Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΤΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΤΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΤΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ cagrotis@dits.mof.gov.cy ΜΑΙΟΣ 2011

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΟΦΕΛΗ ΟΡΑΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ 1-5 6 7-21 22 23 24 25 26 27-28 29 30

4 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΡΟΛΟΣ Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ορίζεται ως η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις δημόσιες διοικήσεις, σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού. Σκοπός είναι να βελτιωθεί η παροχή δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και να ενισχυθούν οι δημοκρατικές διαδικασίες. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ορίζεται ως η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις δημόσιες διοικήσεις, σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού. Σκοπός είναι να βελτιωθεί η παροχή δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και να ενισχυθούν οι δημοκρατικές διαδικασίες.

5 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  Εσωτερικές λειτουργίες των Δημοσίων Οργανισμών  Επικοινωνία και συνεργασία με το εξωτερικό τους περιβάλλον :  Πολίτες (Government to Citizen – G2C)  Επιχειρήσεις (Government to Business – A2B)  Άλλους Δημόσιους Οργανισμούς (Government to Government – G2G)

6 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  Αξιοποίηση από κοινού των πληροφοριών από όλες τις διοικητικές υπηρεσίες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.  Οργανωτικές Αλλαγές Εφαρμοσμένος ανασχεδιασμός διεργασιών - αναδιοργάνωση (Process re-engineering, organisational development) Διαχείριση της « αλλαγής » λόγω των έργων ΤΠΕ και η στήριξη υιοθέτησης τους (Change management – take up)  Εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών  Ευρεία πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες  Διαλειτουργικότητα των συστημάτων  Ανταλλαγή πληροφοριών χωρίς οργανωτικά / εθνικά σύνορα

7 ΤΟΠΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  Εκσυγχρονισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  Σχεδιασμός συνολικής στρατηγικής για την τοπική ανάπτυξη  Παροχή αποτελεσματικών και με μικρό κόστος υπηρεσιών  Αποτίμηση της ποιότητας των υπηρεσιών αυτών  Λήψη γρήγορων, αποτελεσματικών και υπεύθυνων αποφάσεων  Η Τοπική Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση σχετίζεται με :  Τον μετασχηματισμό των « τοπικών » υπηρεσιών για τους πολίτες  Την ανανέωση της « τοπικής » δημοκρατίας  Την προώθηση της « τοπικής » οικονομικής βιωσιμότητας

8 ΤΟΠΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Σχεδιασμός ως λογική μετάφραση της στρατηγικής του οργανισμού σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες  Στρατηγικοί Στόχοι − Προτεραιότητα στην παροχή υπηρεσιών στους πολίτες / επιχειρήσεις και υποστήριξη "e-citizen" και "e-business" λύσεων − Διευκόλυνση της πρόσβασης, ικανοποίηση της ανάγκης ποιοτικών αποτελεσμάτων και ελαχιστοποίηση των προβλημάτων των λαθών και της δυσαρέσκειας − Εκμετάλλευση της πληροφορίας, δημιουργία προστιθέμενης αξίας στις παρεχόμενες υπηρεσίες, μετατόπιση της κουλτούρας και αποκατάσταση του κύρους των δημοσίων υπηρεσιών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

9 ΤΟΠΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  Λειτουργικός σχεδιασμός των υπηρεσιών − Διευκόλυνση της πρόσβασης βασισμένη σε δημοφιλή επικοινωνιακά κανάλια, με ελάχιστο κόστος πρόσβασης και χρήσης − Ελαχιστοποίηση των περιορισμών πρόσβασης και συνεχής διαθεσιμότητα και υποστήριξη των ψηφιακά αναλφάβητων − Παροχή εξ αποστάσεως υπηρεσιών ( εγγραφή, λήψη στοιχείων πιστοποίησης και παράδοση αποτελεσμάτων ) − Ολοκλήρωση υπηρεσιών μιας στάσης ( ένα σημείο πρόσβασης, μοναδικό περιβάλλον για κάθε υπηρεσία, διαφανή ροή της διαδικασίας ολοκλήρωσης της υπηρεσίας ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

10 Υλοποίηση Στόχων  Διαδικτυακές τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές ( Υπολογιστικό Σύννεφο -Cloud Computing) Τηλεργασία Εξοικονόμηση πόρων, ενέργειας και ανθρώπινου δυναμικού

11 ΤΟΠΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ασφάλεια ΤΠΕ Ανάπτυξη ενός τεκμηριωμένου σχεδίου υψηλής ασφάλειας των υποδομών ΤΠΕ του οργανισμού.  Νέες τεχνικές ασφάλειας για την αναγνώριση των πολιτών − Κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών με το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας ( δεν απαιτείται ταυτοποίηση, πιστοποίηση, αυστηρή πιστοποίηση ) − PKI ( Public Key Infrastructure ) Ιδιωτικό Κλειδί (Private Key) Δημόσιο Κλειδί (Public Key) Ψηφιακή Υπογραφή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

12 ΤΟΠΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  Ασφάλεια Δικτύων − Υιοθέτηση αμυντικού μηχανισμού – εισαγωγή μέτρων ασφάλειας στην αρχιτεκτονική των συστημάτων  Τείχη Προστασίας (Firewalls) − Υποστηρίζουν τη συνολική πολιτική ασφάλειας, τις διαδικασίες και τις τεχνολογίες − Χρήση τους σε συνδυασμό με τη χρήση πρόσθετων μέτρων προστασίας : Εργαλεία Παρακολούθησης (Monitoring Tools) Εργαλεία προστασίας από ιούς και κακόβουλα λογισμικά Τεχνολογίες απόδοσης (on time password) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

13 ΤΟΠΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  Ασφάλεια SSL (Secure Socket Layer) − Προστασία των ευαίσθητων αρχείων, των επικοινωνιών και των ηλεκτρονικών συναλλαγών − Υποστήριξη της έναρξης και πραγματοποίησης ασφαλών συνόδων μεταξύ ενός υπολογιστή εξυπηρετητή (server) και ενός υπολογιστή πελάτη (client) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

14 ΤΟΠΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  Ενιαία Πιστοποίηση Χρήστη − Έλεγχος ταυτότητας χρήστη μια φορά κεντρικά για πρόσβαση στους πόρους του διαδικτύου − Δυνατότητα χρήσης διαφορετικών passwords για κάθε εφαρμογή, αφού ελεγχθεί η ταυτότητα του χρήστη κεντρικά − Μείωση του λειτουργικού κόστους διαχείρισης των διαδικασιών πιστοποίησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

15 ΤΟΠΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Κληρονομημένα Συστήματα (Legacy Systems) − Μονολιθικά και δύσκολα τροποποιήσιμα. − Ad hoc ανάπτυξη για ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών − Σχεδόν αδύνατη η αντικατάσταση τους ( πολύπλοκα, μη διαθέσιμος πηγαίος κώδικας, δύσκολη ανεύρεση εξειδικευμένων προγραμματιστών ) Εφαρμογή στην ΤΑ  Υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών για την επιτυχή μετάβαση σε νέα ανασχεδιασμένα συστήματα  Εμπλουτισμός των συστημάτων αυτών με νέα στοιχεία  Θα φιλοξενούνται στο νέο μηχανογραφικό κέντρο μέχρι την αντικατάσταση / μεταφορά τους σε νέα ενιαία συστήματα μοντέρνας τεχνολογίας και αρχιτεκτονικής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

16 ΤΟΠΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Διαδικτυακές Πύλες − Αποτελούν μοναδικό σημείο πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. − Επιτρέπουν την οργάνωση των παρεχομένων υπηρεσιών με τρόπο κατάλληλο και λογικό για το χρήστη − Παρέχεται επικαιροποιημένη και ακριβείς πληροφόρηση − Απλοποιούν τις συναλλαγές των πολιτών / επιχειρήσεων με την Κυβέρνηση. − Μειώνουν το κόστος των λειτουργικών δαπανών − Βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών Η ΤΑ θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή της στη συνεκτική δομή και κοινή λογική των υπηρεσιών και της πληροφορίας που παρουσιάζεται στις διαδικτυακές πύλες άλλων οργανισμών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

17 ΤΟΠΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Υπηρεσίες μέσω Πολλαπλών Καναλιών − Δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφορία / υπηρεσίες ανεξάρτητα από τόπο και χρόνο, μέσω πολλαπλών καναλιών ( κινητά τηλέφωνα, τηλεόραση, ψηφιακές κάμερα, φορητούς υπολογιστές ) Εφαρμογή στην ΤΑ – Εφαρμογή ισορροπημένης στρατηγικής  Εξάλειψη του Ψηφιακού Αποκλεισμού  Σχέδιο Παροχής Υπηρεσιών μέσω Πολλαπλών Καναλιών Δημόσια σημεία πρόσβασης στο διαδίκτυο Ευρυζωνικές υποδομές Πολιτικές ασφάλειας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

18 ΤΟΠΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ηλεκτρονικές Φόρμες (e-Forms) − Συλλογή δεδομένων μέσω Ηλεκτρονικών Φορμών − Δημιουργία έξυπνων εγγράφων Αυτοματισμός και έλεγχος των λειτουργιών διαχείρισης τους ( ευρετήρια, δρομολόγηση και την ασφάλεια τους ) Μείωση του εργασιακού φόρτους Επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των εγγράφων Εφαρμογή στη ΤΑ  Θέσπιση ενός νόμιμου συστήματος ηλεκτρονικών υπογραφών  Επιλογή τρόπου συλλογής των δεδομένων  Διασύνδεση των βάσεων δεδομένων  Υποστήριξη των φυλλομετρητών  Μετατροπή παλαιών φορμών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

19 ΤΟΠΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Κυβερνητική Διασύνδεση και Διαλειτουργικότητα − Διασύνδεση των συστημάτων της ΤΑ με αυτά της Κεντρικής Κυβέρνησης  Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

20 ΤΟΠΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Ψηφιακά Έγγραφα (Digital Documents) – Διαχείριση (Document Management) − Ψηφιακά Έγγραφα Ευκολότερη / γρηγορότερη πρόσβαση από πολλαπλές τοποθεσίες Ταυτόχρονη χρήση από πολλούς χρήστες Καλύτερη παρακολούθηση Εξοικονόμηση φυσικού χώρου Διαχωρισμός περιεχομένου, διαμόρφωσης και μέσου Λιγότερο Κόστος − Λογισμικό Διαχείρισης Εγγράφων – Εργαλεία διοίκησης ροής εργασιών Παρακολούθηση διαδρομής των εγγράφων Καταγραφή αποστολέα / ενδιάμεσων / τελικού παραλήπτη / επεξεργαστών

21 n περιορισμός του κόστους συντήρησης των αρχείων σε μορφή χαρτιού και χώρων αποθήκευσης n βελτίωση της ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών  αύξηση της παραγωγικότητα ς  μεγαλύτερη ασφάλεια εγγράφων n διατήρηση και διάθεση ιστορικών εγγράφων n διάθεση πληροφορίας σε ελάχιστο χρόνο  συγκράτηση του ρυθμού αύξησης του προσωπικούe-OAS

22 ΤΟΠΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Διαχείριση Περιεχομένου − Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου Δημοσίευση, σύνταξη και διαχείριση του περιεχομένου Εφαρμογή στην ΤΑ ─ Αγορά κοινού πακέτου Content Management Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management – CRM) − Διαδικασία ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων ( επιχείρηση - Πελάτης )  Επίκεντρο ο Πελάτης Μεθοδολογία CRM – e-CRM Εφαρμογή στην ΤΑ ─ Αγορά κοινού πακέτου CRM

23 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Παροχή υπηρεσιών τεχνολογικής υποδομής από ένα κεντρικό φορέα στους Δήμους που έχουν αυξημένες ανάγκες για ηλεκτρονικές υπηρεσίες Επίλυση προβλήματος διατήρησης πολυέξοδων και ετερογενών συστημάτων σε κάθε Δήμο Βελτίωση της διαχείρισης του λογισμικού που είναι εγκατεστημένο σε κάθε Δήμο.

24 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Κεντρικοποιημένα Πληροφοριακά Συστήματα Συγκέντρωση και διαχείριση των πληροφοριών από ένα Κεντρικό φορέα Ιδιοκτησία και ο Έλεγχος της πληροφορίας παραμένει στον αρμόδιο φορέα Σταδιακή ανάπτυξη του κεντρικοποιημένου συστήματος, ανάλογα με τις ανάγκες Ένωση Δήμων Κύπρου

25 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πρόσβαση σε εφαρμογές λογισμικού είτε απευθείας από τους Δήμους είτε από τους Δημότες μέσω των Δήμων Επιλογή εφαρμογών / η - υπηρεσιών από τους Δήμους Γρήγορη διάθεση νέων υπηρεσιών στους χρήστες

26 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ERP – Διαχείριση Λογιστηρίου, Μισθοδοσία, Διαχείριση Προσωπικού, Διαχείριση Προμηθειών Υπηρεσίες ΄Υδρευσης Διαχείριση Προσωπικού Διαχείριση Προμηθειών Πρωτόκολλο / Διακίνηση εγγράφων Υπηρεσίες Υγειονομικού Ελέγχου

27 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Υπηρεσίες η - εξυπηρέτησης ( πληρωμή τελών / εξωδίκων ) Υγειονομικές υπηρεσίες – κάρτα υγείας Υπηρεσίες Τηλεματικής – GIS ( χαρτογράφηση του Δήμου ) Διαδικτυακής Πύλης ( συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, κοινωνική δικτύωση, ενημέρωση μέσω δελτίων τύπου, blogs, videos και άρση του κοινωνικού αποκλεισμού ) Εκπαίδευση (e-learning) Mobile Εφαρμογές ( αναφορά βλαβών / συμβάντων συνδυάζοντας GIS και κινητό τηλέφωνο, ενημέρωση για πολιτιστικές δράσεις κλπ ) Ηλεκτρονική Κάρτα Δημότη Υποστήριξη των συναλλαγών τους με τους Δήμους Υποστήριξη προγραμμάτων καταναλωτικής πίστης

28 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΦΕΛΗ  Οικονομικά Μείωση κόστους λειτουργίας Άμεση εξυπηρέτηση αναγκών Καλύτερη αξιοποίηση προσωπικού Καλύτερη ή πληρέστερη αξιοποίηση του εξοπλισμού

29 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΦΕΛΗ  Πράσινη Τεχνολογία Δημιουργία ενός Data Center – εξοικονόμηση ενέργειας Καλύτερη αξιοποίηση εξοπλισμού  Κοινωνικά On Demand service to citizens Άμεση παροχή εξυπηρέτησης με την λιγότερη καθυστέρηση

30 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΑΜΑ Παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους Δημότες όλων των Δήμων της Κύπρου με το χαμηλότερο κόστος, από οπουδήποτε και αν βρίσκονται 24 ώρες το 24ωρο επτά μέρες την εβδομάδα Παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους Δημότες όλων των Δήμων της Κύπρου με το χαμηλότερο κόστος, από οπουδήποτε και αν βρίσκονται 24 ώρες το 24ωρο επτά μέρες την εβδομάδα

31 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ  Δημιουργία Εταιρείας Ιδιωτικού Δικαίου  Τεχνολογίες Κεντρικοποιημένης Διαχείρισης Πληροφοριών  Υπηρεσίες Κεντρικοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών  Υπηρεσίες του Κεντρικού Φορέα προς τους Δήμους  Υπηρεσίες Δήμων προς τους Δημότες / Επιχειρήσεις ΕΙΣΗΓΗΣΗ

32 Διευθυντής Διευθυντής(1) (1) Τομέας Έργων Υποδομής και Τεχνικής Υποστήριξης (2) Τομέας Έργων Υποδομής και Τεχνικής Υποστήριξης (2) Τομέας Ανάπτυξης και Υποστήριξης Συστημάτων (3) (3) Τομέας Ανάπτυξης και Υποστήριξης Συστημάτων (3) (3) Τομέας Διοίκησης (4) (4) Κλάδος Έργων Υποδομής (emails, active dir Portals, Gateways) (6) Κλάδος Έργων Υποδομής (emails, active dir Portals, Gateways) (6) Υποστήριξη Δικτύων, Διαδικτυακού Κόμβου (7) Υποστήριξη Δικτύων, Διαδικτυακού Κόμβου (7) Κλάδος Ανάπτυξης Εφαρμογών (8) Κλάδος Ανάπτυξης Εφαρμογών (8) Κλάδος Εκπαίδευσης και Δημιουργίας Προτύπων Μεθοδολογιών κλπ (10) Κλάδος Εκπαίδευσης και Δημιουργίας Προτύπων Μεθοδολογιών κλπ (10) Κλάδος Προσφορών και Παρακολούθησης Συμβάσεων (13) Κλάδος Προσφορών και Παρακολούθησης Συμβάσεων (13) Αρχείο κλπ (12) Αρχείο κλπ (12) Κλάδος Υποστήριξης Συστημάτων (9) Κλάδος Υποστήριξης Συστημάτων (9) Οικονομικές Υπηρεσίες (11) Οικονομικές Υπηρεσίες (11)

33 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 1.Διευθυντής 2.Τομέας Έργων Υποδομής και Τεχνικής Υποστήριξης − Ανάπτυξη και διαχείριση των δικτύων / επικοινωνιών / υποδομής διαδικτύου − Υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου − Ασφάλεια των συστημάτων – φυσική / ηλεκτρονική ΕΙΣΗΓΗΣΗ

34 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 3.Τομέας Ανάπτυξης και Υποστήριξης Συστημάτων − Προμήθεια με τα κατάλληλα λογισμικά προγράμματα ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των χρηστών − Υποστήριξη, βελτίωση και αναβάθμιση των λογισμικών προγραμμάτων − Εκπαίδευση του προσωπικού του Φορέα αλλά και των χρηστών. − Δημιουργία συντήρηση βελτίωση και εφαρμογή προτύπων και μεθοδολογιών εργασίας Τομέας Ανάπτυξης και Υποστήριξης Συστημάτων 4.Τομέας Διοίκησης − Οικονομικές Υπηρεσίες − Αρχείο ΕΙΣΗΓΗΣΗ

35


Κατέβασμα ppt "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΤΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google