Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Telematics Επιμέλεια:Παγώνης Γεώργιος Writer: Patrick Dillon.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Telematics Επιμέλεια:Παγώνης Γεώργιος Writer: Patrick Dillon."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Telematics Επιμέλεια:Παγώνης Γεώργιος Writer: Patrick Dillon

2 2 Πεδία Ερευνας  Το περιεχόμενο της διδασκαλίας και της μάθησης  Μέτρηση των χαρακτηριστικών της μάθησης  Ανάπτυξη των κύκλων σπουδών  Αναδυόμενα εκπαιδευτικά πλαίσια

3 Εννοια τηλεματικής Περιγράφει τη χρήση ποικίλων συνδυασμών τηλεπικοινωνιών,τηλεόρασης και τεχνολογιών πληροφορίας

4 Υπηρεσίες τηλεματικής  Ανάκτηση,αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων  Μετάδοση πληροφορίας : ήχου,κειμένου,φωνής,γραφικών,εικόνων,video

5 Είδη τηλεματικής  Σύγχρονη (video conference)  Ασύγχρονη (email,text-based conference)

6 Τεχνοκρατική προσέγγιση  Αντικειμενική άποψη γνώσης  Σειριακή δομή υλικού και ελέγχου λογισμικού  Συχνή επανάληψη και έλεγχος βάσει καθορισμένων κριτηρίων

7 Εκπαιδευτική προσέγγιση  Προσωρινή άποψη γνώσης  Ευμετάβλητες προσεγγίσεις στη διεπαφή με τον εξοπλισμό  Εμφαση στο κοινωνικό περιεχόμενο της μάθησης

8 Περιεχόμενο τηλεματικής  Προσαρμοζόμενο στα χαρακτηριστικά και το επίπεδο γνώσεων των μαθητευόμενων  Εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του μέσου,χρήση παραδειγμάτων,προσωμειώσεων,επιδειξιών  Εξομοίωση της γλώσσας διεπαφής με τη γλώσσα επικοινωνίας άτομο προς άτομο

9 Μετρήσεις χαρακτηριστικών μάθησης  Οικονομικές διαστάσεις  Εκπαιδευτικές διαστάσεις

10 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού  Εκπαιδευτικός σχεδιασμός (στόχοι,ευθυγράμμιση αξιολόγησης με στόχους)  Γλώσσα (σημασιολογία και σύνταξη)  Παρουσίαση (γραφικά,format,σχεδιαγράμματα)  Ζητήματα αντικειμενικότητας(δομή γνώσης,ακρίβεια περιεχομένου,βαθμός καταννόησης)

11 Είδη μάθησης  Μάθηση αναφερόμενη απο μαθητές  Μάθηση παρακολουθούμενη απο δασκάλους

12 Σκοποί μάθησης  Αύξηση γνώσεων  Απομνημόνευση και αναπαραγωγή συμπερασμάτων  Μάθηση μέσω καταννόησης  Μάθηση ως εφαρμογή  Μάθηση ως αλλαγή του ατόμου  Μεταφραστική διαδικασία που στοχεύει στην αντίληψη της πραγματικότητας

13 Πλαίσιο ικανοτήτων διδασκόντων  Ολοκληρωτική καταννόηση του τρόπου με τον οποίον η IT συνεισφέρει στη μάθηση και τη διδασκαλία  Καταννόηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων που προσφέρει η IT και αναγνώριση της σημασίας της στην όλη δομή και τους σκοπούς των σπουδών

14 Υλοποίηση μέσω εργασίας εντός σχολείου  Χρήση του υπολογιστή για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων των παιδιών στο σχολείο,πρόσβαση στη γνώση και εξασφάλιση προόδου  Ανάδειξη ενός αξιολογητικού πλαισίου που καθιστά δυνατή την κριτική αντίδραση στον τρόπο που η IT επηρεάζει τις διαδικασίες της μάθησης και της διδασκαλίας

15 Συνεχής επιμόρφωση καθηγητών  Προσαρμογή στις αλλαγές του προγράμματος σπουδών,στις ανάγκες των μαθητευόμενων και στις αναδυόμενες τεχνολογίες  Διατήρηση μιας συνολικής αντίληψης της IT στον κύκλο σπουδών  Συνεχής υλοποίηση και αξιολόγηση των τεχνικών υποστήριξης της IT

16 Προτεινόμενο πλέγμα Το πλέγμα συλλαμβάνεται ως ένα μωσαικό δικτύων με εσωτερικές συνδέσεις και υπηρεσίες εκπαίδευσης που θα υποστηρίζουν την διδασκαλία,την εκπαίδευση και την εσωτερική οργάνωση σε σχολεία, κολλέγια, πανεπιστήμια,βιβλιοθήκες,περιβάλλοντα εργασίας και σπίτια

17 Σχεδίαση κύκλου σπουδών  Παρά τα επιτεύματα στην τηλεματική υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των θεωριών και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού  Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και το λογισμικό που χρησιμοποιείται θα πρέπει να αντιμετωπίζει πραγματικές προκλήσεις, να προάγει υψηλή μάθηση και δεξιοτεχνίες και να προσαρμόζεται στις τοπικές συνθήκες

18 Αποτελεσματική διαπροσωπία διδάσκοντα-διδασκόμενου  Οι εκπαιδευτικοί παρέχουν γέφυρες ανάμεσα στις υπάρχουσες γνώσεις και στα καινούργια αντικείμενα  Παρέχοντας βοήθεια και οδηγίες στο πλαίσιο της δραστηριότητας του μαθητή αναπτύσσουν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων  Αποτελεσματική καθοδήγηση προυποθέτει τη μεταφορά αρμοδιότητας απο τον διδάσκοντα στο μαθητή

19 Αναδυόμενα εκπαιδευτικά πλαίσια  Ανάδειξη μέσω τηλεματικής της μάθησης από απόσταση  Σύγκλιση εκπαιδευτικών σκοπών και τεχνολογικών μέσων  Προσπάθεια των κυβερνήσεων για επέκταση της παγκόσμιας μόρφωσης με χαμηλό κόστος ανά εκπαιδευόμενο

20 Επίλογος Η τηλεματική παρέχει το μέσο για δικτύωση που είναι το κλειδί τόσο για την μοντέρνα εκπαίδευση από απόσταση όσο και για τις συμβατικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας.Ενα μεγάλο θέμα είναι ο βαθμός στον οποίο επηρεάζει τις διαδικασίες της εκπαίδευσης.


Κατέβασμα ppt "Telematics Επιμέλεια:Παγώνης Γεώργιος Writer: Patrick Dillon."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google