Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ : 8.950.000,00 € (με ΦΠΑ) ΕΚΠΤΩΣΗ : 4,07 % μέση έκπτωση ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 8.585.814,19 € (με ΦΠΑ) ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ : 8.950.000,00 € (με ΦΠΑ) ΕΚΠΤΩΣΗ : 4,07 % μέση έκπτωση ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 8.585.814,19 € (με ΦΠΑ) ΑΝΑΔΟΧΟΣ :"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ : 8.950.000,00 € (με ΦΠΑ) ΕΚΠΤΩΣΗ : 4,07 % μέση έκπτωση ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 8.585.814,19 € (με ΦΠΑ) ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/Ξ Σ. ΤΣΑΚΟΥΜΑΓΚΟΣ ΑΤΕ – ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : 3/8/2006 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 6/2/2007 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : δεκαοκτώ (18) μήνες ΠΕΡΑΙΩΣΗ : 10-9-2012 ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ : 9.601.269,17 € η αύξηση της συμβατικής δαπάνης οφείλεται στις δαπάνες αναθεώρησης, τόκων υπερημερίας, πρωτοκόλλου θεομηνίας και αλλαγή ΦΠΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : 100 % ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΕΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ – ΓΕΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ- ΚΛΗΡΟΝΟΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ : ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ : 3/3/2014

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η υπόψη οδός προβλέπεται από το ισχύον Γενικό Πολεδοδομικό Σχέδιο και αποτελεί μια σημαντική οδική αρτηρία που θα βελτιώσει και θα αξιοποιήσει τόσο το υφιστάμενο αστικό τοπικό δίκτυο όσο και το υπερτοπικό. Η κατασκευή της περιμετρικής οδού εξυπηρετεί μεγάλο τμήμα των αστικών μετακινήσεων αποφορτίζοντας το κέντρο από τις μετακινήσεις από το ένα άκρο της πόλης στο άλλο και από την κυκλοφορία από/προς το Πυθαγόρειο και το αεροδρόμιο. Η χάραξη αρχίζει από τη διασταύρωση του υφιστάμενου δρόμου από το Βαθύ προς το Παλαιόκαστρο και το Πυθαγόρειο στη θέση ‘’Τρεις Εκκλησιές’’ και καταλήγει στην περιοχή Καλάμι σε ισόπεδο κόμβο με τον υφιστάμενο δρόμο. Το συνολικό μήκος της προτεινόμενης χάραξης είναι 6,80 km. Κατά μήκος της περιμετρικής οδού προβλέπεται η δημιουργία 6 ισόπεδων κόμβων για την σύνδεση της περιμετρικής με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Ισόπεδος κόμβος Αρχής βρίσκεται στην αρχή της χάραξης στη διασταύρωση με το δρόμο προς Πυθαγόρειο και Παλαιόκαστρο Ισόπεδος κόμβος Βλαμαρής στη διασταύρωση με το δρόμο προς Αγ. Ζώνη και Καμάρα. Ισόπεδος κόμβος στην περιοχή του νεκροταφείου. Ισόπεδος κόμβος Σταδίου Ισόπεδος κόμβος Νοσοκομείου Ισόπεδος κόμβος τέλους, όπου η υπό μελέτη οδός καταλήγει στην τοποθεσία Καλάμι όπου διασταυρώνεται με τον υφιστάμενο δρόμο Η τυπική διατομή που εφαρμόζεται είναι η Δ2, πλάτους 7,50 – 10,00 m και η οποία προβλέπεται να εξυπηρετήσει τους προβλεπόμενους φόρτους οι οποίοι υπολογίστηκαν με βάση τις μετρήσεις κυκλοφορίας που έγιναν για τις ανάγκες συναφών μελετών στην ευρύτερη περιοχή μελέτης. Τα τεχνικά έργα που προβλέπονται για την οδό είναι κατά βάση οι οχετοί για την αποστράγγιση της οδού και την ομαλή ροή των ρευμάτων που συναντά τα τοιχεία υποστήριξης και αντιστήριξης της οδού. Επίσης, στα ορύγματα προβλέπεται και κατά μήκος αποστράγγιση, με επενδυμένη τάφρο προς την πλευρά του πρανούς του ορύγματος.

3 ΥΠΟΛΟΙΠΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το έργο έχει ολοκληρωθεί. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το έργο έχει ολοκληρωθεί.

4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Το έργο αντιμετώπισε πολλά και σοβαρά προβλήματα τα οποία ξεπεράστηκαν κατά την διάρκεια της ολοκλήρωσης του και οδήγησαν σε καθυστερήσεις όπως : Α) Απόφαση αναστολής απαλλοτρίωσης από ΣΤE σε ιδιοκτησία Β) Διακοπή εργασιών αναδόχου λόγω μη πληρωμής λογαριασμών Γ) Αντιμετώπιση παραλλαγής δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης που βρίσκονταν στο κατάστρωμα της οδού με δημοπράτηση νέου έργου Δ) Αλλαγή δικτύων ΔΕΗ ΟΤΕ που εμπόδιζαν την κατασκευή της οδού Ε) Συνδέσεις υφιστάμενων δρόμων που έκοβε τη σύνδεση τους η περιμετρική οδός Ζ) Καθαίρεση οικοδομής που βρισκόταν στο κατάστρωμα της περιμετρικής οδού με νέο έργο Η) Ανάγκη ταυτόχρονης ολοκλήρωση μαζί με το έργο «Κατασκευή Συμπληρωματικών τεχνικών έργων αντιστήριξης Περιμετρικής Οδού Δήμου Βαθέος» για να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα κατολισθήσεων


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ ΠΡ/ΣΜΟΣ : 8.950.000,00 € (με ΦΠΑ) ΕΚΠΤΩΣΗ : 4,07 % μέση έκπτωση ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 8.585.814,19 € (με ΦΠΑ) ΑΝΑΔΟΧΟΣ :"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google