Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Μαγούλα Είναι μια αστική περιοχή στην δυτική πλευρά του Θριασίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Μαγούλα Είναι μια αστική περιοχή στην δυτική πλευρά του Θριασίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Μαγούλα Είναι μια αστική περιοχή στην δυτική πλευρά του Θριασίου.
Ανάμεσα στη Μαγούλα & στην Ελευσίνα αναπτύσσεται το φράγμα της Αττικής οδού, το οποίο συνεπάγεται δυσκολίες επικοινωνίας και θα προκαλέσει μελλοντικά σημαντικά προβλήματα στην προσέγγιση των δυο αστικών ιστών. Το βασικό πρόβλημα της Μαγούλας είναι ότι περιβάλλεται από βιομηχανικές δραστηριότητες που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα του αέρα της πόλης ενώ συγχρόνως επιβαρύνουν το οδικό της δίκτυο με βαριά οχήματα που δημιουργούν συνθήκες υψηλής επικινδυνότητας.

2 Προβλήματα της περιοχής
Περικλείεται από βιομηχανικές περιοχές οι οποίες προκαλούν προβλήματα ρύπανσης, αισθητικής όχλησης αλλά και κυκλοφοριακά. Συχνή διέλευση βαρέων οχημάτων. Ανάπτυξη έντονων ταχυτήτων & θορύβων. Απουσία ικανοποιητικού πλάτους πεζοδρομίων. Απουσία διαβάσεων πεζών & ποδηλατοδρόμων. Απουσία διαμορφώσεων κόμβων. Η στάθμευση είναι άναρχη & μη οργανωμένη. Στάθμευση βαρέων οχημάτων σε θέσεις που περιορίζουν την ορατότητα. Έλλειψη φωτεινής σηματοδότησης.

3 Προτεινόμενος κυκλοφοριακός σχεδιασμός
Δίκτυα βιώσιμης κινητικότητας που θα στηρίζονται : Στην αρμονική συνύπαρξη των διαφόρων χρηστών του δρόμου (οδηγών, ποδηλατών, πεζών, ατόμων με ειδικές ανάγκες). Στο ασφαλές οδικό περιβάλλον. Στην εξασφάλιση συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας (μη ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων & έντονων θορύβων). Άλλοι εναλλακτικοί τρόποι μετακίνησης, φιλικοί στο περιβάλλον (περπάτημα, ποδήλατο)

4 Προώθηση δικτύου βιώσιμης κινητικότητας στη Μαγούλα
Σε αυτά τα πλαίσια ο Δήμος μας προωθεί για τη Μαγούλα, την υλοποίηση ενός έργου που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες & επιλογές των κατοίκων & θα στηρίζεται στις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας.

5 Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει την ανάπλαση οδών που διέρχονται μέσα από τον οικιστικό ιστό της Μαγούλας και είναι οι οδοί :Καραϊσκάκη, Θριασίου Πεδίου, Ηρώων Πολυτεχνείου & Λεωνίδα Στάμου καθώς και τη δημιουργία κόμβου στη συμβολή των οδών Θριασίου Πεδίου & Ηρώων Πολυτεχνείου. Η ανάπλαση αυτή αφορά : Τη μετατροπή κεντρικών οδών του οδικού δικτύου σε δρόμους ηπιότερης κυκλοφορίας (μείωση ταχύτητας οχημάτων). Τη διαπλάτυνση πεζοδρομίων & τη δημιουργία παρτεριών στην εξωτερική πλευρά αυτών. Την κατασκευή κεντρικών νησίδων με φύτευση δένδρων Τις διαβάσεις πεζών & ράμπες Α.Μ.Ε.Α. Τη δημιουργία οργανωμένων λωρίδων στάθμευσης. Την κατασκευή ποδηλατοδρόμων όπου το πλάτος του δρόμου το επιτρέπει.

6

7 Οδός Καραϊσκάκη Ήδη έχει υλοποιηθεί τμήμα του έργου, η οδός Καραϊσκάκη, η οποία έχει αναπλασθεί & διαμορφωθεί σε μονόδρομο, ήπιας κυκλοφορίας.

8 ΟΔΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ
Επόμενο βήμα : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

9 Γενικά Η ανακατασκευή της οδού Θριασίου Πεδίου κρίνεται εξαιρετικά σημαντική αφού είναι ο κατ’ εξοχήν δρόμος απ’ όπου διέρχονται φορτηγά, έχει υπερβολικά μεγάλο πλάτος, άρα υψηλές ταχύτητες & πολύ μικρά πεζοδρόμια, ενώ συνδέει τη πόλη με το σταθμό του προαστιακού τρένου & τα νοσοκομεία της περιοχής.

10 Υπάρχουσα κατάσταση Δρόμος βαριάς κυκλοφορίας (βαρέα οχήματα προερχόμενα από τις λεωφόρους Δερβενοχωρίων, ΝΑΤΟ & Αττική οδό, διέρχονται μέσω της οδού Θριασίου, μέσα από τον οικιστικό ιστό της πόλης με κατεύθυνση την παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θηβών & αντίστροφα). Φθορές οδοστρώματος λόγω αυξημένης κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων. Ανάπτυξη μεγάλων ταχυτήτων & πρόκληση έντονων θορύβων. Μη ασφαλής διέλευση πεζών λόγω έλλειψης διαβάσεων & κατάλληλης σήμανσης καθώς & μη πλακοστρωμένων πεζοδρομίων σε ικανό τμήμα της οδού. Στενότητα υπαρχόντων πεζοδρομίων. Μη επαρκής ηλεκτροφωτισμός της οδού. Έλλειψη πρασίνου. Απουσία δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων σε μήκος 250 μέτρων της οδού (από την οδό Πανόρμου -πρώην Αθ. Διάκου- έως την οδό Αρτέμιδος).

11 Τεχνικά χαρακτηριστικά υπάρχουσας κατάστασης
Συνολικό πλάτος οδού 16 μέτρα. Δρόμος διπλής κυκλοφορίας με μια λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 6 μέτρων η κάθε μια (συνολικό πλάτος οδοστρώματος 12 μέτρα). Εκατέρωθεν παρόδια στάθμευση. Πλάτος πεζοδρομίων 1,5 - 2 μέτρα.

12 ΟΔΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

13 Ανακατασκευή & ανάπλαση οδού Θριασίου Πεδίου
Τεχνικά χαρακτηριστικά : Διατηρείται ως δρόμος διπλής κυκλοφορίας με μια λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 4 μέτρων η κάθε μια, οι οποίες διαχωρίζονται με ενδιάμεση κεντρική νησίδα πλάτους 1 μέτρου (πλάτος οδοστρώματος εκάστης λωρίδας 3,5 μέτρα). Φύτευση με δέντρα της κεντρικής νησίδας σε παρτέρια διαστάσεων 1 Χ 1,5 μέτρα, τα οποία επαναλαμβάνονται ανά 2,5 μέτρα κατά μήκος αυτής. Διατήρηση της μιας λωρίδας στάθμευσης πλάτους 2 μέτρων, η οποία θα διακόπτεται από προεξοχές με παρτέρια φύτευσης ή κάδους απορριμμάτων. Δημιουργία αμφίδρομου ποδηλατοδρόμου πλάτους 2 μέτρων, στο ύψος του πεζοδρομίου. Δημιουργία παρτεριών χαμηλής φύτευσης διαστάσεων 0,50 Χ 1 μέτρο στην εξωτερική πλευρά κάθε πεζοδρομίου τα οποία επαναλαμβάνονται ανα 2,5 μέτρα κατά μήκος των πεζοδρομίων Πλάτος πεζοδρομίων που κυμαίνεται από 2 έως 3,5 μέτρα Τοποθέτηση σιδηροϊστών ηλεκτροφωτισμού διπλού βραχίονα κατά μήκος της κεντρικής νησίδας

14 Μήκος ανάπλασης – ανακατασκευής 700 μέτρα.
Οριζοντιογραφία

15 Διατομή 3.2

16 Διατομή 4.2

17 Διατομή 6.2

18 Συμβολή οδών Θριασίου, Δήμητρας, Βουλής.

19 Τμήμα έργου από την οδό Πανόρμου (πρώην Αθ. Διάκου) έως την οδό Αθηνάς.

20 Αντιμετώπιση των προβλημάτων της υφιστάμενης κατάστασης με την υλοποίηση του έργου
Μετατροπή της Θριασίου οδού σε δρόμο ηπιότερης κυκλοφορίας (μείωση ταχυτήτων & θορύβου) λόγω της μείωσης του πλάτους του οδοστρώματος. Ασφαλές οδικό δίκτυο λόγω : Της μείωσης των ταχυτήτων των οχημάτων. Της δημιουργίας διαβάσεων πεζών & ραμπών για Α.Μ.Ε.Α. Της τοποθέτησης πινακίδων Κ.Ο.Κ. Του σαφούς διαχωρισμού των δύο λωρίδων κίνησης των οχημάτων (λόγω της κατασκευής κεντρικής νησίδας) & του σαφούς διαχωρισμού του οδοστρώματος από τα πεζοδρόμια με τη κατασκευή παρτεριών στην εξωτερική τους πλευρά. Της αύξησης της ορατότητας λόγω του ορθού ηλεκτροφωτισμού & των οργανωμένων θέσεων στάθμευσης. Εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης των κατοίκων (τοπικές μετακινήσεις) με την κατασκευή ποδηλατοδρόμου & της διαπλάτυνσης των πεζοδρομίων. Βελτίωση της ποιότητας συνολικά της οδού λόγω της ανακατασκευής της με κατάλληλα ποιοτικά υλικά (ανακατασκευή οδοστρώματος, πεζοδρομίων & κρασπεδόρειθρων). Αύξηση του πρασίνου λόγω της φύτευσης με δέντρα της κεντρικής νησίδας και των παρτεριών των πεζοδρομίων.

21 Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων
Τέλος, βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων, λόγω της επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων σε ένα κεντρικό δρόμο της πόλης (αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων τις περιόδους των έντονων βροχοπτώσεων) σε μήκος 250 μέτρων της οδού (από την οδό Πανόρμου -πρώην Αθ. Διάκου- έως την οδό Αρτέμιδος).

22 Προϋπολογισμός έργου : 700.000,00 €
Διάρκεια κατασκευής του έργου : 1 έτος


Κατέβασμα ppt "Η Μαγούλα Είναι μια αστική περιοχή στην δυτική πλευρά του Θριασίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google