Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διάλεξη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διάλεξη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διάλεξη

2 Δασκαλοκεντρική διαδικασία που ενδείκνυται μόνον
Διάλεξη Περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη παρουσίαση ενός συγκεκριμένου θέματος με σκοπό τη μετάδοση γνώσεων και την ευαισθητοποίηση για περαιτέρω έρευνα και μελέτη. Εύκολη στην οργάνωση αλλά… Έλλειψη ενεργού συμμετοχής των μαθητών. Μικρή αποτελεσματικότητα στη μετάδοση της γνώσης. Δασκαλοκεντρική διαδικασία που ενδείκνυται μόνον ως εμβόλιμη μέθοδος

3 Διάλεξη Η χρήση της διάλεξης κρίνεται κατάλληλη στις παρακάτω περιπτώσεις: όταν απαιτείται διάδοση πληροφοριών σε μικρό χρονικό διάστημα και σε μεγάλο κοινό. Για την απλή παρουσίαση ενός θέματος. όταν απαιτείται διάδοση πληροφοριών πριν από μια άλλη δραστηριότητα. Για να προκαλέσει το ενδιαφέρον των μαθητών για ένα θέμα με τη συνοπτική παρουσίασή του. Για την παρουσίαση πληροφοριών πριν από μια δραστηριότητα. όταν απαιτείται η κατανόηση ορισμένων επιστημονικών εννοιών για την αποσαφήνιση δύσκολων εννοιών από ειδικούς

4 Διάλεξη Φάσεις Προετοιμασία : Oρίζονται οι στόχοι, ο χρόνος και η μορφή της διάλεξης. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της διαδικασίας. Η παρουσίαση της: Εισαγωγή: Ενημερώνονται οι μαθητές για το περιεχόμενο της διάλεξης Κυρίως θέμα: Παρουσιάζεται αναλυτικά το θέμα που προσεγγίζεται Επίλογος: Γίνεται ανασκόπηση της παρουσίασης και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα. Συνήθως, μετά τον επίλογο πραγματοποιούνται οι ερωτήσεις και η συζήτηση -Αξιολόγηση: Η επιτυχία ή όχι της διάλεξης μπορεί να ελεγχθεί με τους εξής τρόπους: Με ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν οι μαθητές μετά το τέλος της, με τη βιντεοσκόπηση της με έναν εξωτερικό παρατηρητή

5 Διάλεξη Περιγραφή Ρόλος Εκπαιδευτικού
Εκτενής παρουσίαση ενός θέματος από τον εκπαιδευτικό Ρόλος Εκπαιδευτικού Πολύ καλή γνώση του θέματος

6 Διάλεξη Πλεονεκτήματα Μικρές απαιτήσεις σε χρόνο και υλικά
Ενδείκνυται για μεγάλο κοινό Μπορεί να αποσαφηνίσει δύσκολες έννοιες με τη βοήθεια ειδικών

7 Διάλεξη Μειονεκτήματα
Έλλειψη ενεργού συμμετοχής των μαθητών προσδίδει παθητικό ρόλο στους μαθητές που συνεπάγεται την έλλειψη συγκέντρωσης Μικρή αποτελεσματικότητα στη μετάδοση της γνώσης καθώς η προφορική μετάδοση της γνώσης είναι αναποτελεσματική Ευνοεί κυρίως τους χαρισματικούς μαθητές

8 Διάλεξη Μειονεκτήματα Υστερεί σημαντικά έναντι της βιωματικής μάθησης όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της Δε συνδέει άμεσα τη θεωρία με την πραγματικότητα και κατά συνέπεια οι μαθητές δεν αξιοποιούν τη προσφερόμενη γνώση Προσφέρει μονοδιάστατη προσέγγιση των θεμάτων καθώς αυτή γίνεται μόνο από τη σκοπιά του εκπαιδευτικού. Δεν ταιριάζει σε μικρούς μαθητές

9 Οπτικοακουστικά μέσα

10 Οπτικοακουστικά μέσα Σκοπός: Να παρουσιάσει και να τονίσει τα βασικότερα σημεία κάποιου θέματος με τη δύναμη της εικόνας: «Μια εικόνα είναι ίση με χίλιες λέξεις». Περιλαμβάνει:Προβολή ταινιών, διαφανειών με τα κατάλληλα μέσα οπτικά ή και ακουστικά, την χρήση προγραμμάτων Η/Υ και την χρήση πίνακα σε συνδυασμό με συζήτηση ή διάλεξη.

11 Οπτικοακουστικά μέσα ΦΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Επισήμανση του θέματος.
Οργάνωση του υλικού σε λογική σειρά. Προετοιμασία του προγράμματος διδασκαλίας. (Ορίζεται ο χρόνος για συζήτηση ή για ερωτήσεις). Εφαρμογή της διαδικασίας. Συζήτηση, αξιολόγηση, ανασκόπηση της διαδικασίας

12 Οπτικοακουστικά μέσα Περιγραφή Ρόλος εκπαιδευτικού
Παρουσίαση των βασικότερων σημείων κάποιου θέματος Παρουσίαση ταινιών Ρόλος εκπαιδευτικού Επιλογή του κατάλληλου υλικού Προετοιμασία του υλικού

13 Οπτικοακουστικά μέσα Πλεονεκτήματα
Διατήρηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευομένων Βοηθούν στην οργανωμένη παρουσίαση και τη διάδοση των πληροφοριών σε ευρύ κοινό. Τα οπτικοακουστικά μέσα φέρνουν τους μαθητές σε επαφή με εικόνες και καταστάσεις, που είναι έξω από την τάξη και δε είναι δυνατό να τις βιώσουν οι μαθητές. Αξιοποιούν τη δύναμη της εικόνας και των εντυπώσεων που δημιουργεί. Αναπτύσσουν την παρατηρητικότητα και τους δίνουν τη δυνατότητα εξαγωγής των δικών τους συμπερασμάτων

14 Οπτικοακουστικά μέσα Μειονεκτήματα
Ο παθητικός ρόλος των μαθητών κατά τη διαδικασία. Οι απαιτήσεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και άμεση εξάρτηση απ’ αυτόν. Πολλές φορές ο εκπαιδευτικός δεν είναι γνώστης των λειτουργιών

15 Οι Δραστηριότητες Προσομοίωσης

16 Οι Δραστηριότητες Προσομοίωσης
Μια προσομοίωση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση μπορεί να γίνεται με τους παρακάτω τρόπους: Μελέτη περίπτωσης Παιχνίδι Προσομοίωση στον υπολογιστή Παιχνίδι ρόλων

17 Οι Δραστηριότητες Προσομοίωσης
Οι τεχνικές/δραστηριότητες προσομοίωσης έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία στη διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών και ιδιαίτερα στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας. Το σκεπτικό της εφαρμογής τους στηρίζεται στο γεγονός ότι εισάγουν τους μαθητές με σχετικά εύκολο τρόπο σε πολύπλοκα προβλήματα που αφορούν το περιβάλλον.

18 Οι Δραστηριότητες Προσομοίωσης
Τα παιχνίδια προσομοίωσης είναι τεχνικές που ταιριάζουν στο σκοπό και τη μεθοδολογία της ΠΕ, συμβάλλουν στην ολιστική προσέγγιση των προβλημάτων, διδάσκουν την αλληλεξάρτηση, προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και συνδυάζουν τα συναισθήματά τους με τις σκέψεις τους.

19 Οι Δραστηριότητες Προσομοίωσης
Μειονεκτήματα-περιορισμοί «Λανθασμένες» χρήσεις της τεχνολογίας μπορεί να μην αποδώσουν τα αναμενόμενα ή και να δημιουργήσουν εμπόδια αντί να διευκολύνουν τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Δεν είναι αρκετό να ενσωματωθεί απλά η τεχνολογία στις τρέχουσες πρακτικές, αλλά να χρησιμοποιηθεί για να μετασχηματίσει την πράξη. H τεχνολογία πρέπει να είναι το εργαλείο υποστήριξης και όχι το σημείο εστίασης της μαθησιακής διαδικασίας.

20 Πραγματικότητα Αφαίρεση
Πραγματικότητα Αφαίρεση Μελέτη περίπτωσης Παιχνίδι ρόλων Παιχνίδι προσομοίωσης Προσομοίωση σε Η/Υ Παρατηρήσεις στον πραγματικό κόσμο άτυπη δομημένη ομαδική απεικόνιση δομημένη ομαδική αναπαράσταση όλες οι πληροφορίες και οι αποφάσεις - εμπεριέχονται σε μια μαθηματική αναπαράσταση

21 H μελέτη περίπτωσης

22 H μελέτη περίπτωσης Ιδανική μέθοδος για την ανάλυση μιας συγκεκριμένης περίπτωσης, ενώ ενδείκνυται και για την αλλαγή της αντίληψης και αντιμετώπισης του περιβάλλοντος από τους μαθητές. Επιδιώκεται η κατά το δυνατόν σφαιρική μελέτη κι ανάλυση ενός πραγματικού ή υποθετικού περιβαλλοντικού ζητήματος, ώστε να κατανοηθεί η πολυπλοκότητα του κόσμου και η αλληλεπίδραση μεταξύ των κοινωνικών ομάδων και του περιβάλλοντος.

23 H μελέτη περίπτωσης ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε.
ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. Επιλογή του θέματος και η καταγραφή των στόχων. Συγκέντρωση και παροχή πληροφοριακού υλικού. Το σενάριο της περίπτωσης, πραγματικό ή σκηνοθετημένο, κοινοποιείται στους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει και συγκεντρώνει το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και το παρέχει στους μαθητές. Οι ίδιοι οι μαθητές επίσης, μπορούν να προσκομίσουν σχετικό υλικό.

24 H μελέτη περίπτωσης ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε.
ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. Εργασία σε ομάδες: επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων. Οι μαθητές σε επίπεδο τάξης ή χωρισμένοι σε ομάδες εξερευνούν, επεξεργάζονται κι αναλύουν τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί Παρουσίαση των προτάσεων των ομάδων με επιχειρηματολογία συζήτηση - προτάσεις για δράση. Κάθε ομάδα παρουσιάζει τις απόψεις της, περιληπτικά και με σαφήνεια, στο σύνολο των μαθητών. Οι προτάσεις συζητιούνται, αξιολογούνται και προτείνονται πιθανές δράσεις. Το εάν θα υλοποιηθούν οι δράσεις εξαρτάται από τον σχεδιασμό της εφαρμογής

25 H μελέτη περίπτωσης Περιγραφή Ρόλος Εκπαιδευτικού Πλεονεκτήματα
Μελέτη μιας πραγματικής ή υποθετικής περίπτωσης Ρόλος Εκπαιδευτικού Παρουσίαση του αρχικού υλικού Συντονισμός των παραπέρα ενεργειών Πλεονεκτήματα Κατανόηση της πολυπλοκότητας του κόσμου και των αλληλεπιδράσεων Σύνδεση της θεωρίας με την πράξη Μειονεκτήματα Εξάρτηση από την εύρεση πληροφοριών Δυσκολία σύνδεσης με την πραγματικότητα

26 Τα παιχνίδια

27 Τα παιχνίδια Τα παιχνίδια, ως παιδαγωγικές τεχνικές περιλαμβάνουν την αναπαράσταση ρεαλιστικών ή μη καταστάσεων -κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών, βιολογικών- μέσα από ένα σύνολο δραστηριοτήτων.

28 Χαρακτηριστικά τους Διευρύνουν το πεδίο κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη τάξη Δίνουν ευκαιρίες για διερεύνηση των προσωπικών και των εναλλακτικών απόψεων Οδηγούν στη λήψη αποφάσεων Είναι ψυχαγωγικά κι εξασφαλίζουν τη χαρά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

29 Χαρακτηριστικά τους Βασίζονται σ’ ένα περιβαλλοντικό ζήτημα κι ενθαρρύνουν τη διεπιστημονική προσέγγιση Αποτελούν δυναμική διαδικασία Διευκολύνουν τη μάθηση Στηρίζονται στην ομαδική εργασία Βασίζονται σε κανόνες

30 Η φάσεις εφαρμογής των παιχνιδιών
Η φάσεις εφαρμογής των παιχνιδιών Προετοιμασία. Αποφασίζεται ο σκοπός και τα αντικείμενα της δραστηριότητας, η εξέλιξη της διαδικασίας, οι κανόνες του Παιχνιδιού, ο χώρος που απαιτείται και το χρονοδιάγραμμα της. Ορισμός και περιγραφή των κανόνων και του σχεδιασμού. Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές τους στόχους τις δραστηριότητες πως θα επιτευχθούν κι αποφασίζεται από κοινού ο ρόλος του καθένα. Ο εκπαιδευτικός διασφαλίζει πως το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης του περιεχομένου του με τους μαθητές αλλά και μεταξύ των ίδιων των μαθητών.

31 Η φάσεις εφαρμογής των παιχνιδιών
Η φάσεις εφαρμογής των παιχνιδιών Kαταμερισμός αρμοδιοτήτων. Με σκοπό την αποφυγή της υπέρμετρης συγκέντρωσης αρμοδιοτήτων στον εκπαιδευτικό, είναι προτιμότερο μερικές φορές, οι μαθητές να αναλαμβάνουν ευθύνες, που μπορεί να αφορούν διοργανωτικές διεκπεραιώσεις ή την εύρεση πληροφοριών για το θέμα που προσεγγίζεται. Υλοποίηση του παιχνιδιού. Σ’ αυτή τη φάση υλοποιείται το Παιχνίδι που αποτελεί το κεντρικό μέρος της διαδικασίας.

32 Η φάσεις εφαρμογής των παιχνιδιών
Η φάσεις εφαρμογής των παιχνιδιών Συζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίζεται ικανοποιητικός χρόνος για τους μαθητές, ώστε να αναλογιστούν και να συζητήσουν το βαθμό επίτευξης των στόχων της δραστηριότητας, πώς αισθάνθηκε ο καθένας μετά το παιχνίδι και γιατί, τι πιστεύουν ότι κέρδισαν ή άλλαξε όσον αφορά τις γνώσεις και τη συμπεριφορά τους, σε σχέση με το θέμα που προσεγγίστηκε. Ανακεφαλαίωση. Με τη συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους μαθητές πραγματοποιείται η ανακεφαλαίωση της όλης διαδικασίας και δίνεται έμφαση στα κύρια σημεία της.

33 Τα παιχνίδια Πλεονεκτήματα Κινητοποιούν το ενδιαφέρον το παιδιών
Προωθούν την επικοινωνία και τη συνεργασία Είναι δημιουργικές δραστηριότητες Καλλιεργούν δεξιότητες Δίνουν ευκαιρίες επιλογής και γενικά τοποθετούν τους μαθητές στο επίκεντρο της διαδικασίας Βοηθούν στην ουσιαστικότερη κατανόηση της λειτουργίας του περιβάλλοντος Βοηθούν στην κατανόηση πολύπλοκων διεργασιών κι αλληλεπιδράσεων

34 Τα παιχνίδια Μειονεκτήματα
Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δύσκολη η σύνδεση τους με την πραγματικότητα . Οι απαιτήσεις σε εξοπλισμό, όταν αυτός είναι απαραίτητος για την υλοποίηση τους Yπάρχει κίνδυνος να σύγχυσης ανάμεσα στη μάθηση και τη διασκέδαση Μερικοί μαθητές ενδιαφέρονται μόνο να κερδίσουν το παιχνίδι κι όχι να μάθουν

35 Τα παιχνίδια ρόλων

36 Τα παιχνίδια ρόλων Ενδείκνυνται ιδιαίτερα για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου γιατί τους αρέσει να δραματοποιούν καταστάσεις, να φτιάχνουν σενάρια και να αναλαμβάνουν ρόλους… Στόχος τους είναι όχι η καλή ηθοποιία, αλλά η ρεαλιστική αναπαράσταση της θέσης αυτών που αντιπροσωπεύουν.

37 Παιχνίδι Ρόλων Το παιχνίδι ρόλων έχει συνδεθεί στενά με την εκπαίδευση για αξίες Στην εκπαίδευση δεν είναι δυνατό να υπάρχουν πραγματικές εμπειρίες για πολλά θέματα με τα οποία ασχολούμαστε.

38 Παιχνίδι Ρόλων Η τάξη συνδέεται με πραγματικές περιβαλλοντικές καταστάσεις. Ο ρόλος του δασκάλου είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές να λάβουν μέρος και να ακολουθήσουν τους κανόνες και τη διαδικασία. Στο παιχνίδι ρόλων ο μαθητής καλείται να συμπεριφερθεί σύμφωνα με τις ανάγκες της ομάδας που εκπροσωπεί και όχι σύμφωνα με τις προσωπικές του απόψεις και πεποιθήσεις.

39 ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Ενημέρωση για τη μέθοδο. Οι μαθητές ενημερώνονται για τη διαδικασία διεξαγωγής της εφαρμογής. Πολύ καλές τεχνικές για την εισαγωγική διαδικασία, είναι οι τεχνικές «σπασίματος του πάγου» και τα «παιχνίδια εξοικείωσης» που χαλαρώνουν και αυξάνουν τη συνοχή της ομάδας.

40 ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Ενημέρωση για το θέμα του παιχνιδιού. Γνωστοποιούνται οι συγκεκριμένοι στόχοι της εφαρμογής, το αντικείμενο και το περιεχόμενο της. Είναι σημαντικό, να διατυπωθούν ξεκάθαρα, καθώς οι αμφιβολίες και η περιττολογία αποτελούν αντικίνητρα για τη συμμετοχή των μαθητών.

41 ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Διανομή των ρόλων. Η διανομή των ρόλων με κλήρωση είναι μια καλή επιλογή, καθώς αποφεύγεται η επιβολή των απόψεων και των πιθανών συμπαθειών του εκπαιδευτικού. Η εξασφάλιση της ελευθερίας έκφρασης των μαθητών, αυξάνει το κίνητρο για συμμετοχή και τα μαθησιακά οφέλη.

42 ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Υλοποίηση. Αφού οριστεί το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής, εξελίσσεται το Παιχνίδι Ρόλων: οι μαθητές μπορούν και πρέπει να γίνονται ενίοτε, όσο επιθετικοί, ακραίοι ή αναιδείς κρίνουν πως πρέπει να είναι.

43 ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Συζήτηση –Ανάλυση. Είναι σημαντικό να επανέλθουν οι μαθητές πίσω στην πραγματικότητα και να αποσυνδεθούν από τους ρόλους που υποδύθηκαν. Η συζήτηση μπορεί να ολοκληρωθεί με την απάντηση ερωτήσεων που αφορούν το τι κέρδισαν οι μαθητές από τη διαδικασία κι αν οι μαθητές θα αντιδρούσαν διαφορετικά σε μια παρόμοια περίσταση στο μέλλον. Δεν πρέπει να παραβλεφθούν και οι δυνατότητες που παρέχει ένα ερωτηματολόγιο, καθώς η αξιοποίηση του μπορεί να δώσει χρήσιμα αποτελέσματα.

44 ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Αξιολόγηση. Οι αρχικοί στόχοι που τέθηκαν πρέπει να εξεταστούν σε σχέση με τα προφορικά και τα γραπτά στοιχεία της διαδικασίας. Απ’ αυτή την ανάλυση θα προκύψουν διάφορες επισημάνσεις για το ποια ήταν πιθανώς τα κέρδη, από την εφαρμογή. Η αξιολόγηση της εφαρμογής μπορεί να εντοπίσει κενά που πρέπει να καλυφθούν, σημεία που πρέπει να ενισχυθούν και νέες περιοχές αναζητήσεων. Μπορεί επίσης να καταδείξει ότι μπορούν τεθούν νέοι στόχοι και νέες μαθησιακές κατευθύνσεις.

45 Παιχνίδι Ρόλων Πλεονεκτήματα Προωθούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων συλλογής και οργάνωσης πληροφοριών που απαιτούνται για την υποστήριξη των ρόλων Προωθούν την απόκτηση νέων γνώσεων και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων Βοηθούν στην κατανόηση, το σεβασμό και το συνυπολογισμό των απόψεων των άλλων για τη λήψη αποφάσεων Προωθούν την επικοινωνία, ποσοτικά και ποιοτικά Βοηθούν στην κατανόηση πολύπλοκων θεμάτων Εκπαιδεύουν τους μαθητές ώστε να ακούν, να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις και να συζητούν με επιχειρήματα για την εξεύρεση κοινής αποδεκτής λύσης με κριτήριο την προστασία του περιβάλλοντος

46 Παιχνίδι Ρόλων Μειονεκτήματα Δεν ενδείκνυται για μεγάλες ομάδες
Ίσως να μην είναι αποτελεσματικό στην περίπτωση που δεν υπάρχει η κατάλληλη ατμόσφαιρα για να εκφράζονται ελεύθερα Πολλοί μαθητές, παρόλο που προθυμοποιούνται, δυσκολεύονται να επιχειρηματολογήσουν όπως το πρόσωπο που υποδύονται

47 Τα παιχνίδια προσομοίωσης

48 Τα παιχνίδια προσομοίωσης
Στα παιχνίδια προσομοίωσης οι μαθητές αγωνίζονται για την επίτευξη ενός σκοπού ακολουθώντας κανόνες. Υπάρχει βαθμολόγηση που οδηγεί στον νικητή ή υιοθετείται σύστημα στο οποίο δεν υπάρχουν νικητές. Χρησιμοποιείται τυποποιημένο υλικό και σταθερές διαδικασίες (γι’ αυτό και είναι πολυπλοκότερα από τα παιχνίδια ρόλων).    

49 Μπορεί να είναι συνοπτικά παιχνίδια
Περιλαμβάνουν (στάδια) Επιλογή περιεχομένου Δημιουργία σεναρίου και περιγραφή ρόλων Ορισμός διαδικασίας, βαθμολόγησης, χρονικής διάρκειας Ενημέρωση των μαθητών και παράδοση υλικού για το ξεκίνημα Μπορεί να είναι συνοπτικά παιχνίδια παιχνίδια δεξιοτήτων και εξάσκησης γενικά παιχνίδια διαχείρισης

50 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
δεν παρεμβαίνει και δεν επηρεάζει τους μαθητές παρατηρεί την εξέλιξη του παιχνιδιού μετά την ολοκλήρωσή του, ελέγχει αν κατανοήθηκε η σχέση του παιχνιδιού με την πραγματικότητα κι αν δεν κατέστη δυνατό για τους μαθητές, τους βοηθά να συνειδητοποιήσουν αυτή τη σχέση μπορεί να είναι ο οργανωτής, ο διαιτητής, ο παρατηρητής, αυτός που κρατά τα στοιχεία βαθμολόγησης, ή κι όλα μαζί πρέπει να διασφαλίζει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης κάθε μαθητή με το περιεχόμενο του παιχνιδιού πρέπει να είναι απαλλαγμένος από το δεσποτικό χαρακτήρα, που έχει πάντα τον κεντρικό ρόλο και κυριαρχεί στη μαθησιακή διαδικασία

51 Τα παιχνίδια προσομοίωσης
Πλεονεκτήματα Καθιστούν περιπετειώδη κι ευχάριστη τη συμμετοχή των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Προωθούν κι ενδυναμώνουν το ρόλο του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία. Είναι οικείες διαδικασίες για τα παιδιά: το παιχνίδι και η ελεύθερη δραματοποίηση έχουν στενή σχέση με τα Παιχνίδια Προσομοίωσης. Προωθούν τη βαθιά κατανόηση των διάφορων ρόλων που υποδύονται.

52 Τα παιχνίδια προσομοίωσης
Πλεονεκτήματα Ευνοούν την εκτεταμένη διαθεματική προσέγγιση. Παρέχουν εμπειρία όσον αφορά τη διαχείριση προβλημάτων και ειδικά στη λήψη αποφάσεων. Γεφυρώνουν τη μαθησιακή διαδικασία με την πραγματικότητα. Σε πολλές περιπτώσεις είναι προσανατολισμένες στην επίλυση προβλημάτων. Παρέχουν εμπειρική μάθηση, προσανατολισμένη στην «προετοιμασία» του μέλλοντος.

53 Τα παιχνίδια προσομοίωσης
Μειονεκτήματα Συνήθως απαιτούν αρκετό χρόνο. Είναι απαιτητικές τεχνικές όσον αφορά το ρόλο του εκπαιδευτικού καθώς καλείται να εξασκηθεί στην επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν. Είναι άγνωστες για τους μαθητές και μπορεί να προξενήσουν απρόβλεπτες συμπεριφορές εξαιτίας του υπέρμετρου ενθουσιασμού. Ως νέες μέθοδοι πιθανώς να μην χαίρουν της εκτίμησης της εμπιστοσύνης και της αποδοχής των γονέων Απαιτούν αρκετό ελεύθερο χώρο στη σχολική τάξη, ο οποίος αρκετές φορές δεν υπάρχει.

54 Παιχνίδια προσομοίωσης σε Η/Υ

55 Παιχνίδια προσομοίωσης σε Η/Υ
H μέθοδος είναι από τις πλέον σύγχρονες και η προσφορά της συνίσταται στην παροχή απαντήσεων, στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης και της πολυπλοκότητας του πραγματικού κόσμου. Η εφαρμογή της ενδείκνυται ως μέσο πληροφόρησης, ανατροφοδότησης και αξιοποίησης της γνώσης που έχει αποκτηθεί. Είναι ελκυστικά για τους μαθητές αλλά… Μπορεί να ενδιαφέρονται μόνο για τη μορφή του. Δεν αντικαθιστούν όμως την πραγματική επαφή κι επικοινωνία.

56 ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε.
ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. Επιλογή του κατάλληλου παιχνιδιού. Σ’ αυτή τη φάση επιλέγεται το παιχνίδι που είναι ταιριαστό με το θέμα που προσεγγίζουμε και παράλληλα είναι ελκυστικό για τους μαθητές. Εισαγωγικές οδηγίες. Δίνονται σαφείς οδηγίες για τους στόχους του παιχνιδιού, το πιθανό του σενάριο και την υλοποίηση της εφαρμογής. Πιθανώς να απαιτείται η απόκτηση πληροφοριών από τους μαθητές για το θέμα του παιχνιδιού, γεγονός που θα διευκολύνει την εφαρμογή

57 ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε.
ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. Το λειτουργικό πλαίσιο. Οι μαθητές παίζουν το παιχνίδι κι ο εκπαιδευτικός παρατηρεί. Η εφαρμογή μπορεί επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μετά από ενημερώσεις ή παρουσιάσεις κεφαλαίων που αφορούν το αντικείμενο που προσεγγίζεται Ανάλυση. Αναλύεται και συζητιέται ο σκοπός της προσομοίωσης, η σύνδεση της με την πραγματικότητα και τα αποτελέσματά της. Είναι πολύ σημαντικό να αφιερώνεται χρόνος για να αναλογίζονται και να συζητούν οι εκπαιδευόμενοι για την εφαρμογή Αποτίμηση και αξιολόγηση. Πραγματοποιείται η συνολική αποτίμηση της εφαρμογής από τους μαθητές, και τον εκπαιδευτικό να επικεντρώνονται στα πιο κύρια σημεία της εφαρμογής

58 Παιχνίδια προσομοίωσης σε Η/Υ
Πλεονεκτήματα Τα παιχνίδια προσομοίωσης σε Η/Υ αξιοποιώντας τα κατάλληλα γραφικά είναι συνήθως ελκυστικά για τους μαθητές Είναι κατάλληλα εργαλεία για την απόκτηση πληροφοριών Η μάθηση είναι πιο αποτελεσματική, όταν είναι και διασκεδαστική για τους μαθητές.

59 Παιχνίδια προσομοίωσης σε Η/Υ
Μειονεκτήματα Εξαρτάται από την ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισμού Απαιτεί εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ από την πλευρά των μαθητών και των εκπαιδευτικών Τα παιχνίδια προσομοίωσης σε Η/Υ αποτραβούν τα παιδιά από τον πραγματικό κόσμο. H χρήση τους μπορεί να αποβεί αρνητική όσον αφορά τη σχέση μαθητών και εκπαιδευτικού ειδικά όταν η δραστηριότητα είναι πολύ εύκολη ή πολύ δύσκολη για τους μαθητές

60 Παιχνίδια προσομοίωσης σε Η/Υ
Μειονεκτήματα Μπορεί να εκληφθεί ως μια διαδικασία που αποτελεί απλά χάσιμο χρόνου για τους μαθητές, εάν ασχοληθούν μόνο επιφανειακά με τη χρήση του Η/Υ και την εφαρμογή κι όχι με το περιεχόμενο της. Εφαρμογές που προκαλούν το θαυμασμό των μαθητών μπορούν εύκολα να τους αποπροσανατολίσουν από τους στόχους της δραστηριότητας Προϋποθέτει, ως βάση για την επιτυχή εφαρμογή της, ένα σχετικό υπόβαθρο γνώσεων σε θέματα περιβάλλοντος

61 Κατασκευή Εννοιολογικού Χάρτη/Χάρτη Ιδεών

62 Κατασκευή Εννοιολογικού Χάρτη/Χάρτη Ιδεών
Ένας εννοιολογικός χάρτης είναι μια εικονική αναπαράσταση της γνωστικής δομής ενός ατόμου σε ένα συγκεκριμένο θέμα, όπως αυτό την οικοδομεί και αντιπροσωπεύει το τι κατανοεί ένα άτομο για ένα ορισμένο θέμα. Οι εννοιολογικοί χάρτες αποκαλύπτουν τις ατομικές διαφορές στη μάθηση. Αυτή η αναπαράσταση παίρνει τη μορφή ενός γραφήματος ή ενός διαγράμματος που δείχνει τις συνδέσεις που κάνουν οι μαθητές μεταξύ εννοιών που έμαθαν σε ένα μάθημα και άλλων εννοιών που είχαν μάθει προγενέστερα.

63 Κατασκευή Εννοιολογικού Χάρτη/Χάρτη Ιδεών
Η χρήση των εννοιολογικών χαρτών πηγάζει από τη θεωρία της επεξεργασίας των πληροφοριών, σύμφωνα με την οποία η γνώση οργανώνεται σε ένα προτασιακό δίκτυο, που σε κάθε άτομο είναι μοναδικό, αφού και η εμπειρία του είναι μοναδική. Προκύπτει επίσης και από τη θεωρία του Ausubel, ο οποίος υποστηρίζει ότι «η μάθηση με νόημα» λαμβάνει χώρα όταν οι μαθητές σκόπιμα προσπαθούν να συνδέσουν τη νέα γνώση με την προϋπάρχουσα.

64 Κατασκευή Εννοιολογικού Χάρτη/Χάρτη Ιδεών
Βασικά συστατικά στοιχεία ενός εννοιολογικού χάρτη είναι: Οι κόμβοι (αναπαριστούν τις έννοιες) Οι σύνδεσμοι (προσδιορίζουν τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών περιγράφοντας πώς μια έννοια συνδέεται με μια άλλη) Η τριάδα Έννοια-Σύνδεσμος-Έννοια δημιουργεί μια πρόταση

65 Κατασκευή Εννοιολογικού Χάρτη/Χάρτη Ιδεών
Οι εννοιολογικοί χάρτες μπορούν να εκπληρώσουν διδακτικά τρεις διαφορετικούς στόχους: να λειτουργήσουν ως διδακτικά εργαλεία βοηθώντας το έργο του διδάσκοντα, να λειτουργήσουν ως μαθησιακά έργα, δηλαδή ως δραστηριότητες για τους μαθητές και να αποτελέσουν εργαλεία αξιολόγησης της μάθησής τους.

66 Εννοιολογικός χάρτης για το πρόβλημα της παγκόσμιας θέρμανσης

67 Καταιγισμός Ιδεών

68 Καταιγισμός Ιδεών Αποτελεί μια μέθοδο χρήσιμη στην εκμαίευση των απόψεων και των στάσεων των εκπαιδευόμενων πάνω σε ένα συγκεκριμένο περιβαλλοντικό ζήτημα. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές το περιβαλλοντικό ζήτημα και τους δίνει λίγο χρόνο προκειμένου να συζητήσουν και να καταθέσουν τις απόψεις τους. Οι απόψεις αυτές καταγράφονται σε έναν πίνακα και ακολουθεί συζήτηση μέχρι να ιεραρχηθούν οι απόψεις που υποστηρίχθηκαν.

69 Καταιγισμός Ιδεών Ο καταιγισμός ιδεών μπορεί να εφαρμοστεί μέσα από δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: Με δομημένο τρόπο, όπου τα μέλη της ομάδας λένε τις ιδέες τους με τη σειρά. Με ελεύθερο τρόπο, όπου τα μέλη της ομάδας διατυπώνουν της ιδέες, χωρίς να περιμένουν τη σειρά τους.

70 Ο καταιγισμός ιδεών Η αυθόρμητη διατύπωση των απόψεων των μαθητών για ένα περιβαλλοντικό ζήτημα. Τα βήματα της: Ενημέρωση για τη διαδικασία Παρουσίαση του θέματος Αξιολόγηση των ιδεών Παρουσίαση

71 Καταιγισμός Ιδεών Περιγραφή Ρόλος Εκπαιδευτικού Μελέτη αρχικού υλικού
Παρουσίαση των απόψεων σε σύντομο χρονικό διάστημα Ρόλος Εκπαιδευτικού Παροχή του αρχικού υλικού Διοργάνωση και συντονισμός της συζήτησης

72 Καταιγισμός Ιδεών Πλεονεκτήματα
Προωθεί την έκφραση πληθώρας ιδεών, ως μια ελεύθερη και χωρίς επικρίσεις, ανοιχτή διαδικασία Ως μέθοδος, δίνει τη δυνατότητα για τον καλύτερο σχεδιασμό των προγραμμάτων ΠΕ καθώς διερευνά τις γνώσεις και τις ελλείψεις τους. Η μέθοδος εκπαιδεύει τους μαθητές να διατυπώνουν σύντομα τις απόψεις τους με σαφήνεια και ακρίβεια.

73 Καταιγισμός Ιδεών Πλεονεκτήματα
Δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να παρουσιάζουν τις ιδέες τους, ακόμη κι όταν δεν καταφέρνουν να τις συνδυάσουν άμεσα με το θέμα. Ενθαρρύνει τη συμμετοχή και το πνεύμα συνεργασίας καθώς από μια ιδέα ενός μαθητή δημιουργούνται άλλες. Καλλιεργεί τη δημιουργική σκέψη και προωθεί την έκφραση νέων ιδεών Δεν απαιτεί πού χρόνο και η εφαρμογή της είναι σχετικά εύκολη

74 Καταιγισμός Ιδεών Μειονεκτήματα
Oι ιδέες που εκφράζονται, είναι μερικές φορές επιπόλαιες, εξαιτίας - κυρίως -της έλλειψης χρόνου Ως μέθοδος, δεν ενδείκνυται για μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων . Οι μαθητές δεν είναι βέβαιο ότι πάντοτε καταφέρνουν να εκφραστούν ελεύθερα, με αποτέλεσμα να ακυρώνεται η λειτουργία της μεθόδου Η πιθανότητα να καταλήξει η διαδικασία σε επίδειξη φαντασίας

75 Τα μουρμουρητά (Buzz activity)

76 Τα μουρμουρητά (Buzz activity)
Τα μουρμουρητά είναι μια ομαδική εργασία που βασίζεται στη συζήτηση με στόχο έχει να επηρεάσει τη μάθηση μέσα από τη συμμετοχή. Καλλιεργεί την κριτική σκέψη όπως και δεξιότητες παρατήρησης κι ανάλυσης. Βοηθά στο να αποσαφηνιστούν στάσεις και αξίες. Καλλιεργεί το ομαδικό πνεύμα. Δεν ενδείκνυται όταν απαιτείται συζήτηση κι ανάλυση σε βάθος.

77 Μουρμουρητά (Buzz activity)
Περιγραφή Ανάλυση ενός θέματος σε επίπεδο μικρών ομάδων Παρουσίαση των απόψεων Ρόλος Εκπαιδευτικού Παροχή αρχικού υλικού

78 Μουρμουρητά Πλεονεκτήματα
Οι μαθητές αποσαφηνίζουν τις προσωπικές αξίες και στάσεις τους, όσο και των άλλων που συμμετέχουν. Η καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος. Η απόκτηση νέων πληροφοριών. Η προώθηση της συζήτησης. Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την παρατήρηση κι ανάλυση ενός ζητήματος. Επιτρέπει την ενεργό συμμετοχή πολλών ατόμων. Οι μικρές ομάδες που εφαρμόζονται στη μέθοδο δίνουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε όλους του μαθητές κι ιδιαίτερα σ’ αυτούς που δυσκολεύονται να εκφραστούν σε ευρύ κοινό.

79 Μουρμουρητά Μειονεκτήματα Εξάρτηση από τη συμμετοχή των μαθητών.
Ακατάλληλη για μεγάλες ομάδες. Η ποιότητα των συμπερασμάτων μιας όχι και τόσο «οργανωμένης» συζήτησης, ίσως δεν είναι τέτοια που θα ήταν σε μια καθοδηγούμενη συζήτηση Τα αποτελέσματα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα προφορικής έκφρασης των μελών Η δυσκολία στην αξιολόγηση όλων των ιδεών, λόγω των πολλών ομάδων που συμμετέχουν Δεν διαπιστώνεται μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση στάσεων

80 Ομαδική Συζήτηση και Διάλογος

81 Ομαδική Συζήτηση και Διάλογος
στο τυπικό σχολείο, η συνομιλία των μαθητών μέσα στην τάξη δεν ενθαρρύνεται από τους εκπαιδευτικούς και θεωρείται διακοπή και παρέμβαση. Έρευνες έχουν δείξει ότι αυτό το είδος οργάνωσης του μαθησιακού περιβάλλοντος της συζήτησης και του διαλόγου συναντάται σπάνια στις σημερινές αίθουσες διδασκαλίας και υιοθετείται δύσκολα γιατί απαιτεί από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές του την ανάληψη νέων ρόλων και ευθυνών

82 Ομαδική Συζήτηση και Διάλογος
Αντίθετα στο πλαίσιο υλοποίησης περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων η συζήτηση και ο διάλογος θεωρούνται θεμελιώδη διδακτικά εργαλεία. Η ενθάρρυνση και εφαρμογή της διαμαθητικής επικοινωνίας βασίζεται σε σύγχρονες θέσεις που υποστηρίζουν ότι η μάθηση δεν είναι μια αποκλειστικά ατομική λειτουργία της νόησης, αλλά μια κοινωνικοπολιτισμική διεργασία που λαμβάνει χώρα μέσω της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους.

83 Ομαδική Συζήτηση Οι φάσεις εφαρμογής της μεθόδου ακολουθούν - και περιέχουν - τα στάδια της εξέλιξης της λειτουργίας της : Επισήμανση και ανάλυση της κατάστασης. Η εισαγωγή του θέματος μπορεί να γίνει με την προβολή ταινίας ή διαφανειών ή με εισήγηση του εκπαιδευτικού. Σχηματισμός της υπόθεσης και αναζήτηση των πιθανών λύσεων στο πρόβλημα . Γενίκευση ή σχέδιο δράσης . Εάν εφαρμοστούν οι προτεινόμενες λύσεις, αξιολογούνται τα αποτελέσματα της εφαρμογής

84 Συζήτηση Περιγραφή Ρόλος Εκπαιδευτικού Ελεύθερη συζήτηση
Οργανωμένη και με τυπική μορφή Ρόλος Εκπαιδευτικού Συντονισμός της συζήτησης. Παροχή του υλικού σε κάποιες περιπτώσεις

85 Συζήτηση Πλεονεκτήματα
Καλλιεργεί την ικανότητα προφορικής έκφρασης κι επικοινωνίας. Προωθεί το μοίρασμα των πληροφοριών. Την ανάλυση καταστάσεων και τη διαμόρφωση λύσεων. Εκπαιδεύει τους μαθητές να υποστηρίζουν τις απόψεις τους επιχειρηματολογώντας και να σέβονται τις απόψεις των άλλων. Προωθεί την ανεκτικότητα και τις δημοκρατικές διαδικασίες. Προάγει την ομαδική εργασία

86 Συζήτηση Μειονεκτήματα
Είναι πιθανό να περιοριστεί η συζήτηση, σε μια μόνο πτυχή ενός θέματος Οι αναστολές κάποιων να πάρουν το λόγο, εξαιτίας του χαρακτήρα τους ή λόγω των αντιδράσεων των υπολοίπων στις απόψεις τους, που προκαλεί ανισορροπία στη συμμετοχή Η ανάλωση σε προσωπικές διαφωνίες λόγω προκαταλήψεων Είναι δύσκολο να εφαρμοστεί σε μεγάλες ομάδες ατόμων

87 Αντιπαράθεση

88 Επιχειρηματολογία (Ανάπτυξη Επιχειρήματος και Ακαδημαϊκή Αντιπαράθεση)
Μέσα από τη διαδικασία αυτή οι μαθητές εξοικειώνονται με τους διαφορετικούς τρόπους θέασης ενός θέματος και τη διαπραγμάτευσή του και οικειοποιούνται δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων για την καθημερινή κοινωνική τους ζωή. Οι μαθητές συνηθίζουν να συνδιαλέγονται και να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους.

89 Επιχειρηματολογία (Ανάπτυξη Επιχειρήματος και Ακαδημαϊκή Αντιπαράθεση)
Για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Κανόνας 1ος: Είναι προτιμότερο οι μαθητές να μη γνωρίζουν εκ των προτέρων την πλευρά την οποία θα πρέπει να υποστηρίξουν ώστε να αναγκαστούν να μελετήσουν σε βάθος όλες τις όψεις του προβλήματος.

90 Επιχειρηματολογία (Ανάπτυξη Επιχειρήματος και Ακαδημαϊκή Αντιπαράθεση)
Κανόνας 2ος: Οι απόψεις που κάθε ομάδα θα «υιοθετήσει» θα πρέπει να ανατεθούν μόλις 5 λεπτά πριν από την έναρξη της δημόσιας αντιπαράθεσης. Κανόνας 3ος: Χρειάζεται να καθοριστούν από την αρχή τα χρονικά όρια. Αν δεν καθοριστούν κάποια χρονικά πλαίσια υπάρχει ο κίνδυνος κάποιοι μαθητές να τα υπερβούν και να μονοπωλήσουν τη διαδικασία προσπαθώντας να επιβάλουν τις απόψεις τους.

91 Αντιπαράθεση Μια μέθοδος ομαδικής εργασίας που αξιοποιεί τη συζήτηση για να προσεγγιστούν πολύπλευρα, θέματα Ως αντικείμενο της ενδείκνυνται «αμφιλεγόμενα» ζητήματα Καλλιεργεί την επιχειρηματολογία το σεβασμό των απόψεων των άλλων την κριτική σκέψη αλλά… Υπάρχει ο κίνδυνος να πάρει τη μορφή της ανταγωνιστικής διάστασης

92 Αντιπαράθεση Πλεονεκτήματα
Πολύ αποτελεσματική για την παρουσίαση αντιφατικών απόψεων. Χρήσιμη για την αξιολόγηση αντιλήψεων και αξιών. Μειονεκτήματα Δε διασφαλίζει τη συμμετοχή όλων. Μπορεί να εξελιχθεί σε ανταγωνιστική διαδικασία. Τα μέλη των ομάδων συχνά δεν είναι αντικειμενικά όσον αφορά το θέμα που προσεγγίζεται

93 Η επισκόπηση απόψεων

94 Η επισκόπηση απόψεων Ερευνητική μέθοδος που χρησιμεύει για την καταγραφή των γνώσεων του βαθμού ενημέρωσης της κατανόησης και του ενδιαφέροντος των πολιτών, για ένα περιβαλλοντικό ζήτημα Αξιοποιεί ερωτηματολόγιο, γνωμολόγιο ή συνέντευξη «Κλειδί» για την επιτυχή αξιοποίηση της μεθόδου αποτελεί η διασφάλιση της σωστής αξιολόγησης των δεδομένων ώστε η μελέτη τους να οδηγεί στα σωστά συμπεράσματα.

95 Η επισκόπηση απόψεων 1. Επιλογή του θέματος και διατύπωση των στόχων.
2. Βιβλιογραφική έρευνα. 3. Επιλογή του ερευνητικού εργαλείου. 4. Συλλογή πληροφοριών με την αξιοποίηση του ερευνητικού εργαλείου που επιλέχτηκε. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες εξορμούν και συλλέγουν πληροφορίες. 5. Ανάλυση δεδομένων. Τα δεδομένα συγκεντρώνονται και αναλύονται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού ή ειδικού επιστήμονα

96 Επισκόπηση Περιγραφή Ρόλος Εκπαιδευτικού
Διεξαγωγή έρευνας των απόψεων των μελών της κοινότητας Ρόλος Εκπαιδευτικού Προετοιμασία της έρευνας σε συνεργασία με τους εκπαιδευόμενους

97 Επισκόπηση Πλεονεκτήματα
Προωθεί την επαφή των μαθητών και της κοινότητας. Βοηθά στη συλλογή δεδομένων και την ανακάλυψη στοιχείων. Βοηθά στη κατανόηση της ολότητας του περιβάλλοντος. Προωθεί την καλλιέργεια μαθηματικών δεξιοτήτων

98 Επισκόπηση Μειονεκτήματα
Είναι δύσκολος ο σχεδιασμός ενός σωστά δομημένου και αποτελεσματικού ερωτηματολογίου, ενώ ιδιαίτερη δυσκολία παρουσιάζουν και οι συνεντεύξεις. Υπάρχει πιθανότητα, οι απόψεις της κοινότητας να επηρεάσουν τους μαθητές και να τους οδηγήσούν σε λάθος συμπεράσματα. Για την αποφυγή αυτής της πιθανότητας, επιδιώκεται οι μαθητές να διαθέτουν ήδη κάποιες γνώσεις για το αντικείμενο που προσεγγίζεται.

99 Ανάλυση Αξιών

100 Ανάλυση Αξιών Σκοπό έχει να βοηθήσει τους μαθητευόμενους:
Να αποκτήσουν επίγνωση των πεποιθήσεών τους, των στάσεών τους και των αξιών τους που αφορούν κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Να αντιληφθούν τα υπέρ και τα κατά και τις συνέπειες των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων που δίνονται σε ένα περιβαλλοντικό θέμα. Να διαπιστώσουν κατά πόσο οι πράξεις τους εναρμονίζονται με τις πεποιθήσεις τους και αν όχι να προβληματιστούν στο πώς είναι δυνατό να επιδιωχθεί ο συντονισμός αυτός

101 Ανάλυση Αξιών Να είναι σε θέση να επιλέγουν και να αξιολογούν τις συνέπειες των επιλογών αυτών. Να τους καταστήσει λιγότερο απαθείς και αδιάφορους ή ανεύθυνους απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν γύρω τους, αλλά και να μη συμμορφώνονται άκριτα με τις επικρατούσες απόψεις. Να αποκτήσουν κριτική σκέψη, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη στρατηγική δεν ενδιαφέρεται τόσο για το περιεχόμενο των ανθρώπινων αξιών όσο για τη διαδικασία που ακολουθεί κανείς όταν ασχολείται με αυτές.

102 Ανάλυση Αξιών Η αποσαφήνιση αξιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή σε ένα θέμα, οπότε βοηθάει τους μαθητευομένους να αναγνωρίσουν τα συναισθήματά τους, τις πεποιθήσεις τους και τις προτεραιότητες που έχουν για το συγκεκριμένο θέμα. Με την ολοκλήρωσή της θα μπορούν οι μαθητές πιο εύκολα και πιο συνειδητά να επιλέξουν ένα σχέδιο δράσης, ώστε αυτό να εναρμονίζεται περισσότερο με τις δικές τους αξίες και πεποιθήσεις.

103 Αποσαφήνιση Αξιών Περιγραφή Ρόλος Εκπαιδευτικού Πλεονεκτήματα
Διευκρίνιση του μηχανισμού διαμόρφωσης αξιών Ρόλος Εκπαιδευτικού Προετοιμασία ερωτήσεων. Πρέπει να έχει ουδέτερη στάση Πλεονεκτήματα Ανακάλυψη των προσωπικών αξιών –πιστεύω αλλά και των άλλων Μειονεκτήματα Εξάρτηση από την ειλικρίνεια των εκπαιδευομένων

104 Ανάλυση Αξιών

105 Ανάλυση Αξιών

106 Ανάλυση Αξιών Για την ανάλυση αξιών μπορούν να αξιοποιηθούν διάφορες τεχνικές, όπως της ελεύθερης ή της δομημένης συζήτησης, προσομοίωση περιβαλλοντικών προβλημάτων, χρήση και αξιοποίηση ηθικών διλημμάτων. Σκοπός της ανάλυσης αξιών δεν είναι να διδάξει ένα συγκεκριμένο σύνολο αξιών, αλλά να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να αναγνωρίσουν τις δικές τους αξίες και τις αξίες των άλλων, να αξιολογήσουν τις αξίες αυτές και τις συνέπειές τους και να τροποποιήσουν τις αξίες τους αν νιώσουν την ανάγκη

107 Καθοδηγούμενη περιβαλλοντική ερμηνεία
Καθοδηγούμενη περιβαλλοντική ερμηνεία

108 Καθοδηγούμενη περιβαλλοντική ερμηνεία
Καθοδηγούμενη περιβαλλοντική ερμηνεία Η συστηματική προσπάθεια αλλαγής των απόψεων των μαθητών για θέματα τα οποία γνωρίζουν εν μέρει και δεν έχουν κατανοήσει, χαρακτηρίζει τη μέθοδο Πολύ χρήσιμη μέθοδος για την αλλαγή αντιλήψεων, βασισμένη στην καλύτερη κατανόηση για τα ζητήματα που προσεγγίζονται και για την καλλιέργεια σημαντικών δεξιοτήτων, όπως του διαλόγου, της συζήτησης, της κριτικής σκέψης και της ομαδικής εργασίας.

109 Καθοδηγούμενη περιβαλλοντική ερμηνεία
Καθοδηγούμενη περιβαλλοντική ερμηνεία Φάσεις εφαρμογής Επιλογή της περιοχής προς επίσκεψη- και του θέματος προς ανάλυση- και ενημέρωση των μελών της ομάδας. Επίσκεψη στην περιοχή και επανάληψη της εάν κρίνεται απαραίτητο.

110 Καθοδηγούμενη περιβαλλοντική ερμηνεία
Καθοδηγούμενη περιβαλλοντική ερμηνεία Φάσεις εφαρμογής Ανάλυση και μελέτη των στοιχείων της περιοχής. Οι μαθητές κάνουν διαπιστώσεις για την περιοχή που επισκέφθηκαν κι ότι συνάντησαν, για τη δική τους συμπεριφορά κατά την επίσκεψη, το ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στη συγκεκριμένη περίπτωση και την σχέση αλληλεπίδρασης του με το φυσικό περιβάλλον. Συνεργάζονται μεταξύ τους ή και με άτομα που περιλαμβάνονται στην «κατάσταση» που μελετούν και διατυπώνουν ερωτήματα και υποθέσεις.

111 Καθοδηγούμενη περιβαλλοντική ερμηνεία
Καθοδηγούμενη περιβαλλοντική ερμηνεία Φάσεις εφαρμογής Οργανώνεται και πραγματοποιείται συζήτηση, ως συνέχεια - ίσως και μέρος- της προηγούμενης φάσης. Με βάση όλα όσα παρατηρήθηκαν και διαπιστώθηκαν, αναπτύσσονται περαιτέρω οι προβληματισμοί των μαθητών. οι οποίοι μπορούν να γενικευθούν και σε άλλες παρόμοιες καταστάσεις. Ανασκόπηση της εφαρμογής στην οποία αξιολογείται η όλη διαδικασία από τον καθοδηγητή.

112 Καθοδηγούμενη Περιβαλλοντική Ερμηνεία
Περιγραφή Ανάλυση κάποιων στοιχείων μετά από μία επίσκεψη σε κάποια περιοχή Οργάνωση συζήτησης Ρόλος Εκπαιδευτικού Επαφή εκπαιδευομένων με το περιβάλλον Εκμαίευση των απόψεων τους. Ώθηση των εκπαιδευομένων στην αναπροσαρμογή των απόψεών τους με βάση τα νέα στοιχεία

113 Καθοδηγούμενη Περιβαλλοντική Ερμηνεία
Πλεονεκτήματα Κατανόηση της ύπαρξης διαφορετικών τρόπων αντιμετώπισης και ερμηνείας της πραγματικότητας. Επαναπροσδιορίζει τη σχέση του εκπαιδευομένου με το περιβάλλον και προωθεί την ανάπτυξη μιας νέας αντίληψης θετικής, για το περιβάλλον. Ανάπτυξη δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων που σχετίζονται με το διάλογο και την ομαδική εργασία. Προωθεί την κριτική στάση Μειονεκτήματα Εξάρτηση από την ανταπόκριση των εκπαιδευομένων στα νέα στοιχεία

114 Αξιοποίηση των Διαδικασιών της Επιστημονικής Μεθόδου
Ένα πρόγραμμα ΠΕ είναι σκόπιμο να επιδιώκει τη συγκροτημένη και κλιμακωτή, ανάλογα με την ηλικία και βαθμίδα, εξοικείωση των μαθητών με τις επιστημονικές διαδικασίες, όπως την παρατήρηση, την ταξινόμηση, τη μέτρηση, τις χωροχρονικές σχέσεις, την επικοινωνία, τις προβλέψεις, την εξαγωγή συμπερασμάτων, τις υποθέσεις, την ερμηνεία, την αναγνώριση και τον έλεγχο μεταβλητών, την κατασκευή μοντέλων, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες (ψυχοκινητικές).

115 Αξιοποίηση των Διαδικασιών της Επιστημονικής Μεθόδου
παράδειγμα η ταξινόμηση ομοειδών αντικειμένων Η ομαδοποίηση βοηθάει στην ανακάλυψη ιδιοτήτων με τις οποίες γίνεται η ταξινόμηση και η περιγραφή. Σε σχολικό επίπεδο η ταξινόμηση βοηθάει τους μαθητές να ανακαλύψουν ιδιότητες με τις οποίες μπορούν να περιγράψουν τα αντικείμενα που ομαδοποιούν. Στο κατώτερο επίπεδο οι μαθητές ασκούνται στην ταξινόμηση, γιατί έμμεσα μαθαίνουν και να παρατηρούν.

116 Αξιοποίηση των Διαδικασιών της Επιστημονικής Μεθόδου
Μια άλλη σημαντική επιστημονική δεξιότητα είναι η πρόβλεψη. Η πρόβλεψη είναι ένα σημαντικό μέρος της δουλειάς του επιστήμονα, ο οποίος συχνά κάνει την ερώτηση : «Τι θα συμβεί αν …». Κάνει την πρόβλεψη και προχωρεί στον έλεγχο της. Η πρόβλεψη στηρίζεται σε δεδομένα, γεγονός που την κάνει να διαφέρει από την υπόθεση. Σε ένα πρόγραμμα ΠΕ με ερωτήσεις του τύπου «Τι θα συνέβαινε αν....» δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να κάνουν προβλέψεις και να προβαίνουν στη συνέχεια στον έλεγχο τους.

117 Το Πείραμα Η υλοποίηση πειραματικών δραστηριοτήτων από τους μαθητές θεωρείται πολύ σημαντική εκπαιδευτική διαδικασία γιατί βοηθάει στη διανοητική ανάπτυξη του παιδιού, συμβάλλει στην κατανόηση της θεωρίας και στην ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στο σύγχρονο άνθρωπο. Τέτοιες δεξιότητες είναι η σωστή χρησιμοποίηση συσκευών, η κατανόηση και εκτέλεση οδηγιών, ειδικές δεξιότητες των χεριών κλπ.

118 Το Πείραμα Καθώς ο μαθητής εκτελεί πειράματα είναι υποχρεωμένος να εργαστεί μόνος του ή με συνεργάτες, να κάνει υποθέσεις, να επιλέξει τα μέσα που θα χρησιμοποιήσει, να παρατηρήσει προσεκτικά, να κάμει μετρήσεις, να καταλήξει σε συμπεράσματα τα οποία και να επαληθεύσει. Με τον τρόπο αυτό εξοικειώνεται ταυτόχρονα και με τις επιστημονικές διαδικασίες.

119 Το Πείραμα Το πείραμα, ως μέθοδος μάθησης, είναι μια έρευνα κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες που ελέγχει μια υπόθεση ή ανακαλύπτει κάποιους παράγοντες ενός φυσικού φαινομένου. Περιλαμβάνει Συλλογή στοιχείων Διεξαγωγή πειράματος Αξιολόγηση διαδικασίας Προβληματισμό κατά τη διαδικασία Ανασκόπηση των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν. Συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με το σχηματισμό υποθέσεων τη λήψη αποφάσεων, την παρατήρηση και τη σύγκριση αποτελεσμάτων

120 Το Πείραμα Πλεονεκτήματα Περιγραφή Ρόλος εκπαιδευτικού Μειονεκτήματα
Συσχέτιση της θεωρίας με τον πραγματικό κόσμο Ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με τον σχηματισμό υποθέσεων, τη λήψη αποφάσεων την παρατήρηση Μειονεκτήματα Απαιτήσεις σε εξοπλισμό Απαίτηση κατάλληλου χώρου Περιγραφή Συλλογή στοιχείων Διεξαγωγή πειράματος Ρόλος εκπαιδευτικού Καθοδήγηση των εκπαιδευομένων Εξασφάλιση των σωστών και ασφαλών όρων διεξαγωγής του πειράματος


Κατέβασμα ppt "Διάλεξη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google