Personal Development Developing Others Managing a Team Operation Innovation

20 1.The Team Leaders Academy Διαχείριση Απόδοσης - Καθοδήγηση  Τι είναι το «Performance Management» (PM);  Ορίζοντας την Απόδοση-Τη Συμπεριφορά-Την Ικανότητα  Γιατί δεν αποδίδουν οι εργαζόμενοι;  Τι αξιολογούμε σε έναν εργαζόμενο;  Γιατί & Πώς δίνουμε ανατροφοδότηση;  Πώς θέτουμε στόχους για το μέλλον;  Πειθαρχική διαδικασία-Νομικές υποχρεώσεις  Πώς αποφεύγουμε δύσκολα πειθαρχικά  Διαδικασία επίσημων παραπόνων, ποιος-πού-πότε-γιατί; Διάρκεια: 2 ημέρες, 16 ώρες

21 2.The Team Leaders Academy Διαχείριση Γενεών & Διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας  Εισαγωγή στις ομάδες γενεών  Η ποικιλομορφία των γενεών & ο αντίκτυπος στην επιχείρηση  Τα δυνατά σημεία κάθε ομάδας  Η σωστή διαχείριση των ομάδων  Αναμιγνύοντας τις ομάδες στην εργασία Διάρκεια: 1 ημέρα, 8 ώρες

22 3.The Team Leaders Academy Εξυπηρέτηση πελατών- Αποτελεσματική επικοινωνία  Τάσεις στο Χώρο του Τουρισμού  Εξυπηρέτηση Πελατών – Στρατηγική  Τύποι Πελατών  Ποιότητα Υπηρεσιών – Στοιχεία & Παραδείγματα  Πώς επικοινωνούμε Διάρκεια: 2 ημέρες, 12 ώρες

23 4.The Team Leaders Academy Συναισθηματική νοημοσύνη  Η συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εργασίας  Οι Πέντε δεξιότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης  Πώς εφαρμόζω τις δεξιότητες στην εργασία μου  Μοντέλο Επιλογής & Ελέγχου  Σκεπτόμενος τα αποτελέσματα  Αντιμετωπίζοντας μεμονωμένες προκλήσεις  Προσωπικό Σχέδιο Δράσης Διάρκεια: 2 ημέρες, 12 ώρες

24 5.The Team Leaders Academy Διαχείριση Συγκρούσεων & Παραπόνων  Κατανοώντας την έννοια της διαπραγμάτευσης  Τύποι διαπραγματεύσεων  Διαπραγμάτευση με πελάτες VS Διαπραγμάτευση με εργαζόμενους  Οι δεξιότητες των επιτυχημένων διαπραγματεύσεων  Δημιουργώντας  ένα πλαίσιο διαπραγμάτευσης  μία λύση για όλους  «Αναγνωρίζοντας τις επιλογές μου»  Διαχείριση  δύσκολων καταστάσεων/ δύσκολων ανθρώπων  προσωπικών επιθέσεων (πελάτες & εργαζόμενοι)  συναισθημάτων Διάρκεια: 2 ημέρες, 16 ώρες

25 6.The Team Leaders Academy Ομαδική Εργασία  Προδιαγραφές ποιότητας της ομάδας  Στόχοι Ομάδας (ποσοτικοί και ποιοτικοί)  Σχεδιασμός υλοποίησης  Καταμερισμός εργασίας  Προγραμματισμός ενεργειών του κάθε μέλους της ομάδας  Έλεγχος και Διόρθωση πορείας εργασιών  Αντιμετώπιση προβλημάτων και εμποδίων  Αντιμετώπιση ενδεχόμενης κρίσης  Χειρισμός συγκρούσεων  Λήψη αποφάσεων  Πρακτικές εργασίες Διάρκεια: 2 ημέρες, 12 ώρες

26 7.The Team Leaders Academy Εκπαίδευση Λειτουργικών Εκπαιδευτών  Τα μαθησιακά στυλ των ενηλίκων  Η καθημερινή On-the-Job εκπαίδευση  Διάγνωση των τμηματικών εκπαιδευτικών αναγκών  Το εκπαιδευτικό ημερολόγιο του τμήματος  Κάθε στιγμή είναι ευκαιρία μάθησης- Πώς εκμεταλλευόμαστε τις καθημερινές μας συνήθειες (briefings- de-briefings, αλλαγές βάρδιας, κ.α.) Διάρκεια: 2 ημέρες, 16 ώρες

27 8.The Team Leaders Academy Διαχείριση Χρόνου & Στρες  Πού πάει ο χρόνος;  Συνήθεις «Χρονοκλέφτες»  Θέτοντας στόχους για την καθημερινότητα μας  Διαχείριση  Συναντήσεων-επαφών  Κρίσεων  Ανάθεση εργασιών σε τρίτους  Ο κανόνας του «Όχι»  Αποφεύγοντάς το Micromanagement Διάρκεια: 2 ημέρες, 12 ώρες

28 9.The Team Leaders Academy Process Improvement Workshop Operational Excellence Workshop Βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες μας και αλλάζοντας τη νοοτροπία μας σε: "Όλες οι διαδικασίες μπορούν να γίνουν καλύτερες, οι ατέλειες πρέπει να εξαφανιστούν, ακόμα και η μικρότερη βελτίωση μετράει" καταφέρνουμε αποτελεσματικότητα και μεγαλύτερη ικανοποίηση πελατών, κερδοφορία & μείωση κόστους, αφοσιωμένους και ενεργούς εργαζόμενους. Διάρκεια: 3 ημέρες, 24 ώρες

29 ΗΜΕΡΙΔA I Know MY Tourism Vol. 1 Περιοχές Υλοποίησης: Πιλοτικά Αθήνα και έπειτα Θεσ/νίκη, Ρόδος, Κρήτη Διάρκεια & Είδος Σεμιναρίων: 1 ημέρα, 4 ή 8 ώρες, Conference/Ημερίδα Η σημασία του τουρισμού στην ελληνική οικονομία Το προφίλ των τουριστών σε 3 προϊόντα (Ήλιος & Θάλασσα, Πολιτισμός & Θρησκεία, City Break) Πού μένουν οι επισκέπτες Ποιοτικά στοιχεία ικανοποίησης πελατών ξενοδοχείων The Digital World of Tourism Online sales, Social Media data, Mobile Tourism, Brics markets, κ.α.

30 ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Σχολείο Τουρισμού ΣΕΤΕ Περιοχές Υλοποίησης: ΤΒΑ Διάρκεια & Είδος Σεμιναρίων: 3 ημέρες, 24 ώρες, Conference/ Display hands On/ Experiential Seminar “R&B Master Classes” a.Τουρισμός Νέας Γενιάς a.Ο τουρισμός σήμερα b.Ο σύγχρονος επαγγελματίας c.Αλλαγές & Trends στον επισιτισμό παγκοσμίως d.Restaurant & Bar (R&B) Εξυπηρέτηση πελατών e.Social Media & R&B Marketing b.Φτιάχνοντας τη σωστή κάρτα ποτών για την επιχείρηση μου c.Εκπαίδευση Barista d.Εκπαίδευση Μπαρ e.Ο Κόσμος του κρασιού f.Γαστρονομία αγάπη μου a.Engineering- Βασικές αρχές κοστολόγησης και δημιουργίας μενού b.Η σπουδαιότητα της τοπικής κουζίνας στην αφοσίωση του επισκέπτη c.Επίδειξη νέων τεχνικών παραγωγής-Μαγειρική σε κενό αέρος (sous vide) d.Επίδειξη παραγωγής τοπικών εδεσμάτων-γευσιγνωσία

31 Στόχος δράσεων 2015-2016 800-1200 συμμετέχοντες 45-60 σεμινάρια 9 πόλεις 15 Θεματολογίες

32 FAQs 1.“Είμαι τοπικός τουριστικός φορέας (ή επιχείρηση) και θα ήθελα να διοργανωθούν κάποια σεμινάρια στην περιοχή μου, πού μπορώ να απευθυνθώ;” Αν εκπροσωπείτε μία ομάδα ή ομάδες εργαζομένων ή επιχειρήσεων του τουρισμού, έχετε διαγνώσει εκπαιδευτικές ανάγκες και σας ενδιαφέρει να πραγματοποιηθούν σεμινάρια στην περιοχή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο ΣΕΤΕ στο 2103244968 (εσωτερικό 204) ή να στείλετε email στο info@insete.gr.info@insete.gr 2.“Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες για τα σεμινάρια, που μπορώ να ενημερωθώ;” Όλες οι πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής και απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα αναφορικά με τη θεματολογία, το κόστος συμμετοχής, τους παρόχους κατάρτισης στο www.insete.gr.www.insete.gr 3.“Τα σεμινάρια είναι μόνο για τα μέλη του ΣΕΤΕ;” Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλο τον ελληνικό τουριστικό κόσμο (επιχειρήσεις και μεμονωμένους επαγγελματίες). Οι επιχειρήσεις/μέλη του ΣΕΤΕ απολαμβάνουν προνομιακές τιμές. 4.“Πότε και πού θα υλοποιηθούν τα σεμινάρια;” Αναλυτικά προγράμματα με ημερομηνίες και τόπους υλοποίησης στο www.insete.gr.www.insete.gr 5.“Αν οι εκπαιδευτικές μας ανάγκες απαιτούν την οργάνωση επιπλέον σεμιναρίων, γίνεται;” Υπάρχει η δυνατότητα οργάνωσης σεμιναρίων για κάθε θεματολογία που κρίνεται απαραίτητη. Η κινητήριος δύναμη για τη διοργάνωση ενός σεμιναρίου είναι η διάγνωση της εκπαιδευτικής ανάγκης. Σε περίπτωση που πιστεύετε πως υπάρχει κάποια εκπαιδευτική ανάγκη στην κάλυψη της οποίας το Ινστιτούτο ΣΕΤΕ μπορεί να βοηθήσει, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τους τρόπους που περιγράφονται στην απάντηση της 1 ης ερώτησης.

33


Κατέβασμα ppt "Εκπαιδευτικά Προγράμματα Αξιολόγηση Πιλοτικής Δράσης & Προγραμματισμός Δράσεων 2015 Β & 2016 Α."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google