Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιμόρφωση στα Επιμόρφωση στα νέα βιβλία Συνάντηση πρώτη 5-5-2006 5-5-2006Μαθηματικά Γκουτζαμάνης Βασίλης – Σχολικός Σύμβουλος Ζυγούρη Έλενα – Σχολικός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιμόρφωση στα Επιμόρφωση στα νέα βιβλία Συνάντηση πρώτη 5-5-2006 5-5-2006Μαθηματικά Γκουτζαμάνης Βασίλης – Σχολικός Σύμβουλος Ζυγούρη Έλενα – Σχολικός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιμόρφωση στα Επιμόρφωση στα νέα βιβλία Συνάντηση πρώτη 5-5-2006 5-5-2006Μαθηματικά Γκουτζαμάνης Βασίλης – Σχολικός Σύμβουλος Ζυγούρη Έλενα – Σχολικός Σύμβουλος

2 Λόγοι για τη συγγραφή των νέων βιβλίων Κοινωνικοί Κοινωνικοί Επιστημονικοί Επιστημονικοί Οικονομικοί Οικονομικοί

3 Διεπιστημονικότητα : Ο τρόπος οργάνωσης του ΑΠ που διατηρεί τα διακριτά μαθήματα αλλά με ποικίλους τρόπους τα συσχετίζει μεταξύ τους. Ο τρόπος οργάνωσης του ΑΠ που διατηρεί τα διακριτά μαθήματα αλλά με ποικίλους τρόπους τα συσχετίζει μεταξύ τους.

4 Διαθεματικότητα: Ο τρόπος οργάνωσης του ΑΠ που καταργεί τα διακριτά μαθήματα, αντιμετωπίζει τη γνώση ως ενιαία ολότητα και την προσεγγίζει διερευνητικά αξιοποιώντας το ενδιαφέρον των μαθητών. Ο τρόπος οργάνωσης του ΑΠ που καταργεί τα διακριτά μαθήματα, αντιμετωπίζει τη γνώση ως ενιαία ολότητα και την προσεγγίζει διερευνητικά αξιοποιώντας το ενδιαφέρον των μαθητών.

5 Έμφαση δίνεται σε δύο τομείς κατά τη διδασκαλία: Κατανόηση των εννοιών Κατανόηση των εννοιών Ανάπτυξη δεξιοτήτων Ανάπτυξη δεξιοτήτων

6 Εν προκειμένω για τα μαθηματικά Αποτελεσματική χρήση των αριθμών Αποτελεσματική χρήση των αριθμών Επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας Επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας Αυτοδιόρθωση - αυτοαξιολόγηση Αυτοδιόρθωση - αυτοαξιολόγηση

7 Τι χαρακτηρίζει τη μάθηση Είναι μία (ανα)κατασκευαστική δραστηριότητα Είναι μία (ανα)κατασκευαστική δραστηριότητα Μακροχρόνια διαδικασία, από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο Μακροχρόνια διαδικασία, από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο Είναι ενσωματωμένη σε συγκεκριμένο κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο Είναι ενσωματωμένη σε συγκεκριμένο κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο Γνώση και δεξιότητες σε μια δομημένη οντότητα Γνώση και δεξιότητες σε μια δομημένη οντότητα

8 Θεωρητικό υπόβαθρο του ΑΠΣ των μαθηματικών Εποικοδομητισμός Εποικοδομητισμός Ανακαλυπτική – διερευνητική μάθηση Ανακαλυπτική – διερευνητική μάθηση Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία Πράξη – εικόνα – σύμβολο Πράξη – εικόνα – σύμβολο Αξιοποίηση τεχνολογίας Αξιοποίηση τεχνολογίας Ανάπτυξη μεταγνωστικής ικανότητας Ανάπτυξη μεταγνωστικής ικανότητας Μαθηματική ορολογία Μαθηματική ορολογία

9 Περιεχόμενο και οργάνωση της ύλης Περιορισμός της ύλης Περιορισμός της ύλης Διασφάλιση συνέχειας Διασφάλιση συνέχειας Πρόταξη της λύσης του προβλήματος Πρόταξη της λύσης του προβλήματος Σύνδεση με την καθημερινότητα Σύνδεση με την καθημερινότητα Αξιοποίηση των μοτίβων (αλυσιδωτοί ορθολογικοί συλλογισμοί) Αξιοποίηση των μοτίβων (αλυσιδωτοί ορθολογικοί συλλογισμοί) Μέθοδος των τριών Μέθοδος των τριών Πρακτική αριθμητική Πρακτική αριθμητική

10 Μεθοδολογία (α) Περιορισμός της υπερανάλυσης Περιορισμός της υπερανάλυσης Σύνδεση με την πραγματικότητα Σύνδεση με την πραγματικότητα Πρόκληση ενδιαφέροντος Πρόκληση ενδιαφέροντος Ανάπτυξη νοερών υπολογισμών Ανάπτυξη νοερών υπολογισμών Από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο Από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο Από το γνωστό στο καινούργιο Από το γνωστό στο καινούργιο Ανάπτυξη ικανότητας γενικεύσεων Ανάπτυξη ικανότητας γενικεύσεων Πλουραλισμός στις λύσεις Πλουραλισμός στις λύσεις Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (ανάλυση λαθών, μεταγνωστική διαδικασία, ανατροφοδότηση, ατομικός φάκελος μαθητή- portfolio) (ανάλυση λαθών, μεταγνωστική διαδικασία, ανατροφοδότηση, ατομικός φάκελος μαθητή- portfolio)

11 Μεθοδολογία (β) Ενεργητική προσέγγιση της γνώσης: Ενεργητική προσέγγιση της γνώσης: Διερεύνηση, ανακάλυψη, δραστηριοποίηση του μαθητή, αξιοποίηση της προηγούμενης γνώσης Διερεύνηση, ανακάλυψη, δραστηριοποίηση του μαθητή, αξιοποίηση της προηγούμενης γνώσης Βιωματική προσέγγιση της γνώσης: Βιωματική προσέγγιση της γνώσης: Διδακτικές επισκέψεις στο περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές) Διδακτικές επισκέψεις στο περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές) Χρήση εποπτικού υλικού Χρήση εποπτικού υλικού Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία Προσαρμογή στη συγκεκριμένη τάξη-μαθητή Προσαρμογή στη συγκεκριμένη τάξη-μαθητή Κατά περίπτωση, αφήγηση, διάλογος κτλ. Κατά περίπτωση, αφήγηση, διάλογος κτλ.

12 Σκοπός των μαθηματικών του ΔΣ Ανάπτυξη μαθηματικής σκέψης Ανάπτυξη μαθηματικής σκέψης Μεθοδική σκέψη Μεθοδική σκέψη Ανάλυση - Εφαρμογή Ανάλυση - Εφαρμογή Κριτική σκέψη Κριτική σκέψη Αίσθηση της αρμονίας Αίσθηση της αρμονίας Παραγωγή συλλογισμών και αποδεικτική ικανότητα Παραγωγή συλλογισμών και αποδεικτική ικανότητα Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

13 Άξονες δόμησης περιεχομένου Επίλυση προβλήματος Επίλυση προβλήματος Αριθμοί και πράξεις Αριθμοί και πράξεις Μετρήσεις Μετρήσεις Γεωμετρία Γεωμετρία (Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’)

14 Άξονες δόμησης περιεχομένου Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Δ’, Ε’, ΣΤ’) (Δ’, Ε’, ΣΤ’) Λόγοι και αναλογίες Λόγοι και αναλογίες Εξισώσεις Εξισώσεις (ΣΤ’) (ΣΤ’)

15 Υλικό Έντυπο: Έντυπο:  Βιβλίο μαθητή:  Βιβλίο μαθητή: Καλή εμφάνιση, πλούσια εικονογράφηση, Καλή εμφάνιση, πλούσια εικονογράφηση, προοργανωτής, σύμβολα δραστηριοτήτων προοργανωτής, σύμβολα δραστηριοτήτων  Βιβλίο δασκάλου:  Βιβλίο δασκάλου: (Στην ΣΤ΄ τάξη σε κάθε μάθημα προτείνεται (Στην ΣΤ΄ τάξη σε κάθε μάθημα προτείνεται εισαγωγική δραστηριότητα) εισαγωγική δραστηριότητα)  Τετράδιο ασκήσεων-εργασιών  Τετράδιο ασκήσεων-εργασιών Ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό Ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό (Λογισμικό σε CD-ROM ανά δύο τάξεις) (Λογισμικό σε CD-ROM ανά δύο τάξεις)

16 Εμπλοκή γονέων Επιστολές προς τους γονείς στην αρχή κάθε ενότητας Επιστολές προς τους γονείς στην αρχή κάθε ενότητας

17 Συμπερασματικά ελπίζουμε οι μαθητές να: Κατακτούν τη γνώση αναπτύσσοντας Κατακτούν τη γνώση αναπτύσσοντας τη μαθηματική σκέψη τη μαθηματική σκέψη Διαχειρίζονται τα λάθη Διαχειρίζονται τα λάθη Αναπτύσσουν στρατηγικές επίλυσης Αναπτύσσουν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων προβλημάτων Απομυθοποιήσουν τα μαθηματικά ως Απομυθοποιήσουν τα μαθηματικά ως δύσκολο μάθημα δύσκολο μάθημα Να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν και πώς να πράττουν, αφού … Να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν και πώς να πράττουν, αφού … κανένας μαθητής δεν είναι αδύνατος στα κανένας μαθητής δεν είναι αδύνατος στα μαθηματικά μαθηματικά


Κατέβασμα ppt "Επιμόρφωση στα Επιμόρφωση στα νέα βιβλία Συνάντηση πρώτη 5-5-2006 5-5-2006Μαθηματικά Γκουτζαμάνης Βασίλης – Σχολικός Σύμβουλος Ζυγούρη Έλενα – Σχολικός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google