Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΥΓΕΡΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΥΓΕΡΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΥΓΕΡΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2  Η EKC είναι μια υποθετική σχέση ανάμεσα σε διάφορους δείκτες για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και του κατά κεφαλήν εισοδήματος.  Υποθέτει ότι η περιβαλλοντική ποιότητα μειώνεται σε πρώιμα στάδια της οικονομικής ανάτυξης και βελτιώνεται σε μεταγενέστερα στάδια καθώς αναπτύσσεται η οικονομια.

3  Ο Simon Kuznets (1955) υπέθεσαι ότι η σχέση μεταξύ του κατά κεφαλήν εισοδήματος και της ανισότητας έχει τη μορφή μιας καμπύλης ανεστραμμένου U.  H οικονομική ανάπτυξη στα πρώτα στάδια της συνοδεύεται με αύξηση της ανισότητας. Όσο όμως η ανάπτυξη ωριμάζει, το εισόδημα αρχίζει να διαχέεται σε πιο χαμηλά εισοδηματικά στρώματα. Συνεπώς στο τελευταίο στάδιο της ανάπτυξης η σχέση ανισότητας και ανάπτυξης ανατρέπεται, έτσι ώστε να έχουμε ταυτόχρονη αύξηση του κατα κεφαλήν εισοδήματος μαζι με μείωση των ανισοτήτων

4  Το 1990 οι οικονομολόγοι παρατήρησαν ότι η ίδια σχέση ισχύει για την περιβαλλόντικη υποβάθμιση και το κατά κεφαλήν εισόδημα.  Όμως, η ύπαρξη της αμφισβητείται από πολλούς επιστήμονες.  Μόνο μερικοί περιβαλλοντικοί δείκτες την επιβεβαιώνουν  Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει κοινό σημείο για το επίπεδο εισοδήματος (turning point) όπου η περιβαλλοντική υποβάθμιση ξεκινά να βελτιώνεται

5

6 ln (E/P) it =ai + γ t + β 1 ln(GDP/P)it + β 2[ln (GDP/P]²it + ε it Όπου E= Εκπομπές (emissions) P= πληθυσμός,(population) GDP= ΑΕΠ, (gross domestic product) ε = τυχαίος όρος σφάλματος Οι πρώτες παράμετροι στο δεξί μέλος διαφέρουν στις χώρες ή περιόχες i και χρόνια t. Υπόθεση : Εισοδηματική ελαστικότητα = σταθερή σε όλες τις χώρες για δεδομένο εισόδημα

7 Το σημείο του εισοδήματος όπου οι εκπομπές ή οι συγκεντρώσεις είναι στο μέγιστο βαθμό Βρίσκεται από την εξίσωση τ = exp [- β 1 / (2 β 2 )]

8 1. Η ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ :  Μετά από κάποιο επίπεδο εισοδήματος, η διάθεση να πληρώσει κάποιος για καθαρό περ / λον αυξάνεται σε μεγαλύτερο ποσοστό απο το εισόδημα  Οι πλούσιοι εκτιμούν το καθαρό περιβάλλον και το διατηρόυν  Το καθαρό περιβάλλον και η διατήρησή του είναι « αγαθά πολυτελείας »

9 2. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ  ΚΛΙΜΑΚΑΣ (scale effect),  ΣΥΝΘΕΣΗΣ (composition effect),  Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΣΗΣ (abatement effect) Panayotou 2003

10  Αυξανόμενες εκροές απαιτούν περισσότερες εισροές → μεγαλύτερη χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων στη παραγωγική διαδικασία  Περισσότερες εκροές → περισσότερες εκπομπές και απόβλητα →↓ της περιβαλλοντικής ποιότητας Άρα η οικονομική ανάπτυξη προκαλεί μια επίδραση κλίμακας με αρνητική επίδραση στο περιβάλλον.

11  Αύξηση εισοδήματος → Τάση για αλλαγή της δομής της οικονομίας → Περισσότερες ενέργειες για καθαρό περ / λον που προκαλούν λιγότερη ρύπανση  Η περ / κη υποβάθμιση αυξάνεται όταν η δομή της οικονομίας αλλάζει από αγροτική σε αστική ή από αγροτική σε βιομηχανική.  Και μειώνεται όταν αλλάζει από την ενεργοβόρο βιομηχανία σε τεχνολογία υπηρεσιών και γνώσης.  Έτσι η επίδραση σύνθεσης είναι μια μη μονοτονική συνάρτηση του ΑΕΠ.

12  Από την πλευρά της ζήτησης, σε υψηλά εισοδήματα υπάρχει η απαίτηση για περιβαλλοντική ποιότητα, ενώ σε χαμηλα η αύξηση του εισοδήματος στρέφεται στο φαγητό και το καταφύγιο.  Από την πλευρά της προσφοράς, υψηλά εισοδήματα επάγουν αυστηρότερη νομοθεσία και τεχνολογίες πιο « καθαρές ».

13

14  Η EKC υποστηρίζει ότι η αρνητική επιπτωση της επιδρασης κλίμακας που τείνει να επικρατήσει στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης αντισταθμίζεται από τις θετικές επιπτώσεις των επιδράσεων της σύνθεσης και της τεχνολογίας.

15  Η μόλυνση από την παραγωγή ρυπογόνων προιόντων μειώνεται σε μια χώρα ενώ αυξάνεται σε μια άλλη μέσω του εμπορίου.  Υπόθεση εκτόπισης ( Displacement hypothesis) Οι φτωχές χώρες επικεντρώνονται στην εντατική και « βρώμικη » παραγωγή ενώ οι πλουσιότερες εξειδικεύονται σε καθαρή εντατικη παραγωγή χωρίς να αλλάζουν τα καταναλωτικα πρότυπα. Ατο συμβαίνει όταν οι περιβαλλοντικές επιδράσεις εκτοπίζονται από μια χώρα σε μια άλλη.

16  Υπόθεση Καταφύγιο Ρύπανσης ( Pollution Haven Hypothesis, PHH) Αναφέρεται στο γεγονός ότι οι πολυεθνικές, ειδικά εκείνες με ιδιαίτερα ρυπογόνες ενέργειες, μετεγκαθίστανται σε χώρες με χαμηλότερο περιβαλλοντικό επίπεδο και χαλαρή νομοθεσία.

17 1. Ρόλος της τιμής : ↑ τιμης → ↓ εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων 2. Οικονομικοί παράγοντες ( πολίτες, νομοθέτες, επιχειρηματίες, ΜΚΟ ) : Δημιουργούν πιέσεις για την προστασία του περ / ντος 3. Μετάβαση στην οικονομία της αγοράς : Από μια οικονομία κεντρικού σχεδιασμού σε μια άγορά με γνώμονα την οικονομία, ( εδώ το περιβάλλον καθαρίζεται γρήγορα εξαιτίας της αύξησης στην τιμή της ενέργειας και της επιβολής ποινών για δραστηριότητες με υψηλή κατανάλωση ενέργειας.

18  Άτυπη νομοθεσία : Μέσω ΜΚΟ, της τοπικής κοινωνίας, των ΜΜΕ  Τυπική νομοθεσία : Οι αναπτυσσόμενες χώρες αλλάζουν από πολιτικες διαταγής και ελέγχου σε πολιτικές με γνώμονα την αγορά.  Δικαίωμα ιδιοκτησίας : Τα άτομα έχουν μεγαλύτερο κίνητρο να διαχειρίζονται και να προστατεύουν τη γη που θα « περάσει » και σε μελλοντικές γενιές. Χώρες με μεγάλο ποσοστό ιδιωτικής ιδιοκτησίας και σωστή κατανομή των δικαιωμάτων έχουν πιο σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων, γεγονός που αυξάνει το εισόδημα και μειώνει την υποβαθμιση.

19 1. Δείκτες νερού ( παθογόνα στο νερό, ποσότητα βαρέων μετάλλων και τοξικών χημικών και μέτρο μείωσης του υδατικού οξυγόνου ): Οι περισσότρες μελέτες διαφωνούν για την κορυφή και το σχήμα της καμπύλης και αποφαίνονται ότι η σχέση έχει σχήμα Ν - καμπύλης 2. Άλλοι παράγοντες ( πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, υγιεινή, αστικά στερεά λύματα ): Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα με άμεση επίδραση στην ανθρώπινη υγεία τείνουν να βελτιώνονται σταθερά με την οικονομική ανάπτυξη. Ενώ όταν εξωτερικεύονται η καμπύλη ούτε καν πέφτει στα υψηλά εισοδήματα. 3. Ποιοτικοί δείκτες αέρα ( SO2,N Ο x, SPM,CO ) : Επιβεβαιώνουν την EKC. Όμως πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι οι παγκόσμιοι ρύποι είτε αυξάνονται μονοτονικά είτε μειώνονται με την αύξηση του εισοδήματος.

20 1. Grossman and Krueger (1991): Υπολόγισαν την EKC για το SO2, τον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια και βρήκαν turning points (TP) 4000- 5000$ κατά κεφαλήν. 2. Shafik and Bandyopadhyay : Χρησιμοποιήσαν 10 περ / κους δείκτες και βρήκαν ότι η έλλειψη νερού και η υγιεινή μειώθηκε ομοιόμορφα με αυξανόμενα εισοδήματα και σε βάθος χρόνου, ενώ οι δείκτες αέρα συμμορφώνονται με την EKC με TP 3000-4000$ 3. Panayotou 1993 : TP 3000-5000$ για τους ίδιους δείκτες.

21  Οι αποδείξεις και οι μελέτες που υπάρχουν δείχνουν ότι η EKC ισχύει για ορισμένους περιβαλλοντικούς δείκτες, όπως το CO2 και κυρίως σε τοπικό επίπεδο.  Δεν πρέπει η EKC να λαμβάνει υπόψιν το μέσο εισόδημα αλλά τη διάμεσο του κατά κεφαλήν εισοδήματος γιατί το εισόδημα δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο.  Παραλείπει βασικές επεξηγηματικές μεταβλητές στην βασική εξίσωση, όπως το εμπόριο.  Θεωρεί ότι η οικονομία είναι σταθερή


Κατέβασμα ppt "ΑΥΓΕΡΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google