Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΑ ΑΓΑΘΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ «Προσαρμογή Ευρωπαϊκών προτύπων & πρακτικών στον Ελληνικό χώρο» “Adapting European.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΑ ΑΓΑΘΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ «Προσαρμογή Ευρωπαϊκών προτύπων & πρακτικών στον Ελληνικό χώρο» “Adapting European."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΑ ΑΓΑΘΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ «Προσαρμογή Ευρωπαϊκών προτύπων & πρακτικών στον Ελληνικό χώρο» “Adapting European standards & practices to the Greek audiovisual sector” Δημήτρης Βαφέας: Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Φυσικός Αναπλ. Προϊστ. Τμήμ. Νέων Τεχνολογιών ΕΡΤ Α.Ε. Συνεργάτης του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης 2η Διαβούλευση - "Ψηφιακή Διαδραστική Τηλεόραση" - ΠΕΜΠΤΗ 9 Οκτωβρίου 2008

2 2 ΠΟΙΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ? Επιλεγόμενοι Υπότιτλοι (Subtitles) Ακουστική Περιγραφή (Audio Description) Εκφωνούμενοι Υπότιτλοι (Talking Subtitles) Νοηματική Γλώσσα (Signing) Προσβάσιμος Ηλεκτρονικός Οδηγός προγράμματος (EPG) & Πλοήγησης Βοηθήματα για τους Κινητικά Ανάπηρους 2η Διαβούλευση - "Ψηφιακή Διαδραστική Τηλεόραση"- ΠΕΜΠΤΗ 9 Οκτωβρίου 2008 Δημ. Βαφέας

3 3 ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α. Ε. ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Παρακολούθηση δραστηριότητας Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προτύπων & Τυποποίησης Αποτίμηση τεχνολογικών εξελίξεων & σύνταξη τεχνικο - οικονομικών μελετών Καταγραφή αναγκών – απαιτήσεων ακροατηρίου & προσδιορισμός των απαραίτητων επεκτάσεων - βελτιώσεων για την υλοποίηση των αντίστοιχων υπηρεσιών 2η Διαβούλευση - "Ψηφιακή Διαδραστική Τηλεόραση”- ΠΕΜΠΤΗ 9 Οκτωβρίου 2008 Δημ. Βαφέας

4 4 2η Διαβούλευση - "Ψηφιακή Διαδραστική Τηλεόραση“- ΠΕΜΠΤΗ 9 Οκτωβρίου 2008 Δημ. Βαφέας

5 5 Πρωτοβουλίες ΙΚΠΑ: Συνδρομή στην Διαχειριστική Αρχή «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Μέτρο: 4.3 «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΕΡΓΟ 1 : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑμεΑ» (προϋπ. 25 ΕΚ.ΕΥΡΩ, τελικός Δικαιούχος: ΕΡΤ) ΕΡΓΟ 2 : «ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑμεΑ» (προϋπ. 40 ΕΚ.ΕΥΡΩ, τελικός Δικαιούχος: ΙΚΠΑ) ΕΡΓΟ 3 : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ Portal ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑμεΑ» (προϋπ. 6 ΕΚ.ΕΥΡΩ, τελικός Δικαιούχος:ΙΚΠΑ) 2η Διαβούλευση - "Ψηφιακή Διαδραστική Τηλεόραση" ΠΕΜΠΤΗ 9 Οκτωβρίου 2008

6 6 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ (1/4) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ 2005: –Αναλυτική καταγραφή της Ευρωπαϊκής εμπειρίας σε Υπηρεσίες Πρόσβασης, και προτάσεις σε σχέση με άμεσα υλοποιήσιμες υπηρεσίες στην Ελλάδα (αναλογικά δίκτυα) προοπτικές εκμετάλλευσης των ευρύτατων δυνατοτήτων της Ψηφιακής Πλατφόρμας – 2η Διαβούλευση - "Ψηφιακή Διαδραστική Τηλεόραση" ΠΕΜΠΤΗ 9 Οκτωβρίου 2008 Δημ. Βαφέας

7 7 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ (2/4) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2006: –Παροχή τεχνογνωσίας στο ΙΚΠΑ και την Διαχειριστική Αρχή «Κοινωνία της Πληροφορίας» –Διαμόρφωση βασικών απαιτήσεων Προσβάσιμου προγράμματος και υπηρεσιών –Διαμόρφωση βασικών Προδιαγραφών Αποκωδικοποιητή –Συνεχής έρευνα αγοράς υπηρεσιών & εξοπλισμού 2η Διαβούλευση - "Ψηφιακή Διαδραστική Τηλεόραση"-ΠΕΜΠΤΗ 9 Οκτωβρίου 2008 Δημ. Βαφέας

8 8 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ (3/4)  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006- ΙΟΥΝΙΟΣ 2007: –Επισήμανση ανάγκης δημιουργίας Εθνικής Βίβλου Προδιαγραφών Αποκωδικοποιητών DVB & IPTV, (στα πρότυπα των D-Books των υπολοίπων Ευρωπαϊκών χωρών) –Συμμετοχή στην προετοιμασία του Μνημονίου που δεσμεύει τους Τελικούς Δικαιούχους 2η Διαβούλευση - "Ψηφιακή Διαδραστική Τηλεόραση" ΠΕΜΠΤΗ 9 Οκτωβρίου 2008 Δημ. Βαφέας

9 9 ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ (4/4)  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007- σήμερα: –Συμμετοχή στις δράσεις του ΙΚΠΑ στην κατεύθυνση Περιοδικής επικαιροποίησης και διαμόρφωσης των βασικών Προδιαγραφών του Αποκωδικοποιητή καθορισμού διαδικασιών Πιστοποίησης εξοπλισμού και υπηρεσιών 2η Διαβούλευση - "Ψηφιακή Διαδραστική Τηλεόραση" ΠΕΜΠΤΗ 9 Οκτωβρίου 2008 Δημ. Βαφέας

10 10 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (1/2): Αναφορές και Συστάσεις της European Broadcasting Union (EBU) αναφορικά με τις Υπηρεσίες Πρόσβασης, Συστάσεις Διεθνών Οργανισμών Προτύπων (ETSI, CENELEC,ITU) προσωπικές επαφές και συνεργασία με καταξιωμένους ειδικούς επαγγελματίες & ερευνητές (π.χ. BBC, Royal National Institute of the Blind (RNIB)), Συνεργασία με ΑμεΑ (ΕΣΑΜΕΑ/ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΦΛΩΝ) 2η Διαβούλευση - "Ψηφιακή Διαδραστική Τηλεόραση" ΠΕΜΠΤΗ 9 Οκτωβρίου 2008 Δημ. Βαφέας

11 11 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (2/2): Επιτόπια καταγραφή της συνέργιας μεταξύ BBC, RNIB και Κράτους μετά από επίσκεψη στο Λονδίνο και προσωπικές συνεντεύξεις με φορείς που συνετέλεσαν στις Ρυθμιστικές Διατάξεις που καθιερώνουν τις Υπηρεσίες Πρόσβασης ως υποχρέωση των Ραδιοτηλεοπτικών Οργανισμών, και των φορέων που υλοποιούν τόσο το τεχνικό μέρος όσο και το περιεχόμενο Υπηρεσιών Πρόσβασης (BBC-BSkyB). Επαφές με παραγωγούς οπτικοακουστικών έργων σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης της συγγραφής κειμένων Πρόσβασης στην τυπική διαδικασία Παραγωγής). Οργάνωση επιδείξεων στην ΕΡΤ, στο ΙΚΠΑ & το ΙΟΜ εξοπλισμού,προϊόντων και Υπηρεσιών Πρόσβασης. 2η Διαβούλευση - "Ψηφιακή Διαδραστική Τηλεόραση" ΠΕΜΠΤΗ 9 Οκτωβρίου 2008 Δημ. Βαφέας

12 12 ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ(1/2)  Εφικτή η υλοποίηση Υπηρεσιών Πρόσβασης στο πλαίσιο λειτουργίας της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (DVB-T) 2η Διαβούλευση - "Ψηφιακή Διαδραστική Τηλεόραση" ΠΕΜΠΤΗ 9 Οκτωβρίου 2008 Δημ. Βαφέας

13 13 ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ(2/2)  Οι Υπηρεσίες θα είναι συμβατές με τα σχετικά Πρότυπα ή Συστάσεις Ευρωπαϊκών Οργανισμών Προτύπων, όπως του European Telecommunications Standards Institute (ETSI), της European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC), του DVB & της European Broadcasting Union (EBU). 2η Διαβούλευση - "Ψηφιακή Διαδραστική Τηλεόραση" ΠΕΜΠΤΗ 9 Οκτωβρίου 2008 Δημ. Βαφέας

14 14 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ (ΙΙ) Προτεινόμενες Υπηρεσίες Πρόσβασης στο πλαίσιο λειτουργίας της επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης (DVB-T) & αντίστοιχα Πρότυπα: ΥΠΗΡΕΣΙΑΠΡΟΤΥΠΑ Επιλεγόμενοι Υπότιτλοι (Subtitles) ETSI ΕΝ 300 743 (DVB Subtitles) Ακουστική Περιγραφή (Audio Description) ETSI TS-101 154 Annex on Receiver mix Εκφωνούμενοι Υπότιτλοι (Talking Subtitles) ETSI TS-101 154 Νοηματική Γλώσσα (Signing) Extra DVB video stream, receiver mix- PIP Προσβάσιμος Ηλεκτρονικός Οδηγός προγράμματος (EPG) DVB-SI compatible ETSI ETS-300 707, ΕΝ- 300 468, ΕΝ-102 323 & TR-101 288

15 15 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ (ΙΙΙ) Σε ότι αφορά την Ακουστική Περιγραφή:  Συγκρίθηκαν οι 2 κύριες μέθοδοι υλοποίησης «premix» και «receiver mix»  Κατατέθηκε τεκμηριωμένη πρόταση υπέρ του «receiver mix», δηλ. Ακουστική Περιγραφή με μίξη ήχου στην συσκευή λήψης, διότι: 2η Διαβούλευση - "Ψηφιακή Διαδραστική Τηλεόραση" ΠΕΜΠΤΗ 9 Οκτωβρίου 2008 Δημ. Βαφέας

16 16 Η Ακουστική Περιγραφή με μίξη ήχου στην συσκευή λήψης «receiver mix» (1/2) έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Η σχετιζόμενη με την Ακουστική Περιγραφή πληροφορία κωδικοποιείται σε σειρά αρχείων ήχου (.WAV) και ένα αρχείο αλφαριθμητικού κειμένου (.ESF) Η σχετιζόμενη με την Ακουστική Περιγραφή πληροφορία εκπέμπεται με ταχύτητα 64 Κbps ταυτόχρονα με το υπόλοιπο οπτικοακουστικό περιεχόμενο χωρίς να υπάρχει σύζευξη με αυτό. 2η Διαβούλευση - "Ψηφιακή Διαδραστική Τηλεόραση" ΠΕΜΠΤΗ 9 Οκτωβρίου 2008 Δημ. Βαφέας

17 17 Η Ακουστική Περιγραφή με μίξη ήχου στην συσκευή λήψης «receiver mix» (2/2) Ενσωματώνεται με τρόπο συμβατό προς την πολυπλεξία MPEG-2 Transport Stream, κατά το πρότυπο ETSI TS-101 154 Δίνει στον τηλεθεατή πλήρη δυνατότητα αυξομοίωσης της ηχητικής στάθμης του σήματος της Ακουστικής Περιγραφής σε σχέση με το κανονικά εκπεμπόμενο πρόγραμμα, σε αντίθεση με την προκαθορισμένη στάθμη της μεθόδου «premix». 2η Διαβούλευση - "Ψηφιακή Διαδραστική Τηλεόραση" ΠΕΜΠΤΗ 9 Οκτωβρίου 2008 Δημ. Βαφέας

18 18 2η Διαβούλευση - "Ψηφιακή Διαδραστική Τηλεόραση" ΠΕΜΠΤΗ 9 Οκτωβρίου 2008 Δημ. Βαφέας

19 19 Πρότυπο Receiver Mix Audio Description  ακουστική περιγραφή για άτομα με μειωμένη όραση,  ακουστική περιγραφή για άτομα με γνωστικές δυσχέρειες,  ακουστική περιγραφή για ηλικιωμένους,  ακουστική περιγραφή ως σχολιασμός,  ακουστική περιγραφή για δραστηριότητες που δεν επιτρέπουν οπτική επαφή με την οθόνη – οδήγηση, οικιακές απασχολήσεις.  ακουστική περιγραφή για την εκπομπή ομιλούντων υποτίτλων (Spoken Subtitles) 2η Διαβούλευση - "Ψηφιακή Διαδραστική Τηλεόραση" ΠΕΜΠΤΗ 9 Οκτωβρίου 2008

20 20 2η Διαβούλευση - "Ψηφιακή Διαδραστική Τηλεόραση" ΠΕΜΠΤΗ 9 Οκτωβρίου 2008

21 21 Πού εφαρμόζεται σήμερα Ακουστική Περιγραφή και σε ποιο ποσοστό επί των ωρών εκπεμπόμενου ψηφιακού τηλεοπτικού προγράμματος ; Πού εφαρμόζεται σήμερα Ακουστική Περιγραφή και σε ποιο ποσοστό επί των ωρών εκπεμπόμενου ψηφιακού τηλεοπτικού προγράμματος ; (με βάση την πρόσφατη καταγραφή της ΕBU) HNΩMENO ΒΑΣΙΛΕΙΟ (U.K.) 8 % ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (FINLAND) 5 % ΓΕΡΜΑΝΙΑ (GERMANY) 4 % ΙΤΑΛΙΑ (ITALY) 1 % ΕΛΒΕΤΙΑ (SWITZERLAND) 0.2% ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (BOULGARIA) * ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (LITHOUANIA) * * Δεν καθορίζεται 2η Διαβούλευση - "Ψηφιακή Διαδραστική Τηλεόραση" ΠΕΜΠΤΗ 9 Οκτωβρίου 2008

22 22 Υπόδειγμα διαδικασίας πιστοποίησης Καταγραφή ρυθμιστικού περιβάλλοντος και υποχρεωτικών πρότυπων ανά χώρα (standards and regulations). Υλοποιήσεις διαδραστικότητας ( λ. χ. MHP) Πραγματικές συνθήκες μετάδοσης που διαμορφώνονται από τις επιμέρους υλοποιήσεις DVB-T ανά δίκτυο μέσα στα πλαίσια των ρυθμίσεων και προτύπων (network variations). 2η Διαβούλευση - "Ψηφιακή Διαδραστική Τηλεόραση" ΠΕΜΠΤΗ 9 Οκτωβρίου 2008

23 23 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ TOY HNΩMENOY BAΣIΛEIOY 2η Διαβούλευση - "Ψηφιακή Διαδραστική Τηλεόραση" ΠΕΜΠΤΗ 9 Οκτωβρίου 2008

24 24 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ 2η Διαβούλευση - "Ψηφιακή Διαδραστική Τηλεόραση" ΠΕΜΠΤΗ 9 Οκτωβρίου 2008

25 25 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ DGTVi D-Book 2η Διαβούλευση - "Ψηφιακή Διαδραστική Τηλεόραση" ΠΕΜΠΤΗ 9 Οκτωβρίου 2008

26 26 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΑΝΔΙΝΑΥΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2η Διαβούλευση - "Ψηφιακή Διαδραστική Τηλεόραση" ΠΕΜΠΤΗ 9 Οκτωβρίου 2008

27 27 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ 2η Διαβούλευση - "Ψηφιακή Διαδραστική Τηλεόραση" ΠΕΜΠΤΗ 9 Οκτωβρίου 2008

28 28 2η Διαβούλευση - "Ψηφιακή Διαδραστική Τηλεόραση" ΠΕΜΠΤΗ 9 Οκτωβρίου 2008 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΔΕΚΤΩΝ (από την Ιστοσελίδα του RNIB) “Audio Description on Freeview

29 29 The following is a list of Freeview DTT equipment capable of receiving Audio Description: Set-top boxes - logic LDR V3 - Portset Digital Media Centre - Netgem i-Player (no longer available) Digital Integrated Televisions (IDTV) by SONY & Panasonic PC TV cards · Nebula DigiTV 2η Διαβούλευση - "Ψηφιακή Διαδραστική Τηλεόραση" ΠΕΜΠΤΗ 9 Οκτωβρίου 2008 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΔΕΚΤΩΝ (από την Ιστοσελίδα του RNIB)

30 30 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ Dvafeas@ert.gr dvafeas@yahoo.gr Dvafeas@ert.gr 2η Διαβούλευση - "Ψηφιακή Διαδραστική Τηλεόραση" ΠΕΜΠΤΗ 9 Οκτωβρίου 2008


Κατέβασμα ppt "1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΑ ΑΓΑΘΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ «Προσαρμογή Ευρωπαϊκών προτύπων & πρακτικών στον Ελληνικό χώρο» “Adapting European."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google