Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στάδια ανάπτυξης καλλιεργούμενων φυτών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στάδια ανάπτυξης καλλιεργούμενων φυτών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στάδια ανάπτυξης καλλιεργούμενων φυτών
Κεφάλαιο 3, Φυτική Παραγωγή Βˊ ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας, Χατζήπαπας Παναγιώτης ΠΕ 14.04

2 Το φύτρωμα του σπόρου Ζυγώτης: Γονιμοποιημένο ωάριο
Έμβρυο: Νεαρό φυτάριο το οποίο αναπτύχθηκε μέσα στο σπόρο και έχει διακοπεί η ανάπτυξή του (λήθαργος). Φύτρωμα: έξοδος του φυτού στην επιφάνεια του εδάφους. ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας, Χατζήπαπας Παναγιώτης ΠΕ 14.04

3 Η σημασία του νερού στο φύτρωμα του σπόρου
Επιταχύνει την αναπνοή → παραγωγή ενέργειας απαραίτητη για τηο φύτρωμα του σπόρου Προκαλεί διάσπαση των αποταμιευτικών ουσιών του σπόρου Μαλακώνει το περίβλημα του σπόρου. ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας, Χατζήπαπας Παναγιώτης ΠΕ 14.04

4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η διάρκεια του φυτρώματος
Ποικιλία (γενετικοί παράγοντες) Ποιότητα σπόρου Βλαστική ικανότητα σπόρου Καιρικές συνθήκες Κατάσταση χωραφιού Βάθος σποράς ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας, Χατζήπαπας Παναγιώτης ΠΕ 14.04

5 Φύτρωμα σπόρου ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας, Χατζήπαπας Παναγιώτης ΠΕ 14.04

6 Παράγοντες που επηρεάζουν το φύτρωμα του σπόρου
Υγρασία: Μαλακώνει ο σπόρος. Διασπώνται οι θρεπτικές ουσίες και ενισχύεται η αναπνοή. Οξυγόνο: Απαραίτητο στην λειτουργία της αναπνοής. Θερμοκρασία: οι απαιτήσεις των φυτών σε θερμοκρασία διαφέρουν. Ρυθμίζει την δράση των ενζύμων της αναπνοής. Φως: Δεν είναι απαραίτητο αλλά κάποια είδη απαιτούν την έκθεση στο φώς για επιτυχημένη βλάστηση. Κατάσταση εδάφους: Κατεργασία του εδάφους για την δημιουργία κατάλληλης σποροκλίνης. ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας, Χατζήπαπας Παναγιώτης ΠΕ 14.04

7 Ένα αστείο βίντεο για την βλάστηση του σπόρου
ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας, Χατζήπαπας Παναγιώτης ΠΕ 14.04

8 Εγκατάσταση φυτού Το μικρό χρονικό διάστημα ημέρες μετά το φύτρωμα του σπόρου. ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας, Χατζήπαπας Παναγιώτης ΠΕ 14.04

9 Διαφοροποίηση Κυτταρική διαίρεση και αύξηση όγκου των κυττάρων ↓
Κυτταρική διαίρεση και αύξηση όγκου των κυττάρων Αύξηση μεγέθους φυτού. Διαφοροποίηση → δημιουργία οργάνων με εξειδικευμένη λειτουργία. ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας, Χατζήπαπας Παναγιώτης ΠΕ 14.04 ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας, Χατζήπαπας Παναγιώτης ΠΕ 14.04

10 Βλαστική – Αναπαραγωγική Ανάπτυξη
Βλαστική ανάπτυξη: Δημιουργία βλαστών – κλαδιών – φύλλων Αναπαραγωγική ανάπτυξη: Δημιουργία αναπαραγωγικών οργάνων (ταξιανθίες – άνθη – καρποί). Πρώτα έρχεται η βλαστική και μετά η αναπαραγωγική ανάπτυξη. Κάποιες φορές συμβαδίζουν και ανταγωνίζονται η μια την άλλη. ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας, Χατζήπαπας Παναγιώτης ΠΕ 14.04

11 ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας, Χατζήπαπας Παναγιώτης ΠΕ 14.04
Βιολογικός κύκλος Σύνολο φαινομένων αύξησης, διαίρεσης, διαφοροποίησης ώστε ένα φυτό να δημιουργήσει απογόνους. ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας, Χατζήπαπας Παναγιώτης ΠΕ 14.04 ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας, Χατζήπαπας Παναγιώτης ΠΕ 14.04

12 Στάδια Βιολογικού Κύκλου
Βλάστηση σπόρου – φύτρωμα Βλαστική ανάπτυξη Αναπαραγωγική ανάπτυξη ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας, Χατζήπαπας Παναγιώτης ΠΕ 14.04 ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας, Χατζήπαπας Παναγιώτης ΠΕ 14.04

13 Βλαστικό στάδιο – Βλαστική ανάπτυξη
Διαιρείται σε δύο περιόδους Περίοδος νεαρού φυτού (έντονη αύξηση – φωτοσύνθεση) Περίοδος ώριμου φυτού Συνέχιση αύξησης και προοδευτική είσοδο στην περίοδο της ωριμότητας. Ξεκινά η διαδικασία της αναπαραγωγής. Κάποια τμήματα του φυτού ενδέχεται να μπουν στο στάδιο της γήρανσης. ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας, Χατζήπαπας Παναγιώτης ΠΕ 14.04

14 Αναπαραγωγικό στάδιο – Αναπαραγωγική ανάπτυξη
Αντί φύλλων και βλαστών παράγονται άνθη Περιβαλλοντικοί παράγοντες και ορμόνες σηματοδοτούν την είσοδο στο αναπαραγωγικό στάδιο. ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας, Χατζήπαπας Παναγιώτης ΠΕ 14.04

15 Περίσσεια αζώτου → επιμήκυνση της βλαστικής ανάπτυξης
Περιβαλλοντικοί παράγοντες που σηματοδοτούν την είσοδο στο αναπαραγωγικό στάδιο Θερμοκρασία Φωτοπερίοδος Περίσσεια αζώτου → επιμήκυνση της βλαστικής ανάπτυξης Έλλειψη υγρασίας εδάφους → συντόμευση βιολογικού κύκλου (τα φυτά γερνούν γρηγορότερα). ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας, Χατζήπαπας Παναγιώτης ΠΕ 14.04

16 Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του φυτού
Καλλιεργούμενο είδος – ποικιλία (γενετικά χαρακτηριστικά) Ρυθμιστικές – φυτορυθμιστικές ουσίες (ορμόνες) Περιβαλλοντικοί παράγοντες Θερμοκρασία Υγρασία Φωτισμός Θρεπτικές ουσίες Βιοτικοί παράγοντες (πυκνότητα καλλιέργειας – ασθένειες – ζιζάνια) Καλλιεργητικές εργασίες. ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας, Χατζήπαπας Παναγιώτης ΠΕ 14.04

17 Φυτορυθμιστικές ουσίες και ανάπτυξη φυτών
Φυτορυθμιστική ουσία (φυτορμόνη) Δεν αποτελεί θρεπτικό συστατικό Προάγει, παρεμποδίζει, τροποποιεί ποσοτικά και ποιοτικά την αύξηση και την ανάπτυξη του φυτού. ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας, Χατζήπαπας Παναγιώτης ΠΕ 14.04

18 Φυσικές – Συνθετικές φυτορυθμιστικές ουσίες
Φυσικές φυτορυθμιστικές ουσίες Παράγονται σε κάποια μέρη του φυτού και μετακινούνται μέσα στο φυτό. Προκαλούν ειδικές βιοχημικές, φυσιολογικές, μορφολογικές αντιδράσεις Συνθετικές φυτορυθμιστικές ουσίες Παράγονται τεχνητά και μοιάζουν με τις φυσικές. Εφαρμόζονται για την πρόκληση επιθυμητών αντιδράσεων για την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της παραγωγής. ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας, Χατζήπαπας Παναγιώτης ΠΕ 14.04

19 Φυτορυθμιστικές ουσίες και αύξηση των φυτών
Αυξίνες: διαίρεση, αύξηση κυττάρων, ριζοβολία μοσχευμάτων Γιβερελλίνες: αύξηση, λήθαργος, άνθιση. Κυτοκινίνες: Κυτταρική διαίρεση, ανάπτυξη φύλλων. Αιθυλένιο: Ωρίμανση καρπών, επικράτηση ακραίου οφθαλμού. ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας, Χατζήπαπας Παναγιώτης ΠΕ 14.04

20 Εμπορική Ωρίμανση Όταν το φυτό έχει αποκτήσει τα χαρακτη- ριστικά που απαιτεί το εμπόριο και το καταναλωτικό κοινό. Πλήρης - φυσιολογική Ωρίμανση: το φυτό έχει αναπτύξει πλήρως τα μορφολογικά και τα αναπαραγωγικά στοιχεία. Οικονομική Ωρίμανση: Συνήθως για σπόρους οι οποίοι έχουν μειωμένο ποσοστό υγρασίας. ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας, Χατζήπαπας Παναγιώτης ΠΕ 14.04

21 Πρώιμη – Όψιμη Ωρίμανση
Πρώιμη Ωρίμανση: Ωρίμανση πιο γρήγορα από το κανονικό. Όψιμη Ωρίμανση: Ωρίμανση πιο αργά από το κανονικό. Πρωιμότητα: γενετικό χαρακτηριστικό επηρεάζεται όμως και από περιβαλλοντικούς παράγοντες. ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας, Χατζήπαπας Παναγιώτης ΠΕ 14.04

22 Παράγοντες που επηρεάζουν την πρωιμότητα - οψιμότητα
Εσωτερικοί παράγοντες γενότυπος φυτορυθμιστικές ουσίες. Περιβαλλοντικοί παράγοντες Θερμοκρασία φως χημικές Μηχανικές επεμβάσεις Περίσσεια αζώτου Εκτεταμένη βλαστική ανάπτυξη (οψίμιση) στα αζωτοαρνητικά φυτά Πρωίμιση στα αζωτοθετικά φυτά. Τα αζωτοαδιάφορα φυτά δεν επηρεάζονται από την περίσσεια αζώτου ‘Έλλειψη νερού → πρώιμη άνθιση Οι καλλιεργητικές τεχνικές (λίπανση άρδευση κλάδεμα) μπορεί να ρυθμίσει την πρωίμιση ή την οψίμιση μιας καλλιέργειας ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας, Χατζήπαπας Παναγιώτης ΠΕ 14.04

23 Παράγοντες που επηρεάζουν την ωρίμανση ενός φυτού
Γενετικοί παράγοντες Εδαφοκλιματικοί παράγοντες Είδος εδάφους Γονιμότητα εδάφους Υγρασία εδάφους Θερμοκρασία εδάφους Πυκνότητα φυτείας Ένταση ηλιακής ακτινοβολίας Καλλιεργητικές φροντίδες Ρύθμιση χρόνου σποράς Φυτορυθμιστικές ουσίες ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας, Χατζήπαπας Παναγιώτης ΠΕ 14.04

24 Ρύθμιση της ωρίμανσης με φυτορυθμι στικές ουσίες
Γιββερελλίνες: Επιδρούν στον χρόνο ωρίμανσης της παραγωγής και επιφέρουν άλλοτε πρωίμιση και άλλοτε οψίμιση. Αγγινάρα – σέληνο : πρωίμιση Πορτοκαλιές – Λεμονιές : οψίμιση Αιθυλένιο : Αποπρασινισμός (λεμόνια, μπανάνες)- πρωίμιση παραγωγής. ΕΠΑ.Λ. Κάτω Αχαΐας, Χατζήπαπας Παναγιώτης ΠΕ 14.04


Κατέβασμα ppt "Στάδια ανάπτυξης καλλιεργούμενων φυτών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google