Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Δράσεις για Ενεργ ό Κοινωνική Συνεισφορά.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Δράσεις για Ενεργ ό Κοινωνική Συνεισφορά."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Δράσεις για Ενεργ ό Κοινωνική Συνεισφορά

2 Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Τι σημαίνει Κοινωνική Υπευθυνότητα  Περιβάλλον  Υγιεινή & ασφάλεια εργαζομένων & συναλλασσομένων  Διαφάνεια στη λειτουργία, στην ενημέρωση, στις συναλλαγές  Ποιότητα ζωής των συνανθρώπων μας. Σε κάθε δραστηριότητά μας σκεφτόμαστε την κοινωνία & το περιβάλλον Τι μπορούμε - όχι τι πρέπει να κάνουμε Ευκαιρία – όχι υποχρέωση

3 Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Πλεονεκτήματα Κοινωνικής Υπευθυνότητας Στο ειδικό περιβάλλον:  Σχέση εμπιστοσύνης & κατανόησης με τον πολίτη  Ικανοποιημένο & παραγωγικό ανθρώπινο δυναμικό  Βελτίωση παρεχομένων υπηρεσιών & λειτουργιών Στο γενικό περιβάλλον:  Αλλαγή στάσης & συμπεριφοράς του κοινωνικού συνόλου  Ανάπτυξη δικτύου αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο.

4 Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Οι στόχοι μας στο ΥΜΕ Η Δημιουργία ενός νέου πλαισίου που περιλαμβάνει:  Κοινωνική συμβολή του ΥΜΕ  Ανταπόκριση των εποπτευόμενων φορέων, των επιχειρήσεων & των πολιτών  Εναρμόνιση με τη νέα πολιτική της Ε. Ε. (i2010- eInclusion: θετική συμβολή της ΚτΠ στην κοινωνία & την ποιότητα ζωής)  Βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων του Δ΄ ΚΠΣ  Ολοκληρωμένη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις μεταφορές & τις επικοινωνίες.

5 Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Γιατί ΥΜΕ ;  Άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε μεταφορές & επικοινωνίες (υπηρεσίες κοινής ωφέλειας) από τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου  Ευρεία επίδραση της δραστηριότητάς μας στο περιβάλλον & την κοινωνία.

6 Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Θεμελιώνουμε τις οργανωτικές Θεμελιώνουμε τις οργανωτικές και οικονομικές βάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνικής υπευθυνότητας

7 Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Προωθούμε μια κοινή πλατφόρμα δράσης Μια συμμαχία αξιών

8 Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Εσωτερική Οργάνωση Δύο Άξονες Δράσης Εσωτερικό Περιβάλλον Δράσεις για τον πολίτη ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

9 Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών 1 ος Άξονας Δράσης: Εσωτερικό Περιβάλλον 1. Εναρμόνιση ΥΜΕ με κατευθυντήριες οδηγίες του προτύπου ISO 26000 (νέο διεθνές πρότυπο για την κοινωνική υπευθυνότητα) Παραδείγματα:  Επίπεδα ακτινοβολίας στο χώρο εργασίας  Αιωρούμενα σωματίδια  Επίπεδα φωτός  Ενεργειακό ισοζύγιο (απώλειες, μονώσεις)  Περιβάλλον Χρόνος Υλοποίησης: Β’ εξάμηνο 2008-2011 Κόστος: 320.000

10 Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών 1 ος Άξονας Δράσης: Εσωτερικό Περιβάλλον 2. Εμπλουτισμός ιστοτόπου ΥΜΕ με ιστοσελίδες που αφορούν την Κοινωνική Υπευθυνότητα- οδηγός δράσης για επιχειρήσεις και πολίτες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν, πληροφορίες, checklists για αυτοαξιολόγηση, κλπ. Χρόνος Υλοποίησης: Β’ εξάμηνο 2008-2009 Κόστος: 40.000 3. Ετήσιος Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας: λεπτομερής περιγραφή δράσεων, παρουσίαση ποιοτικών δεικτών, κλπ. Χρόνος Υλοποίησης: Β’ εξάμηνο 2008-2009 Κόστος: 20.000

11 Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών 1 ος Άξονας Δράσης: Εσωτερικό Περιβάλλον 4.Διοργάνωση εκπαιδευτικού προγράμματος Κοινωνικής Υπευθυνότητας στο ανθρώπινο δυναμικό του ΥΜΕ & επιδότησή του στους εποπτευόμενους φορείς  κατάρτιση & ευαισθητοποίηση στα θέματα Κοινωνικής Υπευθυνότητας Χρόνος Υλοποίησης: Β’ εξάμηνο 2008-2009 Κόστος: 210.000 5.Ενεργός συμμετοχή ανθρώπινου δυναμικού σε τομείς Κοινωνικής Υπευθυνότητας  ενθάρρυνση συμμετοχής με παροχή κινήτρων (τιμητική άδεια, εισιτήρια απεριορίστων διαδρομών με ΜΜΜ, οικιακό internet) Χρόνος Υλοποίησης: Β’ εξάμηνο 2008-2009

12 Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών 1 ος Άξονας Δράσης: Εσωτερικό Περιβάλλον Οφέλη:  Βελτίωση οργανωτικής λειτουργίας  Συστηματική θεώρηση διαδικασιών:  εργασία  περιβάλλον  κοινωνική προσφορά  Βελτίωση υγιεινής & ασφάλειας  Οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ ΥΜΕ & εξωτερικού περιβάλλοντος.

13 Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών 2 ος Άξονας Δράσης: Για τον πολίτη Τομείς Δράσης 1.Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες 2.Παιδί 3.Περιβάλλον 4.Κοινωνικό σύνολο.

14 Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών 1. Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (1/3)  Επιδότηση τερματικού εξοπλισμού & λογισμικού για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες Στόχοι:  αύξηση χρήσης Η/Υ από ΑμεΑ  βελτίωση προσβασιμότητας των ΑμεΑ σε νέες τεχνολογίες  συμβολή στην αυτόνομη μετακίνηση ατόμων με προβλήματα όρασης  παροχή πλήρως αυτοματοποιημένου περιβάλλοντος εκπαίδευσης στον Η/Υ για παιδιά με αυτισμό. Χρόνος Υλοποίησης: Β’ εξάμηνο 2008-2009 Χρηματοδ.: ΕΣΠΑ

15 Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών 1. Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (2/3)  Επιδότηση για την προσαρμογή δημόσιων και ιδιωτικών ιστοτόπων (συμπεριλαμβανομένων συλλόγων ΑΜΕΑ) με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές για την Προσβασιμότητα στο περιεχόμενο του Παγκόσμιου Ιστού (W3C) Στόχοι:  ευκολότερη πρόσβαση ηλικιωμένων και ΑμεΑ σε ιστοσελίδες  διάχυση πληροφορίας & γνώσης σε όλους. Χρόνος Υλοποίησης: Β’ εξάμηνο 2008-2009 Χρηματοδ.: ΕΣΠΑ

16 Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών 1. Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (3/3)  Συνεχής εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού ΜΜΜ στην εξυπηρέτηση των ΑμεΑ  εξοικείωση & σταδιακή αυτονομία ΑμεΑ  Διοργάνωση Ημερίδας για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες  οριοθέτηση αναγκών στις Μεταφορές & τις Επικοινωνίες  4ψήφια τηλεφωνική γραμμή ΑμεΑ για καταγραφή προβλημάτων  άμεση αντιμετώπιση  Ανάγλυφη κάτοψη οχημάτων ΜΜΜ - διανομή από σημεία πώλησης εισιτηρίων  αυτόνομη μετακίνηση ατόμων με προβλήματα όρασης. Χρόνος Υλοποίησης: Β’ εξάμηνο 2008-2009

17 Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών 2. Παιδί  «Έλα στη θέση του οδηγού» Ηλεκτρονικό παιχνίδι κυκλοφοριακής αγωγής για παιδιά πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχο ι :  κυκλοφοριακή αγωγή στην παιδική & εφηβική ηλικία  εξοικείωση των παιδιών στη χρήση Η/Υ  συνδυασμός γνώσης & διασκέδασης για την προάσπιση της οδικής ασφάλειας. Το ηλεκτρονικό παιχνίδι θα διανέμεται ως ένθετο σε επιλεγμένα παιδικά και νεανικά έντυπα. Χρόνος Υλοποίησης: Β’ εξάμηνο 2008-2009

18 Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών 3. Περιβάλλον (1/3)  Ανακύκλωση Η/Υ – δημιουργία δικτύου ΥΜΕ & ιδιωτικού τομέα  Πρόγραμμα για τη διάθεση μεταχειρισμένων H/Y ΥΜΕ & εποπτευόμενων φορέων σε Ιδρύματα και ΜΚΟ. Στόχος:  λειτουργική ανακύκλωση  εξοικονόμηση πόρων  μεγαλύτερη πληθυσμιακή διείσδυση στην πληροφορική. Χρόνος Υλοποίησης: B’εξάμηνο 2008-2010

19 Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών 3. Περιβάλλον (2/3)  Περιβαλλοντικά κριτήρια για την επιλογή προμηθευτών (αναλώσιμα γραφείου, καθαριστικά, κλπ)  Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια του ΥΜΕ & των εποπτευόμενων φορέων (π.χ. τοποθέτηση ειδικών λαμπτήρων)  Ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης εγγράφων - περιορισμός κατανάλωσης χαρτιού (paperless office). Χρόνος Υλοποίησης: Β’ εξάμηνο 2008-2009 Κόστος: 150.000

20 Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών 3. Περιβάλλον (3/3)  Μόνιμη Επιτροπή για τις «Πράσινες Μεταφορές»  Επίτευξη της «πράσινης κινητικότητας»  Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του ΥΜΕ και των εποπτευόμενων φορέων του  Ενημέρωση του πολίτη σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και τις μεταφορές  Παροχή κινήτρων στους πολίτες για τη χρήση ΜΜΜ  Διασύνδεση ευρυζωνικότητας με τα ΜΜΜ - Ενίσχυση οικιακών συνδέσεων ADSL σε συστηματικούς χρήστες των ΜΜΜ (Στρατηγική για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τις νέες τεχνολογίες) Χρόνος Υλοποίησης: Β’ εξάμηνο 2008-2010 Χρηματοδ.: ΕΣΠΑ

21 Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών (1/4) 4. Κοινωνικό σύνολο (1/4)  «Οδηγός για τη σωστή συμπεριφορά & χρήση κινητού τηλεφώνου» Ενημερωτικό έντυπο για τον καταναλωτή - διανομή από παρόχους κινητής τηλεφωνίας με κάθε νέα σύνδεση:  ασφάλεια κατά τη χρήση  κινητό και οδήγηση  χρήση κινητού από παιδιά  κινητό και κοινωνική συμπεριφορά. Χρόνος Υλοποίησης: Β’ εξάμηνο 2008-2009 Κόστος: 150.000

22 Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών (2/4) 4. Κοινωνικό σύνολο (2/4)  Ειδικό Σήμα Κοινωνικού Χορηγού  Απονομή σε επιχειρήσεις & φορείς που στηρίζουν τις πρωτοβουλίες του ΥΜΕ για την Κοινωνική Υπευθυνότητα – Δικαίωμα χρήσης για συγκεκριμένο διάστημα  Αυστηρά κριτήρια επιλογής: ύψος οικονομικής δαπάνης, επίδραση παρέμβασης, εμπλοκή κοινωνικών εταίρων, εφαρμογή διαδικασιών αξιολόγησης & ελέγχου. Στόχος:  ενεργοποίηση ιδιωτικής πρωτοβουλίας  ανάπτυξη συμμαχιών για την επίτευξη του κοινού στόχου (η ισχύς εν τη ενώσει). Χρόνος Υλοποίησης: Β’ εξάμηνο 2008-2009

23 Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών (3/4) 4. Κοινωνικό σύνολο (3/4)  Παροχή κινήτρων στις εταιρίες του κλάδου μεταφορών & επικοινωνιών για την εφαρμογή δράσεων Κοινωνικής Υπευθυνότητας  Ετήσια βράβευση εταιριών του κλάδου που υλοποιούν ολοκληρωμένα προγράμματα κοινωνικής υπευθυνότητας  Δικαίωμα χρήσης του brand «Σήμα Κοινωνικού Χορηγού» ως αναγνώριση. Χρόνος Υλοποίησης: Β’ εξάμηνο 2008-2009

24 Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών (4/4) 4. Κοινωνικό σύνολο (4/4)  Κινητοποίηση εποπτευόμενων φορέων ώστε  να συμπεριληφθούν δράσεις Κοινωνικής Υπευθυνότητας στα Επιχειρησιακά Σχέδια  να δοθεί έμφαση στην Κοινωνική Υπευθυνότητα μέσα από το τρίπτυχο «Όραμα – Αξίες – Αποστολή»  να θεσπιστούν ετήσιοι μετρήσιμοι στόχοι (π.χ. δείκτες ανακύκλωσης πρώτων υλών & νερού, ποσοστό μείωσης στην κατανάλωση ενέργειας, κλπ.)  να εκδοθεί υποχρεωτικά Ετήσιος Κοινωνικός Απολογισμός  Ανάπτυξη συστήματος ποιοτικών δεικτών για την κοινωνική υπευθυνότητα. Χρόνος Υλοποίησης: Β’ εξάμηνο 2008-2009 Κόστος: 70.000

25 Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Ένα σχέδιο δράσης Για την Ελλάδα Για τον Πολίτη

26 Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Δράσεις για Ενεργό Κοινωνική Συνεισφορά


Κατέβασμα ppt "Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Δράσεις για Ενεργ ό Κοινωνική Συνεισφορά."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google