Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ERASMUS+ για την Εκ π αίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Βασική Δράση 1 - Σχολική Εκ π αίδευση Στέλλα Δημητρίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ERASMUS+ για την Εκ π αίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Βασική Δράση 1 - Σχολική Εκ π αίδευση Στέλλα Δημητρίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ERASMUS+ για την Εκ π αίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Βασική Δράση 1 - Σχολική Εκ π αίδευση Στέλλα Δημητρίου

2 Περιεχόμενα Σχέδια Κινητικότητας – Γενικές Πληροφορίες, Κανόνες Χρηματοδότησης Συμπλήρωση της αίτησης

3 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Στόχοι Κινητικότητας Η κινητικότητα αφορά μόνο το προσωπικό της Σχολικής Εκπαίδευσης και όχι τους μαθητές! (Ατομικές αιτήσεις δεν υποβάλλονται) Στόχοι της κινητικότητας στη ΣΕ: Αύξηση ικανότητας για εκμοντερνισμό και διεθνοποίηση των σχολικών μονάδων Βελτίωση δεξιοτήτων, συνδεδεμένων με το επαγγελματικό προφίλ των εκπαιδευτικών και της ποιότητας της διδασκαλίας Κατανόηση πρακτικών/πολιτικών και συστημάτων σε άλλες χώρες Μεγαλύτερη ανταπόκριση στην κοινωνική, γλωσσική και πολιτιστική διαφορετικότητα, αλλά και στις ανάγκες των ατόμων με ειδικές ανάγκες

4 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης (EDP) Το σχολείο πρέπει να καθορίσει πολιτική ανάπτυξης και στρατηγικό σχέδιο για τη βελτίωση τυχόν προβλημάτων στη σχολική μονάδα Όλες οι κινητικότητες πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένες με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης (European Development Plan) του σχολείου Το EDP παρουσιάζεται από τον αιτούντα οργανισμό στην αίτηση για επιχορήγηση

5 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Γενικές Πληροφορίες (1/2) H κινητικότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί για:  Διδασκαλία σε σχολείο του εξωτερικού (“teaching assignment”)  Κατάρτιση σε σχολείο ή σε δημόσιο/ιδιωτικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης / κατάρτισης / νεολαίας (“staff training”) Οι κινητικότητες είναι διακρατικές

6 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Γενικές Πληροφορίες (2/2) Μορφές κατάρτισης:  Συμμετοχή σε «δομημένο πρόγραμμα κατάρτισης» (“structured training course”) ή δραστηριότητες κατάρτισης (“training events”) στο εξωτερικό  Περίοδος «σκιώδους εργασίας» (“job shadowing”) ή «παρατήρησης» (“observation”) στο εξωτερικό

7 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Επιλέξιμοι οργανισμοί υποδοχής – κατάρτιση Επιλέξιμοι οργανισμοί υποδοχής για κατάρτιση είναι οι ακόλουθοι: -Εκπαιδευτικά κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης/Εκπαίδευσης Ενηλίκων -Οργανισμοί τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης -Επιχειρήσεις (δημόσιες και ιδιωτικές) -Κοινωνικοί Εταίροι/Εμπορικά επιμελητήρια/Ενώσεις Βιοτεχνών/Συντεχνίες -Μη κυβερνητικοί οργανισμοί -Κέντρα Ερευνητικά/Επαγγελματικής Καθοδήγησης -Oργανισμοί που παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, κτλ.

8 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Επιλέξιμοι οργανισμοί αποστολής (1/2) Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;  Ένα σχολείο (προσχολικής, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)  Ο συντονιστής ενός national mobility consortium Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από National Mobility Consortium, θα πρέπει:  Όλοι οι οργανισμοί που το αποτελούν να προέρχονται από την ίδια χώρα και να κατονομάζονται στην αίτηση για επιχορήγηση  Το Consortium να συντονίζεται από τοπική ή περιφερειακή Εθνική Αρχή (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Περιφερειακές Εκπαιδευτικές Αρχές) ή από σχολικό συντονιστικό σώμα (Σχολικές Εφορείες)

9 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Επιλέξιμοι οργανισμοί αποστολής (2/2)  Να το αποτελούν τρεις τουλάχιστον οργανισμοί (συμπεριλαμβανομένου του συντονιστή)  Όλοι οι οργανισμοί που το αποτελούν, με εξαίρεση τον συντονιστή, να είναι σχολεία (ένας συντονιστής και δύο τουλάχιστον σχολεία)  Τα σχολεία που ανήκουν στο Consortium να έχουν οργανωτική σχέση με τον οργανισμό-συντονιστή

10 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Επιλέξιμοι Συμμετέχοντες Επιλέξιμοι συμμετέχοντες: Διδακτικό και μη διδακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου/των σχολείων αποστολής, συμπεριλαμβανομένου του διοικητικού προσωπικού Άλλο προσωπικό που δεν εργάζεται αναγκαστικά στο σχολείο αποστολής, όπως επιθεωρητές, σύμβουλοι, ψυχολόγοι, κτλ, αναμειγνύεται όμως στη στρατηγική ανάπτυξη του σχολείου/των σχολείων αποστολής

11 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Ρόλοι οργανισμών (1/3) Ο αιτών οργανισμός είναι υπεύθυνος για: τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης την υπογραφή και τη διαχείριση της συμφωνίας επιχορήγησης την υποβολή της τελικής έκθεσης Σημείωση: Αν ο αιτών οργανισμός είναι σχολείο, είναι ταυτόχρονα και ο οργανισμός αποστολής

12 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Ρόλοι οργανισμών (2/3) Ο οργανισμός αποστολής είναι υπεύθυνος για: την εξεύρεση εταίρων την επιλογή των συμμετεχόντων την αποστολή τους στο εξωτερικό την παρακολούθηση και την στήριξη των συμμετεχόντων, κατά τη διάρκεια της κινητικότητας την υποβολή της τελικής έκθεσης την αναγνώριση της κινητικότητας

13 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Ρόλοι οργανισμών (3/3) Ο οργανισμός υποδοχής είναι υπεύθυνος για: την υποδοχή και το “orientation” των συμμετεχόντων την παροχή ενός προγράμματος δραστηριοτήτων την παρακολούθηση των συμμετεχόντων Σημείωση: εάν η κινητικότητα γίνεται για σκοπούς διδασκαλίας, τότε το σχολείο υποδοχής επωφελείται από τους συμμετέχοντες

14 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Υπογραφή Συμφωνιών Συμφωνίες υπογράφονται μεταξύ: Οργανισμού αποστολής και Εθνικού Φορέα (ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης) Οργανισμού αποστολής και οργανισμού υποδοχής Οργανισμού αποστολής και συμμετεχόντων (ξεχωριστή συμφωνία για κάθε συμμετέχοντα) Για consortia υπογράφονται “mandates” μεταξύ των εταίρων του consortium

15 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Διάρκεια Σχεδίου / Κινητικοτήτων Συνολική Διάρκεια Σχεδίου: 1 ή 2 χρόνια (Η επιλογή διάρκειας γίνεται από τον αιτούντα οργανισμό, κατά την υποβολή της αίτησης, βάσει των στόχων του Σχεδίου) Διάρκεια κινητικότητας: 2 ημέρες μέχρι 2 μήνες (Στο διάστημα αυτό δεν περιλαμβάνονται οι ημέρες ταξιδίου)

16 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Επιλέξιμη Περίοδος Δραστηριοτήτων – Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 4 Μαρτίου 2015, 12:00 (μεσημέρι ώρα Βρυξελλών) Έναρξη δραστηριοτήτων: 1 Ιουνίου 2015

17 Εξεύρεση εταίρων:  eTwinning: εργαλείο που στοχεύει στη διαδικτυακή αδελφοποίηση σχολείων, αλλά παρέχει και τη δυνατότητα για εξεύρεση εταίρων Ατομική εγγραφή του εκπαιδευτικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: www.etwinning.net www.etwinning.net  Ιδιωτικές πρωτοβουλίες: προώθηση /διαφήμιση δραστηριοτήτων από τους ίδιους τους διοργανωτές τους  Προσωπικές Επαφές: από συμμετοχές σε προηγούμενα Σχέδια ή άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Εξεύρεση Εταίρων

18 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Γενικά για τη Χρηματοδότηση Η συνολική χρηματοδότηση αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους κονδύλια: Κονδύλι για ταξιδιωτικά έξοδα (“travel”) Κονδύλι για διαβίωση (“individual support”) Κονδύλι για δίδακτρα (“course fees”) όπου υφίστανται Κονδύλι για οργανωτικά έξοδα (“organisational support”)

19 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Ταξιδιωτικά Έξοδα Απόσταση σε KMΠοσό επιχορήγησης σε Ευρώ 100 - 499180 500 - 1999275 2000 - 2999360 3000 - 3999530 4000 - 7999820 8000 +1100

20 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) “Individual Support” (1/2) Χώρα ΥποδοχήςΠοσό (ημερήσιο) Δανία, Ιρλανδία, Oλλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο 160 Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Λίχτενσταϊν, Νορβηγία, Τουρκία 140 Γερμανία, Ισπανία, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 120 Εσθονία, Κροατία, Λιθουανία, Σλοβενία100

21 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) “Individual Support” 2/2 Μέχρι τη 14 η ημέρα δραστηριοτήτων: μέγιστο ποσό του πίνακα 1 (Table 1, Program Guide, σελ. 65) Μεταξύ 15 ης και 60 ης ημέρας δραστηριοτήτων: 70% του μέγιστου ποσού που αναγράφεται στον πίνακα Σημειώσεις: 1. Τα ποσά υπολογίζονται ανά ημέρα 2. Οι ημέρες ταξιδίου δεν υπολογίζονται

22 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Δίδακτρα “Course Fees” 70 ευρώ ανά συμμετέχοντα ημερησίως Μέγιστο συνολικό ποσό: 700 ευρώ ανά συμμετέχοντα Η στήριξη για άτομα με ειδικές ανάγκες (“Special Needs Support”) είναι το 100% των επιλέξιμων δαπανών

23 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Οργανωτικά Έξοδα Οργανωτικά Έξοδα: έξοδα άμεσα συνδεδεμένα με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων κινητικότητας, όπως:  Προετοιμασία συμμετεχόντων  Παρακολούθηση και στήριξη συμμετεχόντων, κατά τη διάρκεια της κινητικότητας  Επικύρωση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων Μέχρι 100 συμμετέχοντες: 350 Ευρώ ανά συμμετέχοντα Πέραν των 100 συμμετεχόντων: 200 Ευρώ για τον κάθε επιπλέον συμμετέχοντα

24 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Αίτηση για Επιχορήγηση Περιεχόμενο B.1. “Project Title” Εδώ ζητείται ο τίτλος που θα δώσει ο αιτητής στο σχέδιο κινητικότητάς του, βάσει του περιεχομένου του σχεδίου και όχι ο τίτλος κάποιας από τις δραστηριότητες, που περιλαμβάνονται στο σχέδιο Β.1.“Applicant Organisation Full Legal Name” Σε όλα τα γκρίζα πεδία, ο αιτητής δεν μπορεί να προσθέσει κείμενο. Το πεδίο αυτό θα συμπληρωθεί αργότερα αυτόματα, όταν στο C.1 συμπληρωθούν τα στοιχεία του οργανισμού

25 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Αίτηση για Επιχορήγηση B.1. “Project Start Date” Δίνεται στον αιτητή η δυνατότητα να διαλέξει μία οποιαδήποτε ημερομηνία και για το λόγο αυτό, συνίσταται προσοχή! Η ημερομηνία έναρξης του σχεδίου μπορεί μόνο να είναι η 1 η Ιουνίου 2015, ασχέτως αν η πρώτη κινητικότητα θα πραγματοποιηθεί μετά τον Ιούνιο. B.1. “Project End Date” H ημερομηνία λήξης του σχεδίου εισάγεται αυτόματα, όταν ο αιτητής επιλέξει τη συνολική διάρκεια του σχεδίου και μπορεί να είναι μόνο είτε η 1 η Ιουνίου 2016 ή η 1 η Ιουνίου 2017, ασχέτως αν η τελευταία κινητικότητα θα πραγματοποιηθεί πριν από τα τέλη Μαΐου.

26 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Αίτηση για Επιχορήγηση B.2. “National Agency of the Applicant Organisation” Εδώ επιλέγουμε: CY01 (ΚΥΠΡΟΣ (KÝPROS) C.1., “Applicant Organisation” Τα πεδία “Acronym” και “CEDEX” μένουν κενά, καθώς δε χρησιμοποιούνται στην Κύπρο C.1.2. “ Consortium” Με την επιλογή του “yes’ εμφανίζονται νέα πεδία, όπου θα εισαχθούν τα στοιχεία των υπόλοιπων οργανισμών του. Τα μέλη ενός Consortium πρέπει απαραίτητα να κατονομάζονται εντός της αίτησης! Σημείωση: Πέρσι, δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα

27 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Αίτηση για Επιχορήγηση C.1.4 – C.1.5. “Legal Representative” – “Contact Person” Δεν απαγορεύεται ο νόμιμος εκπρόσωπος του ιδρύματος και το πρόσωπο επικοινωνίας να είναι το ίδιο άτομο. Το πρόσωπο επικοινωνίας είναι αυτό στο οποίο θα απευθύνεται το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης για διευκρινίσεις σχετικά με την αίτηση ή υποβολή επιπρόσθετων στοιχείων/εντύπων, κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας της αίτησης C.1.5. Σημείωση: “If your project includes job shadowing or teaching assignment at a partner organization abroad, please click the button below to add information about the partner organisation(s)”

28 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Αίτηση για Επιχορήγηση Οι εταίροι οργανισμοί δεν είναι υποχρεωτικό να δηλώνονται στην αίτηση, μόνο εφόσον η κινητικότητα αφορά συμμετοχή σε σεμινάρια/συνέδρια (structured training courses/training events abroad). Σε αντίθετη περίπτωση, όχι μόνο πρέπει να δηλώνονται οι εταίροι, αλλά και να επισυνάπτονται οι σχετικές προσκλήσεις (invitation letters) στο O. “Annexes ” Invitation letters: περιλαμβάνουν το όνομα του συμμετέχοντα, τον τίτλο/το περιεχόμενο και τις ημερομηνίες διεξαγωγής της δραστηριότητας, όπως και το όνομα, την υπογραφή και σφραγίδα του διοργανωτή

29 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Αίτηση για Επιχορήγηση D. European Development Plan”  Τι είδους πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνει; Τις ανάγκες του οργανισμού αναφορικά με την ποιοτική του ανάπτυξη και τη διεθνοποίησή του. Παραδείγματος χάριν, τις ανάγκες του σχετικά με την ενίσχυση των δεξιοτήτων του προσωπικού, τις ανάγκες του σε σχέση με την εισαγωγή νέων παιδαγωγικών μεθόδων/εργαλείων, την απόκτηση/ενίσχυση Ευρωπαϊκής Διάστασης και γλωσσικών δεξιοτήτων, την οργάνωση της μάθησης και της διδασκαλίας και τη δικτύωση με άλλους οργανισμούς. Επίσης, τον τρόπο που οι προγραμματισμένες δραστηριότητες συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των αναγκών.

30 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Αίτηση για Επιχορήγηση D.“European Development Plan” Τον τρόπο που οι προγραμματισμένες κινητικότητες θα ενισχύσουν το σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης του οργανισμού, για την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων του Τον τρόπο που οι δεξιότητες/εμπειρίες/γνώσεις που θα αποκτηθούν θα ενσωματωθούν στα αναλυτικά προγράμματα του οργανισμού Τον αναμενόμενο αντίκτυπο στους μαθητές, στο προσωπικό, αλλά και στο σχολείο γενικότερα Την πρόθεση του σχολείου να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα eTwinning για τις ανάγκες του σχεδίου

31 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Αίτηση για Επιχορήγηση Χρήσιμες συμβουλές για το EDP: ο κάθε οργανισμός ή το κάθε Consortium να επιλέγει 2 – 3 βασικά πεδία αναγκών/βασικούς στρατηγικούς άξονες ο κάθε άξονας να συνδέεται σαφέστατα με κάποια ή κάποιες από τις δραστηριότητες που προτείνονται ο οργανισμός θα ήταν καλό να γνωρίζει τους τίτλους ή το αναμενόμενο περιεχόμενο των κινητικοτήτων του, για να μπορεί να συνδέει τη στρατηγική του με το προτεινόμενο Σχέδιο Κινητικοτήτων

32 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Αίτηση για Επιχορήγηση F. και F.1. “Participants’ profile” και “Learning outcomes” Οι διαδικασίες επιλογής των συμμετεχόντων θα πρέπει να είναι σαφείς. Θα πρέπει, επίσης, να υιοθετηθούν μηχανισμοί για την καταγραφή τους (π.χ. τήρηση πρακτικών). Το προτεινόμενο ευρωπαϊκό εργαλείο αναγνώρισης για δεξιότητες του προσωπικού της σχολικής εκπαίδευσης είναι το Europass.

33 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Αίτηση για Επιχορήγηση G, “Preparation, Project Management and Practical Arrangements” Οι παρενθέσεις των τριών ερωτήσεων αναφέρουν με ακρίβεια ποιες πτυχές του κάθε ερωτήματος αναμένεται να αναπτυχθούν. Δεν είναι πάντοτε εφικτό να γίνει αναφορά σε όλες τις πτυχές, αλλά θα πρέπει να γίνει αναφορά σε όσο το δυνατόν περισσότερες! Είναι καλύτερα η ανάπτυξη τους να γίνεται σε ξεχωριστά υπο-σημεία!

34 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Αίτηση για Επιχορήγηση Η. “Main Activities” Στα ερωτήματα αυτά θα πρέπει να γίνει αναφορά σε όλες τις δραστηριότητες γύρω από τις κινητικότητες (διαδικασία επιλογής συμμετεχόντων, προετοιμασία πριν την αναχώρηση, παρακολούθηση στο χώρο κατάρτισης/διδασκαλίας κλπ). Αναφορά πρέπει να γίνει επίσης στο ρόλο των εταίρων αναφορικά με τις πιο πάνω δραστηριότητες Τα ερωτήματα δεν αφορούν περιγραφή των ίδιων των κινητικοτήτων

35 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Αίτηση για Επιχορήγηση Η.1. “Activities’ Details” Δίνονται τρεις επιλογές ως προς τους τύπους των δραστηριοτήτων (job shadowing, structured courses/training events, teaching assignments abroad). Για τον κάθε τύπο δραστηριότητας μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες από μία ροές κινητικότητας (flows) L. “Checklist” Ελέγχεται προσεκτικά, για αποφυγή παραλήψεων! N. “Declaration of Honour” Το “Declaration of Honour” πρέπει να επισυνάπτεται στην αίτηση! Αφού εκτυπωθεί, υπογραφεί και σφραγιστεί από το νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος οργανισμού, σαρώνεται και επισυνάπτεται στο παράρτημα της αίτησης Ο. “Annexes”

36 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Αίτηση για επιχορήγηση-Αξιολόγηση Σχεδίου (1/4) Κριτήρια αξιολόγησης: Α. Σχετικότητα του σχεδίου (relevance) : -με τους στόχους και τις προτεραιότητες της δράσης -με τις ανάγκες και τους στόχους του οργανισμού και των συμμετεχόντων (30 μονάδες)

37 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Αίτηση για επιχορήγηση-Αξιολόγηση Σχεδίου (2/4) Β. Ποιότητα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του σχεδίου: -Όλες οι φάσεις του σχεδίου (προετοιμασία, υλοποίηση κινητικοτήτων, αποτελέσματα) περιγράφονται καθαρά και οδηγούν στην υλοποίηση των στόχων του -Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης περιγράφει και αναλύει καθαρά τις ανάγκες και τους στόχους για ανάπτυξη της σχολικής μονάδας -Οι διαδικασίες επιλογής και προετοιμασίας των συμμετεχόντων, οι πρακτικές διευθετήσεις και η διαχείριση του σχεδίου είναι ποιοτικές -Η αναγνώριση και επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων διασφαλίζεται (40 μονάδες)

38 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Αίτηση για επιχορήγηση-Αξιολόγηση Σχεδίου (3/4) Γ. Αντίκτυπος και Διάδοση: -Τα μέτρα που περιγράφονται στην αίτηση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου είναι ποιοτικά -Περιγράφεται ο αναμενόμενος αντίκτυπος του σχεδίου στους συμμετέχοντες και στους οργανισμούς, αλλά και εκτός αυτών -Τα μέτρα που αφορούν τη διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου είναι συγκεκριμένα, καινοτόμα και πραγματοποιήσιμα (30 μονάδες)

39 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Αίτηση για επιχορήγηση-Αξιολόγηση Σχεδίου (4/4) Για να μπορέσει ένα Σχέδιο να διεκδικήσει επιχορήγηση, θα πρέπει να πάρει: τουλάχιστον 60 μονάδες συνολικά και τουλάχιστον τις μισές μονάδες ανά κριτήριο αξιολόγησης

40 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Αίτηση για Επιχορήγηση Κριτήρια Αξιολόγησης και Αίτηση (1/2) Η σχετικότητα του Σχεδίου εξάγεται κυρίως από τα ακόλουθα σημεία της αίτησης:  Β.1, C., D., E., F., F.1(1 η ερώτηση), Κ. Η ποιότητα του Σχεδιασμού και της Υλοποίησης εξάγεται κυρίως από τα σημεία:  D., F.1(2 η, 3 η, 4 η ερώτηση), G., H., H.1, K. O αντίκτυπος και η διάδοση του Σχεδίου εξάγονται κυρίως από τα σημεία:  Ι., Κ.

41 ΚΑ1 Σχολική Εκπαίδευση (Σ.Ε.) Αίτηση για Επιχορήγηση Κριτήρια Αξιολόγησης και Αίτηση (2/2) Σημείωση: Παρόλο που αντιστοιχίζονται συγκεκριμένα σημεία της αίτησης με το κάθε κριτήριο αξιολόγησης, πάντοτε λαμβάνεται ολόκληρη η αίτηση υπόψη και οι εντυπώσεις που αυτή αφήνει συνολικά, προκειμένου να αξιολογηθεί το κάθε κριτήριο. Επίσης, συχνά μία ερώτηση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κριτήρια ή υπό - κριτήρια αξιολόγησης.

42 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!


Κατέβασμα ppt "ERASMUS+ για την Εκ π αίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Βασική Δράση 1 - Σχολική Εκ π αίδευση Στέλλα Δημητρίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google