Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ενημερωτική Ημερίδα Εκπαιδευτικών ΣΕΠ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ενημερωτική Ημερίδα Εκπαιδευτικών ΣΕΠ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ενημερωτική Ημερίδα Εκπαιδευτικών ΣΕΠ
9/4/2017 Ενημερωτική Ημερίδα Εκπαιδευτικών ΣΕΠ Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2008 “Φύλο και Νέες Τεχνολογίες: Μια εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας” Εισηγητές: Γιαννιτσάδης Δημήτριος Κουκουρίκου Στυλιανή

2 ? Θεωρητικό Πλαίσιο Η Εποχή της “Κοινωνίας της Πληροφορίας”
ΤΠΕ  Πληροφορική Τεχνολογία + Τεχνολογία Επικοινωνιών Απαραίτητη η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στις ΤΠΕ για κάθε άτομο Συνταγματικό δικαίωμα η συμμετοχή στην ΚτΠ Στην πράξη, όμως ? “… υπάρχουν ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο ψηφιακού αποκλεισμού, για παράδειγμα άτομα με ειδικές ανάγκες και άτομα που βρίσκονται στο όριο της φτώχειας.” “… το ψηφιακό χάσμα αναπαράγει παραδοσιακές μορφές ανισότητας και αντιθέσεις του κοινωνικού οικονομικού συστήματος, μία εκ των οποίων αφορά και αυτή μεταξύ των δύο φύλων” (Βιτσιλάκη, 2001)

3 Φύλο & Νέες Τεχνολογίες
Διαφοροποιήσεις Λιγότερες γυναίκες συγκριτικά με τους άντρες επιλέγουν να σπουδάσουν ή να ακολουθήσουν επάγγελμα στην Πληροφορική Και σε επίπεδο απλής χρήσης, οι γυναίκες ασχολούνται με τον Η/Υ σε μικρότερο βαθμό συγκριτικά με τους άνδρες Τα δύο φύλα μαθαίνουν και χρησιμοποιούν υπολογιστές μέσα από διαφορετικά είδη δραστηριοτήτων Μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών που φοιτούν στο σχολείο, τα κορίτσια επιπλέον θεωρούν τους εαυτούς τους λιγότερο ικανές στην εκτέλεση διαφόρων δραστηριοτήτων στους υπολογιστές

4 Φύλο, Νέες Τεχνολογίες & Επάγγελμα
Τα δύο φύλα προσανατολίζονται σε διαφορετικής φύσης επαγγέλματα Τα χαρακτηριστικά των επαγγελμάτων που σχετίζονται με τις ΤΠΕ και οι απαιτούμενες για αυτά δεξιότητες σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στο ανδρικό φύλο Το περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας των ίδιων επαγγελμάτων ταιριάζουν στο κοινωνικά θεμελιωμένο ανδρικό μοντέλο εργασίας Εδραιωμένη είναι και η αντίληψη ότι η ενασχόληση με τεχνικά αντικείμενα δε συμβαδίζει με τη θηλυκότητα

5 Αναγκαιότητα Υλοποίησης
Έλευση των ΤΠΕ  Αλλαγές στο εργασιακό πεδίο   Αξιοποίηση Η/Υ σε κάθε μορφή εργασίας Ψηφιακό χάσμα: Ο διαφορετικός βαθμός ανάπτυξης, πρόσβασης, εκμάθησης, αξιοποίησης και χρήσης των Νέων Τεχνολογιών από διαφορετικές κοινωνικές ομάδες Ο ψηφιακός αναλφαβητισμός πλήττει περισσότερο τις γυναίκες Δυσκολία εξέλιξης στον επαγγελματικό στίβο Εκπαιδευτικές ανισότητες ΜΜΕ  Διαμόρφωση στερεοτύπων

6 Στόχοι Να αναγνωρίσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τη σπουδαιότητα της απόκτησης βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στις ΤΠΕ Να αξιολογήσουν τις προσωπικές τους στάσεις απέναντι στις ΤΠΕ Να συγκρίνουν τις σχέσεις των δύο φύλων με τις Νέες Τεχνολογίες και να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ ανδρικών και γυναικείων αναπαραστάσεων για την τεχνολογία Να εντοπίσουν στερεοτυπικές αντιλήψεις αναφορικά με τον τρόπο παρουσίασης των δύο φύλων σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα

7 Μεθοδολογία Α/Α Τίτλος Διάρκεια Σκοπός 1 2 3 4
Ρόλοι ανδρών και γυναικών τότε και τώρα – Προβολή βίντεο “L’ Impossible Rêve” 1 δ. ώ. μία πρώτη ευαισθητοποίηση σε ζητήματα φύλου 2 Άνδρες, γυναίκες και τεχνολογία σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ – Μελέτη υλικού από ΜΜΕ 2 δ. ώ. η διερεύνηση των σχέσεων των δύο φύλων με τις νέες τεχνολογίες και η αναζήτηση στερεοτύπων μέσα από τα ΜΜΕ και τη διαφήμιση 3 Στάσεις των δύο φύλων απέναντι στις ΤΠΕ – Συμπλήρωση ερωτηματολογίου η διερεύνηση των στάσεων των ίδιων των παιδιών απέναντι στις ΤΠΕ και ο εντοπισμός έμφυλων διαφορών 4 Σχέσεις των δύο φύλων με τις Νέες Τεχνολογίες – Προβολή βίντεο η επαφή με δεδομένα από τα πεδία της εκπαίδευσης και της εργασίας, η ενθάρρυνση για την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και η εκτίμηση της χρησιμότητας των ΤΠΕ

8 Δραστηριότητα 1η Ρόλοι ανδρών και γυναικών τότε και τώρα – Προβολή βίντεο “L’ Impossible Rêve” Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα Σχέδιο Περιγραφής Δραστηριότητας Φύλλο Εργασίας «Σχολιασμός βίντεο“ L’ Impossible Rêve ”» Αρχείο βίντεο “L’ Impossible Rêve”

9 Δραστηριότητα 2η Άνδρες, γυναίκες και τεχνολογία σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης – Μελέτη υλικού από ΜΜΕ Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες Σχέδιο Περιγραφής Δραστηριότητας Φύλλα Εργασίας “Καταιγισμός ιδεών: Οικιακές και Ψηφιακές Ηλεκτρονικές Συσκευές“ “Σχολιασμός υλικού από ΜΜΕ και διαφημίσεις” Τεύχος με υλικό από ΜΜΕ και διαφημίσεις

10 Στάσεις των δύο φύλων απέναντι στις ΤΠΕ – Συμπλήρωση ερωτηματολογίου
Δραστηριότητα 3η Στάσεις των δύο φύλων απέναντι στις ΤΠΕ – Συμπλήρωση ερωτηματολογίου Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα Σχέδιο Περιγραφής Δραστηριότητας Φύλλο Εργασίας “Ερωτηματολόγιο διερεύνησης στάσεων απέναντι στις ΤΠΕ”

11 Σχέσεις των δύο φύλων με τις Νέες Τεχνολογίες – Προβολή βίντεο
Δραστηριότητα 4η Σχέσεις των δύο φύλων με τις Νέες Τεχνολογίες – Προβολή βίντεο Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα Σχέδιο Περιγραφής Δραστηριότητας Φύλλο Εργασίας «Σχολιασμός βίντεο “Φύλο & Νέες Τεχνολογίες”» Αρχείο βίντεο “Φύλο & Νέες Τεχνολογίες”


Κατέβασμα ppt "Ενημερωτική Ημερίδα Εκπαιδευτικών ΣΕΠ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google