Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ολοκληρωμένο περιβάλλον για την δημιουργία και προβολή σύγχρονων ηλεκτρονικών ακαδημαϊκών συγγραμμάτων Δημήτριος Κουής, Νικόλαος Κωνσταντίνου, Χαριτίνη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ολοκληρωμένο περιβάλλον για την δημιουργία και προβολή σύγχρονων ηλεκτρονικών ακαδημαϊκών συγγραμμάτων Δημήτριος Κουής, Νικόλαος Κωνσταντίνου, Χαριτίνη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ολοκληρωμένο περιβάλλον για την δημιουργία και προβολή σύγχρονων ηλεκτρονικών ακαδημαϊκών συγγραμμάτων Δημήτριος Κουής, Νικόλαος Κωνσταντίνου, Χαριτίνη Μπλιάτσιου, Κυριάκος Διακονικολάου, Κώστας Λαιμός, Νικόλαος Μήτρου Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (www.seab.gr, Δράση: Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα (Κάλλιπος –

2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
Η δράση – στόχοι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: «Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών - Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» ΠΡΑΞΕΙΣ:(α) Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά συγγράμματα και βοηθήματα (ΣΕΑΒ) και (β) Ενιαία πλατφόρμα δημιουργίας και διάθεσης ηλεκτρονικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων (ΕΔΕΤ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Αναμόρφωση εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος – ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού.

3 Η δράση – στόχοι Εισαγωγή του ηλεκτρονικού βιβλίου στην Ελληνική Ακαδημαϊκή Κοινότητα. Ενδυνάμωση της προσπάθειας για την παραγωγή επιστημονικού περιεχομένου υπό το καθεστώς της Ανοικτής Πρόσβασης (Open Access). Απόκτηση τεχνογνωσίας από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα / Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες σε θέματα δημιουργίας και διαχείρισης ηλεκτρονικών βιβλίων.

4 Οργάνωση της δράσης – Ρόλοι

5 Οργάνωση της δράσης - Διαδικασίες

6 Σύγκριση με το OMP

7 Τεχνολογίες Διαδικτυακό Πληροφοριακό Σύστημα: DSpace DSpace 3.2
Microsoft .NET Framework 4.5 (ASP.NET) C# 5.0 (γλώσσα προγραμματισμού) Entity Framework 5.0 (Object-Relational Mapping) Error logging με log4net DotNetOpenAuth για διασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα τρίτων (ΓΓΠΣ) μέσω Open Authentication (OAUTH) jQuery Framework 2.0.3 jQuery UI MS AJAX Framework DSpace DSpace 3.2 Postgres Java: OpenJDK 64-bit 1.6.0_27

8 Επίδειξη – Demo Λογαριασμός Συγγραφέα (prof22 - ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ)
Υποβολή Πρότασης Όψη μέλους ΚΟΥ (helpdesk) Όψη Προέδρου / μέλους Θεματικής Επιτροπής (prof20 - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) Όψη Αξιολογητή (prof31 - ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ) Γραφείο Αρωγής (helpdesk)

9 Ευχαριστούμε


Κατέβασμα ppt "Ολοκληρωμένο περιβάλλον για την δημιουργία και προβολή σύγχρονων ηλεκτρονικών ακαδημαϊκών συγγραμμάτων Δημήτριος Κουής, Νικόλαος Κωνσταντίνου, Χαριτίνη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google