Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κατεργασία εδάφους.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κατεργασία εδάφους."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κατεργασία εδάφους

2 Στόχοι Βελτίωση εδαφικών ιδιοτήτων
- ικανότητα απορρόφησης και αποθήκευσης νερού - αερισμός - χαλάρωση αντίστασης στη διείσδυση - αύξηση θερμοκρασίας - μείωση υγρασίας - ενσωμάτωση λιπασμάτων ή φυτικών υπολειμμάτων

3 Στόχοι (συν.) Προετοιμασία σποροκλίνης - κατάλληλη δομή
- καλή επαφή σπόρου-εδάφους - επαρκής αερισμός - επαρκές νερό - κατάλληλη θερμοκρασία

4 Στόχοι (συν.) Διαμόρφωση επιφάνειας αγρού
- ισοπέδωση σε μικρές κλίσεις - δημιουργία αναχωμάτων / αναβαθμίδων - δημιουργία αυλακιών ή σαμαριών Καταπολέμηση παρασίτων (ζιζανίων, εντόμων, μυκήτων)

5 Είδη κατεργασίας εδάφους
Αναμόχλευση Ανάξεση Αναστροφή Σκαφή Συμπίεση Διαμόρφωση επιφάνειας

6 Είδη κατεργασίας εδάφους
Αναμόχλευση Διακοπή της συνέχειας του εδάφους χωρίς ή με λίγη ανάμειξη. Στόχοι: - η χαλάρωση του εδάφους (δημιουργία κενών χώρων) - ο αερισμός - διάσπαση αδιαπέρατων στρωμάτων

7 Αναμόχλευση (εργαλεία)
Υπεδαφοκαλλιεργητές ή βαρείς καλλιεργητές (chisels)

8 Αναμόχλευση

9 Είδη κατεργασίας εδάφους
Ανάξεση Κοπή του εδάφους χωρίς ανάμειξη στα επιφανειακά στρώματα του εδάφους. Στόχοι: - προετοιμασία σποροκλίνης - θρυμματισμός επιφάνειας εδάφους - καταστροφή ζιζανίων - ενσωμάτωση λιπασμάτων-ζιζανιοκτόνων

10 Ανάξεση (εργαλεία) Ελαφροί καλλιεργητές, οδοντωτές σβάρνες

11

12

13

14

15

16 Είδη κατεργασίας εδάφους
Αναστροφή Κοπή του εδάφους και ταυτόχρονη αναστροφή του. Στόχοι: - βελτίωση της διηθητικότητας - ενσωμάτωση φυτικών υπολειμμάτων και λιπασμάτων - ξερίζωμα ζιζανίων - θρυμματισμός και ανακάτεμα εδάφους

17 Αναστροφή (εργαλεία) Υνιοφόρα και δισκοφόρα άροτρα

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Είδη κατεργασίας εδάφους
Σκαφή (φρεζάρισμα) Κοπή και ταυτόχρονα ανακάτεμα των επιφανειακών στρωμάτων. Στόχοι: - θρυμματισμός εδάφους - προετοιμασία σποροκλίνης - κοπή και ενσωμάτωση ζιζανίων - ενσωμάτωση λιπασμάτων-ζιζανιοκτόνων

29 Σκαφή (εργαλεία) Περιστρεφόμενα σκαπτικά (φρέζες) συμπαγείς ή σπαστές

30

31

32 Είδη κατεργασίας εδάφους
Συμπίεση Υποβαθμίζει τον αερισμό, αλλά βελτιώνει τη συγκράτηση και κίνηση του νερού. Στόχοι: - αποκατάσταση εδάφους που έχει ανυψωθεί από παγετό - βελτίωση επαφής σπόρου-εδάφους μετά τη σπορά

33 Συμπίεση (εργαλεία) Κύλινδροι (απλοί, οδοντωτοί, κρόσκιλ κ.ά.)

34

35

36 Είδη κατεργασίας εδάφους
Διαμόρφωση επιφάνειας αγρού Ισοπέδωση, κυματοειδής επιφάνεια, σχηματισμός αναβαθμίδων, λεκανών κτλ. Στόχοι: ομοιόμορφη άρδευση, σχηματισμός αυλακιών ποτίσματος ή σαμαριών, αποφυγή διάβρωσης κτλ.

37 Διαμόρφωση επιφάνειας (εργαλεία)
Αυλακωτήρες

38

39

40

41

42 Βάθος παρεμβάσεων Επιπόλαιες (μέχρι 10cm) -σκαλίσματα
-ενσωμάτωση λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων -διαμόρφωση σποροκλίνης -απλή ισοπέδωση Εργαλεία: ελαφροί καλλιεργητές, περιστρεφόμενα σκαπτικά, σβάρνες, σιδηρό πλάισιο

43 Βάθος παρεμβάσεων Κοινές (11-20cm) -βασική εδαφοκατεργασία
-ενσωμάτωση φυτ. υπολειμμάτων -ενσωμάτωση λιπασμάτων -καταστροφή ζιζανίων Εργαλεία:υνιοφόρα και δισκοφόρα, καλλιεργητές, βαριά σκαπτικά

44 Βάθος παρεμβάσεων Βαθιές (21-35cm) -βασική εδαφοκατεργασία
-ενσωμάτωση φυτ. υπολειμμάτων -ενσωμάτωση λιπασμάτων -καταστροφή ζιζανίων Εργαλεία: υνιοφόρα, βαρείς καλλιεργητές

45 Βάθος παρεμβάσεων Υπερβαθειές (>36cm)
- χαλάρωση συμπιεσμένου εδάφους - θραύση αδιαπέρατου στρώματος - ενσωμάτωση λιπάσματος σε μεγάλο βάθος Εργαλεία:υπεδαφοκαλλιεργητές, υνιοφόρα

46 Βάθος παρεμβάσεων Επηρεάζεται από: -την υγρότητα του κλίματος

47 Βάθος παρεμβάσεων Επηρεάζεται από: - το είδος της καλλιέργειας

48

49 Βάθος παρεμβάσεων Επηρεάζεται από:
- την υφή του εδάφους (μέσω της ειδικής αντίστασης)

50 Βάθος παρεμβάσεων Επηρεάζεται από:
- τον εξοπλισμό και το κόστος σε καύσιμα Γενικά: Οι βαθειές και υπερβαθειές παρεμβάσεις πρέπει να γίνονται με περίσκεψη και μόνο όταν το επιβάλλει συγκεκριμένος λόγος

51 Συχνότητα παρεμβάσεων
Συχνές παρεμβάσεις: - υποβαθμίζουν κατά κανόνα την εδαφική δομή - προκαλούν απώλειες νερού - μειώνουν την οργανική ουσία - επιβαρύνουν οικονομικά την εκμετάλλευση

52 Συχνότητα παρεμβάσεων
Γενικά, πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό

53 Βασική εδαφοκατεργασία
Στόχοι: Καταστροφή ζιζανίων Χειρισμός υπολειμμάτων προηγούμενης καλλιέργειας Αποθήκευση νερού βροχοπτώσεων Διευκόλυνση ανάπτυξης ριζικού συστήματος Θέρμανση εδάφους

54 Βασική εδαφοκατεργασία
Εργαλεία: Υνιοφόρα άροτρα Δισκοφόρα άροτρα Καλλιεργητές

55 Δευτερεύουσα ή επιφανειακή κατεργασία
Κύριος στόχος: Σχηματισμός σποροκλίνης Εργαλεία: Σβάρνες (οδοντωτές, δισκοσβάρνες κτλ.) Ελαφρείς καλλιεργητές Περιστρεφόμενα σκαπτικά Συνδυασμοί των παραπάνω

56 Βασικά χαρακτηριστικά σποροκλίνης
Επιφάνεια αγρού χωρίς ζιζάνια Ικανοποιητική γονιμότητα Επιθυμητός και ομοιόμορφος βαθμός κοκκοποίησης Επαρκής αερισμός και εφοδιασμός με νερό Ισοπεδωμένος αγρός

57 Σχηματισμός σποροκλίνης
Καταπολέμηση ζιζανίων -Με επιφανειακή κατεργασία (σκάλισμα) λίγο πριν τη σπορά -Με προσπαρτική ζιζανιοκτονία και ενσωμάτωση (σβάρνισμα)

58 Σχηματισμός σποροκλίνης
Βελτίωση γονιμότητας - Βασική λίπανση (σε όλη την επιφάνεια του αγρού ή εντοπισμένα) - Ενσωμάτωση λιπασμάτων στο έδαφος (σβάρνες, καλλιεργητές, φρέζες)

59 Σχηματισμός σποροκλίνης
Κατάλληλη στρωμάτωση εδάφους

60 Σχηματισμός σποροκλίνης

61 Σχηματισμός σποροκλίνης
Ισοπέδωση Για διατήρηση της ομοιομορφίας φυτρώματος

62 Συμπίεση του εδάφους από την εδαφοκατεργασία
Προκαλείται από: - τους τροχούς των μηχανημάτων (αλλοίωση του πορώδους) - από συνεχείς αρόσεις στο ίδιο βάθος (σχηματισμός αδιαπέρατου στρώματος – plowpan)

63 Συμπίεση του εδάφους από την εδαφοκατεργασία
Η ευαισθησία των εδαφών στη συμπίεση εξαρτάται από: την υφή του εδάφους την υδατοπεριεκτικότητα του εδάφους τον βαθμό χαλάρωσης του εδάφους

64 Συμπίεση του εδάφους από την εδαφοκατεργασία
Επίδραση στην κατανομή των πόρων

65

66 Συμπίεση του εδάφους από την εδαφοκατεργασία
Επιδράσεις στις καλλιέργειες μέσω του ριζικού συστήματος: μείωση του αερισμού παραμόρφωση των ριζών περιορισμός στην ανάπτυξη του ριζικού συστήματος

67 Αλληλουχία παρεμβάσεων σε συγκεκριμένες εναλλαγές καλλιεργειών
Χειμωνιάτικη μετά από χειμωνιάτικη - μέτρια αναστροφή αμέσως μετά τη συγκομιδή (όταν υπάρχουν πολυετή ζιζάνια) - βασική κατεργασία νωρίς το φθινόπωρο - σχηματισμός σποροκλίνης και σπορά

68 Αλληλουχία παρεμβάσεων σε συγκεκριμένες εναλλαγές καλλιεργειών
Ανοιξιάτικη μετά από ανοιξιάτικη - στελεχοκοπή των υπολειμμάτων μετά τη συγκομιδή - βασική κατεργασία πριν την έλευση του χειμώνα - επιφανειακή κατεργασία (τέλος χειμώνα-αρχές άνοιξης) - σχηματισμός σποροκλίνης και σπορά

69 Αλληλουχία παρεμβάσεων σε συγκεκριμένες εναλλαγές καλλιεργειών
Χειμωνιάτικη μετά από ανοιξιάτικη - άμεση στελεχοκοπή και βασική κατεργασία - επιφανειακή κατεργασία και σχηματισμός σποροκλίνης σε σύντομο χρονικό διάστημα

70 Αλληλουχία παρεμβάσεων σε συγκεκριμένες εναλλαγές καλλιεργειών
Ανοιξιάτικη μετά από χειμωνιάτικη - μέτρια αναστροφή αμέσως μετά τη συγκομιδή (όταν υπάρχουν πολυετή ζιζάνια) - βασική κατεργασία το φθινόπωρο - επιφανειακή κατεργασία (τέλη χειμώνα-αρχές άνοιξης) - σχηματισμός σποροκλίνης και σπορά


Κατέβασμα ppt "Κατεργασία εδάφους."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google