Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜSc “Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

2 Τι είναι ένα έργο - Project?
Μια εκπαιδευτική μέθοδο όπου οι μαθητές εργάζονται σε μικρές ομάδες αναλύουν και αναπτύσσουν προβλήματα της καθημερινής ζωής ή διαχειρίζονται ένα τρέχον θέμα μέσα σε κάποια χρονικά όρια, εργαζόμενοι ανεξάρτητα σε στόχους που έχουν μοιράσει και ξεκάθαρα καθορίσει. ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜSc “Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες»
«Τέχνη και Πολιτισμός» «Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜSc “Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

4 ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διαμόρφωση, έγκριση και επιλογή θεμάτων Παρουσίαση υποχρεώσεων μαθητών – Εκπαιδευτικό συμβόλαιο Τμήμα Ενδιαφέροντος – Ομάδες(4άδες) – Ανάθεση ρόλων – Καταγραφή Ερευνητικών Ερωτημάτων Διορθώσεις ερωτημάτων – Χρονοπρογραμματισμός Έρευνα Δημιουργία – Οργάνωση Προκαταρτική παρουσίαση εργασιών στην Ολομέλεια των ομάδων Φάκελος ερευνητικής εργασίας Παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας στην ειδική ημερίδα Αξιολόγηση Ανάρτηση στο Διαδίκτυο των Ερευνητικών Εργασιών ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜSc “Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

5 Διαμόρφωση, έγκριση και επιλογή θεμάτων
Έγκριση θεμάτων από Σύλλογο Διδασκόντων Δήλωση προτίμησης μαθητών (2 προτιμήσεις) Τμήματα ενδιαφέροντος >= 16<=20μαθητές ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜSc “Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

6 Παρουσίαση υποχρεώσεων μαθητών – Εκπαιδευτικό συμβόλαιο
Συνεδρίαση ολομέλειας Τ.Ε. Τετράμηνος προγραμματισμός Τρόποι επιλογής, διαμόρφωσης, αξιοποίησης πηγών, εργαλείων. Επεξεργασία δεδομένων Επίλυση λειτουργικών προβλημάτων Ρόλος εκπαιδευτικού Σχέσεις μελών ομάδας Σχέσεις κάθε ομάδας με τις υπόλοιπες ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜSc “Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

7 Χωρισμός σε 4-μελής ομάδες Θέμα και Σκοπός ερευνητικής εργασίας
Τμήμα Ενδιαφέροντος – Ομάδες(4άδες) – Ανάθεση ρόλων – Καταγραφή Ερευνητικών Ερωτημάτων – Χρονοπρογραμματισμός Χωρισμός σε 4-μελής ομάδες Θέμα και Σκοπός ερευνητικής εργασίας Καθορισμός υποθεμάτων, ερωτημάτων, στόχων Εσωτερική κατανομή ρόλων και εργασιών εντός της ομάδας Καθορισμός χρονοδιαγραμμάτων Κριτήρια και διαδικασίες αξιολόγησης για την συλλογική και ατομική συμβολή Ημερολόγιο ομάδας (15 εβδομαδιαίες συναντήσεις) ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜSc “Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

8 Έρευνα Αναζήτηση πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση του ερωτήματος
Δραστηριότητες συλλογής ερευνητικών δεδομένων και επεξεργασίας τους προς απάντηση του ερευνητικού ερωτήματος Συμπέρασμα διερεύνησης και συσχέτισής του με ερευνητικό ερώτημα Κριτική αποτίμηση του συμπεράσματος με επιστημονικά, κοινωνικο-πολιτικά και ηθικά κριτήρια. ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜSc “Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

9

10 Συλλογή Δεδομένων- Ερευνητικά εργαλεία
Πρωτογενείς πηγές: αρχειακό υλικό, βάσεις στατιστικών δεδομένων, μουσεία, δημοσκοπήσεις, συνεντεύξεις, εργαστηριακά πειράματα, κατασκευές, καλλιτεχνικές συνθέσεις και τεχνουργήματα. Δευτερογενείς πηγές: βιβλία επιστημονικά και λογοτεχνικά, άρθρα, δημοσιογραφικά κείμενα και διαδικτυακές βάσεις δεδομένων. Ερευνητικά εργαλεία: ερωτηματολόγια, κλείδες παρατήρησης, κλείδες ανάλυσης περιεχομένου, τεστ. ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜSc “Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

11 Επεξεργασία Δεδομένων
Αναλύσεις Συσχετίσεις Ερμηνείες Προβλέψεις Βαθύτερη κατανόηση της διαθέσιμης γνώσης Παραγωγή νέας γνώσης μέσω συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜSc “Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

12 Τρόποι αναπαράστασης Γραπτός και προφορικός λόγος
Εικόνες, γραφικές αναπαραστάσεις, διαφάνειες, διαφημίσεις Βίντεο Χοροί Θεατρικά κείμενα Κατασκευές κάθε μορφής Εικαστικές εκφράσεις γλυπτικής και ζωγραφικής ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜSc “Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

13 Προκαταρτική παρουσίαση εργασιών στην Ολομέλεια των ομάδων
προετοιμασία για την προφορική παρουσίαση της έρευνας δοκιμαστικά αξιοποιούν εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης θέματος, σκοπού, κεντρικών ερωτημάτων, διαδικασιών συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων και των συμπερασμάτων τους και της κριτικής ανάλυσης των κοινωνικο-ηθικών ζητημάτων Πειραματίζονται με εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης(blogs, ιστοσελίδες) ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜSc “Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

14 Φάκελος ερευνητικής εργασίας
Περιλαμβάνει: Ερευνητική έκθεση μέχρι 8000 λέξεων τεχνήματα, πίνακες, γραφήματα Συνοδευτικά υλικά (Ερωτηματολόγια, Φύλλα εργασίας κ.λ.π.) Ημερολόγιο ομάδας (Ημερομηνίες, Δράσεις, Υπεύθυνοι) Powerpoint ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜSc “Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

15 Παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας στην ειδική ημερίδα
Χρήση Ψηφιακής τεχνολογίας Προφορικός λόγος (ανάλυση θέματος διερεύνησης) Απαντήσεις στις ερωτήσεις κοινού Δυσκολίες Σημασία εργασίας Σχέσεις μεταξύ των μελών ομάδας Έκθεση με τα δημιουργήματα της ομάδας ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜSc “Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

16 Αξιολόγηση Στο Α’ τετράμηνο μόνο ομαδική αξιολόγηση και Β’ τετράμηνο η ατομική αξιολόγηση. Περιεχόμενο από τον φάκελο εργασίας Μεθοδολογικές διαδικασίες Γλωσσικό κώδικα Ικανότητες κριτικής & δημιουργικής σκέψης, επικοινωνίας, συνεργασίας Ποιότητα αναπαράστασης και εφαρμογής νέας γνώσης Προγραμματισμός, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων Πηγές δεδομένων, Συσχετίσεις, Συμπεράσματα Αξιοποίηση ΤΠΕ Παρουσίαση στο κοινό: Προσέλκυση ενδιαφέροντος, χρήση γλώσσας &ΤΠΕ, ετοιμότητα στις ερωτήσεις κοινού. ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜSc “Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

17 Ανάρτηση στο Διαδίκτυο των Ερευνητικών Εργασιών
Οι ερευνητικές εργασίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου με: τα ονόματα όλων των συντελεστών, μαθητών και επιβλεπόντων καθηγητών Μετάφραση στην αγγλική γλώσσα ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜSc “Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

18 Πηγές Πληροφοριών http://netbooksagymn.blogspot.com/
ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΜSc “Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”

19 Ερωτήσεις???


Κατέβασμα ppt "ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google