Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση: Γ. Ξανθάκη- Καραμάνου Εθνικός Εκπρόσωπος για το πρόγραμμα Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες 28 Φεβρουαρίου 2007, Εθνικό Ίδρυμα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση: Γ. Ξανθάκη- Καραμάνου Εθνικός Εκπρόσωπος για το πρόγραμμα Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες 28 Φεβρουαρίου 2007, Εθνικό Ίδρυμα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση: Γ. Ξανθάκη- Καραμάνου Εθνικός Εκπρόσωπος για το πρόγραμμα Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες 28 Φεβρουαρίου 2007, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κων/νου 48, Αθήνα 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (2007-2013) Ημερίδα για το πρόγραμμα «Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» (Socio-Economic Sciences and the Humanities) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 6ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.

2 Ποσοστό (%) επί συνόλου συμμετοχών για τα κράτη-μέλη της ΕΕ

3 Ποσοστό (%) επί συνόλου οικονομικής συμβολής της ΕΕ στα κράτη-μέλη

4 Συμμετοχή Ελληνικών φορέων ως προς τα εργαλεία του 6ου ΠΠ Εργαλείο (instruments) Συμμετοχές (Participation) Ποσοστό (%) επι συνόλου συμμετοχών Συμμετοχές ως συντονιστής Ποσοστό % επί συνόλου συμμ. για κάθε εργαλείο Ολοκληρωμένα Έργα (Integrated Projects) 514,7100 Δίκτυα Αριστείας (Networks of Excellence) 1235,2900 Ειδικά στοχευμένα Ερευνητικά έργα (Specific Targeted Research Projects) 1132,35218,18 Δράσεις Συντονισμού (Coordination Actions) 617,6500 Υποστηρικτικές Δράσεις (Specific Support Actions) 0000 Σύνολο34100,002

5 Συμμετοχή Ελληνικών φορέων ως προς τα εργαλεία του 6ου ΠΠ

6 Συμμετοχή Ελληνικών φορέων ως προς τον τύπο του φορέα

7 Συμμετοχή Ελληνικών φορέων - Πανεπιστήμια

8 Συμμετοχή Ελληνικών φορέων – Ερευνητικά Ιδρύματα

9 Συμμετοχή Ελληνικών φορέων – Λοιποί φορείς

10 Πληροφορίες Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο http://ec.europa.eu/research/fp7 Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο http://ec.europa.eu/research/fp7 http://ec.europa.eu/research/fp7 http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html Πρόγραμμα «Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» Πρόγραμμα «Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index_en.htm http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index_en.htm http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index_en.htm Πρόγραμμα «Πολίτες και Διακυβέρνηση» http://cordis.europa.eu/citizens/home.html Πρόγραμμα «Πολίτες και Διακυβέρνηση» http://cordis.europa.eu/citizens/home.html Πρόγραμμα «Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» στο 6 ο ΠΠ (Σύνοψη Έργων) Πρόγραμμα «Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» στο 6 ο ΠΠ (Σύνοψη Έργων) http://ec.europa.eu/research/social- sciences/pdf/synopses_all_callsfp6_jan07_en.pdf http://ec.europa.eu/research/social- sciences/pdf/synopses_all_callsfp6_jan07_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/social- sciences/pdf/synopses_all_callsfp6_jan07_en.pdfhttp://ec.europa.eu/research/social- sciences/pdf/synopses_all_callsfp6_jan07_en.pdf

11 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση: Γ. Ξανθάκη- Καραμάνου Εθνικός Εκπρόσωπος για το πρόγραμμα Κοινωνικοοικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες 28 Φεβρουαρίου 2007, Εθνικό Ίδρυμα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google