Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή κατεύθυνσης σπουδών στους μαθητές της Α λυκείου Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης παραγόντων όπως, οι «σημαντικοί άλλοι», το σχολικό περιβάλλον, η προσωπικότητα και οι επαγγελματικές αξίες στη λήψη μιας σημαντικής απόφασης, όπως αυτή της επιλογής κατεύθυνσης σπουδών. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 184 μαθητές της Α τάξης των Γενικών Λυκείων Πεύκων και Δελασάλ. Oι μαθητές συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο, που προέκυψε από τον συνδυασμό των ακόλουθων κλιμάκων που σχετίζονται με την επίδραση στην επιλογή κατεύθυνσης σπουδών α) των «σημαντικών άλλων» που βρίσκονται στο περιβάλλον ( οικογενειακό- φιλικό- Μ.Μ.Ε) β) των σχολικών παραγόντων π.χ καθηγητές, βαθμολογικές επιδόσεις, Σ.Ε.Π .δ) των προσωπικών κλίσεων, δεξιοτήτων και προτιμήσεων και ε) των επαγγελματικών αξιών. Από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε: ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες, α) ………………………………………………………………………..β) δεν επηρεάζονται από τους καθηγητές πολύ αλλά ούτε και από το γραφεία σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού. Παρ’ όλα αυτά οι βαθμοί του κάθε μαθητή επηρεάζουν τους μαθητές αρκετά έως πολύ γ) δ) επηρεάζονται πολύ στην επιλογή σπουδών και επαγγέλματος από τις προσωπικές τους εργασιακές αξίες. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα παρούσης μελέτης μπορούν να συμβάλλουν στην υιοθέτηση κριτικής στάσης απέναντι στους παράγοντες που επηρεάζουν τους μαθητές στη λήψη μιας από τις πιο σοβαρές αποφάσεις, που είναι η επιλογή του είδους σπουδών που θα ακολουθήσουν.

2 Σκοπός η διερεύνηση της επίδρασης παραγόντων όπως,
η διερεύνηση της επίδρασης παραγόντων όπως, οι «σημαντικοί άλλοι», το σχολικό περιβάλλον, η προσωπικότητα και οι επαγγελματικές αξίες στη λήψη μιας σημαντικής απόφασης, όπως αυτή της επιλογής κατεύθυνσης σπουδών. Σκοπός

3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ φύλο ΔΕΙΓΜΑ 51 % 49 % ηλικία Λύκειο φοίτησης

4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Όργανο μέτρησης
ερωτηματολόγιο, που προέκυψε από τον συνδυασμό των ακόλουθων κλιμάκων που σχετίζονται με την επίδραση στην επιλογή κατεύθυνσης σπουδών α) των «σημαντικών άλλων» που βρίσκονται στο περιβάλλον ( οικογενειακό- φιλικό- Μ.Μ.Ε) β) των σχολικών παραγόντων π.χ καθηγητές, βαθμολογικές επιδόσεις, Σ.Ε.Π γ) των προσωπικών κλίσεων, δεξιοτήτων και προτιμήσεων και δ) των επαγγελματικών αξιών.

5 Η εξασφάλιση γρήγορης εισόδου στην αγορά εργασίας μέσω των σπουδών

6 Η εξασφάλιση σταθερού εισοδήματος

7 Οι καλές συνθήκες εργασίας

8 Η ασφάλεια και η μονιμότητα

9 Το υψηλό κύρος η φήμη & το γόητρο

10 Η δυνατότητα μεγάλων κερδών και υψηλών αποδοχών

11 Προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις, αξίες
Προσωπικά ενδιαφέροντα, κλίσεις, αξίες

12 Προσωπικές επιδόσεις

13 Οι βαθμολογικές επιδόσεις

14 Ο ρόλος του Σ.Ε.Π


Κατέβασμα ppt "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google