Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Λογιστική ΙΙ Λογιστική Πράξεων σε Ξένο Νόμισμα. Συναλλαγματικοί Κίνδυνοι Η συμμετοχή μιας επιχείρησης σε δραστηριότητες εκτός των συνόρων της χώρας-έδρας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Λογιστική ΙΙ Λογιστική Πράξεων σε Ξένο Νόμισμα. Συναλλαγματικοί Κίνδυνοι Η συμμετοχή μιας επιχείρησης σε δραστηριότητες εκτός των συνόρων της χώρας-έδρας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Λογιστική ΙΙ Λογιστική Πράξεων σε Ξένο Νόμισμα

2 Συναλλαγματικοί Κίνδυνοι Η συμμετοχή μιας επιχείρησης σε δραστηριότητες εκτός των συνόρων της χώρας-έδρας δημιουργεί πολιτικούς και συναλλαγματικούς κινδύνους Οι συναλλαγματικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν: – Οικονομικό κίνδυνος – Κίνδυνος συναλλαγών (σε Ξ.Ν.) – Κίνδυνος μετατροπής Ο κίνδυνος μετατροπής συχνά επηρεάζει αποφάσεις που αφορούν τους άλλους δύο κινδύνους

3 Τιμές (ισοτιμίες) συναλλάγματος Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες συνήθως διατυπώνονται με τον έμμεσο τρόπο, δηλαδή σταθερό ποσό ξένου προς μεταβλητό ποσό εγχωρίου νομίσματος Οι τράπεζες ανακοινώνουν δύο (τουλάχιστον) τιμές: – Τιμή αγοράς – Τιμή πώλησης – Ποιος αγοράζει, ποιος πωλεί στην περίπτωση αυτή

4 Μέθοδοι λογιστικής παρακολούθησης συναλλαγών σε ΞΝ Μέθοδος του αντιτίμου σε € – Οι συναλλαγές εκφράζονται σε € με την ισχύουσα τιμή την ημέρα που γίνονται – Τυχόν διαφορές στο τέλος της χρήσης πηγαίνουν στις ‘Συναλλαγματικές διαφορές’ (έξοδο) Μέθοδος του λογιστικού ισοτίμου – Δεν χρησιμοποιείται πλέον

5 Λογιστική πράξεων σε συνάλλαγμα Οι ελληνικοί κανόνες λογιστικής σε Ξ.Ν. είναι συνέπεια της αδύνατης ισοτιμίας της δραχμής Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα που αφορούν: – Ακινητοποιήσεις και μακροπρόθεσμα (ίδια και ξένα) κεφάλαια δεν τις εξετάζουμε – Αποθέματα, τα περισσότερα έσοδα και έξοδα η μετατροπή γίνεται με την τιμή του Ξ.Ν. την ημέρα της συναλλαγής Δεν υπάρχει θέμα περαιτέρω αποτίμησης

6 Απαιτήσεις / υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. Αποτίμηση κατά την: – Δημιουργία – Είσπραξη – Ημερομηνία ισολογισμού Και στις τρεις περιπτώσεις χρησιμοποιούμε την τρέχουσα (την ημέρα εκείνη) τιμή αλλά τακτοποιούμε διαφορετικά τις διαφορές

7 Διαθέσιμα σε Ξ.Ν. Η απόκτηση και χρήση διαθεσίμων σε Ξ.Ν. αποτιμάται με την τρέχουσα τιμή την ημέρα διενέργειας της πράξης Στο τέλος χρήσης γίνεται αποτίμηση διαθεσίμων Όλες οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την μετατροπή € σε ΞΝ, ή ΞΝ σε €, καθώς και αυτές από την αποτίμηση των διαθεσίμων στην απογραφή τέλους χρήσεως, μεταφέρονται στα αποτελέσματα χρήσεως.


Κατέβασμα ppt "Λογιστική ΙΙ Λογιστική Πράξεων σε Ξένο Νόμισμα. Συναλλαγματικοί Κίνδυνοι Η συμμετοχή μιας επιχείρησης σε δραστηριότητες εκτός των συνόρων της χώρας-έδρας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google