Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τι άλλαξε στα νέα αναλυτικά προγράμματα;. Βασικοί άξονες του νέου Αναλυτικού Προγράμματος Βασικοί άξονες του νέου Αναλυτικού Προγράμματος Ένα συνεκτικό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τι άλλαξε στα νέα αναλυτικά προγράμματα;. Βασικοί άξονες του νέου Αναλυτικού Προγράμματος Βασικοί άξονες του νέου Αναλυτικού Προγράμματος Ένα συνεκτικό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τι άλλαξε στα νέα αναλυτικά προγράμματα;

2 Βασικοί άξονες του νέου Αναλυτικού Προγράμματος Βασικοί άξονες του νέου Αναλυτικού Προγράμματος Ένα συνεκτικό και επαρκές σώμα γνώσεων Καλλιέργεια αξιών υιοθέτηση στάσεων και επίδειξη συμπεριφορών που απαρτίζουν τη σύγχρονη δημοκρατική πολιτότητα Καλλιέργεια ιδιοτήτων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων που απαιτούνται από την κοινωνία του 21 ου αι. – ικανότητες κλειδιά

3 Διδακτικές προσεγγίσεις Ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των παιδιών – ενδιαφέροντα - Αυτοπεποίθηση - Συμμετοχή των κοριτσιών

4 Διδακτικές προσεγγίσεις Διερευνητική διαδικασία – λύση προβλήματος Εκτέλεση δραστηριοτήτων (χειρονακτικές δραστηριότητες) Νοητικές δραστηριότητες – σχεδιασμός δραστηριοτήτων από τα παιδιά Ομαδική ή αυτόνομη εργασία σε ανοιχτές ερωτήσεις Διεπιστημονικές δραστηριότητες

5 Διδακτικές προσεγγίσεις Χρήση ποικιλίας μορφών εργασίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος - Παρατήρηση - Πειραματισμός - Διερεύνηση τεχνικών λύσεων –δημιουργία κατασκευών και μοντέλων - Έρευνα – μελέτες – διαδίκτυο - Επισκέψεις

6 Διδακτικές προσεγγίσεις Διατύπωση υποθέσεων Σχεδιασμός και υλοποίηση πειραμάτων Εξαγωγή συμπερασμάτων Επικοινωνία συμπερασμάτων

7 Διδακτικές προσεγγίσεις Συνεργατικές διαδικασίες και ερευνητικές δραστηριότητες Ακολουθείται το μοντέλο του Οντάριο

8 Διδακτικά υλικά Ανάπτυξη ικανοτήτων – δεξιοτήτων που συνδέονται με το πλαίσιο της καθημερινής ζωής – πρόβλημα μεταφοράς της γνώσης από το πλαίσιο του ακαδημαϊκού κόσμου στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής

9 Αξιολόγηση Μορφές αξιολόγησης: Διαμορφωτική αξιολόγηση Αυτοαξιολόγηση

10 Αξιολόγηση Αξιολόγηση γνώσεων – κατανόηση - Να βρουν τη σχέση μεταξύ δεδομένων και ζητούμενων - Να δώσουν εξήγηση για ένα φαινόμενο - Να κάνουν μια πρόβλεψη και να τη δικαιολογήσουν - Να χρησιμοποιήσουν την περιγραφή των ιδιοτήτων ενός σώματος για να το αναγνωρίσουν μεταξύ άλλων

11 Αξιολόγηση Αξιολόγηση της ανάπτυξης ικανοτήτων – δεξιοτήτων Αναγνώριση του προβλήματος Προσδιορισμός των στοιχείων και της τεχνικής που απαιτούνται σε μια έρευνα Εξαγωγή και αξιολόγηση των συμπερασμάτων Έλεγχος αν τα συμπεράσματα άλλων προκύπτουν από σωστό χειρισμό μεταβλητών Ανακοίνωση των συμπερασμάτων

12 Οπτικός γραμματισμός Οπτικός γραμματισμός για τις ανάγκες επικοινωνίας - Παρουσίαση και κατανόηση πληροφοριών που δίνονται υπό μορφή: - Διαγραμμάτων ή - πινάκων ή - γραφικών παραστάσεων

13 Δασκαλοκεντρική διδασκαλία ή συνεργατικές διαδικασίες

14 Είναι η Μαιευτική μέθοδος διδασκαλίας δασκαλοκεντρική διδασκαλία;

15 Πώς μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και να εμπλέξουμε τους μαθητές;


Κατέβασμα ppt "Τι άλλαξε στα νέα αναλυτικά προγράμματα;. Βασικοί άξονες του νέου Αναλυτικού Προγράμματος Βασικοί άξονες του νέου Αναλυτικού Προγράμματος Ένα συνεκτικό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google