Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γιατί οι Ερευνητικές Εργασίες (ΕΕ) είναι καινοτομία;

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γιατί οι Ερευνητικές Εργασίες (ΕΕ) είναι καινοτομία;"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γιατί οι Ερευνητικές Εργασίες (ΕΕ) είναι καινοτομία;
ατομικιστική - ανταγωνιστική εργασία ομαδική προσπάθεια – συνεργασία

2 Γιατί οι Ερευνητικές Εργασίες (ΕΕ) είναι καινοτομία;
Προσεγγίζουν διερευνητικά την γνώση και τη μάθηση Προσεγγίζουν βιωματικά την σχολική γνώση και ερμηνεύουν πραγματικές καταστάσεις και προβλήματα Προϋποθέτουν τη διεπιστημονική συνεργασία των εκπαιδευτικών Υλοποιούνται μέσω της ομαδοσυνεργατικής εργασίας των μαθητών και μαθητριών. Κατά συνέπεια: Αλλάζουν νοοτροπία, πρακτικές, ρόλους και κουλτούρα στη σχολική κοινότητα

3 Ερευνητικές Εργασίες O Καθηγητής: Ανάγεται σε «αυτοδιαχειριζόμενο δάσκαλο» - δικαίωμα της «επιλογής» θεμάτων και δραστηριοτήτων Αξιοποιεί τα θετικά στοιχεία που διακρίνουν τη διδακτική του φυσιογνωμία και προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάρτισή του, την επαγγελματική ή ερευνητική του εμπειρία, τα βιώματα και την εξειδίκευσή του Ξεπερνά τη «μοναξιά» του διδάσκοντος και «απεγκλωβίζεται» από τα στενά όρια της επιστήμης του, εγκαινιάζοντας το διάλογο με συναδέλφους διαφορετικών ειδικοτήτων, Νιώθει τη βαθιά ικανοποίηση του «παιδαγωγού» που δημιουργεί μια νέα πτυχή στη σχολική ζωή και ανοίγει τα παράθυρα της σκέψης των παιδιών σε νέα μονοπάτια, με πλήρη συνείδηση, ότι η Παιδεία είναι ένα βαθιά ανθρώπινο και μεγάλο γεγονός.

4 Ερευνητικές Εργασίες O Μαθητής:
φέρνει στο σχολείο και πραγματεύεται ζητήματα που τον προβληματίζουν Μετασχηματίζει τις αγωνίες και τα όνειρά του, τις αμφιβολίες και την οργή του σε κριτικό και αυτοκριτικό λόγο Αυτονομείται- αυτενεργεί δίνοντας δημιουργικές διεξόδους στα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές του Συναντά και να συνεργάζεται με τον «άλλο» - συμμαθητή, συμμαθήτρια αναπτύσσοντας σχέση, μέσα στο ίδιο το πεδίο του διδάσκω-μαθαίνω, Εξοικειώνεται με τις αρχές της δημοκρατίας, συνομιλώντας με επιχειρήματα στη βάση του αλληλοσεβασμού και της αλληλοκατανόησης.

5 Η Διερευνητική Μάθηση:
εκκίνηση με προβλήματα και ερωτήματα συλλογή και επεξεργασία δεδομένων διαμόρφωση τεκμηριωμένων απαντήσεων ανάπτυξη επεξηγήσεων εξέταση αντιθέτων απόψεων στοχαστική ανάλυση διαδικασιών και συμπερασμάτων

6 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
ως επιβλέποντα των ΕΕ στο πλαίσιο της διερευνητικής μάθησης: Αναδεικνύει τα ερευνητικά ερωτήματα μέσα από τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες των μαθητών/τριών Διευκολυντής και εμψυχωτής της μαθησιακής διαδικασίας Επιβλέπει τη σύνδεση των ερευνητικών ερωτημάτων και διδακτικών στόχων με την επιλογή και διαμόρφωση των ερευνητικών εργαλείων Τροφοδοτεί με στοχευμένες παρεμβάσεις και παρατηρήσεις την επεξεργασία (ανάλυση, κριτική προσέγγιση) των ερευνητικών δεδομένων

7 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
ως επιβλέποντα των ΕΕ στο πλαίσιο της διερευνητικής μάθησης: Επιβλέπει τη σύνδεση των ερευνητικών ερωτημάτων και διδακτικών στόχων με την επιλογή και διαμόρφωση των ερευνητικών εργαλείων Τροφοδοτεί με στοχευμένες παρεμβάσεις και παρατηρήσεις την επεξεργασία (ανάλυση, κριτική προσέγγιση) των ερευνητικών δεδομένων

8 Βιωματική διάσταση Ένταξη θεμάτων ΑΠ σε πλαίσιο πραγματικών καταστάσεων (situated learning) Το θέμα ακουμπά και αναδεικνύεται από τα ενδιαφέροντα και την καθημερινότητα των μαθητών/τριών Σχολική κοινότητα Internet Ερευνητικά πεδία: Οικογένεια Γειτονιά

9 Διεπιστημονική διάσταση
Συνδέεται με διδακτικούς στόχους του ΑΠ Διασυνδέει μαθήματα διαφορετικών πεδίων ή διαφορετικά μαθήματα του ίδιου πεδίου Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά και Τεχνολογία, Τέχνες και Πολιτισμό Περιβάλλον και Αειφορία

10 διεπιστημονική συνεργασία των εκπαιδευτικών
διεπιστημονική συνεργασία των εκπαιδευτικών Τι θα μας προσφέρει η ουσιαστική συνεργατική σχέση ; Συγκρότηση κοινότητας μάθησης Δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης Παράδειγμα συνεργατικής σχέσης για τους μαθητές μας Μέχρι σήμερα: Ατομικισμός και απομόνωση Ελάχιστη ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και προβληματισμού ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς

11 Ομαδοσυνεργατική εργασία μαθητών/τριών
Προϋποθέτει: Σχέσεις εμπιστοσύνης και έλλειψη ανταγωνισμού Αναπτύσσει: μαθησιακές δυνατότητες μέσα στην ομάδα, ικανότητες Γλώσσας και Επικοινωνίας, ταυτότητας και αυτοαντίληψης, κοινωνικοποίηση και αποδοχή του «άλλου»

12 Προς τον ενεργό πολίτη:
Οι πολίτες οι οποίοι θα είναι ικανοί να μοιράζονται συλλογικά οράματα, να συμμετέχουν σε κοινωνικά κινήματα και σε συλλογικές διαδικασίες λήψης απόφασης θα πρέπει να έχουν εκπαιδευθεί μέσα από αντίστοιχες εκπαιδευτικές δομές.

13 Κριτήρια επιλογής του θέματος των ΕΕ:
Ένταξη θεμάτων ΑΠ σε πλαίσιο πραγματικών καταστάσεων Το θέμα ακουμπά και αναδεικνύεται από τα ενδιαφέροντα και την καθημερινότητα των μαθητών/τριών Συνδέεται με διδακτικούς στόχους του ΑΠ Διασυνδέει μαθήματα διαφορετικών πεδίων ή διαφορετικά μαθήματα του ίδιου πεδίου

14 Αξιολόγηση της ΕΕ Αξιολόγηση Ερευνητικής Διαδικασίας Αξιολόγηση Περιεχόμενου Ερευνητικής Έκθεσης Αξιολόγηση Γλώσσας και Δομής Ερευνητικής Έκθεσης Αξιολόγηση Δημόσιας Παρουσίασης της Ομαδικής Εργασίας

15 Λαμβάνουμε υπόψη στην αξιολόγηση:
Τη συνεργασία ανάμεσα στις ομάδες Την ανάληψη πρωτοβουλίας κατά την έρευνα Τη φαντασία και την πρωτοτυπία με την οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες προσέγγισαν το θέμα τους..


Κατέβασμα ppt "Γιατί οι Ερευνητικές Εργασίες (ΕΕ) είναι καινοτομία;"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google