Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αναμόρφωση αιθρίου Χασιώτη Κωνσταντίνα Κουνουγέρη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αναμόρφωση αιθρίου Χασιώτη Κωνσταντίνα Κουνουγέρη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αναμόρφωση αιθρίου Χασιώτη Κωνσταντίνα Κουνουγέρη

2 παρατήρηση  Έλεγχος υφιστάμενης κατάστασης  Αξιολόγηση των δυνατοτήτων του υπάρχοντα χλοοτάπητα  Αξιολόγηση του αυτόματου ποτιστικού συστήματος και καταγραφή ελλείψεων- ζημιών  Καταγραφή των γενικών ελλείψεων του χώρου  Επίδειξη popup όλων των τύπων και θεωρητική εγκατάσταση τους

3 διαχείριση  Παρουσίαση χλοοκοπτικών μηχανημάτων- κριτήρια επιλογής  Ύψος κοπής τάπητα  Παράμετροι ανά ποικιλία και εποχή  Χρόνος κοπής χλοοτάπητα  Κούρεμα χλοοτάπητα

4 παρέμβαση  Ζιζανιοκτονία Είδη ζιζανιοκτόνων Χρόνος εφαρμογής  Λίπανση Είδη λιπασμάτων Κριτήρια λίπανσης Εποχή λίπανσης Εφαρμογή λίπανσης Λίπανση χλοοτάπητα  Φυτοπροστασία Αναφορά σε ασθένειες και εχθρούς του χλοοτάπητα Τρόποι αντιμετώπισης

5 παρέμβαση  Ανάλυση εδάφους  Απομάκρυνση περιστεριών Καθαρισμός των απορριμμάτων τους Ψεκασμό του χώρου με απωθητικά σπρέι

6 Κατασκευή  Σπορά τμημάτων χλοοτάπητα ανά ποικιλία  Προετοιμασία χώρου  Ζιζανιοκτονία  Φρεζάρισμα με μοτοσκαπτικό  Έλεγχος αυτόματου ποτιστικού συστήματος  Προσθήκη εδαφοβελτιωτικών  Φρεζάρισμα με μονοαξονική συρόμενη φρέζα  Διάστρωση όλου του χώρου  Επανέλεγχος λειτουργίας αυτόματου ποτιστικού συστήματος  Σπορά τμημάτων  Φύτευση τάπητα  Πότισμα  Πρώτο κούρεμα

7 συντήρηση  Κοπή χλοοτάπητα- κούρεμα  Πότισμα  Λίπανση  φυτοπροστασία

8 Σπορά χλοοτάπητα  Για την αναμόρφωση του αίθριου Χασιώτη, θα χρησιμοποιηθούν χλοοτάπητες τόσο για καλλωπιστικούς όσο και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Για το λόγο αυτό ο χώρος θα διαιρεθεί σε τμήματα, όπου το καθένα θα σπαρθεί με διαφορετικό είδος χλοοτάπητα

9 Σπορά χλοοτάπητα  Τμήμα χλοοτάπητα μάρτυρα  Τμήμα χλοοτάπητα με Χονδρόφυλλη Φεστούκα- Festuca arundinacea FAWN πρώην KENTUCKY  Τμήμα χλοοτάπητα με λεπτόφυλλη Φεστούκα – Festuca arundinacea REBEL IV  Τμήμα χλοοτάπητα με Μείγμα Σκιάς  10% Lollium perenne  40% Festuca rubra  10% Festuca ovina  35% Festuca arundinacea  5% Poa pratensis

10 Σπορά χλοοτάπητα  Τμήμα χλοοτάπητα με Κικούγιο - Pennisetum clandestinum  Τμήμα χλοοτάπητα με Διχόνδρα – Dichondra repens  Τμήμα χλοοτάπητα με Poa pratensis  Τμήμα χλοοτάπητα με Ουγκάντα – Cynodon dactylon  Τμήμα χλοοτάπητα με Agrostis stolonifera  Φύτευση έτοιμου τάπητα  Φύτευση με φυτά εδαφοκάλυψης

11 Μορφολογικά χαρακτηριστικά χλοοτάπητα  Οικ. Poaceae  Συγκαταλέγονται 600 γένη και 5000 είδη

12 Προϋποθέσεις για καλή εγκατάσταση  Συνθήκες περιβάλλοντος. Κλίση εδάφους, προσανατολισμός, διεύθυνση πνεόντων ανέμων, μήκος ημέρας, κυκλοφορία ανθρώπων.  Έδαφος καλής ποιότητας. Ικανότητα στράγγισης, καλή υδατοχωρητικότητα, μεγάλη διηθητικότητα, μηχανική σύσταση αμμώδης έως αργιλοπηλώδης  Νερό άρδευσης καλής ποιότητας.

13 Θερμόφιλα είδη  Cynodon dactylon  Dichondra repens  Pennisetum clandestinum

14 Ψυχρόφιλα είδη  Festuca sp.  Agrostis stolonifera  Lollium perenne  Poa pratensis

15 Χαρακτηριστικά ποιότητας  Χρώμα  Υφή  Πυκνότητα  Τρόπος ανάπτυξης 1. Ανάπτυξη με ριζώματα 2. Ανάπτυξη με στόλωνες 3. Ανάπτυξη με θυσάνους  Λειότητα- απολότητα  Oμοιομορφία

16 Festuca arundinacea  χονδρόφυλλο γρασίδι, μικρής καλλωπιστικής αξίας  οι νάνες ποικιλίες έχουν λεπτότερη υφή και ανέχονται χαμηλότερα ύψη κοπής, συμμετέχουν σε μίγματα επισποράς.

17 Festuca arundinacea  είναι ανθεκτικό στη ζέστη και την ξηρασία  πολύ καλή αντοχή στην εδαφική αλατότητα  παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στο πάτημα  εμφανίζει μέτρια ανθεκτικότητα στο ψύχος και τη συμπίεση του εδάφους.

18 Lollium perenne  είναι γρασίδι όρθιας ανάπτυξης το οποίο εμφανίζει υψηλή πυκνότητα βλαστών με πολλά αδέλφια και εγκαθίσταται ταχύτατα λόγω του ελάχιστου χρόνου που απαιτείται για την βλάστησης των σπόρων του.

19 Lollium perenne  εμφανίζει καλή ανθεκτικότητα στην καταπόνηση από το πάτημα  είναι μέτρια ανθεκτικό στη ζέστη και τη ξηρασία και το ψύχος.

20 Festuca rubra  σχηματίζει χλοοτάπητα με πολύ λεπτή υφή. Σκούρου πράσινου χρώματος.  έχει μεγάλη αντοχή στη σκίαση και στη ξηρασία.

21 Festuca rubra  η βλαστικότητα των σπόρων είναι γρήγορη, παρόμοια με αυτή του φεστούκα αρουντινάτσεα.  παρουσιάζει ευαισθησία στην αυξημένη υγρασία, αλατούχα εδάφη και την καταπόνηση από το πάτημα.

22 Festuca ovina  είναι γρασίδι όρθιας ανάπτυξης και το οποίο έχει σκληρά φύλλα βαθυπράσινου έως κυανού χρώματος.

23 Festuca ovina  χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση πρανών σε ξηρά, αμμώδη και καλώς αποστραγγιζόμενα εδάφη.  δεν απαιτεί συχνή φροντίδα

24 Poa pratensis  είναι πολυετές γρασίδι το οποίο χαρακτηρίζεται από βαθυπράσινο χρώμα και από τα πολλά ισχυρά ριζώματα του διαθέτει γα να εξαπλώνεται  επιδεικνύει ιδιαίτερη αντοχή στο ψύχος

25 Poa pratensis  γρήγορη ικανότητα ανάκαμψης  η αντοχή του στην καταπόνηση από το πάτημα είναι μέτρια έως καλή  παρουσιάζει μειωμένη αντοχή στην ξηρασία, τις υψηλές θερμοκρασίες και την εδαφική αλατότητα.

26 Pennisetum clandestinum  είναι πολυετές γρασίδι εξαιρετικά επιθετικό και χονδρόφυλλο που εξαπλώνεται με μακρείς και παχείς στόλωνες και ριζώματα  ουσιαστικά θεωρείται ένα από τα πιο δυσκολοεξόντωτα ζιζάνια

27 Pennisetum clandestinum  παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες  αντοχή στην εδαφική αλατότητα  δεν έχει ιδιαίτερη αντοχή στη σκίαση  έχει την τάση να δημιουργεί οργανικό στρώμα.

28 Dichondra repens  είναι πολύετές φυτό που σε αντίθεση με τα υπόλοιπα δεν ανήκει στην οικογένεια Poaceae αλλά στην οικογένεια Convolvulaceae  έχει καλή αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και στη σκίαση

29 Dichondra repens  δεν είναι ανθεκτικό στο πάτημα  μειωμένη αντοχή στην αλατότητα  μειωμένη αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες  μειωμένη αντοχή στην έλλειψη υγρασίας.

30 Cynodon dactylon  είναι πολυετές γρασίδι  εμφανίζει άριστη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες  αντοχή στην έλλειψη νερού  αντοχή στην καταπόνηση από το πάτημα

31 Cynodon dactylon  παρουσιάζει άριστη ικανότητα ανάκαμψης από φθορά  αυξημένη αντοχή στην αλατότητα του εδάφους  μειωμένη αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες και στη σκίαση

32 Agrostis stolonifera  είναι γρασίδι εξαιρετικά λεπτόφυλλο που δημιουργεί χλοοτάπητα υψηλής πυκνότητας  έχει καλή αντοχή στο ψύχος και τη ζέστη  γρήγορη ικανότητα ανάκαμψης χάρη στους στόλωνες που διαθέτει

33 Agrostis stolonifera  εμφανίζει μειωμένη αντοχή στην ξηρασία, τη συμπίεση του εδάφους  έχει την τάση να δημιουργεί οργανικό στρώμα

34 Μέθοδοι εγκατάστασης χλοοτάπητα  Σπορά 1. Προετοιμασία εδάφους 2. Έλεγχος και καταστροφή υπάρχουσας βλάστησης 3. Απομάκρυνση ξένων σωμάτων 4. Βελτίωση, αναβάθμιση του εδάφους με λίπανση 5. Βασική διαμόρφωση και δημιουργία ανάγλυφου της επιφάνειας του εδάφους 6. Εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων 7. Τελική διαμόρφωση εδάφους

35 Μέθοδοι εγκατάστασης χλοοτάπητα  Υδροσπορά Είναι μέθοδος που χρησιμοποιείται είτε για την εγκατάσταση χλοοτάπητα σε επιφάνειες όπου οι συνθήκες συντήρησης είναι προβλέψιμες και προμελετημένες(σε ιδιωτικούς χώρους, πάρκα, γήπεδα κλπ.), είτε για αναχλόαση σε επιφάνειες δύστροπες, όπως τα πρανή εθνικών οδών.

36 Μέθοδοι εγκατάστασης χλοοτάπητα  Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα Με τον όρο έτοιμο χλοοτάπητα εννοούμε τον προκαλλιεργημένο χλοοτάπητα ο οποίος καλλιεργείται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες σε επιλεγμένες εκτάσεις για τουλάχιστον 6 μήνες. Αφαιρείται από τη μητρική φυτεία αφού έχει αναπτύξει το ριζικό σύστημα αρκετά, και μεταφέρεται σε ρολά στον τόπο που θα γίνει η τελική του εγκατάσταση.

37 Χρονολογικός πίνακας εργασιών διαχείρισης χλοοτάπητα


Κατέβασμα ppt "Αναμόρφωση αιθρίου Χασιώτη Κωνσταντίνα Κουνουγέρη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google